نمونه دفاع در برابر طلاق به درخواست زوج

نمونه دفاع در برابر طلاق به درخواست زوج


با نمونه دفاع در برابر طلاق به درخواست زوج همراهتان هستیم.

در اکثر موارد طرح دادخواست طلاق به درخواست شوهر، خانم ها و یا بعضا وکلای آنها می پندارند که از پیش محکوم این دعوی هستند.

لذا بدون توجه به وقایع پیش آمده بدون طرح دفاع مناسب گوی و میدان را به دست حریف می دهند، و اکثر محاکم نیز در یک فایل از پیش تهیه شده با استناد به ماده ۱۱۳۳ قانون مدنی کار خود را راحت می کنند. بدون اینکه به رسالت دادرس توجه نمایند دعوی را از سر خود باز می کنند.

به هر روی در این مقاله سعی کردیم طرحی نو به عنوان نمونه دفاع در برابر طلاق به درخواست زوج را به شما مخاطبان ارایه نماییم.

دفاع را بر اساس استناد به اعلامیه جهانی حقوق بشر، میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی و قوانین داخلی، استوار نمودیم.

نکات مهم نمونه دفاع در برابر طلاق به درخواست زوج

بهترین راهکار دفاع در برابر طلاق از ناحیه زوج چیست؟
نمونه لایحه دفاع در برابر طلاق به درخواست زوج
راه حل جلوگیری از صدور حکم طلاق چیست؟
برای جستجوی بهترین وکیل پرونده طلاق در تهران چه باید کرد؟
در لایحه دفاعیه پرونده طلاق به درخواست زوج ذکر چه نکاتی ضرورت دارد؟

اعتراض به رای اثبات زوجیت

ریاست محترم  شعبه ——دادگاه خانواده مجتمع قضایی     تهران

مشاوره حقوقی رایگان مهریه

با سلام و اهدای تحیات احتراما اینجانب ————— با تقدیم وکالتنامه شماره ——-ضمن معرفی خویش به سمت وکیل خانم فاطمه —- (خوانده) در خصوص کلاسه پرونده شماره ——-که وقت رسیدگی آن برای یوم جاری ———مورخه ———مقرر گردیده است، دفاعیات را از طرف موکله به شرح ذیل معروض می دارم.

شرح ما وقع نمونه دفاع در برابر طلاق به درخواست زوج

خواهان آقای محمدحسین —– و موکله در  تاریخ 06/04/1398 پیمان زناشویی خویش را بنا نهادند،مع الاسف موکله که دختری (باکره) جوان و دانشجو است با دیدن ابلاغیه دادخواست خواهان محترم به خواسته صدور گواهی عدم امکان سازش، دچار آسیب روحی شدید ناشی از این اقدام گردیده است و هنوز در بحط  و حیرت و ناباوری است و دائما در بیانات خود از زوج گله مند است که چرا علیرغم علاقه شدید و انس و الفتی که به وی دارد یکباره آنهم با گذشت کمتر از یکسال و اندی از وقوع عقد، چنین اقدامی کرده است.

آیا دیه زن و مرد برابر می شود؟

شایان ذکر است که زوجین در حال تدارک مقدمات جشن ازدواج بوده اند که زوج  به طرز عجیبی تغییر رفتار داده است و بیکباره موکله را که نوعروسی در آستانه رفتن به خانه بخت است (و در تکاپوی تهیه جهیزیه…بوده  است) بدون هیچ دلیلی در نظر دوستان و آشنایان و مطلعین  با ننگ شرافتی ناشی از طرح دعوی طلاق مواجه ساخته است.

هرچند که رخ دادن سوتفاهم در میان زوجین آنهم در بدو ازدواج امری اجتناب ناپذیر و بدیهی است لیکن هیچ فرد متعارفی نمی پذیرد که یکی از زوجین بدون هیچ دلیل محکمه پسندی بخواهد با سو استفاده ازظرفیت های قانونی طرف دیگر را با آسیب شدید روحی ، مالی و شرافتی مواجه سازد.

وکیل الزام زوج به طلاق

صرفنظر از صحت و سقم خواسته خواهان محترم، با صدور گواهی عدم امکان سازش در این محکمه، زوجه با ضرر حیثیتی روبرو خواهد شد و آنکه از این رهگذر دعوی باطل و عجولانه، متضرر زیان های جبران ناپذیر می گردد قطعا و یقیننا زوجه خواهد بود، لذا از قاضی محترم و مشاورین گرانقدر دادگاه خانواده کمال تدقیق و مساعدت در پیشگیری از گستتن بنیان یک خانواده  نوپا را استدعا دارم.

دفاعیه نمونه دفاع در برابر طلاق به درخواست زوج

از رویه قضایی که طلاق را تسریع می بخشد انتقاد کنید

1-باعنایت به شرح ماوقع، علیرغم عادت رویه قضایی در مراجعه خودکار به ماده ۱۱۳۳ قانون مدنی و پذیرش محض درخواست طلاق از سوی زوج و علیرغم اطلاق ظاهری روایات در این خصوص (بویژه روایت اطلاق بید من اخذ بالساق)، دستکم در شرایط فوق الاشعار  اعمال حق طلاق زوج بلحاظ عواقب سنگین آن برای موکله عادلانه و شرعی نخواهد بود. و صدور آن مصداق بارز استفاده ی سوء از حق است.

وکیل شکایت از خانواده شوهر

نمونه دادخواست ، لایحه و شکواییه نفقه

همانگونه که مستحضرید از دیگر سو، مقررات حاکم بر طلاق، پتانسیل و تاب آوری کافی در انسداد باب سوء استفاده زوج از حق طلاق را بنا به مبانی آتی الذکر دارد و بنظر امکان آن میسر است که مقام محترم قضایی در راستای کشف حقیقت از پاشیدن مبانی خانواده ای جلوگیری نماید.

دادگاه را به چالش راستی آزمایی ادعای زن و شوهر دعوت کنید

بدواً پیش از ورود به دفاع ماهوی از دادگاه محترم راستی آزمایی ادعای خواهان  را در قالب برگزاری یک جلسه رسیدگی، استماع اظهارات  دو تن از مطلعین تعرفه شده از ناحیه موکله به نام های (—————————-)را استدعا دارم.

حقوق بشر خواهان حق برابر برای زوجین است

۱-بموجب ماده ۱۶ اعلامیه جهانی حقوق بشر «۱-…در تمام مدت زناشویی و هنگام انحلال آن، زن و شهر در کلیه امور مربوط به زوجیت دارای حق مساوی می باشند»؛

میثاق های بین المللی هم تراز با قانون هستند

۲-به موجب بند ۲ ماده ۲۳ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی که به موجب قانون «اجازه الحاق دولت ایران به میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی» که در زمره مقررات الزام آور داخلی بوده و با ملاحظه عدم وجود دلیلی بر خروج کلی یا جزئی از آن؛ «دولت های طرف این میثاق تدابیر مقتضی بمنظور تساوی حقوق و مسئولیت های زوجین در مورد ازدواج در مدت زوجیت و هنگام انحلال آن اتخاذ خواهند کرد»

اعاده دادرسی در جرائم امنیت اخلاقی

مع الوصف چه از حیث نفس وجود چنین مقرره ای و لزوم جمع میان مقررات (مواد فوق و نیز اصل ۴۰ قانون اساسی از یکسو؛ و ماده ۱۱۳۳ قانون مدنی در سوی دیگر)، چه از حیث برتری ذاتی دو مقرره اخیرالذکر بر هر مقرره دیگری بواسطه مبنای ابتکار عمل تقنین چنین مقرراتی و نیز اهمیت موضوع مقررات مذکور، بنظر بستر تفسیر مقررات در راستای مبنای مد نظر فراهم است؛

حقوق اساسی هم می تواند مبنایی برای دفاع در دعاوی خانواده باشد

۳-بموجب بخشی از مقدمه قانون اساسی:

«… زنان … استیفای حقوق آنان بیشتر خواهد بود…». با این وصف این محمل وجود دارد که مقررات فعلی حوزه طلاق، در مقایسه با قانون مربوطه پیش از آن (بموجب ماده ۸ قانون حمایت خانواده ۱۳۵۳ «در موارد زیر زن یا شوهر حسب مورد می تواند از دادگاه تقاضای صدور گواهی عدم امکان سازش نماید و دادگاه در صورت احراز آن موارد، گواهی عدم امکان سازش صادر خواهد کرد؛ … ۳-عدم تمکین زن از شوهر، ۴-سوء رفتار یا سوء معاشرت هر یک از زوجین …، ۵-ابتلای هر یک از زوجین به امراض، … ۶-جنون …، …») اگر از حیث تجدید اقتدار محض زوج در اعمال حق طلاق، پیشرفته تر نبوده دستکم چندان پایین تر نباشد؛

خشونت خانگی در قوانین کانادا

سند امنیت قضایی مصوب 99 را نیز مستمسک قرار دهید

۴-به موجب بند ۱۴ اصل سوم قانون اساسی

«دولت جمهوری اسلامی ایران موظف است به تامین امنیت قضایی عادلانه برای همه و تساوی عموم در برابر قانون» و یا این وصف در مقام مراعات اصل تساوی افراد در برابر قانون و با وجودی که به شرح آتی و قبل، بنظر محمل آن وجود دارد و تحمیل مساوات به حقوق زن و مرد در انحلال رابطه زوجیت منطبق با قانون اساسی است؛

۵-به موجب اصل ۱۰ قانون اساسی

«از آنجا که خانواده واحد بنیادی جامعه اسلامی است همه قوانین و مقررات در جهت پاسداری از قداست آن و استواری روابط خانوادگی باشد» و مع الوصف تفسیر مقررات عادی در راستای همسانسازی حقوق زوجین در انحلال رابطه زوجیت همسو با قانون اساسی است؛

اعمال نامحدود حقوق برگرفته از شخصیت انسان صحیح نیست

۶-با عنایت به اینکه در مناسبات انسانی هیچ حق مطلق، محض و نامحدودی وجود ندارد فلذا در اصطکاک حق طلاق زوج با تمامیت عرضی و عاطفی زوجه (و حتی حق اولاد)، استدعا دارم رای به تحدید حق طلاق زوج داده شود .

قاعده لاضرر در اکثر دعاوی کاربرد دارد

۷-همانگونه که مستحضرید:

بموجب اصل ۴۰ قانون اساسی

«هیچکس نمی تواند اعمال حق خویش را وسیله اضرار به غیر از تجاوز به منافع عمومی قرار دهد» و البته صدق «سوء استفاده» از حق دارای سه ملاک است:

1-یکی وجود عمد و سوء نیت در اعمال حق،

2-دوم ملاک مندرج در ماده ۱۳۲ قانون مدنی یعنی حقی که اجرایش مستلزم رفع حاجت یا دفع ضرر نبوده و اما به دیگری ضرر بزند

3- و آخری بی توجهی و بی مبالاتی نسبت به عواقب سنگین اجرای حق در عین عدم جلب نفع قابل توجه می باشد،

وکیل مهریه جنوب تهران

و درخصوص مورد دعوی حاضر هر سه ضابطه  بر موضوع پرونده صدق می کند چون حسب وقایع فوق الذکر اجرای حق طلاق از سوی زوج عواقب آسیب زننده ای برای موکله  دارد. و البته عدم اعمال آن حسب قرائن برای زوج قابل تحمل است.

دفتر خدمات قضايى غرب تهران

(از جمله رابطه زوجیت طرفین به مدت بیش از 18 ماه دوام داشته و گسست چنین رابطه ای، ولو رابطه مذکور در این اواخر رابطه متزلزلی شده، اما لطمه هیجانی سنگینی به موکله  وارد می کند، همچنین زوجه نوعروس است و کم سن و سال بوده و با وجود اینکه هم اکنون باکره است، شرایط سنی وقوع طلاق جنبه ای سنگین از آسیب حیثیتی به وی در نزد اطرافیان وارد می کند،)

انتقاد از تفسیر مضیق ماهیت عقد و ایقاع در نکاح

8- همانگونه که مستحضرید رابطه زوجیت در شروع، عقد بوده و با تراضی دو اراده شکل گرفت. در جریان و تداوم رابطه زوجیت بطور نسبی مساوات برقرار شد.

(از جمله از طریق تقابل تمکین و انفاق؛ تقسیم حضانت بر اولاد بین زوجین؛ حق زوجه بر نصف اموال؛ حق بر مهریه؛ حق حبس در وصول مهریه؛ تکلیف زوجین بر حسن معاشرت و غیره)

فلذا بنظر با آزاد گذاشتن مطلق زوج در طلاق در عین تحدید زوجه در طلاق، برخلاف تعادل درونی عقد نکاح، روند ناصوابی صورت می پذیرد.

اختیار شوهر در طلاق دادن باید محدود باشد

9- همانگونه که آن عالیمقام واقفند:

در صورت عدم برقراری محض اختیار برای دادگاه در بازرسی حق طلاق در این صورت وصف قضایی طلاق خالی از فایده می شود چون وجود ارکان عمومی جهت اجرای حق طلاق (قصد انشا و احراز رابطه زوجیت) از سوی سردفتر و جاری کننده صیغه طلاق نیز مقدور بوده و لزومی به مداخله دادگاه نیست فلذا بنظر مداخله دادگاه در تحدید اختیار زوج به عنوان نهاد توزیع کننده نظم عمومی امری موجه می باشد.

وکیل آنلاین ارث و وصیت شمال تهران

10-طلاق از مصادیق ایقاع بوده و بموجب ماده ۹۷۵ قانون مدنی محدود و مقید به نظم عمومی و اخلاق حسنه است و حتی در ایقاع، وجه اولویت وجود چون ایقاع ذاتاً ابراز تحمیل اراده به دیگری و نوعی پذیرش ولایت است (دکتر کاتوزیان، ایقاع، شماره های ۷۸ و ۷۹).

درخصوص مورد هیچ تفسیری از اخلاق حسنه (در معنای مرتبه والای اخلاقی که صرف بی اخلاقی را نپذیرفته بلکه مروج نوعی از اخلاق برتر است) نمی پذیرد که زوج به‌منظور نیل به فوایدی که بطور متعارف وی را در موقعیت چندان برتری قرار نمی‌دهد ایقاعی انجام دهد که عواقب سنگین نامطبوع دارد؛

نگاهی به مبانی فقهی در دفاع در برابر طلاق به درخواست شوهر 

۱1-در فقه اسلامی نیز مبنای اقناع آوری یافت می شود. از جمله در حدیث «سمره بن جندب» علیرغم اهمیت حق مالکیت در فقه اسلامی و پذیرش اصل تسلیط اما بواسطه اعمال نابجای حق که به حد بی محابایی در استفاده از آن می رسد حق اتمام یافته تلقی و زائل می شود؛

وکالت تضمینی پرونده طلاق

عشق و علاقه و عواطف انسانی در دعاوی خانواده محترم است.

12-زوجه علاقمند به همسر خویش است و تمایل دارد تا کدورت ها برطرف شود. و زوجیت ایشان دوام یابد مع الوصف تا کنونی موکله دیناری از حقوق مالی نکاح(مهریه، نفقه و …)را دریافت نکرده است و به هیچ وجه رضایتی بر وقوع طلاق ندارد.

بنا علی هذا با عنایت به اینکه بنظر خواسته خواهان دست‌کم در چارچوب شرایط حاضر قابل قبول نبوده، لذا به استناد مواد ۱۶ اعلامیه جهانی حقوق بشر، ۲۳ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، (ملاک)مادتین ۱۳۲ و ۹۷۵ قانون مدنی و اصول ۱۰ و ۴۰ قانون اساسی، صدور حکم به بطلان دعوای مشارالیه و ارشاد زوجین به مشاوره خانواده و پیشگیری از وقوع  طلاق را محضر مبارکتان استدعا دارم.

با تجدید احترام

معرفی بهترین وکیل پرونده طلاق شمال تهران

_

نشانی دفتر وکالت وکیل آنلاین در تهران

_

میدان ونک- ابتدای بزرگراه حقانی- خیابان گاندی جنوبی- خیابان چهاردهم- پلاک 14- طبقه 4- واحد 9 و 10

تلفن‌های تماس ثابت با دفتر موسسه مهر پارسیان (محمدرضا مهری) در تهران

تماس با دفتر وکیل آنلاین خارج از ساعات اداری و تعطیلات و ارسال پیام از طریق خط تلفن همراه

ارسال پیام از طریق شماره واتس اپ و تلگرام

پس از ارسال پیام شکیبا باشید تا جهت وقت مشاوره حضوری یا آنلاین هماهنگی صورت گیرد
حداکثر ظرف 12 ساعت وقت مشاوره تنظیم و به شما اعلام خواهد شد
دفتر وکالت مهر پارسیان – محمدرضا مهری وکیل پایه یک دادگستری

خدمات دفتر وکالت و امور حقوقی بین المللی محمدرضا مهری

مشاوره حقوقی آنلاین با وکلای پایه یک دادگستری در موضوعات تخصصی در همه ساعات شبانه روز
مشاوره حقوقی حضوری با وکیل تخصصی جرایئم اقتصادی
قبول وکالت دادگستری بدون حضور موکل در دفتر وکیل
خدمات وکالت ایرانیان خارج از کشور در ایران
خدمات وکالت ایرانیان در سایر کشورها توسط وکیل رسمی
معرفی بهترین وکیل مهاجرت بین المللی در تهران
بهترین وکیل کیفری تهران
بهترین وکیل ملکی تهران
بهترین وکیل دعاوی پولی و بانکی تهران
بهترین وکیل خانواده تهران
بهترین وکیل دادگاه تجدید نظر
بهترین وکیل اعاده دادرسی و دیوان عالی کشور
بهترین وکیل فرجام خواهی

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *