لایحه تجدید نظر مهریه

لایحه تجدید نظر مهریه

لایحه تجدید نظر مهریه


امروز با موضوع لایحه تجدید نظر مهریه با شما مخاطبان گرامی همراه هستیم.

مهریه که معمولا در ازدواج ایرانی حال حاضر کشور مقادیری سکه طلا بهار آزادی است، با رشد بی سابقه تورم این سکه ها بر خلاف نام خود که سکه بهار آزادی نام دارند تبدیل به سکه های خزان آزادی شده است.

افزایش بی حد و حصر قیمت سکه که امروز به مرز چهارده میلیون تومان نیز رسیده است زندان را تبدیل به مجمع عاشقان دلشکسته کرده و از این روی وکلا و مشاورین حقوقی نیز بر این شدند تا با ارایه راهکار به اشخاص کمکی  کرده باشند.

در این مقاله لایحه جنجالی ای را روایت می کنیم تا مخاطبان گرامی شاهد آن باشند که چه مطالبی می تواند در احکام دادگاه ها تاثیر گذار تر باشد.

اگر به دنبال بهترین وکیل در خصوص مهریه هستید ما به شما محمدرضا مهری وکیل پایه یک دادگستری با سابقه قضاوت را معرفی می نماییم .

نکات مهم در تنظیم لایحه تجدید نظر مهریه

چگونه از دفاعیات وکیل طرف مقابل ایراد بگیریم؟

تبادل لوایح در مرحله تجدید نظر چیست و چند روز مهلت دارد؟
دادگاه تجدید نظر خانواده در تهران کجاست؟
برای جستجوی بهترین وکیل لایحه تجدید نظر مهریه چه اقدامی لازم است؟
آیا امکان اعتراض به حکم تجدید نظر مهریه وجود دارد؟

اعاده دادرسی از حکم محکومیت مهریه پرداخت شده چگونه انجام می شود؟

نمونه لایحه تجدید نظر مهریه

ریاست و مستشاران محترم دادگاه تجدیدنظر استان

با سلام و احترام؛

اینجانب … در خصوص کلاسه پرونده  960—841 (به شماره بایگانی شعبه 9–327)که منجر به صدور دادنامه (حکم) مستحکم و مستدل به شماره 010–85 از شعبه محترم اول حقوقی دادگستری شهرستان، له (به نفع) اینجانب گردیده است.

اجبار شوهر به پرداخت مهریه

در راستای اخطاریه صادره از شعبه گفته شده مبنی بر تبادل لوایح در فرجه (زمان) قانونی؛ مطالب ذیل را در پاسخ لایحه غیر اصولی و سراسر ایراد (اعم از ایراداتی همچون ابهام، اجمال و ایرادات انشایی و قانونی در متن لایحه) وکیل محترمۀ تجدیدنظرخواه معروض می دارم:

به وکیل طرف مقابل ایراد بگیر

1- در صدر لایحه تجدیدنظرخواهی تجدیدنظرخواه گمان آن می رود که وکیل محترمۀ ایشان سعی در تشریح قانون آیین دادرسی مدنی و طرق (شیوه) تجدیدنظرخواهی از آرا محاکم برای قضات محترم و با سابقه دادگاه های تجدیدنظر داشته اند. (که امری مذموم (ناپسند) بنظر می رسد)

از این روی به موادی مانند (ماده  330  – در خصوص اصل قطعیت آرا محاکم عمومی و انقلاب که حائز تخصیص اکثر از سوی قانونگذار می باشد ) (ماده 331- در خصوص احکام قابل تجدیدنظر) (ماده 332 –قرارهای قابل تجدیدنظر) (ماده 336-مهلت تجدیدنظرخواهی ) اشاره نموده اند.

همچنین از این  امر اینگونه مستفاد می گردد که ایشان نتوانسته اند تشخیص دهند که رای معترضه (مورد اعتراض) یک حکم است و یا یک قرار !!!  قابل تجدیدنظر است یا غیر قابل تجدیدنظر و … و در لایحه ایشان شدیداً فقدان اشاره به ماده 348 و بندهای _الف تا ه  _ آن بصورت ملموسی احساس می گردد.

زیرا که اصولاً منطقاً  تجدیدنظرخواه در مقام تجدیدنظرخواهی بر طبق این ماده ایراد می نماید و نه مواد فوق الذکر که بیانگر روند رسیدگی محاکم تجدیدنظر است !!!

در ادامه نیز ایشان به جای تاریخ ابلاغ رای جهتِ احتسابِ فرجه قانونی تجدیدنظرخواهی؛ به تاریخ رویت خویش از رای اشاره و استناد نموده اند و پس از آن در عبارتی سردرگم مرقوم (نوشته‌اند) نموده اند که ” معترض و تقاضای تجدیدنظرخواهی مورد استدعاست ” .

واضح است که در ذهن خویشتن برای  واژۀ (تقاضا) یک معنا در نظر گرفته اند و برای واژۀ (استدعا) معنایی دیگر !!! .

قانون کاربردی ازدواج و طلاق سوئیس

2-  در فراز (الف) از لایحه تجدیدنظرخواهی وکیل محترمۀ تجدیدنظرخواه، مرقوم فرموده اند ” موضوع اعسار (نداشتن توانایی مالی) به تقسیط مهریه ”  که یقیناً منظور ایشان موضوع اعسار از پرداخت محکومُ به (مالی که به پرداخت آن محکوم شده‌اند در اینجا مهریه ) بوده است  و نه اعسار از تقسیط مهریه.

نمونه پرونده الزام به تمکین

چرا که چنین عبارتی در ذهن هیچ شخصی قابل تصور نیست !!! فرض را هم بر همان اعسار از پرداخت محکومُ به  قرار می دهیم تا من هم بتوانم به شرح آتی در لایحه خویش دفاعی از اعسار خود بنمایم.

از این مورد که بگذریم وکیل محترمه در مقام ایراد به مفاد شهادت شهود تعرفه شده از ناحیه اینجانب طبق لایحه خود اشاره نموده اند “به گفته موکل ” که این موضوع حکایت از آن دارد که ایشان شخصاً پرونده را نیز مطالعه ننموده اند و به گفته موکل خویش بسنده کرده و  اقدام به طرح ایراد علیه شهود بنده نموده اند.

در حالی که صورت مجلس استماع (شنیدن) شهادت شهود موجود در پرونده می باشد.

بدینسان از آن عالیمقامان استدعا دارم قاعده الإقرار العقلاء علی أنفسهم جائز درخصوص این قسم از لایحه ایشان مدنظر قرار دهند.

صرفنظر از این مطالب …  در فراز مذکور اشاره گردیده است که یکی از شهود به نام آقای بابا اظهار نموده که اینجانب در پیک موتوری اشتغال دارم و در عین حال نیز کارت پذیرش سفارشات در امور دکوراسیون و MDF نوعی چوب که آن را هم نشانه ملائت من دانسته اند !!توزیع نموده ام.

براساس صورت مجلس اظهارات شهود مضبوط (موجود) در پرونده بدوی (نخستین)، ایشان هرگز چنین اظهاری ننموده اند بلکه گفته اند که من از فرط بی پولی و اوضاع نابسامان اقتصادی ام ناچار گاهی برای تهیه مواد غذایی و خورد و خوراک اهل خانه با موتور سیکلت قراضه خویش بار یا مسافری هم جابجا می نمایم.

این روش ارتزاق (کسب روزی) در جنوب _شهر تهران و حوالی بازار امری معمول و عادی است و نه یک شغل ثابت، و اینجانب نه در پیک موتوری کار می کنم و نه بصورت گسترده کارت پذیرش سفارشات دکور توزیع نموده ام !!

شهادت شهود در رد اعسار (نداشتن توانایی مالی) مهریه باید منطبق با واقع باشد.

بر فرض که اگر سابقاً دویست عدد کارت تبلیغاتی جهت ارائه خدمات ساخت کابینت و …هم توزیع کرده باشم بازهم دلیلی بر اشتغال و ملی (مال‎‌دار/ پولدار) بودن اینجانب نبود!!! که  سبب تعارض و یا تناقضی در دلیل (شهادت شهود ) باشد تا آن دلیل مبرهن (واضح) از درجه اعتبار ساقط گردد.

وکیل خانواده در توانیر

نکته اسفبار اشتباه در استنادات وکیل محترمه تجدیدنظرخواه آنجاست که اولاً به ماده منسوخۀ 170 از قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1378 در زمینه تعارض در شهادت اشاره نموده اند و مضاف آنکه جایگزین آن ماده منسوخه را در قانون آیین دادرسی کیفری جدید مصوب1392 (به گفته ایشان قانون آتی!!) ماده 207 اعلام نموده اند …

صدای ضبط شده به عنوان دلیل

3- در فراز (ب) از لایحه تجدیدنظرخواهی، وکیل محترمۀ تجدیدنظرخواه؛ مدعایی را در خصوص معامله به قصد فرار از دین (تعهد) علیه اینجانب  مطرح نموده اند که صرفنظر از خروج موضوعی خواسته دعوی مطروحه در دادگاه تجدیدنظر ؛ خشنود و خرسند  می گردم .

ایشان نیز مانند موکلشان که درسال 1392 همین ادعای واهی(معامله به قصد فرار از دین) را در شعبه یکم بازپرسی دادسرای ناحیه 1– تهران تحت پرونده کلاسه مختومه به شماره 9209—0  مطرح کرد ایشان نیز دعوایی دیگر مانند سایر دعاوی واهی (بیهوده) موکلشان مطرح نمایند تا بنده طبق معمول نسبت به آن پاسخ دهم.

طی این مرقومه (نوشته) به جهت تنویر اذهان آن عالیمقامان اظهار می دارم که چنین ادعایی پوچ است و من و 7 تن دیگر از وراث مرحومِ پدرم (برادران و خواهرانم) منزل محقر و کلنگی آن متوفی را که در جنوب شهر تهران واقع است به جهت اینکه  مادرمان آن منزل را حدود 40 سال پیش با دارایی  خویش  از سهم الارث پدری اش بنا کرده بود.

آن مرحوم (پدرم) نیز در ایام حیات خود شفاهاً و مکرراً وصیت نمودند که به جهت زحماتی که مادرم در زندگی مشترک با ایشان به دوش کشیده این منزل را به او بخشیده ام و شما (سایر وراث) در آن حق ندارید  طبق وصیت ایشان  ملک موصوفه را به مادرمان منتقل نمودیم و مضاف آنکه وراث مرحوم پدرم به همراه بنده هرگز قصد انتقال ملک برای  فرار از دین به ذهمنان خطور نمی کرد.

اعتراض به رای اثبات زوجیت

چرا که به محض فک (آزادسازی) سند ملک که به واسطه بدهی یک وام (که آن وام  هم به نام و عهده بنده بود و توسط برادرم تسویه گشت کپی دادنامه (حکم) محکومیت پرداخت وام بپیوست تقدیم حضوراست) در رهن بانک صادرات بود، همگی  بر اساس وصیت مرحوم پدرم سهم خود را به مادر منتقل نمودیم،

ضمانت اجرای مهریه در طلاق

از سوی دیگر منطقاً نمیتوانستم حدس بزنم که تجدیدنظرخواه آیا دوباره مهریه خود را مطالبه می نماید یا خیر که من سهم الارثم را همانند سایر اموالم دو دستی به ایشان اعطا نمایم.

زیرا تجدیدنظرخواه محترم در آن  زمان با من مشترکا ًزندگی می کرد و پرونده مطالبه مهریه اش را نیز به جهت صلح مقطعی آن سال بلاتکلیف رها نموده بود و من هم به همین دلیل دادخواست اعسار (نداشتن توانایی مالی) خود در آن پرونده را مسترد نموده بودم تا ادامه زندگی مشترک میسر گردد.

همچنین من و احد از برادرانم در آن منزل کوچک در کنار مادرم سکونت داشته و منزل و ماوای دیگری نیز برا سکونت نداریم و حتی توان اجاره منزلی هم نداشتیم و فی الحال هم نداریم  و بنده در این منزل نیز به جهت پرداخت قبوض آب و برق و گاز  مبلغی را به مادرم بعنوان اجاره بهای سکونت می پردازیم .

دادگاه تجدید نظر ویژه خانواده

در نهایت اینگونه بنظر می رسد تجدیدنظرخواه محترمه به قصد تشویش اذهان دادگاه و خالی نبودن عریضه دست به این قلم فرسایی گسترده در فراز (ب) از لایحه تجدیدنظرخواهی زده و ادامه اکاذیب خویش را به شرح مذکور استمرار بخشیده اند.

در ادامه رویه استنادات اشتباه خود به قوانین در قسمت اخیر از لایحه تجدیدنظرخواهی به ماده 4 قانون نحوه محکومت های مالی استناد نموده اند که آن هم ارتباطی  با موضوع این پرونده ندارد البته شاید منظورشان ماده 4 قانون قدیم نحوه اجرای محکومیت های مالی بوده که پسندیده تر بود با توجه به نسخ کامل آن قانون به قانون جدید استناد می نمودند.

در پایان ضمن پوزش از اطاله (طولانی شدن) کلام  از دادگاه محترم می خواهم ضمن ارشاد تجدیدنظرخواه محترم به عدم ایذا (اذیت) بنده ، به اطلاع ایشان برسانند ، که اینجانب اگر بیش از دوازده سال زنده باشم مدیون مشارُالیه (ایشان)  بابت مهریه ام.

گرفتن گواهی پرده بکارت

اما اگر بیش ازیک قرن به علت عدم پرداخت 74 قطعه سکه تمام بهار آزادی درزندان بمانم، نمی توانم با توجه به وضع حاضر حتی یک ماه تقسیط آن را پرداخت نمایم و بهتر است ایشان و وکیل محترمشان به جای اینکه به دنبال حربه ای برای به زندان افکندن من و تهدید به طرح دعاویی واهی علیه بنده و خانواده ام باشند طرقی را مهیا نمایند که حداقل بتوانم با این زندگی سخت و صعوب آور اندک اندک دین خود را ادا نمایم.

با عنایت به جمیع موارد فوق صدور تصمیمات شایسته قضایی از محضر آن عالیجنابان مورد استدعاست.

دفتر وکالت وکیل آنلاین تنظیم لایحه تجدید نظر مهریه در تهران

دفتر وکالت مجازی وکیل آنلاین در ایران خدمات زیر را ارائه خواهد نمود.

ارائه منظم اطلاعات و مشاوره حقوقی رایگان صرفا از طریق درج مقالات علمی حقوقی.
امکان مشاوره حقوقی آنلاین با وکلای پایه یک دادگستری در همه ساعات شبانه روز.
مشاوره حقوقی حضوری با وکیل تخصصی پس از تعیین وقت قبلی.
قبول وکالت دادگستری بدون حضور موکل در دفتر وکیل.
خدمات وکالت ایرانیان خارج از کشور در ایران.
خدمات وکالت ایرانیان در سایر کشورها توسط وکیل رسمی.
معرفی بهترین وکیل دادگاه تجدید نظر.
معرفی بهترین وکیل اعاده دادرسی کیفری و حقوقی در تهران
معرفی بهترین وکیل دعاوی بانکی و پولی.
معرفی بهترین وکیل ملکی.
معرفی بهترین وکیل قراردادهای مشارکت در ساخت.
معرفی بهترین وکیل دادسرای جرایم امنیت اخلاقی، اقتصادی و پولشویی

رشد

نشانی و تلفن بهترین وکیل مجتمع قضایی غدیر(دادگاه تجدید نظر)
تهران- میدان ونک- خیابان گاندی جنوبی- خیابان چهاردهم- پلاک 14- طبقه 4- واحد9.

02188663925
02188663926
02188663927
02188799562
02188796143

شماره موبایل وکیل مرحله تجدید نظر طلاق و مهریه

09120067661
09120067662
09120067663
09120067664
09120067665
09120067669

شماره واتس آپ جهت ارسال پیام تعیین وقت با وکیل تجدید نظر خانواده

09120067664
09120067665
09120067669

پس از ارسال پیام حداکثر ظرف 24 ساعت وقت مشاوره با برترین وکلای ایران تعیین خواهد شد.
دفتر وکیل دادگاه تجدید نظر خانواده تهران

4.9/5 - (37 امتیاز)

حقوق مالی زوجهمهریه

اعتراض به رای تجدید نظر مهریهاعتراض به رای دادگاه تجدید نظر اعسار مهریهبهترین وکیل مهریه تهرانبهترین وکیل مهریه در تهرانبهترین وکیل مهریه در شیرازبهترین وکیل مهریه در گرگانبهترین وکیل مهریه در مشهدبهترین وکیل مهریه شیرازبهترین وکیل مهریه کرجتجدید نظر اعسار از پرداخت مهریهتجدید نظر اعسار مهریهتجدید نظر اقساط مهریهتجدید نظر برای مهریهتجدید نظر پیش قسط مهریهتجدید نظر تعدیل مهریهتجدید نظر خواهی تعدیل مهریهتجدید نظر خواهی در مهریهتجدید نظر خواهی مهریهتجدید نظر در حکم مهریهتجدید نظر در مهریهتجدید نظر در مورد مهریهتجدید نظر مهریهتعرفه وکیل برای مهریهتقاضای تجدید نظر در اقساط مهریهجواب دادگاه تجدید نظر مهریه چقدر طول میکشدحق الزحمه وکیل برای مهریهحق الوکاله وکیل برای مهریهحکم تجدید نظر مهریهدادخواست تجدید نظر اعسار مهریهدادخواست تجدید نظر تعدیل مهریهدادخواست تجدید نظر تقسیط مهریهدادخواست تجدید نظر مهریهدادگاه تجدید نظر اعسار مهریهدادگاه تجدید نظر برای مهریهدادگاه تجدید نظر تعدیل مهریهدادگاه تجدید نظر تقسیط مهریهدادگاه تجدید نظر در مورد مهریهدادگاه تجدید نظر مهریهدرصد وکیل از مهریهدستمزد وکیل برای مهریه چقدر استرای تجدید نظر مهریهرای دادگاه تجدید نظر مهریهسهم وکیل از مهریهشماره وکیل برای مهریهشماره وکیل مهریهلایحه تجدید نظر اعسار از پرداخت مهریهلایحه تجدید نظر اعسار مهریهلایحه تجدید نظر تعدیل مهریهلایحه تجدید نظر مهریهلایحه تجدیدنظرخواهی برای مهریهلایحه تجدیدنظرخواهی تقسیط مهریهلایحه تجدیدنظرخواهی مطالبه مهریهلایحه تجدیدنظرخواهی مهریهمتن تجدید نظر خواهی مهریهمتن دادخواست تجدید نظر مهریهمتن لایحه تجدید نظر مهریهمدت زمان دادگاه تجدید نظر مهریهنرخ وکیل برای مهریهنمونه دادخواست تجدید نظر از مهریهنمونه دادخواست تجدید نظر اعسار مهریهنمونه دادخواست تجدید نظر تعدیل مهریهنمونه دادخواست تجدید نظر مهریهنمونه دادخواست تجدیدنظرخواهی مهریهنمونه رای تجدید نظر اعسار مهریهنمونه رای تجدید نظر مهریهنمونه لایحه تجدید نظر اعسار مهریهنمونه لایحه تجدید نظر مهریهنمونه لایحه تجدیدنظرخواهی مطالبه مهریهنمونه لایحه تجدیدنظرخواهی مهریهنمونه لایحه دفاعیه تجدید نظر مهریههزينه وكيل براي مهريههزینه تجدید نظر خواهی مهریههزینه تجدید نظر مهریههزینه دادرسی تجدید نظر مهریههزینه دادگاه تجدید نظر مهریههزینه وکیل برای مهریههزینه وکیل برای مهریه چقدر استهزینه وکیل مهریهوکیل اجرای مهریهوکیل ارزان برای مهریهوکیل اعسار مهریهوکیل انلاین مهریهوکیل برای گرفتن مهریهوکیل برای مهریهوکیل برای ندادن مهریهوکیل پایه یک مهریهوکیل جهت مهریهوکیل حقوقی مهریهوکیل خانواده مهریهوکیل خوب برای گرفتن مهریهوکیل در مورد مهریهوکیل طلاق مهریهوکیل متخصص مهریهوکیل مشاوره مهریهوکیل مهریه اردبیلوکیل مهریه اصفهانوکیل مهریه تبریزوکیل مهریه تهرانوکیل مهریه در ارومیهوکیل مهریه در اصفهانوکیل مهریه در اهوازوکیل مهریه در تبریزوکیل مهریه در تهرانوکیل مهریه در رشتوکیل مهریه در شیرازوکیل مهریه در قزوینوکیل مهریه در کرجوکیل مهریه در مشهدوکیل مهریه رشتوکیل مهریه شیرازوکیل مهریه قموکیل مهریه کرجوکیل مهریه مشهدوکیل مهریه و طلاقوکیل وصول مهریه

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *