وکیل طلاق توافقی اندرزگو

وکیل طلاق توافقی اندرزگو

وکیل طلاق توافقی اندرزگو


با معرفی وکیل طلاق توافقی بلوار اندرزگو همراهتان هستیم.

برای حل و فصل اختلافات خانوادگی و بین زوجین، تقریبا در همه نظامهای حقوقی دنیا راهکار مذاکره و سازش پیشنهاد شده است. توافق جهت تقدیم دادخواست طلاق، تا تصویب قانون جدید حمایت خانواده ممکن بود. اما با تصویب قانون جدید حمایت خانواده ایران در سال 1391، محدودیت هائی برای ثبت دادخواست طلاق توافقی ایجاد شد.

در ماده 25 قانون جدید حمایت خانواده تغییراتی برای ثبت طلاق توافقی اعمال شد. نحوه اجرای رای طلاق توافقی به روز شد. مهلت ثبت طلاق توافقی بعد از قطعیت حکم دادگاه نیز مشخص شد.

در این نوشته تغییرات نحوه ثبت طلاق توافقی توسط وکیل طلاق توافقی در منطقه یک تهران مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
در صورت نیاز به وکیل تخصصی پرونده خانواده منطقه یک و شمال تهران با گروه وکلای رسمی مهر پارسیان تماس بگیرید.

طلاق توافقی

نکات مهم در معرفی وکیل طلاق توافقی اندرزگو و فرمانیه

 • دادگاه خانواده برای رسیدگی به درخواست طلاق توافقی منطقه یک تهران کجاست؟
 • شرایط جدید تقدیم دادخواست طلاق توافقی چیست؟
 • مدت زمان رسیدگی به پرونده طلاق به درخواست شوهر و زن چه تفاوتی دارد؟
 • تغییرات رسیدگی به پرونده طلاق توافقی توسط وکلای دادگستری چیست؟
 • برای ثبت درخواست طلاق ایرانیان خارج از کشور به کدام دادگاه مراجعه کنیم؟
 • بهترین وکیل طلاق توافقی محدوده اندرگو، فرمانیه و کامرانیه کیست؟

تغییرات طلاق توافقی در قانون جدید حمایت خانواده

الف: حذف داوری از پرونده طلاق توافقی
در صورت تمایل به تقدیم دادخواست طلاق توافقی نکته زیر قابل ذکر است.

ماده 25 قانون حمایت خانواده جدید

درصورتی که زوجین متقاضی طلاق توافقی باشند، دادگاه باید موضوع را به مرکز مشاوره خانواده ارجاع دهد. در این موارد طرفین می‌توانند تقاضای طلاق توافقی را از ابتداء در مراکز مذکور مطرح کنند.
در صورت عدم انصراف متقاضی از طلاق، مرکز مشاوره خانواده موضوع را با مشخص کردن موارد توافق جهت اتخاذ تصمیم نهائی به دادگاه منعکس می‌کند.

آیا می توان خواسته طلاق به درخواست زوج را به درخواست طلاق توافقی در دادگاه تغییر داد؟

نظر به این‌که وفق ماده ۸ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ رسیدگی در دادگاه خانواده با تقدیم دادخواست و بدون رعایت سایر تشریفات آیین دادرسی مدنی انجام می‌شود، تغییر خواسته به طلاق توافقی مسموع است.

وکیل طلاق توافقی

در صورت تغییر خواسته به طلاق توافقی باز هم مراجعه به مراکز مشاوره الزامی است؟

معرفی زوجین به مرکز مشاوره، تکلیف دادگاه است. مستفاد از ماده ۱۹ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ و تبصره آن، مقنن نظر مرکز مشاوره خانواده را نظر کارشناسی تلقی کرده و جلب نظر کارشناسی یاد شده نیز وفق ماده ۲۵ این قانون، جزو تکالیف دادگاه است و دادگاه بدون انجام آن نمی‌تواند در ماهیت رأی دهد. لذا در فرض سوال هر چند دادخواست اولیه طلاق توافقی نبوده، به سبب تغییر بعدی خواسته به این قسم از طلاق، مراجعه زوجین به مرکز مشاوره خانواده الزامی است.

آیا امکان ابطال حق طلاق و وکالت طلاق به زن وجود دارد؟

بیشترین فرض دادخواست طلاق توافقی، داشتن وکالت طلاق زوجه است. در بسیاری از موارد زوجه با دشاتم وکالت محضری اقدام به انتخاب وکیل دادگستری می کند.
ابطال وکالت رسمی طلاق طبق شرایطی امکان پذیر است.

ابطال حق طلاق، در صورتی که وکالت در طلاق، ضمن یک عقد لازم، مانند عقد نکاح، به زن داده نشده و همچنین، در حالتی که وکالت داده شده، از نوع وکالت بلاعزل نباشد، برای موکل(شوهر)، امکان پذیر می باشد. بدین منظور، شوهر باید عزل وکیل(زن) را در اسرع وقت، به وی اطلاع داده و جهت ابطال سند وکالت، به دفترخانه مربوطه مراجعه نماید.

نمونه دادخواست طلاق توافقی

شرایط جدید تقدیم دادخواست طلاق توافقی

 • شرکت زوجین در جلسه مشاوره در مراکز مورد تایید قوه قضائیه.
 • داشتن کد ثبت نام در سامانه قوه قضائیه برای هر دو زوج.
 • مراجعه به یکی از دفاتر خدمات قضائی الکترونیک در سراسر کشور
  (در صورت داشتن وکیل نیازی به مراجعه به دفاتر خدمات قضائی الکترونیک نیست)
 • امضای توافقنامه تکالیف مالی، جهیزیه و سرپرستی فرزندان در صورت وجود.

مدت زمان رسیدگی به پرونده طلاق توافقی شمال تهران

مرجع رسیدگی به دادخواست طلاق توافقی منطقه یک تهران، مجتمع قضائی خانواده شمار دو تهران است. دادگاه خانواده دو تهران در ولنجک قرار دارد. اما بسته به نوع درخواست، ممکن است پرونده ابتدا توسط معاونت ارجاع به شورای حل اختلاف برای ایجاد صلح وسازش بین طرفین ارجاع شود.

در این صورت رسیدگی به سازش طرفین در یک جلسه در شورا انجام می شود. در صورت درخواست طرفین ممکن است وقت تجدید شود. و یا در همان جلسه اول با احراز عدم سازش پرونده مختومه و به دادگاه ارسال شود.

مشاوره حقوقی طلاق توافقی

در صورت همراه داشتن گواهی عدم انصراف از طلاق پرونده مستقیم به شعبه ارجاع می شود. شعبه معمولا در اولین جلسه رسیدگی گواهی عدم امکان سازش یا گزارش اصلاحی جهت اجرای صیغه طلاق صادر می کند.

در صورت حضور طرفین و وکلای آنها و اسقاط حق تجدیدنظر و فرجام خواهی، رای قطعی و قابل اجراست.
برای اطلاع از جزئیات روند رسیدگی به پرونده طلاق توافقی شمال تهران با بهترین گروه وکلای خانواده تهران تماس بگیرید.

دادگاه صالح برای رسیدگی به درخواست طلاق توافقی ایرانیان خارج از  کشور

ماده 14 قانون حمایت خانواده 1391 

هرگاه یکی از زوجین مقیم خارج از کشور باشد، دادگاه محل اقامت طرفی که در ایران اقامت دارد برای رسیدگی صالح است. اگر زوجین مقیم خارج از کشور باشند ولی یکی از آنان در ایران سکونت موقت داشته باشد، دادگاه محل سکونت فرد ساکن در ایران و اگر هر دو در ایران سکونت موقت داشته باشند، دادگاه محل سکونت موقت زوجه برای رسیدگی صالح است.

هرگاه هیچ ‌ یک از زوجین در ایران سکونت نداشته باشند، دادگاه شهرستان تهران صلاحیت رسیدگی را دارد، مگر آنکه زوجین برای اقامه دعوی در محل دیگر توافق کنند.

ماده 15 قانون حمایت خانواده 1391

هرگاه ایرانیان مقیم خارج از کشور امور و دعاوی خانوادگی خود را در محاکم و مراجع صلاحیتدار محل اقامت خویش مطرح کنند، احکام این محاکم یا مراجع در ایران اجراء نمی‌شود مگر آن که دادگاه صلاحیتدار ایرانی این احکام را بررسی و حکم تنفیذی صادر کند.

تبصره – ثبت طلاق ایرانیان مقیم خارج از کشور در کنسولگری‌های جمهوری اسلامی ایران به درخواست کتبی زوجین یا زوج با ارائه گواهی اجرای صیغه طلاق توسط اشخاص صلاحی-تدار که با پیشنه-اد وزارت امور خارجه و تصویب رئیس قوه قضائیه به کنسولگری‌ها معرفی می‌شوند امکان‌پذیر است.
ثبت طلاق رجعی منوط به انقضای عده است.

وکیل خانواده طلاق توافقی

در طلاق بائن نیز زوجه می‌تواند طلاق خود را با درخواست کتبی و ارائه گواهی اجرای صیغه طلاق توسط اشخاص صلاحیتدار فوق در کنسولگری ثبت نماید.
در مواردی که طلاق به درخواست زوج ثبت می‌گردد، زوجه می‌تواند با رعایت این قانون برای مطالبه حقوق قانونی خود به دادگاه‌های ایران مراجعه نماید.

_

نشانی دفتر وکالت وکیل آنلاین در تهران

_

میدان ونک- ابتدای بزرگراه حقانی- خیابان گاندی جنوبی- خیابان چهاردهم- پلاک 14- طبقه 4- واحد 9 و 10

تلفن‌های تماس ثابت با دفتر موسسه مهر پارسیان (محمدرضا مهری) در تهران

تماس با دفتر وکیل آنلاین خارج از ساعات اداری و تعطیلات و ارسال پیام از طریق خط تلفن همراه

ارسال پیام از طریق شماره واتس اپ و تلگرام

پس از ارسال پیام شکیبا باشید تا جهت وقت مشاوره حضوری یا آنلاین هماهنگی صورت گیرد
حداکثر ظرف 12 ساعت وقت مشاوره تنظیم و به شما اعلام خواهد شد
دفتر وکالت مهر پارسیان – محمدرضا مهری وکیل پایه یک دادگستری

خدمات دفتر وکالت و امور حقوقی بین المللی محمدرضا مهری

مشاوره حقوقی آنلاین با وکلای پایه یک دادگستری در موضوعات تخصصی در همه ساعات شبانه روز
مشاوره حقوقی حضوری با وکیل تخصصی جرایئم اقتصادی
قبول وکالت دادگستری بدون حضور موکل در دفتر وکیل
خدمات وکالت ایرانیان خارج از کشور در ایران
وکالت ایرانیان در سایر کشورها توسط وکیل رسمی
بهترین وکیل مهاجرت بین المللی در تهران
معرفی بهترین وکیل کیفری تهران
بهترین وکیل ملکی تهران
معرفی بهترین وکیل دعاوی پولی و بانکی تهران
بهترین وکیل خانواده تهران
معرفی بهترین وکیل دادگاه تجدید نظر
بهترین وکیل اعاده دادرسی و دیوان عالی کشور
معرفی بهترین وکیل فرجام خواهی

وکیل طلاق توافقی اندرزگو وکیل طلاق توافقی اندرزگو وکیل طلاق توافقی اندرزگو

5/5 - (23 امتیاز)

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *