وکیل خانواده غرب تهران

وکیل خانواده غرب تهران


با موضوع معرفی وکیل خانواده غرب تهران با شما هستیم.

با تاسیس موسسه حقوقی و داوری بین المللی مهر پارسیان و ثبت نام بیش از هزار وکیل پایه یک دادگستری از سراسر ایران، افتخار ارائه خدمات حقوقی به صورت منسجم و آنلاین به متقاضیان عزیز در تمامی کشور عزیزمان ایران برای مدیران موسسه به ثبت رسید.

مدیران موسسه حقوقی مهر پارسیان همگی از وکلای پایه یک دادگستری هستند.

در این نوشتار وکیل خانواده غرب تهران به تعدادی از سوالات به صورت آنلاین پاسخ خواهد داد.

✅ حق حبس در دوران عقد چیست؟

🔰 از حقوقی که در قانون مدنی برای زوجه مقرر شده حق حبس می‌باشد.

🔰 ماده ۱۰۸۵ قانون مدنی این حق را چنین تعریف می‌کند: زن می‌تواند تا مهریه به او تسلیم نشده از ایفای وظایفی که در مقابل شوهر دارد امتناع کند مشروط بر اینکه مهر او حال باشد و این امتناع مسقط حق نفقه نخواهد بود

🔰 همچنین ماده ۱۰۸۶ قانون فوق در ادامه آورده است که اگر زن قبل از اخذ مهریه به اختیار خود به ایفای وظایفی که در مقابل شوهر دارد قیام نمود دیگر نمی‌تواند از حکم ماده قبل استفاده کند مع ذالک حقی که برای مطالبه مهر دارد ساقط نخواهد شد.

دادگاه خانواده غرب تهران

دادگاه خانواده غرب تهران

🔰 معمولا وقتی که زن به تکالیف خود عمل نمی‌کند و در واقع نشوز می‌کند مرد دعوی تمکین را طرح می‌کند زمانی که زن از حق حبس خود استفاده می‌کند دادگاه در صورت احراز شرایط حق حبس دیگر دعوی تمکین را حکم نمی‌نماید اعم از اینکه دعوی طرح شده تمکین بصورت عام باشد یا بصورت خاص.

🔰 در نتیجه این حکم زن به راحتی می‌تواند نفقه خود را مطالبه نماید و حتی طرح شکایت کیفری ترک انفاق بنماید. از طرفی به موجب آراء وحدت رویه مثل رای وحدت رویه ۷۱۸ مورخ ۱۳ /۲/ ۹۰ تقسیط مهریه موجب سقوط حق حبس زوجه نمی‌گردد.

🔰 به هر حال در زمان فعلی رویه قضایی این است که حق حبس مطلق در مهریه پذیرفته شده وتقسیط مهریه هم موجب سقوط آن نمی‌گردد

✍️ ازدواج مجدد مرد در چه شرایطی قابل انجام است؟

⭕️❌ مرد نمی‌تواند با داشتن زن، همسر دوم اختیار کند؛ مگر در موارد زیر:

1 – رضایت همسر اول.
2 – عدم قدرت همسر اول به ایفای وظایف زناشویی.
3 – عدم تمکین زن از شوهر.
4 – ابتلاء زن به جنون یا امراض صعب‌العلاج
5 – محکومیت زن
6 – ابتلاء زن به هر گونه اعتیاد مضر
7 – ترک زندگی خانوادگی از طرف زن.
8 – عقیم بودن زن.
9 – غایب مفقودالاثر شدن زن

👈 توجه به این نکته ضروری است که ازدواج دوم مرد متاهل طبق قوانین فعلی هیچ منعی ندارد و تنها برای همسر اول ، حق طلاق ایجاد خواهد شد.
وکیل خانواده غرب تهران

امکان تجویز ازدواج مجدد

در مواردی که زوجین نامزد بوده و هنوز زیر سقف مشترک نرفته باشند.

وکیل زبده خانواده

درصورت بروز اختلاف در دوران نامزدی
معمولا تنها سلاح زوجه مطالبه مهریه و نفقه می‌باشد
همانطور که در پست های قبلی یاد آور شدیم از زمان عقد رسمی زوجه مستحق دریافت نفقه می‌باشد
بنابراین زوج هم به پرداخت نفقه و مهریه غالبا بصورت اقساط محکوم میشود…

ازدواج مجدد

و اما در مورد ازدواج مجدد

سابق براین محاکم بدلیل قانونی و وجود رای وحدت رویه مبنی براینکه زوجه تا دریافت تمامی اقساط مهریه خود حق حبس دارد و میتواند از زوج تمکین نکند
حکم به ازدواج مجدد زوج نمی‌دادند و الزام به تمکین زوج نیز بدلیل باکره بودن زوجه و حق حبس ایشان محکوم به رد بود
اخیرا رویه براین شده که زوج با تنظیم یک دادخواست مستدل و مدلل میتواند در صورتی که زوجه از حق حبس خویش استفاده نموده و از تمکین خاص امتناع مینماید
برای یکبار حکم به تجویز ازدواج مجدد بگیرد

🔴ترک_انفاق (نفقه)

✍️ آیا نپرداختن نفقه زن از سوی شوهر، مجازات دارد؟

وکیل خانواده غرب تهران توضیح می دهد:

👈درصورت ناتوانی مرد از پرداخت نفقه زن می‌تواند تقاضای طلاق کند.

⭕️دو نوع ضمانت اجرا برای خودداری مرد از پرداخت نفقه وجود دارد، اول ضمانت اجرای حقوقی که در این صورت، هرگاه با وجود تمکین زن، شوهر از پرداخت نفقـه خودداری کند، زن می‌تواند با طرح دعوی حقوقی، محکومیت او را به پرداخت نفقه از دادگاه بخواهد؛ در این صورت، دادگاه حکم به پرداخت نفقه خواهد داد. اگر دادگاه حکم به پرداخت نفقه صادر کند و مرد واقعاً از پرداخت آن ناتوان باشد، زن این حق را دارد که در صورت تمایل، تقاضای طلاق کند.

وکیل متخصص طلاق

⭕️نکته دوم، ضمانت اجرای جزایی است. بر این اساس باید گفت: از آنجایی که نپرداختن نفقه در قانون، جرم محسوب می‌شود، زن می‌تواند با مراجعه به دادسرای عمومی، تعقیب جزایی شوهر را بخواهد که در این صورت با اثبات عدم پرداخت نفقه، مرد علاوه بر پرداخت نفقه به مجازات مقرر در قانون نیز محکوم خواهد شد

وکیل ازدواج مجدد

نکات مهمی در خصوص ماده ۷ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی:

مطابق نص صریح ماده فوق الاشاره در مواردی که:

۱_ وضعیت سابق مدیون دلالت بر ملائت( دارا بودن) وی داشته باشد.
۲_ و یا مدیون در عوض دین مالی دریافت کرده یا به هر نحو تحصیل مال کرده باشد. اثبات اعسار بر عهده اوست.
۳_ مگر اینکه ثابت کند آن مال تلف حقیقی یا حکمی شده است.

مواردی که امکان خلاصی از پرداخت محکوم به مالی وجود دارد.

۴_ در این صورت( اثبات تلف مال) و نیز در مواردی که مدیون در عوض دین مالی دریافت نکرده یا تحصیل نکرده باشد.

اولاً: هرگاه خوانده دعوی نتواند ملائت فعلی یا سابق او را ثابت کند.
ثانیاً: ملائت فعلی و سابق او نزد قاضی محرز نباشد ادعای اعسار با سوگند مدیون مطابق تشریفات مقرر در قانون آیین دادرسی مدنی پذیرفته میشود.

همانطور که ملاحظه می شود مطابق نص صریح ماده در صورت فقدان شرایط بند یک و دو و یا اثبات بند سه اصل براعسار بوده و خواهان نیازی به ارائه دلیل (تعرفه شهود) ندارد.

دادخواست اجازه ازدواج مجدد

مطابق بند ۴ و ۵ اثبات ملائت بر عهده خوانده (داین) میباشد و دادگاه رسیدگی کننده باید در صورت وجود شرایط فوق مطابق قسمت اخیر ماده بدون درخواست تعرفه شهود فقط با سوگند مدعی اعسار ادعای خواهان را بپذیرد

گرفتن تابعیت ایرانی برای شهروندان افغانی

متاسفانه رویه فعلی محاکم بر خلاف نص صریح ماده بوده و از مدعی اعسار مطالبه شهود می‌شود….. که لازم است موارد فوق به دادگاه رسیدگی کننده تذکر داده شود.
وکیل خانواده غرب تهران

آیا دعوای الزام به تمکین عام و خاص از سوی زوجه علیه زوج به علت تفرق جسمانی زوج و عدم مراجعه به منزل قابل استماع است؟

🔹شماره نظریه : ۷/۹۸/۱۷۰۷
🔹تاریخ نظریه : ۱۳۹۹/۲/۶

✅پاسخ :

نظر به این که بر خلاف صدور حکم مبنی بر نشوز زوجه که دارای آثار مستقیم از جمله سقوط حق نفقه می باشد؛ بر صدور حکم مبنی بر نشوز زوج اثر مستقیم بار نیست و قیاس زوجین با یکدیگر ؛ قیاس مع الفارق است.

از سوی دیگر مفروض آن است زوجه بدون اخذ رأی مبنی بر محکومیت زوج به تمکین می تواند دعوای الزام وی به طلاق به دلیل  عسر و حرج ناشی از عدم رعایت تکالیف شرعی و قانونی را مطرح کند و به عبارتی با فرض ثبوت نشوز زوج اثر خاصی بر این دعوا متصور نیست.

لذا دعوای یاد شده قابل پذیرش به نظر نمی رسد.

_

نشانی دفتر وکالت وکیل آنلاین در تهران

_

میدان ونک- ابتدای بزرگراه حقانی- خیابان گاندی جنوبی- خیابان چهاردهم- پلاک 14- طبقه 4- واحد 9 و 10

تلفن‌های تماس ثابت با دفتر موسسه مهر پارسیان (محمدرضا مهری) در تهران

تماس با دفتر وکیل آنلاین خارج از ساعات اداری و تعطیلات و ارسال پیام از طریق خط تلفن همراه

ارسال پیام از طریق شماره واتس اپ و تلگرام

پس از ارسال پیام شکیبا باشید تا جهت وقت مشاوره حضوری یا آنلاین هماهنگی صورت گیرد
حداکثر ظرف 12 ساعت وقت مشاوره تنظیم و به شما اعلام خواهد شد
دفتر وکالت مهر پارسیان – محمدرضا مهری وکیل پایه یک دادگستری

خدمات دفتر وکالت و امور حقوقی بین المللی محمدرضا مهری

مشاوره حقوقی آنلاین با وکلای پایه یک دادگستری در موضوعات تخصصی در همه ساعات شبانه روز
مشاوره حقوقی حضوری با وکیل تخصصی جرایئم اقتصادی
قبول وکالت دادگستری بدون حضور موکل در دفتر وکیل
خدمات وکالت ایرانیان خارج از کشور در ایران
خدمات وکالت ایرانیان در سایر کشورها توسط وکیل رسمی
معرفی بهترین وکیل مهاجرت بین المللی در تهران
بهترین وکیل کیفری تهران
بهترین وکیل ملکی تهران
بهترین وکیل دعاوی پولی و بانکی تهران
بهترین وکیل خانواده تهران
بهترین وکیل دادگاه تجدید نظر
بهترین وکیل اعاده دادرسی و دیوان عالی کشور
بهترین وکیل فرجام خواهی

نکات حقوقی و کیفریوکیل تخصصی خانواده

ادرس وکیل خانواده در غرب تهرانادرس وکیل در غرب تهراناستخدام وکیل در غرب تهرانبهترین وکیل خانواده در غرب تهرانبهترین وکیل غرب تهراندفتر وکیل غرب تهرانشماره وکیل در غرب تهرانوكيل غرب تهرانوکیل اداره کار غرب تهرانوکیل پایه یک دادگستری غرب تهرانوکیل پایه یک در غرب تهرانوکیل پایه یک غرب تهرانوکیل حقوقی در غرب تهرانوکیل خانم در غرب تهرانوکیل خانم غرب تهرانوکیل خانواده در غرب تهرانوکیل خانواده غرب تهرانوکیل خوب در شهرک غرب تهرانوکیل خوب در غرب تهرانوکیل خوب سمت غرب تهرانوکیل خوب غرب تهرانوکیل دادگستری غرب تهرانوکیل دادگستری منطقه غرب تهرانوکیل دارایی غرب تهرانوکیل سمت غرب تهرانوکیل طلاق توافقی در غرب تهرانوکیل طلاق توافقی غرب تهرانوکیل طلاق در غرب تهرانوکیل طلاق غرب تهرانوکیل غرب تهرانوکیل غرب تهران ادرسوکیل کیفری غرب تهرانوکیل ملکی در غرب تهرانوکیل ملکی غرب تهرانوکیل مهاجرت غرب تهران

2 دیدگاه

  • سلام
    وقت خوش
    میشه وکیل خانواده غرب تهران خانم به من معرفی کنید؟
    من یه پرونده طلاق تو دادگاه خانواده شهید مفتح دارم و چون پدرم خیلی رو اینکه با وکیل آقا نباید برم بیام‌حساسه وکیل خانم برای پرونده طلاق غرب تهران میخوام

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *