با معرفی وکیل خانواده مرزداران همراه شما هستیم.

آغاز ورود به دروازه غربی تهران، از بعد از پل گیشا که به تازگی تبدیل به زیرگذر در محدوده شهرآرا شده است قرار دارد.

پس از عبور از پل شهرک آزمایش به محدوده محله مرزداران می رسیم.

شهرک ژاندرامری، خیابان اطاعتی جنوبی و شمالی، شهرک فرهنگیان و شهرک پاس نیز در این محدوده قرار گرفته اند.

دفتر وکالت محمد رضا مهری به عنوان وکیل تخصصی خانواده در تهران، در این نوشتار علاوه بر توضیح بعضی از موضوعات حقوقی خانواده به معرفی وکیل خانواده در محله مرزداران می پردازد.

مجازات عدم پرداخت نفقه

عدم پرداخت نفقه در چه صورت امکان پذیر است و چه مجازاتی در پی دارد؟

به‌ موجب ماده ۶۴۲ قانون مجازات اسلامی،

«هر کس با داشتن استطاعت مالی نفقه زن خود را در صورت تمکین ندهد، یا از تأدیه نفقه سایر اشخاص واجب‌النفقه امتناع نماید، دادگاه او را از سه ماه و یک‌ روز تا پنج ماه حبس محکوم می‌نماید.» در این ماده دو جرم عدم پرداخت نفقه و یا ترک انفاق زوجه و ترک انفاق افراد واجب‌النفقه غیر از زن، مورد جرم‌انگاری قرار گرفته است که هر یک را جداگانه مورد بررسی قرار خواهیم داد

در مورد مطالبه نفقه گذشته، اداره حقوقی قوه قضاییه در یک نظریه مشورتی، جنبه جزایی این جرم را موکول به پرداخت نکردن نفقه حال کرده و مطالبه نفقه ایام گذشته (ولو روز گذشته) را فاقد جنبه کیفری دانسته است.

این نظر قابل ایراد است؛

زیرا با عدم پرداخت نفقه، جرم محقق شده و اسقاط مجازات فقط با یکی از موارد قانونی سقوط مجازات‌ها امکان‌پذیر است.

به‌عبارت دیگر، رکن مادی ماده ۶۴۲ قانون مجازات اسلامی،

ترک انفاق زوجه است و مشروط کردن تحقق جرم به حال بودن نفقه، فاقد توجیه قانونی است

وکیل خانواده مرزداران

استطاعت مالی مرد

استطاعت مالی مرد، از شروط وجوب نفقه زوجه نیست، اما از شروط تحقق جرم موضوع ماده است.

به عبارت دیگر، مجازات تعزیری ترک انفاق، فقط برکسی اعمال می‌شود که با وجود استطاعت مالی از تأدیه نفقه زن خود خود امتناع کند. تشخیص استطاعت مالی مرد با دادگاه است که باید وجود این استطاعت را در زمان ترک انفاق احراز کند. همچنین به‌نظر می‌رسد درحالی که زوج فقط استطاعت پرداخت قسمتی از نفقه زوجه را داشته است و از تأدیه همان قسمت امتناع کند، مشمول ماده ۶۴۲ خواهد بود.

ماده ۱۱۹۸ قانون مدنی

در صورتی نفقه را واجب دانسته است که شخص متمکن از دادن نفقه باشد، بدون این‌که از این حیث در وضع معیشت خود دچار مضیقه شود. این شرط برگرفته از متون فقهی است که بعد از نفقه به خود و سپس به زوجه و در صورت اضاتمکین زوجه

هیأت عمومی دیوان عالی کشور نیز در رأی وحدت رویه شماره ۶۷۲ مورخ ۲۸اردیبهشت۸۷

مقررات عدم سقوط نفقه به علت استفاده زوجه از حق حبس مذکور در قانونی مدنی را صرفاً مربوط به رابطه حقوقی زوجه دانسته و زوج را در صورت ترک انفاق در این مورد، مشمول مجازات مندرج در ماده ۶۴۲ قانون مجازات اسلامی به شماره آورده است.

در قسمتی از این رأی چنین آمده است:

«و از نفطه نظر جزایی با لحاظ مدلول ماده ۶۴۲ که به‌موجب آن، حکم به مجازات شوهر به‌علت امتناع از تأدیه نفقه زن، به تمکین زن منوط شده است و با وصف امتناع زوجه از تمکین، ولو به اعتذار استفاده از اختیار حاصله از مقررات ماده ۱۰۸۵ قانون مدنی، حکم به مجازات شوهر نخواهد شد.»

نکته بعد در مورد نفقه صغیره است.

با توجه به مشروط بودن نفقه به تمکین، فقها صغیره را مستحق نفقه ندانسته‌اندکه با توجه به عدم تمکین و عدم وجوب نفقه، در این مورد نیز جرم ترک انفاق محقق نخواهد شد.

در صورت صغیر بودن زوج و کبیر بودن زوجه، به نظر برخی فقها، نفقه بر زوج واجب خواهد بود.

در این حالت با توجه به صغیر بودن زوج و نبود مسئولیت کیفری او، اعمال مجازات منتفی است.

فقط در صورت بلوغ زوج و ادامه پرداخت نکردن نفقه، با توجه به استمراری بودن جرم ترک انفاق، امکان مجازات زوج وجود دارد.

سوالات مرتبط با عدم پرداخت نفقه

آیا در عقد منقطع(موقت) زوجه حق انفاق دارد؟

در عقد منقطع شوهر ملزم به پرداخت نفقه نیست مگر اینکه  شرط شده باشد یا آنکه عقد مبنی برآن جاری شده باشد.

آیا زنی که مطلقه است مستحق نفقه می باشد؟

براساس ماده ی ۱۱۰۹ ق.م : ن

فقه ی مطلقه ی رجعیه در زمان عده برعهده ی شوهر است.

مگر اینکه طلاق در حال نشوز واقع شده باشد.

لیکن اگر عده از جهت فسخ نکاح یا طلاق بائن باشد زن حق نفقه ندارد مگر در صورت حمل از شوهر خود که در این صورت تا زمان وضع حمل حق نفقه خواهد داشت.

وکیل خانواده مرزداران

نفقه ی زنی که در ایام عده ی وفات به سر می برد چگونه است؟

براساس ماده ی ۱۱۱۰ ق.م:

زنی که شوهرش فوت کند در زمان عده نفقه ندارد.

مگر اینکه زن از شوهر آبستن باشد که مرد باید نفقه ی او را در زمان عده بدهد.

مرد اگر نفقه ی زن را نپردازد دینی است برعهده ی مرد و باید قضا کند.

این ماده ای است که  در سال۱۳۸۱ اصلاح شد و براساس آن زن پس از مرگ شوهرش نفقه دریافت می کند و این نفقه در صورتی که مردخودش دارایی داشته باشد از دارایی خودش و در غیر اینصورت از اموال اقارب که پرداخت نفقه بر عهده ی آنهاست تامین خواهد شد

وکیل متخصص در زمینه تغییر جنسیت

اثر تغییر جنسیت در سهم الارث:

همانطور که همیشه امده با الهام از احکام شرعی سهم الارتث افراد در طبقات نسبی یکسان نیست یعنی به طور مثال در بین اقارب نسبی طبقه ی اول پسر دو برابر دختر ارث میبرد.

اما برای افرادی که عمل تغییر جنسیت انجام داده اند چگونه است؟

این گونه در قوانین ذگر شده ه اگر علائم رجولیت قالب باشد سهم الارث یک پسر از طبقه ی خود را میبرد و اگر علائم اناثیت غالب باشد سهم الارث یک دختر از طبقه ی خود را دریافت می کند و اگر هیچ یک از این علائم وجود نداشت وی نصف مجموع سهم الار یک پسر و دختر را خواهد برد.

برای تشخیص اینکه فرد خنثی بیشتر به مرد شبیه است یا زن

یعنی شخصیت و جنسیت وی مردانه است یا زنانه در فقه 9 مورد ذکرشده است و با استفاده از این 9 مورد میتوان جنسیت فرد خنثی را تشخیص داد:

1_ خروج بول:

اگر بول یا ادرار خنثی از الت مردانه خارج شود، مرد است و اگر از الت مردانه خارج شود زن است و اگر بول از هر دو خارج شود ، اغاز خروج ادرار ملاک است و اگر خروج ادرار همزمان باشد ، قطع دیرتر ادرارملاک خواهد بود و اگر قطع بول هم از الات دو گانه همزمان بود ، باید به قراین دیگر مثل جهش بول و سیلان ان متوسل شد.

اگر باز از تمامی این موارد نشود استفاده کرد و غلبه را تشخیص داد باید به علائم دیگر متوسل شد

2_ ریش و برجستگی پستان ها:

ریش علامت غالب برای مردان و برجستگی یا کروی بودن پستان علامت غالب در زنان است.

در صورت تعارض ریش و پستان ، وجود ریش را علامت غلبه جنس مردانگی دانسته اند .

3_ ریش و حیض:

اگر خنثی هم ریش داشته باشد و هم عادت ماهانه ببیند، در این صورت حیض مقدم است و علامت زنانگی غلبه دارد

4_  ریش و حمل در تعارض بین ریش و حمل، ابستنی و زن بودن جنس غالب تلقی خواهد شد

5_ در تعارض حیض و احتلام ، حیض علامت غالب محسوب خواهد شد

6_ درتعارض بین حامل کردن و برجستگی یا کرویت پستان، علائم مردانگی غالب است.

در تعارض حامل کردن و حیض، جانب حیض را غالب دانسته اند

7_ در تعارض حامل کردن و حامل شدن،

برای تعیین جنس باید به قراین دیگر متوسل شد که بعضی تعداد دنده هارا غالب دانسته اند ولی علم پزشکی اختلاف دنده ها یا اضلاع را نپذیرفته است

8_ معیار روانی:

اگر تمایلات مردانه در خنثی قوی تر باشد، علامت غالب را مردانه و بر عکس ان رازنانه دانسته اند و تمایل مساوی به هر دو جنس سبب وجود تعارض است و توسل به بیولژی و علم پزشکی از طریق ازمایشات هورمونی و سونوگرافی شاید رفع تعارض کند

9_ در مورد ممسوح یا سهم الارث وی

همان طور که اشاره شد قانون مدنی ایران حکم صریحی ارائه نکرده است.

لذا شاید بتوان چنین فردی را در ردیف خنثای مشکل دانست.

نصف مجموع سهم الارث یک پسر و یک دختر از طبقه ای که در ان قرار دارد برای وی منظور کرد

با استفاده از این موارد از لحاظ قانونی جنسیت فرد را میتوان تشخیص داد و سهم الارث را با توجه به طبقه ای که در ان قرار دارد محاسبه کرد

وکیل خانواده مرزداران

اثر حقوقی تغییر جنسیت در ازدواج :

ممکن است دو نفر که یکی از انان ظاهراً مرد و دیگری زن است با هم ازدواج نمایند.

اگر بعد ازدواج و قبل یا بعد از مواقعه و برقراری رابطه ی جنسی یکی از انان یا هر دو تغییرجنسیت بدهند تکلیف چیست؟

اثر تغییر جنسیت در اصل نکاح:

در نظام حقوقی ایران و در قانون مدنی ایران ازدواج دو هم جنس باطل است.

همانطور که اختلاف در جنس یعنی زن و مرد بودن زوجین شرط است.

ادامه رابطه زوجیت نیز با اختلاف در جنس زوجین امکان پذیر است.

یعنی همانطور که ازدواج دو هم جنس باطل است ادامه نکاح دو هم جنس هم از لحاظ قانونی باطل خواهد بود.

ولی با توجه به اشکالات عملی که ممکن است بعد ها ایجاد شود و بین طرفین اختلاف به میان اید که تغییر جنسیت تحقق نیافته است ازدواج به اعتبار خود باقی میماند.

اعلام بطلان نکاح به طرق مختلف از از طریق ارسال اظهارنامه به نظر کافی نیست.

لذا شایسته است که دادگاه که مرکز تظلمات عمومی است.

موضوع بطلان نکاح را با توجه به مدارک ارائه شده و موجود در پرونده با احراز ادعای خواهان مراتب بطلان نکاح را اعلام می نماید.

اثر تغییر جنسیت در مهر یا صداق

اگر زوجین بعد از اینکه ازدواج کردند و ازدواج این دو به علت تغییر جنسیت باطل شد در این بین تکلیف مهری که در زمان نکاح تعیین شده چیست؟

معمولاً به هنگام ازدواج ، برای زوجه مهر یا صداق تعیین خواهد شد و گاهی اتفاق میافتد شوهر قبل از نزدیکی و مواقعه ، مهر را میپردازد که در این مورد دو حالت قبل و بعد از مواقعه تفاوت دارد

1_ تغییر جنسیت قبل از مواقعه

با توجه به این که تعیین و پرداخت مهرالمسمی به منظور تشکیل خانواده است در تغییر جنسیت ازدواج باطل است و خانواده منتفی میگردد.

در صورتی که مهریه پرداخت شده باشد ، باید مسترد گردد واگر در این جریان ضرری به یکی از ان ها وارد شود بین عمل تغییر جنسیت و ضرر مسلم وارده ، رابطه ی سببیت وجود داشته باشد از طریق مراجع قضایی قابل مطالبه است

هر گاه زوجین هم زمان و در دو زمان قبل از مواقعه تغییر جنسیت دهند نیز مهریه ساقط خواهد شد در مورد تغییر جنسیت هم زمان زوجین یکی از نظریه ها این است که ازدواج سابق احتمالاً از بین نخواهد رفت و فقط جای افراد در ازدواج تغییر خواهد کرد نظریه دیگر این است که در صورت تغییر جنسیت زوجین چه همزمان و چه غیر همزمان باطل است زیرا خصوصیات سابق ازدواج کاملاً دگرگون شده و قابلیت های قبلی تغییر کرده است

2_ تغییر جنسیت بعد از مواقعه :

ازدواج حتی بعد از رابطه ی جنسی و مواقعه بعد از انجام عمل تغییر جنسیت باطل است.

اما تفاوت ان در مهریه است که اگر انجام عمل تغییر جنسیت بعد از رابطه جنسی باشد اگر مهر پرداخت شده باشد که مسترد نمیگردد اما اگر پرداخت نشده باشد باید پرداخت شود حتی اگر مرد یا شوهر الان تغییر جنسیت داده باشد و زن شده باشد و اگرپرداخت نکند طبق مقررات باید حکم بر محکومیت وی مبنی بر عدم پرداخت مهریه  به زوجه صورت بگیرد و اگر زوج از هر لحاظ توان پرداخت مهر المسمی خود نباشد دادگاه میتواند وی را به پرداخت به طور اقساط یا قسط معین محکوم سازد در صورت اثبات اعسار ، وی از پرداخت مهر تا زمان ملامت نسبی از انجام تعهد مزبورمعاف خواهد بود و اگر با وجود توانایی پرداخت مهر عمداً و با سوءنیت خودداری کند از پرداخت طبق ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی قابل تعقیب و بازداشت است.

تغییر جنسیت وی در این زمینه تاثیر نخواهد داشت

وکیل خانواده مرزداران

اثر تغییر جنسیت در نگاه داشتن عده:

تغییر جنسیت زوج (شوهر) و مسئله عده

اگر شوهر، تغییر جنسیت دهد و به زن تبدیل شود، طبیعی است که ازدواج سابقه وی منحل می‌گردد، ولی وی به عنوان زن آیا موظف به نگه داشتن عده است یا نه؟ این مسئله، یعنی تبدیل مرد به زن، تنها مورد توجه یک تن از فقیهان شیعه قرار گرفته است. آیت‌الله سید محمد صدر معتقد است نگه داشتن عده لازم نیست. وی می‌گوید: هر گاه مرد به زن تبدیل شود، ازدواجش باطل می‌شود و نگه داشتن عده بر وی واجب نیست.

دلیل مطلب آن است که هرگاه میان زوجین مباشرت صورت گرفته باشد، نگه داشتن عده واجب می‌گردد، و فرض بر این است که شوهر به زن تبدیل گشته و زن پس از تغییر جنسیت، هنوز مباشرتی نداشته تا عده بر وی واجب باشد. از این رو، وی می‌تواند با جنس مخالف ازدواج کند.

پرسش دیگر آن است که هرگاه انحلال نکاح در اثر تغییر جنسیت زوج باشد، عده بر زن لازم است یا خیر؟ بی‌شک مثبت است. چون فرض این است که زوجه قبلا با زوج مباشرت داشته است و اکنون به دلیل تغییر جنسیت شوهرش، از وی جدا شده است. طبیعی است وی برای ازدواج مجدد باید عده نگاه دارد

تغییر جنسیت زوجه در زمان عده

هرگاه زن در دوران عده باشد، مانند عده طلاق یا عده فسخ یا عده وفات، و در این هنگام تغییر جنسیت دهد، آیا لازم است ازدواج مجدد وی، پس از اتمام عده باشد یا وی می‌تواند فورا ازدواج کند؟ امام خمینی در این باره چنین می‌گوید: اگر زنی در زمان عده تغییر جنسیت دهد، عده اش ساقط می‌شود حتی عده وفات.

این که عده در این هنگام ساقط است، به دلیل تبدل و تغییر موضوع است؛

چه اینکه زن به دلیل تغییر جنسیت، از زن بودن خارج شده و بنابراین، احکام خاص زنان از وی منتفی می‌گردد و احکام مردان بر وی واجب است و معنا ندارد وی در این حالت، موظف به تکمیل دوران عده باشد. ولی پرسش این است که چرا امام خمینی فرمود:

حتی عده وفات نیز مانند بقیه عده‌ها ساقط است؟

به عبارت دیگر، تاکید این امر و آوردن واژه «حتی» به چه منظور بوده است؟

پاسخ: رمز نهفته در عده وفات این است که عده وفات دارای ویژگی خاص است.

هدف از عده وفات بر اساس روایات اسلامی، حداد یا ترک زینت به منظور احترام میت است.

به همین دلیل، زمان آغاز عده وفات، همان زمان رسیدن خبر مرگ شوهر به زن است.

هرگاه تغییر جنسیت زن، در زمان عده وفات صورت پذیرد،

ممکن است این احتمال داده شود که وی فقط پس از اتمام دوران عده، می‌تواند با جنس مخالف ازدواج کند،

ولی امام خمینی در پاسخ این احتمال می‌فرماید:

حتی عده وفات نیز ساقط است. بنابراین، وی می‌تواند پس از تغییر جنسیت بلافاصله ازدواج کند.

دلیل آن واضح است؛

زیرا عده بر زنان واجب است و در صورتی زن تغییر جنسیت دهد از موضوع حکم خارج می‌شود.

معنا ندارد با از بین رفتن موضوع، حکم باقی باشد

اثر تغییر جنسیت در نفقه زوجه

در پرداخت نفقه و اثری که عمل تغییر جنسیت بر روی ان صورت میگیرد، زوجه وی برای جلوگیری از اختلاط نسل و رعایت حیثیت خود، باید به مدت سه طهر یا سه ماه در ازدواج دائم و دو طهر یا 45 روز از ازدواج موقت عده نگاه دارد و اگر زن حامل باشد تا وضع حمل، باید در هر دو صورت عده نگاه دارد و بعد از زمان عده میتواند دوباره ازدواج کند،

زوجه مرد تغییر جنسیت یافته میتواند نفقه گذشته و نفقه ایام عده را طلب کند.

اما این به این منظور نیست که زن برای این که مرد تغییرجنسیت داده و کانون خانواده را از بین برده طلب خسارت بکند و حتی بر عکس مرد هم برای این که کسالت روحی داشته و در زمانی که ازدواج کرده دچار ضررهای روحی و روانی شده است و مجبور به عمل تغییر جنسیت شده خسارت طلب کند

چرا اینگونه است؟

چون اعمال حق اگر وسیله سوءاستفاده نباشد، سبب ورود زیان دیگری نمیگردد و نمیتواند طلب خسارت کند

البته اگر مردی تغییر جنسیت بدهد موضوع خسارت وارده به شوهر سابق وی با دلایل عنوان شده در مورد تغییر جنسیت مرد قابلیت طرح و بررسی خواهد داشت.

وکیل خانواده مرزداران

خدمات تخصصی گروه وکلای خانواده تهران

موسسه حقوقی مهر پارسیان، با به کارگیری برترین وکلای خانواده در شمال تهران خدمات زیر را ارئه خواهد نمود:

مشاوره حقوقی آنلاین و حضوری با وکیل خانواده مرزداران

قبول وکالت در پرونده طلاق توافقی و طلاق یک طرفه

قبول وکالت در مطالبه و وصول مهریه

قبول وکالت در پرونده حضانت فرزند

تنظیم دادخواست جهت دعاوی خانواده

قبول وکالت در پرونده کیفری خانواده مانند شکایت ترک انفاق، تدلیس در ازدواج، کتک زدن همسر و فحاشی

تنظیم و تهیه لایحه دفاعیه جهت ارائه به دادگاه خانواده

در صورت نیاز به مشاوره حقوقی با وکیل تخصصی خانواده در تهران به یکی از راههای زیر اقدام کنید.

ارسال پیام از طریق خط تلفن همراه به موبایل وکیل خانواده مرزداران

09120067661

09120067662

09120067663

09120067664

09120067665

09120067669

ارسال پیام از طریق شماره واتس آپ و تلگرام وکیل خانواده مرزداران

09120067664

09120067669

09121281014

پس از ارسال پیام شکیبا باشید تا جهت وقت مشاوره حضوری یا آنلاین هماهنگی صورت گیرد.

حداکثر ظرف 12 ساعت وقت مشاوره تنظیم و به شما اعلام خواهد شد.

دفتر وکیل پایه یک ویژه خانواده تهران

 

آدرس مراجعنکات حقوقی و کیفری

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *