شرایط طرح دادخواست مطالبه وجه؛ سوال: آیا با توجه به اینکه با تقدیم دادخواست مطالبه وجه به استناد فیش واریزی به حساب طرف مقابل به دادگاه حقوقی، وکیل خوانده در دفاع اظهار داشت که بدون مطالبه وجه طلب، تقدیم دادخواست قابلیت استماع ندارد، قاضی دادگاه می‌تواند قرار عدم استماع دعوا صادر نماید؟

پاسخ: در مواردی مه دادخواست مطالبه وجه چک یا سفته و یا سایر اسناد تجاری تقدیم دادگاه یا شورای حل اختلاف می‌باشد، گواهی عدم پرداخت یا واخواست باید ضمیمه شود. در مواردی هم که طلب مستند به سند عادی می‌باشد و یا با فیش واریزی اقدام به تقدیم دادخواست مطالبه وجه می کنید، ارسال و ابلاغ اظهارنامه قانونی مبنی بر مطالبه طلب به نشانی خوانده ضروری به نظر می رسد.

چرا که در این گونه دعاوی مطالبه وجه و استنکاف خوانده برای دادگاه مشخص نیست تا بتواند حکم به پرداخت اصل طلب و خسارات وارده بدهد. موارد زیر برای طرح صحیح دادخواست مطالبه وجه از سوی گروه وکلای مهر تهران توصیه می‌شود:

  • داشتن طلب قطعی و مستند به یکی از مدارکی که وجود دین را ثابت می‌کند، مانند، رسید دریافت وجه، فیش واریزی به حساب طرف مقابل، رسید کارت به کارت، وجود چک، سفته و برات، داشتن دو شاهد مبنی بر طلبکار بودن خواهان، اقرار خوانده نزد شهود.
  • حال شدن بدهی و رسیدن زمان پرداخت وجه و خودداری خوانده از پرداخت بدهی
  • ارسال و ابلاغ اظهار نامه قانونی جهت مطالبه طلبی که مستند به اسناد تجاری نیست و یا اثبات مطالبه از ناحیه خوانده و خودداری بدهکار.

رسیدگی به دادخواست مطالبه وجه، کمتر از دویست میلیون ریال در صلاحیت شوراهای حل اختلاف قرار دارد و بیش از این مبلغ در دادگاه حقوقی محل سکونت خوانده، محل برگشت شدن چک قابل طرح است.

شرایط درخواست مستمری از کارافتادگی

نمونه دادخواست مطالبه وجه

خواهان: مشخصات طلبکار در بخش ستون خواهان درج می‌شود.

خوانده: مشخصات بذهکار و طرف مقابل در این ستون قید می‌شود.

شرایط طرح دادخواست مطالبه وجه

وکیل: در صورتی که دادخواست مطالبه وجه توسط وکیل مطرح می‌شود مشخصات وکیل خواهان در این بخش درج می‌گردد.

خواسته و بهای آن: مبلغ وجه مورد مطالبه، به انضمام مطالبه خسارت تاخیر تادیه و خسارات دادرسی و در صورتی که قرار تامین خواسته نیز مورد تقاضاست در این بخش قید می‌شود.

دلایل و منضمات: در این بخش هر مدرکی که ثابت کننده طلب است قید می‌شود از جمله: رسید عادی، قرارداد فی مابین، استشهادیه شهود، اظهارنامه قانونی و پاسخ به اظهارنامه توسط خوانده در صورت وجود، فیش واریزی.

در بخش متن دادخواست هم شرح ماوقع به صورت کامل درج می‌شود و در انتها خواسته مجددا مورد تاکید قرار می گیرد. توجه داشته باشید که در تهران و مراکز استانها نیازی به پر کردن فرم دادخواست توسط خواهان نیست و دفاتر خدمات الکترونیک قضایی این وظیفه را انجام خواهند داد. برای تنظیم دادخواست متناسب با خواسته قانونی و تطبیق مواد قانونی، با وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی مشورت نمایید.

دپارتمان حقوقی گروه وکلای مهر تهران

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *