مراحل صدور گواهی عدم امکان سازش

تحولات قوانین طلاق در ایران با تصویب قانون جدید حمایت خانواده در مسیر معقولی قرار گرفت. پیش بینی مراجعه زوجین در طلاق توافقی به مراکز مشاوره خانواده به جای دادگاه خانواده در بدو امر، موضوع بسیار مفیدی است. اینکه در عمل اجرای قانون جدید حمایت خانواده مانند قانون قبلی طلاق توافقی با چالش هایی روبروست، موضوع جدیدی نیست. کمبود مراکز مشاوره خانواده مورد تایید قوه قضاییه در شهرهای بزرگ مانند تهران و صف های طولانی این مراکز، باعث از بین بردن کیفیت مشاوره و سعی در حل اختلاف و ریشه یابی اختلافات خانوادگی برای متقاضیان طلاق توافقی شده است. مراحل صدور گواهی عدم امکان سازش به منظور اجرا و ثبت صیغه طلاق توافقی، شرایط صدور گرواهی عدم امکان سازش در طلاق توافقی، معرفی وکیل طلاق توافقی در تهران، و امکان اعتراض به حکم گواهی عدم امکان سازش از موضوعاتی است که موسسه حقوقی و پژوهشی محمدرضا مهری بهترین وکیل خانواده در تهران، به آن پرداخته و نتیجه آن به همراه نمونه گواهی عدم امکان سازش و نمونه ای از صورتجلسه توافقات در طلاق توافقی در سایت گروه وکلای مهر منتشر خواهد شد.

سوالات مرتبط با مراحل صدور و شرایط صدور گواهی عدم امکان سازش

 • ماهیت گواهی عدم امکان سازش حکم است یا قرار؟ آیا گواهی عدم امکان سازش نیاز به صدور اجراییه دارد؟
 • شرایط صدور گرواهی عدم امکان سازش در طلاق غیر توافقی چیست؟ وکیل طلاق توافقی در تهران چه ویژگیهایی دارد؟
 • چگونه می‌توان طلاق توافقی بدوم حضور زوجین را انجام داد؟

شرایط صدور گواهی عدم امکان سازش

پس از تقدیم دادخواست طلاق توافقی به یکی از دفاتر خدمات قضایی و ارجاع موضوع به مراکز مشاوره خانواده در تهران، با تشکیل جلسه رسمی غیر قضایی، دادگاه بر اساس توافقات طرفین که قبلا به امضا رسیده است، گواهی عدم امکان سازش را صادر می نماید. در ادامه نمونه ای از صورتجلسه توافق در پرونده طلاق توافقی و نمونه گواهی عدم امکان سازش جهت مطالعه در وب سایت گروه وکلای مهر قرار می گیرد.

نمونه صورتجلسه توافق در پرونده طلاق توافقی

در تاریخ 21 آبان 1396توافق نامه زیر، ما بین سرکار خانم س، فرزند ن ، به شماره ملی 07649 و آقای ب فرزند بهروز به شماره ملی 436 زوجین سند ازدواج شماره 865 دفتر اسناد رسمی ازدواج شماه 243 تهران در حضور وکلای طرفین بر اساس شروط ذیل تنظیم و به امضا رسید.

 • با توجه به اختلافات مالی بین طرفین و اعلام حدود چهارصد میلیون ریال مطالبات خانم س کلیه مطالبات ایشان در قبال پرداخت صد و سی میلیون ریال، از تاریخ ثبت طلاق ، ماهانه ده میلیون ریال بر اساس چکهایی که در روز ثبت طلاق تحویل خواهد شد پرداخت می‌شود. تاخیر در پرداخت هر کدام از چکها، علاوه بر حق مطالبه وجه چک، باعث مطالبه روزانه یک میلیون ریال خسارت نیز از سوی خانم س به طرفیت آقای ب خواهد بود.
 • زوجین فرزند مشترک ندارند و زوجه بنا بر اقرار باردار نمی‌باشد.
 • نسبت به جهیزیه و نفقه معوقه، اجرت المثل و نحله زوجه هیچ ادعایی ندارد.
 • تمامی مهریه ما فی القباله مندرج در سند نکاحیه در قبال طلاق توافقی به زوج بذل خواهد شد.
 • نسبت به هدایای رد و بدل شده بین طرفین هیچ گونه دعوایی قابل طرح و پذیرش نخواهد شد.
 • با توجه به اینکه وام ازدواج متعلق به خانم س در اختیار آقای غ قرار گرفته است و تا کنون مبلغ 000/180/4 ریال توسط خانم س پرداخت شده است، این مبلغ نقدا و هنگام صیغه طلاق پرداخت خواهد شد.
 • با تحویل چک به مبلغ 000/000/80 ریال بابت باقیمانده اقساط، آقای غ متعهد می‌شود نسبت به پرداخت اقساط وام اقدام نماید. در صورت عدم پرداخت اقساط وام، علاوه بر پرداخت اصل وام و خسارات وارده مبلغ پنجاه میلیون ریال بابت خسارت پرداخت خواهد نمود.
 • پس از تصفیه کامل مبلغ وام ویا جابجایی ضامن، چک به آقای غ مسترد می‌شود.

 

نمونه حکم گواهی عدم امکان سازش

خواسته: طلاق توافقی

دادگاه با بررسی محتویات پرونده ختم رسیدگی اعلام و به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می نماید:

درخصوص دادخواست خواهان ب با وکالت ر به طرفیت س با وکالت محمدرضا مهری، مبنی بر صدور گواهی عدم امکان سازش به لحاظ توافق مشارالیهما بر طلاق با عنایت به اینکه مساعی دادگاه بر ایجاد سازش فیما بین مثمر ثمر واقع نگردید، دادگاه قرار ارجاع امر به واحد مشاوره صادر نمود که مشاورین خانواده منتخب زوجین خود نیز علیرغم سعی و تلاش خود موفق به رفع اختلافات و اصلاح ذات البین نگردیده نظریه خود را کتبا به دادگاه ارائه نموده اند. زوجین خود نیز اصرار بر طلاق داشته اند، فلذا بر مبنای توافقات زوجین:

 1- زوجه کل مهریه خود را در ازای طلاق به زوج بذل و وکیل زوج نیز قبول بذل نمود.

2- زوجه در خصوص نفقه و اجرت المثل و جهیزیه ادعایی ندارد و نخواهد داشت.

3- زوجین فاقد فرزند مشترک می باشند.

4- زوجه حسب گواهی ابرازی باردار نمی‌باشد. نظر به کلیه مراتب مذکوره دادگاه مستندا به مادتین 26 و 24 قانون حمایت خانواده و مادتین 116 و 1144 قانون مدنی گواهی عدم امکان سازش زوجین را صادر و اعلام می دارد، طرفین می‌توانند با مراجعه  به یکی از محاضر رسمی طلاق و با ارائه این گواهی نسبت به ثبت و اجرای صیغه طلاق خلع نوبت اول اقدام نمایند. کلیه محاضر رسمی طلاق نیز ماذون در ثبت و اجرای صیغه طلاق به شرح مذکور می باشند .

سر دفتر رسمی طلاق مکلف به رعایت ماده 31 قانون حمایت خانواده مصوب 1391 می‌باشد. مدت اعتبار گواهی صادره سه ماه پس از تاریخ ابلاغ رای قطعی و یا قطعی شدن رای می‌باشد. این رای حضوری و ظرف مدت بیست روز قابل اعتراض در محاکم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد. رئیس شعبه 261 دادگاه خانواده تهران

رای صادره حضورا به طرفین ابلاغ شد، اظهار داشتند اعتراضی نداریم و از مابقی مهلت اعتراض و تجدیدنظر خواهی و فرجام خواهی اسقاط حق می نماییم. با توجه به اینکه طرفین حق تجدیدنظر خواهی و فرجام خواهی را از خود سلب نموده اند لذا دادنامه فوق قطعی می‌باشد.

وکیل طلاق توافقی در تهران

جهت مشاوره با وکیل طلاق توافقی در تهران و تعیین وکیل پایه یک دادگستری در پرونده‌های خانواده با دفتر خدمات حقوقی محمدرضا مهری و گروه وکلای مهر تماس بگیرید

 

حقوق و تکالیف زوج

اعتراض به حکم گواهی عدم امکان سازشتفاوت های ماهیتی حکم طلاق با گواهی عدم امکان سازششرایط مندرج در گواهی عدم امکان سازشهزینه وکیل طلاق توافقی در تهرانوکیل طلاق توافقی در تهران

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *