ازدواج و طلاق ایرانیان خارج از کشور

ازدواج و طلاق ایرانیان خارج از کشور

ازدواج و طلاق ایرانیان خارج از کشور


امروز با بررسی موضوع ازدواج و طلاق ایرانیان خارج از کشور با شما هستیم.

در این مقاله به چگونگی ازدواج و طلاق ایرانیان خارج از کشور و مراحل ثبت آن خواهیم پرداخت.

چنانچه نیازمند مشورت گرفتن از وکیل متخصص در حوزه ازدواج و طلاق داخلی و بین‌المللی هستید با شماره تماس‌های مندرج در انتهای مقاله تماس بگیرید.

پس از تماس وکیل متخصص با مشکل شما جهت مشاوره معرفی خواهد شد.

سوالات مهمی که در این نوشته توسط وکیل پایه یک دادگستری بررسی خواهند شد:

آیا حکم صادره از دادگاه‌های خارجی، قابل اجرا در ایران است؟
تنفیذ (تأیید) حکم طلاق دادگاه خارجی، چگونه در ایران طرح می‌شود؟
آیا امکان انتخاب وکیل پایه یک دادگستری جهت ثبت ازدواج و طلاق ایرانیان خارج از کشور، وجود دارد؟
مراحل مطالبه مهریه از سوی ایرانیان خارج از کشور چیست؟

وکیل حرفه ای پرونده طلاق

برای یافتن سوالات ذکر شده با ما همراه باشید.

ازدواج ایرانیان مقیم خارج از کشور

از نظر رعایت محرمات ازدواج و سایر قوانین مربوط به ازدواج، ایرانیان در هر جای دنیا باشند، در صورتی که تمایل به ازدواج براساس قوانین ایران داشته باشند، ملزم به رعایت همه شرایط برای ازدواج هستند.

ازدواج ایرانیان مقیم خارج از کشور، با افراد هموطن، مانند ازدواج ایرانیان در داخل کشور می‌باشد و طلاق ایرانیان مقیم خارج از کشور نیز، می‌تواند براساس قوانین ایران و قانون حمایت خانواده ایران و با رعایت شرایط و قوانین ایران، صورت گیرد.

قوانین طلاق در استرالیا

طلاق و ازدواج ایرانیان خارج از کشور، در صورت رعایت شرایط قانونی ایران، قابل ثبت در سفارتخانه‌های ایران و یا ترتیب اثر در دادگاه‌های خانواده ایران می‌باشد.

در صورتی که ازدواج و طلاق ایرانیان خارج از کشور، با ملیت‌های خارجی باشد، می‌تواند بر اساس قوانین ایران و یا کشوری باشد که ساکن آن هستند.

تنفیذ وصیت نامه

به عنوان یک اصل باید عنوان نمود که هر ایرانی در هر جای دنیا باشد، مورد حمایت قانون ایران و حاکمیت ایران قرار دارد.

البته ازدواج زن ایرانی با تبعه خارجی و ازدواج کارمندان وزارت خارجه ایران، اعم از زن یا مرد، تابع شرایط و قوانین خاص و ممنوع است.

طلاق ایرانیان مقیم خارج از کشور

اتباع ایرانی که مقیم خارج از کشور هستند، تابع قوانین ازدواج و طلاق ایرانیان خارج از کشور هستند و می‌توانند برای طلاق به یکی از شیوه‌های زیر عمل نمایند:

طرح دعوی طلاق ایرانیان خارج از کشور در کشور محل سکونت

امکان طرح دعوی طلاق، مطالبه مهریه و هر نوع اختلاف خانوادگی برای ایرانیان خارج از کشور در دادگاه محل اقامت، امکان‌پذیر است.

طلاق توافقی خارج از کشور

اما اگر یکی از طرفین پرونده، خواهان اجرای حکم طلاق دادگاه خارجی، درباره ایرانیان باشد، لازم است پرونده در دادگاه خانواده ایران مطرح شود.

با تنفیذ (تأیید) رأی طلاق دادگاه خارجی توسط دادگاه خانواده ایران، حکم طلاق قابلیت اجرا دارد.

مجازات ازدواج تبعه خارجی با زن ایرانی بدون مجوز

در این حالت حکم طلاق دادگاه خارجی، گواهی اجرای صیغه طلاق شرعی و گواهی سفارت یا دفتر حافظ منافع ایران، برای طرح دعوی تنفیذ (تایید) حکم طلاق دادگاه خارجی لازم است.

دادگاه خانواده ایران پس از احراز شرایط و تایید وزارت خارجه حکم طلاق را تنفیذ (تایید) نموده و اجازه ثبت آن را در دفاتر طلاق و یا سفارت خارجی صادر می‌نماید.

طرح دعوی تنفیذ (تایید) حکم طلاق دادگاه خارجی

در این حالت و پس از صدور حکم طلاق در دادگاه خارجی و عدم اجرای آن توسط دفاتر شرعی هر یک از زوجین با انتخاب وکیل دادگستری در ایران نسبت به تقدیم دادخواست تنفیذ (تایید) حکم طلاق دادگاه خارجی اقدام خواهند نمود.

طلاق توافقی ایرانیان مقیم خارج

اگر که حکم طلاق از سوی دادگاه صالح و طبق احکام و قوانین ایران صادر شده باشد به شرط رابطه متقابل قضایی ایران و آن کشور، حکم دادگاه تنفیذ (تایید) و اجازه اجرای صیغه طلاق و ثبت آن صادر می‌شود.

چنانچه قانون ایران و کشور خارجی با یکدیگر تعارض داشته باشند، دادگاه خانواده ایران حکم به رد دعوی طلاق صادر می‌نماید.

مجوز ازدواج زن ایرانی با مرد خارجی

طرح دادخواست طلاق از سوی زن مقیم خارج در دادگاه ایران

در این حالت به صورت مستقل و با توجه به حکم طلاق صادره از کشور محل اقامت خانم و از باب عسر و حرج (سختی و مشقت غیرقابل تحمل)، وکیل خانم با مراجعه به دادگاه خانواده ایران، درخواست صدور حکم طلاق به دلیل عسر و حرج خانم را مطرح می‌نماید که موافق قوانین ایران قابل رسیدگی می‌باشد.

وکیل طلاق توافقی شهرک غرب

ازدواج ایرانیان خارج از کشور

ازدواج دو شهروند ایرانی

اگر دو شهروند ایرانی، تمایل به ازدواج در خارج از کشور داشته باشند، دو راه در پیش دارند:

راه نخست می‌توانند در یکی از مراکز اسلامی خارج از کشور، عقد ازدواج شرعی خود را ثبت نموده و سپس از طریق کنسولگری یا سفارت ایران در آن کشور درخواست ثبت رسمی ازدواج خود را ارائه نمایند.

راه دوم آن است که به یکی از اقوام یا وکیل پایه یک دادگستری از طریق سفارت ایران، وکالت جهت ثبت ازدواج و صدور سند رسمی ازدواج در یکی از دفاتر ازدواج ایران اعطا نمایند.

دفتر وکالت تخصصی خانواده

ازدواج شهروندان ایرانی با اتباع بیگانه

ازدواج اتباع ایرانی مقیم خارج از کشور با اتباع بیگانه نیز طبق قوانین جمهوری اسلامی ایران قابل ثبت است.

اما ازدواج بانوان ایرانی با اتباع بیگانه، نیازمند اخذ اجازه مخصوص از وزرات کشور ایران است که امکان اقدام به همان طریق قبلی وجود دارد.

مجازات اقامت غیر قانونی

ازدواج کارمندان وزارت امور خارجه ایران

ازدواج کارمندان وزارت امور خارجه ایران با اتباع خارجی و یا کسانی که قبلا به واسطه ازدواج با ایرانیان به تابعیت ایران دست یافته‌اند، مطلقا ممنوع است.

در صورت تخلف از این قانون و ازدواج با اتباع بیگانه، از ادامه خدمت در وزارت خارجه محروم خواهند بود.

انتخاب وکیل خانواده برای ازدواج و طلاق ایرانیان خارج از کشور

ازدواج و طلاق ایرانیان خارج از کشور مانند ایرانیان داخل کشور، قابل اعطا وکالت به وکیل پایه یک دادگستری است.

هر یک از طرفین، برای ازدواج و یا طرح دعوی طلاق، حضانت (نگهداری)، مطالبه مهریه، ملاقات فرزند، ممنوع‌الخروج کردن فرزند، استرداد (پس گرفتن) جهیزیه و هر نوع دعوی مربوط به خانواده، می‌توانند از خدمات وکیل پایه یک دادگستری استفاده نمایند.

وکیل طلاق توافقی گیشا

تفاوتی در میزان دستمزد و حق‌الوکاله وکیل خانواده در پرونده‌هایی که از سوی هموطنان خارج از کشور و داخل کشور اعطا می‌شود وجود ندارد.

وکیل خانواده ایرانیان مقیم خارج

برای اعطا وکالت ثبت ازدواج و یا طرح پرونده طلاق، متقاضی می‌تواند با مراجعه به سفارت ایران در کشور محل اقامت خود و یا دفتر حافظ منافع ایران، مراجعه نماید.

امکان اعطا وکالت به یکی از اقوام، جهت عقد قرارداد با وکیل دادگستری در ایران با حق توکیل (وکیل گرفتن) وجود دارد.

تنفیذ صلح نامه

کلیه مراحل ثبت ازدواج و یا طرح دادخواست طلاق توافقی یا ترافعی (اختلافی) و ثبت طلاق در دفتر رسمی طلاق، توسط وکیل پایه یک دادگستری، وجود دارد و نیازی به حضور موکل در هیچ یک از مراحل رسیدگی و ثبت طلاق وجود ندارد.

موسسه حقوقی بین‌المللی مهرپارسیان آمادگی خود را درمورد قبول وکالت ایرانیان مقیم خارج از کشور در مورد ازدواج، طلاق، حضانت (نگهداری) و دریافت مهریه اعلام می‌دارد.

شما می‌توانید از طریق تماس تلفنی، ایمیل و واتساپ با وکلای ما از طریق شماره‌های زیر در ارتباط باشید.

آیا حکم طلاق دادگاه خارجی در ایران قابل اجرا خواهد بود؟

در صورتی که دادگاه خانواده ایران آن حکم طلاق را تایید نماید؛ قابل اجرا خواهد بود.

آیا ایرانیان خارج از کشور می‌توانند مطابق قانون ایران ازدواج کنند؟

ایرانیان در هر کشوری که باشند در خصوص ازدواج و طلاق تابع قوانین ایران و مورد حمایت قانون‌گذار خواهند بود.

 

ثبت طلاق ایرانیان مقیم کانادا

_

نشانی دفتر وکالت وکیل آنلاین در تهران

_

میدان ونک- ابتدای بزرگراه حقانی- خیابان گاندی جنوبی- خیابان چهاردهم- پلاک 14- طبقه 4- واحد 9 و 10

تلفن‌های تماس ثابت با دفتر موسسه مهر پارسیان (محمدرضا مهری) در تهران

تماس با دفتر وکیل آنلاین خارج از ساعات اداری و تعطیلات و ارسال پیام از طریق خط تلفن همراه

ارسال پیام از طریق شماره واتس اپ و تلگرام

پس از ارسال پیام شکیبا باشید تا جهت وقت مشاوره حضوری یا آنلاین هماهنگی صورت گیرد
حداکثر ظرف 12 ساعت وقت مشاوره تنظیم و به شما اعلام خواهد شد
دفتر وکالت مهر پارسیان – محمدرضا مهری وکیل پایه یک دادگستری

خدمات دفتر وکالت و امور حقوقی بین المللی محمدرضا مهری

مشاوره حقوقی آنلاین با وکلای پایه یک دادگستری در موضوعات تخصصی در همه ساعات شبانه روز
مشاوره حقوقی حضوری با وکیل تخصصی جرایئم اقتصادی
قبول وکالت دادگستری بدون حضور موکل در دفتر وکیل
خدمات وکالت ایرانیان خارج از کشور در ایران
خدمات وکالت ایرانیان در سایر کشورها توسط وکیل رسمی
معرفی بهترین وکیل مهاجرت بین المللی در تهران
بهترین وکیل کیفری تهران
بهترین وکیل ملکی تهران
بهترین وکیل دعاوی پولی و بانکی تهران
بهترین وکیل خانواده تهران
بهترین وکیل دادگاه تجدید نظر
بهترین وکیل اعاده دادرسی و دیوان عالی کشور
بهترین وکیل فرجام خواهی

5/5 - (45 امتیاز)
وکیل رابطه نامشروع تهران

10 دیدگاه

  • با سلام و احترام، من و نامزدم در کشور کانادا زندگی میکنبم، وقصد ازدواج داریم ولی تمایلی نداریم به سر کنسولگری ایران برویم. میخواستم بدونم چطور میتوانیم از ایران برای سند ازدواج اقدام کنیم؟ هر دوی ما ایرانی هستیم.

    • سلام وقت شما بخیر
      در یکی از مراکز اسلامی خارج از کشور، عقد ازدواج شرعی خود را ثبت نموده و سپس از طریق کنسولگری یا سفارت ایران در آن کشور درخواست ثبت رسمی ازدواج خود را ارائه نمایید. یا اینکه شما میتوانید به یکی از اقوام یا وکیل پایه یک دادگستری از طریق سفارت ایران، وکالت جهت ثبت ازدواج و صدور سند رسمی ازدواج در یکی از دفاتر ازدواج ایران اعطا نمایید.

  • سلام وقت بخیر
    من همسرم به تازگی از دست دادم و متوجه شدم ۲ ماه باردار هستم من ساکن ایرلندم و برای از دست ندادن اقامتم میخوام با یک تبعه اینجا ازدواج کنم آیا ممکن این مورد؟

  • سلام من یک حکم طلاق از فرانسه دارم ایا این حکم قابل اجرا ما هردو در ایران ازدواج کردیم ولی 15 سال بعد در فرانسه جدا شدیم

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *