وکیل آنلاین خانواده خیابان وزرا

وکیل آنلاین خانواده خیابان وزرا

وکیل آنلاین خانواده خیابان وزرا


با معرفی وکیل آنلاین خانواده خیابان وزرا همراه شما هستیم.

برای طرح هرگونه پرونده در دادگاه خانواده سراسر کشور، نیاز به مشاوره تخصصی با وکلای دادگستری است.

به این منظور دفتر وکالت آنلاین خانواده در تهران با ساماندهی دفتر وکالت محمد رضا مهری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی، آغاز به کار نموده است.

مصادیق مهم فریب در ازدواج

فریب در ازدواج

✅چکیده:

اگر زوج سابقاً ازدواج کرده باشد ولی به استناد شناسنامه جدید که مشخصات همسر سابقش در آن منعکس نمی‌باشد خود را مجرد معرفی و ازدواج نماید، عمل وی مصداق فریب در ازدواج است.

🔶تاریخ رای نهایی:

1391/07/02

🔶شماره رای نهایی: 9109970223401162

✅رای بدوی

اتهام آقای ح. فرزند ش. به هویت پرونده مبنی بر فریب در ازدواج موضوع کیفرخواست مورخه 19/7/90 صادره از دادسرای عمومی ناحیه 3 تهران دادگاه با بررسی اوراق پرونده ملاحظه می‌گردد که حسب شکایت مطروحه، تحقیقات و گزارش مراجع ذی‌ربط ماحصل ماوقع بدین نحو می‌باشد که طرفین با هم زن و شوهر مدت 5 سال است که دارای زندگی اشتراکی و زوج درحین ازدواج خود را مجرد معرفی و در ایام زندگی زوجه مساعدت‌های مالی به نامبرده نموده، حال متوجه شده که زوج قبلاً دارای همسر بوده و متارکه نموده و با شناسنامه سفید با وی به‌عنوان مجرد ازدواج کرده و در ازای آن متهم با ابلاغ وقت حضور نیافته است.

وکیل طلاق توافقی قیطریه

دادگاه بنا به مراتب و با توجه به نتیجه استعلام از ثبت احوال که در گزارش مورخه 27/2/90 متهم را متأهل و اقدام به طلاق همسر نموده و مفاد عقدنامه که فی‌مابین منعقد شده درآن متهم خود را مجرد معرفی و مؤدای گواهی گواهان و سایر قرائن و امارات موجود در پرونده مجرمیت مشارالیه به نظر دادگاه محرز و مستنداً به ماده 647 قانون مجازات اسلامی النهایه متهم فوق‌التوصیف به تحمل یک سال حبس محکوم می‌گردد و رأی صادره غیابی است و ظرف ده روز پس از ابلاغ قابل واخواهی در این محکمه می‌باشد.

🔶رئیس شعبه 1042 دادگاه عمومی جزایی تهران

✅رای دادگاه تجدید نظر درباره فریب در ازدواج

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ح. [با] وکالت آقای ر. نسبت به دادنامه شماره 0003 مورخ 5/1/91 ناظر به دادنامه شماره 001154 صادره از شعبه 1043 دادگاه عمومی جزایی تهران که متضمن محکومیت وی به تحمل حبس به اتهام فریب در ازدواج می‌باشد با توجه به مجموع محتویات پرونده دادنامه مذکور وفق موازین و مقررات قانونی صادر و تجدیدنظرخواهی واصله با هیچ یک از شقوق ماده 240 قانون آیین دادرسی کیفری انطباق ندارد. علی‌هذا دادگاه ضمن رد دعوای تجدیدنظرخواهی، دادنامه تجدیدنظرخواسته را مستنداً به ماده 257 همان قانون تأیید و استوار می‌نماید.

رأی صادره حضوری و قطعی است.

🔶رئیس شعبه 34 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه

وکیل آنلاین خانواده خیابان وزرا

✳️ شرایط اعطای تابعیت به فرزندان زنان ایرانی

🔸سامانی، سخنگوی وزارت کشور با اشاره به تصویب آیین نامه جدید اعطای تابعیت ایران به فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی در هیات وزیران، گفت:

وکیل طلاق شهر قدس

🔸این قانون شامل هر زن ایرانی که با مرد غیر ایرانی ازدواج کرده و در نتیجه این ازدواج دارای فرزند زیر ۱۸ سال می‌باشد و همچنین شامل هر فردی که از مادر ایرانی و پدر غیرایرانی متولد شده و بیش از ۱۸ سال تمام داشته باشد می‌شود.

🔸در این آیین نامه زن ایرانی زنی است که پیش از ولادت فرزند مطابق قوانین و مقررات ایران دارای تابعیت ایرانی باشد و با مرد خارجی ازدواج کرده باشد. ملاک ایرانی بودن مادر اسناد سجلی او است.

مواردی که زن میتواند درخواست طلاق کند

🔺در موارد زیر زن میتواند در خواست طلاق کند :

1-  در صورت استنکاف شوهر از پرداخت نفقه و عدم امکان اجبار او به پرداخت و نیز در صورت ناتوانی شوهر از دادن نفقه

2- در صورتی که دوام زوجیت موجب عسر و حرج زوجه باشد . عسر و حرج به معنای دشواری ، سختی و تنگناست ، یعنی ادامه زندگی مشترک برای زن مشقت بار است . باید افزود که اثبات عسر و حرج به دلیل نبودن رویه واحد در دادگاه ها کار چندان ساده ای نیست .

3- در صورتی که شوهر 4 سال تمام مفقود الاثر شود و حکم موت فرضی ( که تشریفات خاص خود را دارد ) در مورد او صادر شده باشد. در این مورد در صورتی که مرد پس از صدور حکم طلاق و پیش از تمام شدن ایام عده ، پیدایش شود می تواند رجوع کند و بدین ترتیب حکم طلاق فاقد اعتبار خواهد بود .

4- در خواست صدور حکم با استفاده از ماده 1119 قانون مدنی؛ به موجب ماده یاد شده

طلاق توافقی چیست؟

(( طرفین عقد می توانند هر شرطی را که مخالف با مقتضای عقد مزبور نباشد، در ضمن عقد ازدواج یا عقد لازم دیگر ‌[ عقدی که با اراده یک طرف قابل انحلال نیست ] بنمایند.

🔸مثل اینکه شرط شود هر گاه شوهر زن دیگر بگیرد یا در مدت معینی غایب شود یا ترک انفاق نماید یا بر علیه حیات زن سوء قصد کند یا سو ء رفتاری کند که زندگانی آن ها با یکدیگر غیر قابل تحمل شود ، زن وکیل و وکیل در توکیل باشد که پس از اثبات تحقق شرط در محکمه و صدور حکم نهایی خود را مطلقه سازد.))

🔺بنا براین زن می تواند با گنجانیدن  شروط ضمن عقد و اخذ وکالت و وکالت در توکیل امکان درخواست طلاق را علاوه بر موارد سه گانه بالا برای خود فراهم سازد . این شروط که در پایان اسناد ازدواج فعلی درج شده اند بایستی به امضای زوج و زوجه رسیده باشند.

وکیل آنلاین خانواده خیابان وزرا

اجرت المثل ایام زناشویی

🔺طبق تبصره ماده ۳۳۶ از قانون مدنی اجرت المثل ایام زناشویی مقرر میدارد:

چنانچه زوجه کارهایی را که شرعاً به عهده وی نبوده و عرفاً برای آن کار اجرت‌المثل باشد، به دستور زوج و با عدم قصد تبرع انجام داده باشد و برای دادگاه نیز ثابت شود، دادگاه اجرت‌المثل کارهای انجام گرفته را محاسبه و به پرداخت آن حکم می‌نماید.

🔸مطالبه اجرت المثل ایام زناشویی با تقدیم دادخواست از جانب زوجه به دادگاه خانواده بعمل می آید.

همچنین زمانی که پرونده ها به خواسته طلاق در دادگاه مطرح باشد؛ دادگاه ضمن رای خود باید تکلیف اجرت المثل را تعیین نماید.

اعتراض به رای اثبات زوجیت

حذف نام همسر سابق از شناسنامه

🔺زن در دو صورت می تواند اقدام به حذف نام همسر سابق خود از شناسنامه کند.

🔸یکی در صورتی که مجدداً ازدواج نماید و این ازدواج در دفاتر ازدواج و طلاق به ثبت برسد.

🔸 دیگری اثبات دوشیزگی (بکارت) وی طبق حکم دادگاه یا به روش های دیگر است.

تعلق خسارت تاخیر تادیه به دیون شخص متوفی

🔺نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

🔸شماره نظریه : 7/99/94

🔸شماره پرونده : 99-62-94ح

🔸تاریخ نظریه : 1399/02/28

وکیل آنلاین خانواده خیابان وزرا

دفتر وکالت وکیل آنلاین در تهران

دفتر وکالت و امور حقوقی بین المللی وکیل محمد رضا مهری بنا به مقتضیات روز جامعه تصمیم به اجرایی کردن سریعتر پروژه استارت آپ وکیل در ایران نموده است.

با توجه به ضرورت کم کردن حجم مراجعین به اماکن عمومی.

کم کردن رفت و آمدهای غیر ضروری شهروندان در سطح شهر.

کمک به متمرکز شدن امور اداری، حقوقی و مالیاتی شهروندان در سراسر ایران.

سایت جدید دفتر حقوقی محمد رضا مهری با عنوان وکیل آنلاین آغاز به کار نموده است.

دفتر وکالت مجازی وکیل آنلاین در ایران خدمات زیر را ارائه خواهد نمود.

ارائه منظم اطلاعات و مشاوره حقوقی رایگان صرفا از طریق درج مقالات علمی حقوقی.

امکان مشاوره حقوقی آنلاین با وکلای پایه یک دادگستری در موضوعات تخصصی در همه ساعات شبانه روز.

مشاوره حقوقی حضوری با وکیل تخصصی پس از تعیین وقت قبلی.

عضویت شهروندان در بزرگترین جامعه حقوقی آنلاین کشور و برخورداری از تخفیف مشاوره و حق الوکاله.

امکان عضویت وکلای دادگستری و کارشناسان رسمی جهت معرفی به جامعه پس از تایید هیات مدیره.

لیست بهترین وکلای خانواده تهران

قبول وکالت دادگستری بدون حضور موکل در دفتر وکیل.

خدمات وکالت ایرانیان خارج از کشور در ایران.

خدمات وکالت ایرانیان در سایر کشورها توسط وکیل رسمی.

در صورت نیاز به خدمات مشاوره حقوقی، تهیه و تنظیم لوایح و دادخواست و شکواییه های حقوقی، تنظیم قرارداد های حقوقی، مالیاتی و اداری با دفتر حقوقی محمد رضا مهری تماس بگیرید.

نشانی دفتر وکالت وکیل آنلاین خانواده خیابان وزرا

میدان ونک- ابتدای بزرگراه حقانی- خیابان گاندی جنوبی- خیابان چهاردهم- پلاک 14- طبقه 4- واحد 9و10

تلفن های تماس با دفتر وکیل آنلاین خانواده در تهران

021-88663925

021-88663926

021-88663628

021-88796143

تماس با دفتر وکیل آنلاین خارج از ساعات اداری و تعطیلات

ارسال پیام از طریق خط تلفن همراه به موبایل وکیل آنلاین خانواده خیابان وزرا

09120067661

09120067662

09120067663

09120067664

09120067665

09120067669

ارسال پیام از طریق شماره واتس آپ و تلگرام وکیل آنلاین خانواده خیابان وزرا

09120067664

09120067669

09121281014

پس از ارسال پیام شکیبا باشید تا جهت وقت مشاوره حضوری یا آنلاین هماهنگی صورت گیرد.

حداکثر ظرف 12 ساعت وقت مشاوره تنظیم و به شما اعلام خواهد شد.

دفتر وکیل پایه یک ویژه پرونده خانواده تهران

امتیاز دهی به مقاله

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *