ازدواج مجدد مرد

ازدواج مجدد مرد

ازدواج مجدد مرد


در این مقاله به بررسی شرایط ازدواج مجدد مرد در صورت عدم تمکین زن از دادگاه خواهیم پرداخت.

شرایطی ازدواج مجدد مرد

گرفتن اجازه ازدواج مجدد از دادگاه توسط مردی که دارای همسر قانونی می‌باشد، جز در موارد اندکی قانون اذن ازدواج مجدد را به وی نخواهدداد.

شرایط لازم کسب اجازه ازدواج مجدد از دادگاه

طبق قانون حمایت از حق خانواده شروطی به­منظور کسب اجازه ازدواج مجدد از دادگاه بیان شده است و شوهر می‌تواند درصورت داشتن این شرایط درمواقع ضروری نسبت به دریافت اجازه ازدواج مجدد اقدام نماید،که به شرح ذیل عبارتند از؛

 • هنگامی­که شوهر بتواند رضایت همسر خود را کسب نماید در این موارد زن با اعلام کتبی، توافق خویش مبنی بر ازدواج دوم شوهر را اعلام می‌نماید،
 • در پاره‌ای موارد بنابه علل گوناگونی اعم از مشکلات جسمی یا روحی همسر اول فرد توانایی انجام تکالیف زناشویی زندگی مشترک نمی‌باشد. در این شرایط چنانچه شوهر قادر باشد، ادعای خود را ثابت نماید، دادگاه مجوز ازدواج مجدد را به وی خواهد داد.
 •  عدم تمکین زوجه از مرد ازجمله مواردی می‌باشدکه از طریق اثبات آن به دادگاه می‌توان اقدام به دریافت اجازه ازدواج مجدد از دادگاه نمود.
 • چنانچه زن به جنون مبتلا باشد، بیماری‌های ناعلاج و اعتیاد سخت هم دادگاه اجازه ازدواج مجدد را به زوج خواهد داد.
 • محکومیت زوجه به حبس به مدت ۵ سال یا بیش از آن هم از قبیل مواردی می‌باشد که با اثبات آن به دادگاه شوهر قادر است نسبت به گرفتن مجوز ازدواج مجدد اقدام نماید.
 • چنانچه زوجه زندگی و محل سکونت مشترکشان را ترک نماید، شوهر قادر به کسب اجازه ازدواج مجدد از دادگاه خواهدبود.
 • غایب بودن و مفقودالاثر شدن زوجه نیز از دیگر شرایط لازم جهت کسب اجازه ازدواج مجدد از دادگاه می‌باشد.
خسارت تاخیر پرداخت نفقه

مدارک و دلایل لازم جهت اخذ مجوز ازدواج مجدد

لازم به ذکر است اگر چه شرایط لازم برای اخذ مجوز ازدواج مجدد ضروری می‌باشد، ولی کافی نیست و می­بایست شوهر قصد اخذ مجوز ازدواج مجدد از دادگاه را دارد می‌بایست مدارک و مستندات مورد نیاز جهت اثبات ادعای خویش را به دادگاه ارائه دهد.ارائه مدارک و مستندات مورد نیاز جهت اثبات دادخواست، انجام تحقیقات لازم و ضروری از سوی دادگاه، بررسی مهیا بودن امکان اجرای عدالت میان دو همسر، دادگاه توانایی شوهر ازجمله توانایی‌های مالی وی را مورد بررسی قرار می‌دهد.

بعد از طی تمامی مراحل و در صورت تائید شدن از طرف قاضی مجوز ازدواج مجدد صادر می‌گردد. دلایل زوج برای اخذ اذن ازدواج مجدد از دادگاه به شرح ذیل عبارتند از؛

 • ارائه مستندها دادخواست و دلایل اینکه چرا و به چه علت مرد می­خواهد همسر دوم اختیار نماید،
 • انجام تحقیقات و بررسی­ هایی که دادگاه ضروری می­پندارد،
 • احراز توانایی مالی زوج برای تأمین دو زندگی مشترک و پرداخت نفقه و مخارج و هزینه­ های هر دو همسر
 • الزام مرد به اجرای عدالت و احراز توانایی مرد در برقراری عدالت میان همسران خویش
 • سایر اوضاع و احوال مسلم پرونده که زوج بتواند در راستای اثبات حقانیت و ادعا و خواسته خویش به محکمه ارائه نماید.

مراحل دریافت اجازه ازدواج مجدد از دادگاه

چنانچه شوهر شرایط و مدارک مورد نیار جهت اخذ مجوز ازدواج مجدد را دارا باشد، می‌بایست مراحل زیر را طی کند.

 • در مرحله نخست شوهر می‌بایست با همراه داشتن مدارک شناسایی و مدارک و مستنداتی که بیان کننده ادعای وی است به دفتر خدمات الکترونیکی قضائی مراجعه نماید.
 • با رجوع به این دفاتر قادر است دادخواست خویش را به طرفیت همسر نخست خود تنظیم نماید.
 • سپس می‌بایست خواسته خویش را که اخذ مجوز ازدواج مجدد می‌باشد را از دادگاه درخواست نماید.
 • بعد از آنکه تقاضای اخذ مجوز ازدواج مجدد در دفتر خدمات الکترونیکی قضائی ثبت گردید، به شعبه مربوطه ارسال و بررسی می‌شود. قاضی پرونده نسبت به بررسی دادخواست اقدام می‌نماید.
 وکیل تجویز ازدواج مجدد

نکته: درصورتی­که قاضی به این نتیجه برسد که شوهر تمکن مالی تأمین دو زندگی را دارد مجوز ازدواج مجدد به وی خواهدداد. در غیراین حالت چنانچه قاضی به این نتیجه برسد که شوهر توانایی اداره دو زندگی را ندارد تقاضای وی رد می‌شود.

نکته: چنانچه شوهر بدون داشتن رضایت همسر اول یا بدون اخذ مجوز ازدواج مجدد از طرف قاضی نسبت به ازدواج مجدد اقدام نماید، طبق قوانین حق ندارد ازدواج دوم خویش را به صورت قانونی ثبت کند.

نکته: سر دفتر دفاتر ثبت ازدواج نیز بدون کسب رضایت همسر نخست و یا مجوز ازدواج مجدد حق ثبت قانونی ازدواج دوم را نخواهند داشت و چنانچه بدون رضایت همسر نخست و یا داشتن مجوز ازدواج مجدد، ازدواج دوم کسی را ثبت نمایند، قانون آن­ها را از ادامه اشتغال محروم می‌نماید.

نکته: لازم به ذکر است که ازدواج دائم دوم می‌بایست حتما ثبت گردد، چنانچه فردی ازدواج دائم خود را ثبت نکند به صورت قانونی مجازات می‌گردد، مجازات نقدی این افراد ۸۰ الی ۱۸۰ میلیون ریال می‌باشد، علاوه­بر این محکوم به ۹۱ روز الی ۶ ماه حبس خواهندشد.

نکته: ازدواج موقت ملزم به ثبت قانونی نیست. جز آنکه زوجه باردار شود یا شوهر و زن تصمیم به ثبت قانونی آن داشته باشند.

آیا امکان تعیین مدت زمان عدم تمکین زن برای ازدواج مجدد مرد لازم می­باشد؟

به­نظر نمی‌توان مدت زمان و مهلت معینی به جهت عدم تمکین زوجه و صدور حکم اجازه ازدواج مجدد برای مرد بیان داشت و آنچه که اهمیت دارد این است که باید برای قاضی دادگاه محرز شود که زوجه تصمیم به بازگشت به محل سکونت مشترک و تمکین از همسر خود را ندارد.

ازدواج سفید

پس اگر برای قاضی دادگاه در شرایطی که محرز گردد که زوجه از شوهر خویش تمکین نکرده است و تصمیم به بازگشت به منزل خود و ادامه زندگی مشترک را ندارد و به این خاطر شوهر در اضطرار ناشی از عدم تمکین خاص و عام زوجه خود قرار گرفته است، می‌تواند حکم ازدواج مجدد برای شوهر را صادر نماید و این موضوعیت ندارد که زوجه چه مدت زمان عدم تمکین کرده است.

ولی با این وجود مدت زمان و فرصت عدم تمکین زوجه جهت صدور اجازه ازدواج مجدد مرد می‌بایست به گونه‌ای باشد که واقعا مرد دراین شرایط دچار اضطرار گردیده باشد و به صرف اینکه زوجه در مدت چند روز و یا چند هفته از شوهر خویش تمکین نکرده است، قاضی حکم ازدواج مجدد صادر نخواهد کرد. علاوه­بر این هنگامی که عدم تمکین زوجه بنا به علل موجهی انجام شده باشد نیز جواز ازدواج مجدد را صادر نخواهدکرد.

آثار اثبات عدم تمکین زن

با این حال به این خاطر که شوهر قادر باشد، اجازه ازدواج مجدد از دادگاه دریافت کند، می‌بایست این مسئله را از دادگاه درخواست کند.اثبات عدم تمکین زوجه در دعوای عدم تمکین دو اثر عمده به دنبال خواهدداشت؛

1.نفقه زن قطع می شود

ازجمله اصلی‌ترین آثار عدم تمکین زوجه آن می‌باشد که درصورتی­که در دادگاه عدم تمکین زوجه به اثبات رسید، نفقه زوجه قطع خواهد شد. چرا که درصورتی­که زوجه اقدام به ترک محل سکونت مشترک کرده باشد به این خاطر که انجام وظایف زناشویی بین زوجین مقدور نیست، شوهر هم ملزم به پرداخت نفقه نخواهدبود.

آیا نوزادی که در کانادا متولد می شود تابعیت کانادایی می گیرد؟

2.صدور حکم ازدواج مجدد برای مرد

علاوه­بر این در شرایطی که عدم تمکین زوجه برای قاضی دادگاه به اثبات رسید و قاضی دادگاه از این موضوع آگاهی پیدا کرد که زوجه اقدام به ترک زندگی مشترک کرده است و تصمیم ندارد در طول مدت زمان مشخصی به زندگی مشترک بازگردد و زن ناشزه می‌باشد، شوهر خواهد توانست از دادگاه درخواست داشته باشد که حکم اجازه ازدواج مجدد او را صادر کند.

همانطور که ملاحظه نمودید، پرونده‌های مربوط به دعاوی خانواده پیچیدگی­ های زیادی دارند. با بهره‌گیری از وکلای باتجربه‌  و مجرب موسسه حقوقی مهرپارسیان می­توانید، در این خصوص گام موثری در رسیدن به هدف نهایی(پیروزی در پرونده خود) برداشته  باشید. وکلای مبرز موسسه حقوقی مهرپارسیان، در حوزه دعاوی خانواده، با کلیه قوانین موجود و مربوط آشنایی کاملی دارند و به دلیل همین شناخت و تسلط، پس از بررسی پرونده یک راهکار مناسب جهت رسیدن به هدف نهایی، یعنی پیروزی انتخاب نموده و شما را در کلیه مراحل دعاوی خود، با مشاوره و راهنمایی موثرشان، همراهی می­نمایند. مطمئن باشید با انجام این امر شانس پیروزی در پرونده مذکور چند برابر خواهدشد و از این بابت خیالتان راحت خواهدبود.

جهت دریافت مشاوره با گروه مشاوره تخصصی موسسه مهرپارسیان از طریق شماره تماس 88663925 یا 88663926 یا 88663927 با ما در ارتباط باشید.

_

نشانی دفتر وکالت وکیل ازدواج مجدد مرد در تهران

_

میدان ونک- ابتدای بزرگراه حقانی- خیابان گاندی جنوبی- خیابان چهاردهم- پلاک 14- طبقه 4- واحد 9 و 10

تلفن‌های تماس ثابت با دفتر موسسه مهر پارسیان (محمدرضا مهری) در تهران

تماس با دفتر وکیل آنلاین خارج از ساعات اداری و تعطیلات و ارسال پیام از طریق خط تلفن همراه

ارسال پیام از طریق شماره واتس اپ و تلگرام

پس از ارسال پیام شکیبا باشید تا جهت وقت مشاوره حضوری یا آنلاین هماهنگی صورت گیرد
حداکثر ظرف 12 ساعت وقت مشاوره تنظیم و به شما اعلام خواهد شد
دفتر وکالت مهر پارسیان – محمدرضا مهری وکیل پایه یک دادگستری

خدمات دفتر وکالت و امور حقوقی بین المللی محمدرضا مهری

مشاوره حقوقی آنلاین با وکلای پایه یک دادگستری در موضوعات تخصصی در همه ساعات شبانه روز
مشاوره حقوقی حضوری با وکیل تخصصی جرایئم اقتصادی
قبول وکالت دادگستری بدون حضور موکل در دفتر وکیل
خدمات وکالت ایرانیان خارج از کشور در ایران
وکالت ایرانیان در سایر کشورها توسط وکیل رسمی
بهترین وکیل مهاجرت بین المللی در تهران
معرفی بهترین وکیل کیفری تهران
بهترین وکیل ملکی تهران
معرفی بهترین وکیل دعاوی پولی و بانکی تهران
بهترین وکیل خانواده تهران
معرفی بهترین وکیل دادگاه تجدید نظر
بهترین وکیل اعاده دادرسی و دیوان عالی کشور
معرفی بهترین وکیل فرجام خواهی

5/5 - (22 امتیاز)

2 دیدگاه

 • سلام من زنم یکسال و نیمه رفته الزام به تمکینشم گرفتم برنگشت من نیاز دارم ازدواج کنم میخوام بدونم چی باید بنویسم بدم به دادگاه که قبول کنه بزارن من ازدواج مجدد کنم

  • سلام وقت شما بخیر
   چنانچه حکم الزام به تمکین قطعی شده باشد و همسر اول مراجعه نکرده باشد و دفاعیات ایشان در دادگاه مورد قبول واقع نشود حکم به ازدواج مجدد برای یکبار برای شما صادر می شود .

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *