وکیل مهریه کرج

وکیل مهریه کرج


با معرفی وکیل مهریه در شهر کرج همراهتان هستیم.

حق مالی مسلم در ازدواج اسلامی که تقریبا همه مذاهب با آن توافق دارند، صداق، کابین، مهر یا مهریه است. اعمال این حق در زمان تحقق عقد، توسط زوجه مورد اختلاف نیست. اما با توجه به مشکلات ایجاد شده در مسیر وصول طلبی به نام مهریه و همچنین گروکشی این طلب مسلم توسط مردان در قبال حضانت فرزند و طلاق، موضوع وصول و مطالبه مهریه را به امری پیچیده تبدیل نموده است. در واقع تعیین مهریه در ازدواج جایگاه اصلی خود را از دست داده و بیشتر به عنوان ضمانت اجرا برای مواقع ضروری به کار می رود.

وکیل آنلاین خانواده در کرج

کلاهبرداری تعداد معدودی از خانم ها با ازدواج های مکرر و مطالبه مهریه بلافاصله بعد از وقوع عقد با استفاده از حق حبس بر پیچیدگی این مطلب افزود.

روزانه صدها نفر از طریق تماس با موسسه حقوقی بین المللی مهر پارسیان و در مشاوره با وکلای تخصصی خانواده این مرکز، موضوع نحوه وصول مهریه، نحوه فرار از پرداخت مهریه، نحوه باطل کردن اجرائیه مهریه و دور زدن قانون بابت نپبداختن مهریه را به عناوین مختلف مطرح می کنند.

ضمن معرفی وکیل تخصصی پرونده مهریه در کرج، به تعدادی از سوالات عزیزان درباره مهریه پاسخ خواهیم داد.

نحوه وصول مهریه از اموال پدر شوهر

یکی از سوالات خانم های عزیز این است. همسرم کارمند است و درآمد محدودی دارد. ولی وضع خانواده شوهرم خوب است. من میتوانم مهریه را از مال پدر شوهر یا مادر شوهرم وصول کنم؟ آیا اگر همسرم را زندانی کنم خانواده وی مکلف به پرداخت مهریه می شوند؟

پاسخ وکیل تخصصی مهریه و خانواده در کرج

لازم به ذکر است پذیرش تعهد به پرداخت مهریه فقط برای زوج است. گاهی ممکن است یک نفر ثالث مثل پدر یا مادر شوهر پرداخت مهریه را ضمانت کند. یعنی در سند ازدواج قید شود اگر پرداخت نکر من پرداخت می کنم. یا به صورت تضامنی امکان مراجعه به هر کدام در سند ازدواج قید شده باشد. ضمانت پرداخت مهریه یکی از شروطی است که هنگام عقد ازدواج امکان درج آن وجود دارد.

در صورت ضمانت مهریه توسط خانواده همسر امکان وصول و مطالبه از آنها وجود دارد.

صورت دوم وصول مهریه از مال خانواده همسر

فرض کنید پدر یا مادر شوهر فوت می کند. اموال قابل تقسیمی دارد که یکی از ورثه همسر شماست. در این حالت شما می توانید ابتدا از طریق شورای حل اختلاف محل فوت متوفی درخواست صدور گواهی انحصار وراثت نموده و بعد از تصدیق اسامی ورثه توسط شورای حل اختلاف نسبت به درخواست تحریر ترکه در همان شورا اقدام کنید.

شورای حل اختلاف با اخذ استعلامهای سه گانه از ثبت، بانک و راهور، اموال متوفی را مشخص نموده و آنها را ارزیابی می کند.
در این حالت نیز حال درخواست توقیف ملک یا مال معرفی شده جهت وصول مهریه امکان پذیر است.

متن درخواست برای حکم جلب مهریه چیست؟

اگر مهریه از طریق اجرای ثبت لاوصول معرفی شود نوبت به رسیدگی دادگاه می رسد. بعد از قطعیت حکم دادگاه، اجرائیه صادر و به محکوم ابلاغ می شود. محکوم باید مهریه ای که در اجرائیه تعیین شده به انضمام خسارات پرداخت نماید.

قاضی محترم اجرای احکام مجتمع قضائی خانواده دو تهران
موضوع: درخواست صدور برگ جلب محکوم علیه

با سلام و احترام، در پرونده اجرائی شمار 140122222 آقای محکوم به پرداخت عین 243 سکه طلای تمام بهار آزادی شده است. با توجه به اینکه اجرائیه به محکوم ابلاغ واقعی شده است. مشارالیه در مهلت مقرر قانونی اقدامی جهت پرداخت ننموده و حکم اعسار وی نیز به صورت قطعی مردود اعلام شده است.

با تقدیم درخواست حاضر و مستندات پیوست تقاضای صدور دستور جلب نامبرده جهت اجرای حکم را دارم.

ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی جدید

اگر استیفای محکوم‌به از طرق مذکور در این قانون ممکن نگردد محکوم‌علیه به تقاضای محکوم‌له تا زمان اجرای حکم یا پذیرفته‌ شدن ادعای اعسار او یا جلب رضایت محکوم‌له حبس می‌شود. چنانچه محکوم‌علیه تا سی روز پس از ابلاغ اجرائیه، ضمن ارائه صورت کلیه اموال خود، دعوای اعسار خویش را اقامه کرده ‌باشد حبس نمی‌شود، مگر اینکه دعوای اعسار مسترد یا به موجب حکم قطعی رد شود.

تبصره ۱ – چنانچه محکوم‌علیه خارج از مهلت مقرر در این ماده، ضمن ارائه صورت کلیه اموال خود، دعوای اعسار خود را اقامه کند، هرگاه محکوم‌له آزادی وی را بدون اخذ تامین بپذیرد یا محکوم‌علیه به تشخیص دادگاه کفیل یا وثیقه معتبر و معادل محکوم‌به ارائه نماید، دادگاه با صدور قرار قبولی وثیقه یا کفیل تا روشن شدن وضعیت اعسار از حبس محکوم‌علیه خودداری و در صورت حبس، او را آزاد می‌کند.

در صورت رد دعوای اعسار به موجب حکم قطعی، به کفیل یا وثیقه‌ گذار ابلاغ می‌شود که ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ واقعی نسبت به تسلیم محکوم‌علیه اقدام کند.

وکیل خانواده خوب در کرج

عدم تسلیم ظرف مهلت مذکور حسب مورد به دستور دادستان یا رئیس دادگاهی که حکم تحت نظر آن اجراء می‌شود نسبت به استیفای محکوم‌به و هزینه‌های اجرائی از محل وثیقه یا وجه‌ الکفاله اقدام می‌شود.

این رای دادگاه ظرف مهلت ده روز پس از ابلاغ واقعی قابل اعتراض در دادگاه تجدید نظر است.
نحوه صدور قرارهای تامینی مزبور، مقررات اعتراض نسبت به دستور دادستان و سایر مقررات مربوط به این دستورها تابع قانون آیین دادرسی کیفری است.

تبصره ۲ – مقررات راجع به تعویق و موانع اجرای مجازات حبس در خصوص کسانی که به استناد این ماده حبس می‌شوند نیز مجری است.

درخواست حکم جلب مهریه

تمدید حکم جلب مهریه چگونه امکان پذیر است؟

در صورت عدم دسترسی به محکوم علیه در مهلت قانونی حکم جلب صادر شده از سوی قاضی اجرا، و گزارش مامورین مبنی بر عدم دسترسی به وی، حکم جلب تمدید و در اختیار محکوم له قرار می گیرد.

در بعضی مواقع نیز امکان ارجاع پرونده به قرارگاه جلب محکومین متواری در پلیس پیشگیری نیروی انتظامی به درخواست قاضی وجود دارد.
نقطه زنی از روی خط تلفن همراه نیز راه دیگر دستگیری محکوم است.

عدم صدور برگ جلب برای مهریه

اگر محکوم ظرف مهلت مقرر اقدام به معرفی مال نماید دیگر جلب نمی شود. پذیرش ادعای اعسار از پرداخت مهریه و تقسیط آن نیز مانع صدور برگ جلب است.

معرفی اموال بعد از مهلت سی روزه و تودیع وثیقه نیز مانع جلب و زندانی شدن محکوم می شود.
اگر بعد از مهلت محکوم اموال معرفی کند و محکوم له یعنی خانم با آزادی بدون وثیقه او موافق باشد، جلب صادر نمی شود.
تایید عدم تحمل حبس از سوی کمیسیون تخصصی پزشکی قانونی نیز مانع اجرای حکم جلب و معرفی به زندان در مهریه است.
در صورت نیاز به مشاوره با وکیل تخصصی مهریه در کرج با گروه وکلای مهر پارسیان تماس بگیرید.

جلب ثالث در طلاق به درخواست زوجه

پرداخت دیون متوفی نظیر مطالبات همسر وی بابت مهریه از محل غرامت فوت، قابل برداشت نیست.

شماره نظریه: 7/1400/1565
شماره پرونده: 1400-58-1565 ع
تاریخ نظریه: 1401/03/10

استعلام:

در پرونده‌ای حکم بر محکومیت وراث محکوم‌علیه به پرداخت مهریه همسر ایشان از محل ترکه صادر شد.

با توجه به این‌که متوفی از کارکنان شرکت ملی گاز ایران بوده است، مبالغی از طرف شرکت محل اشتغال وی تحت عناوین غرامت فوت حادثه غیر ناشی از کار، پاداش سنوات پایان خدمت، پاداش شایستگی و پاداش عملکرد بدون اعلام به اجرای احکام جهت پرداخت صرفاً به همسر ایشان پرداخت شده است.

پلیس امنیت اخلاقی کرج

حسب اعلام شرکت فوق‌الذکر، پرداختی صورت گرفته وفق مقررات اداری و استخدامی صنعت نفت و بر اساس جزء (الف) فصل نهم (مزایا و طرح‌های رفاهی) در تسهیم غرامت فوت به بازماندگان واجد شرایط و تبصره ذیل بخش ۱۱- الی ۱۴ فصل ۱۲ (خاتمه خدمت و مزایای آن) از مجموعه مقررات اداری و استخدامی کارکنان وزارت نفت و مقررات آیین‌نامه‌های اداری و استخدامی کارکنان صنعت نفت صورت پذیرفته و فقط همسر ایشان تحت تکفل وی بوده است.

آیا غرامت فوق و دیگر مبالغی که وزارت نفت با استناد به مجموعه مقررات استخدامی خود به افراد تحت تکفل پرداخت می‌نماید، جزء ماترک محسوب می‌شود و می‌بایست طبق قانون ارث تقسیم شود؟

یا با توجه به مشخص بودن افراد تحت تکفل نزد شرکت مذکور جزء ماترک نبوده و صرفاً متعلق به افراد تحت تکفل است؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

به طور کلی آنچه به عنوان طلب زمان حیات کارمند متوفی محسوب می‌شود، جزء ماترک او محسوب می‌شود و مطابق قانون مدنی باید به ورثه‌اش پرداخت شود؛ مانند اضافه‌کار، تفاوت حکم تطبیق حقوق و مانده مرخصی؛ اما آنچه به مناسبت فوت کارمند و به واسطه رابطه استخدامی او به دیگران تعلق می‌گیرد؛ نظیر غرامت فوت و پرداخت مستمری‌ها که درباره ورثه و افراد تحت تکفل کارمند برقرار می‌شود، با رعایت مقررات استخدامی مربوطه پرداخت می‌شود و از شمول مقررات ارث مذکور در قانون مدنی خارج است؛

‌بنابراین در فرض سؤال، پرداخت دیون متوفی نظیر مطالبات همسر وی بابت مهریه از محل غرامت فوت کارمند، قابل برداشت نیست.

وکیل مهریه در کرج

_

نشانی دفتر وکالت وکیل آنلاین در تهران

_

میدان ونک- ابتدای بزرگراه حقانی- خیابان گاندی جنوبی- خیابان چهاردهم- پلاک 14- طبقه 4- واحد 9 و 10

تلفن‌های تماس ثابت با دفتر موسسه مهر پارسیان (محمدرضا مهری) در تهران

تماس با دفتر وکیل آنلاین خارج از ساعات اداری و تعطیلات و ارسال پیام از طریق خط تلفن همراه

ارسال پیام از طریق شماره واتس اپ و تلگرام

پس از ارسال پیام شکیبا باشید تا جهت وقت مشاوره حضوری یا آنلاین هماهنگی صورت گیرد
حداکثر ظرف 12 ساعت وقت مشاوره تنظیم و به شما اعلام خواهد شد
دفتر وکالت مهر پارسیان – محمدرضا مهری وکیل پایه یک دادگستری

خدمات دفتر وکالت و امور حقوقی بین المللی محمدرضا مهری

مشاوره حقوقی آنلاین با وکلای پایه یک دادگستری در موضوعات تخصصی در همه ساعات شبانه روز
مشاوره حقوقی حضوری با وکیل تخصصی جرایئم اقتصادی
قبول وکالت دادگستری بدون حضور موکل در دفتر وکیل
خدمات وکالت ایرانیان خارج از کشور در ایران
وکالت ایرانیان در سایر کشورها توسط وکیل رسمی
بهترین وکیل مهاجرت بین المللی در تهران
معرفی بهترین وکیل کیفری تهران
بهترین وکیل ملکی تهران
معرفی بهترین وکیل دعاوی پولی و بانکی تهران
بهترین وکیل خانواده تهران
معرفی بهترین وکیل دادگاه تجدید نظر
بهترین وکیل اعاده دادرسی و دیوان عالی کشور
معرفی بهترین وکیل فرجام خواهی

5/5 - (18 امتیاز)

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.