تحویل فرزند

یکی  از دعاوی مربوط به حقوق زوجین پس از طلاق است که در صلاحیت دادگاه خانواده قراردارد.

با تشکیل کانون خانواده، زوج و زوجه در کنار یکدیگر موظف به حسن معاشرت در امور زناشویی، هستند و باید با یکدیگر به رشد و تعالی خانواده کمک نمایند.

در صورتی که زوجین، دارای فرزند باشند، این وظیفه سنگین تر می‌شود.

چراکه پدر و مادر، هر کدام در مورد تربیت فرزند خود مسئول می باشند.

این وظیفه نمی‌تواند به تنهایی از جانب هر کدام انجام شود.

اما گاهی اوقات، زوج و زوجه قادر به ادامه زندگی با یکدیگر نیستند و بنا بر مشکلاتی که دارند، تصمیم به زندگی جداگانه و یا طلاق می گیرند.

در این صورت اگر دارای فرزندی هم باشند، به ناچار از روی مصلحت، باید ترتیبی انجام شود که بنا به مصلحت طفل، طفل بتواند پدر و مادر خود را ملاقات کند تا به او از جهت عاطفی آسیبی نرسد.

از این رو باید طرفین که از یکدیگر به طور جداگانه زندگی می‌کنند،

با همکاری یکدیگر باعث ملاقات فرزند با طرف دیگرگردد.

فرزند را باید در موردی که موظف هستند به دیگری تحویل دهد و مانع تحویل او نشود.

از طرفی هم ممکن است که شخصی که حق حضانت طفل را دارد از تحویل به پدر و یا مادر به جهت ملاقات خودداری کند و یا هم چنین در صورتی که فرزند به شخصی سپرده شده باشد و از تحویل فرزند به اشخاصی که قانونا حق تحویل وی را دارند، خودداری و ممانعت نمایند، قانون این عمل را جرم تلقی کرده و قابل مجازات می داند.

مطالبه مهریه به نرخ روز از ضامن

در این مقاله به بررسی تحویل و اشخاصی که وظیفه تحویل را به سرپرست قانونی وی دارند، که توسط موسسه  حقوقی و داوری بین‌المللی طلیعه عدالت و مهر پارسیان تحت سرپرستی جناب آقای محمدرضا مهری منتشر می‌شود، پرداخته می‌شود.

سوالات متداول در موضوع

حضانت فرزند متعلق به چه اشخاصی است؟

– ملاقات با فرزند به جهت تحویل به چه نحو است؟

– ممانعت از تحویل دارای چه اثری می‌باشد؟

دستور موقت در تحویل به چه نحو است؟

– مجازات مقرر در باب عدم تحویل چیست؟

– مجازات عدم تحویل طفل به سرپرست قانونی چیست؟

حضانت فرزند

در منظر قانون، پدر و مادر مسئول تشیید مبانی خانواده و تربیت اولاد خود هستند، در نتیجه پدر و مادر در صورتی که در کنار یکدیگر زندگی می‌کنند هر کدام مسوولیت حضانت و سرپرستی طفل را بسته به نوع وظیفه خود، بر عهده دارند.

اما در صورتی که طرفین نخواهند در کنار یکدیگر زندگی نمایند و یا طلاق بگیرند و یا در صورتی که یکی از زوجین فوت نماید در این صورت، سرپرستی و حضانت فرزند به حکم قانون تعیین خواهد شد که هر کدام به نحوی می‌باشد و تعیین مسئول سرپرست فرزند، از این جهت که بعد از فوت و یا جدایی زوجین، چه شخصی باید فرزند را به سرپرست قانونی او تحویل دهد اهمیت دارد.

 • در صورت زندگی جداگانه زوجین: در این صورت با توجه به اینکه پدر سرپرست قانونی فرزند می‌باشد و تکالیف و تعهدات مالی به نفع بر ذمه دارد، در نتیجه مسوول نگه داری و حضانت و حق تحویل را دارد.
 • در صورت فوت پدر: در این صورت با توجه به ماده، مادر، مسوولیت حضانت و نگه داری طفل را دارد و اشخاصی که فرزند را نگه داری می‌کند و ظیفه تحویل را به مادر دارند. در صورتی که سرپرست فرزند، شخصی غیر از پدر و مادر باشد، حق تحویل فرزند دارد.
وکیل خانواده ایرانی سوئیس

ملاقات با فرزند

در صورتی که پدر و مادر به هر علتی قادر به زندگی در کنار هم نباشند و در مسکن علیحده زندگی نمایند و یا طلاق بگیرند در این صورت شخصی که حضانت و سرپرستی فرزند را بر عهده دارد، باید ترتیب ملاقات فرزند با کسی که حق ملاقات را دارد بدهد و نباید مانع تحویل فرزند به وی گردد.

ممانعت از تحویل گرفتن فرزند

در قانون، اشخاصی که به حکم قانون دارای حق حضانت و سرپرستی فرزند هستند و در واقع از این جهت تکلیف بر عهده آنان هم می‌باشد در نتیجه، نباید در انجام تکلیف مقرر خود کوتاهی و استنکاف ورزند در غیر این صورت دادگاه تدابیری را اتخاذ می‌کند که به شرح ذیل می‌باشد:

در صورتی که شخص ولی و یا کسی که حضانت دارد از تحویل گرفتن فرزند خودداری کند، هر یک از اقربا و یا طرف دیگر می‌تواند الزام طرف مستنکف از تحویل گرفتن فرزند را از دادگاه بخواهد و در این صورت اگر الزام ممکن نباشد، حضانت را به خرج پدر و یا مادر تامین می‌کند.

هم چنین رویکردی که قانون گذار در مورد خودداری از تحویل را در پیش گرفته است.

از آنجایی که داشتن حضانت فرزند مستلزم تحویل گرفتن فرزند هم می‌باشد.

در این صورت هر کس از تحویل گرفتن فرزند خودداری کند و یا در موردی که حق حضانت ندارد از تحویل خوداری بنماید تا صدور رای، بازداشت می‌شود.

دستور موقت

دستور موقت از جمله اقدامات تامینی می‌باشد که ذی نفع دعوی تا صدور رای، آن را از دادگاه درخواست می نماید.

وکیل متخصص جرایم خانواده

چراکه ممکن است تا زمان صدور رای و هم چنین اطاله دادرسی، موجب ضایع شدن مورد موضوع دعوی توسط طرف دیگر شود.

و در اصل در صورت دیگر قابل جبران نباشد، به همین خاطر شخصی که حق ملاقات و یا به نحوی حق حضانت و سرپرستی فرزند را دارد و طرف دیگر از تحویل خودداری می‌کند، می‌تواند دستور موقت را از دادگاه بخواهد که فرزند تا مدتی به شخص ثالث و یا ذی نفع تحویل داده شود و یا از شخصی که به هر دلیلی فرزند در نزد اوست، فرزند تحویل گرفته شود و یا مبتنی بر دستور موقت، فرزند به شخص مقابل تحویل داده نشود. (41 قانون حمایت از خانواده)

مجازات مقرر در باب عدم تحویل

به موجب مبحث مقررات کیفری در باب عدم تحویل در قانون حمایت از خانواده، هر گاه شخصی از تحویل به شخصی که حق ملاقات او را دارد، خودداری کند، در نتیجه به مجازات نقدی درجه 8 محکوم می‌شود.

از منظر دیگر در مورد تحویل می‌تواند جرم باشد و آن در صورتی است که مادر از تحویل خودداری کند و یا فرزند را با خود ببرد در این صورت می‌تواند از موارد و مصادیق جرم آدم ربایی باشد که به مجازات حبس از 5 الی 15 سال محکوم می‌شود. با توجه به موارد 37 و 38 قانون مجازات اسلامی می‌تواند از تخفیف برخوردار گردد.

مورد دیگری که در مورد تحویل فرزند جرم انگاری شده است، عدم تحویل به سرپرست قانونی و ولی و یا اشخاصی که حق تحویل را دارند و فرزند به آنها سپرده شده است می‌باشد که به مجازات سه تا شش ماه محکوم می‌شود.

درخواست صدور حکم رشد

وکیل خانواده

موسسه حقوقی و داوری بین‌المللی طلیعه عدالت و مهر پارسیان به همراه متخصصین حقوق خانواده و با تشکیل دپارتمان تخصصی حقوق خانواده، با مشاوره محمدرضا مهری به عنوان بهترین وکیل در زمینه امور خانواده و کیفری خانواده همراه با تیم وکلای تخصصی اقدام به مشاوره و قبول دعاوی در موضوع تحویل فرزند می نماید. .برای مشاوره آنلاین، با وکلای ما، با موسسه تماس بگیرید.

نویسنده: سید محسن میرقاسمی-کارشناس ارشد حقوق خصوصی

5 دیدگاه

  • سلام
   با توجه به نظر دیوان عالی کشور، جرم آدم ربایی کودک توسط پدر و یا مادر زمانی است، که پدر و مادر هنوز با یکدیگر زندگی مشترک داشته باشن و طلاق صورت نگرفته باشد؛ در حالی که فرض ارتکاب جرم آدم ربایی طفل توسط مادر و مجرمانه بودن عمل مادر ناظر به موردی است که طلاق صورت گرفته باشد و دقیقا مقاله ی تحویل فرزند هم به همین مورد اشاره کرده است و جرم ادم ربایی توسط پدر در همه ی حالات چه قبل از طلاق و چه قبل از طلاق منتفی است ولی در مورذ مادر اگر بعداز وقوع طلاق باشد، ممکن خواهد بود.برای کسب اطلاعات بیشتر در این مورد می تونید به مقاله آدم ربایی طفل به خارج از کشور که توسط موسسه حقوقی مهر پارسیان منتشر شده، مراجعه نماید. بنابراین مقاله ی تحویل فرزند خالی از اشکال می باشد.
   با تشکر از شما

  • سلام
   با توجه به نظر دیوان عالی کشور ارتکاب جرم آدم ربایی در مورد پدر یا مادر در فرضی منتفی است که پدر و مادر در علقه ی زوجیت با یکدیگر باشن و در مورد ارتکاب آدم ربایی طفل توسط پدر یا مادر ، ناظر به موردی است که بعد از طلاق توسط مادر طفل ربوده شود و در این صورت جرم آدم ربایی توسط مادر تحقق خواهد یافت. و نه نسبت به پدر و در مورد پدر در همه حالات منتفی خواهد بود. بو مقاله تحویل فرزند ناظر به فرض اخیر است و منافاتی با نظر دیوان عالی کشور ندارد و به صورت کاملا علمی و صحیح نگارش شده و شما می تونید برای کسب اطلاعات بیشتر به مقاله آدم ربایی طفل به خارج از کشور که توسط موسسه حقوقی مهر پارسیان منتشر شده، مراجعه کنید.

  • سلام
   با توجه به نظر دیوان عالی کشور ارتکاب جرم آدم ربایی در مورد پدر یا مادر در فرضی منتفی است که پدر و مادر در علقه ی زوجیت با یکدیگر باشن و در مورد ارتکاب آدم ربایی طفل توسط پدر یا مادر ، ناظر به موردی است که بعد از طلاق توسط مادر طفل ربوده شود و در این صورت جرم آدم ربایی توسط مادر تحقق خواهد یافت. و نه نسبت به پدر و در مورد پدر در همه حالات منتفی خواهد بود. بو مقاله تحویل فرزند ناظر به فرض اخیر است و منافاتی با نظر دیوان عالی کشور ندارد و به صورت کاملا علمی و صحیح نگارش شده و شما می تونید برای کسب اطلاعات بیشتر به مقاله آدم ربایی طفل به خارج از کشور که توسط موسسه حقوقی مهر پارسیان منتشر شده، مراجعه کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *