وکیل انحصار وراثت شمال تهران

وکیل انحصار وراثت شمال تهران


با معرفی وکیل انحصار وراثت شمال تهران همراه شما هستیم.

در ابتدای این نوشتار به این موضوع خواهیم پرداخت که اصولا دریافت گواهی انحصار وراثت په ضرورتی دارد؟
در پاسخ به این سوال باید گفت، مرگ مانند زندگی یکی از مراحل طی کردن این دنیاست. از قدیم الایام، میراث والدین و یا نزدیکان به افراد فامیل می رسید. با تشکیل حکومت در جوامع بشری، ارث افراد بی وارث به حکومتها تعلق دارد. برای اینکه مشخص شود شخص فوت شده دارای ورثه ای هست یا خیر، گرفتن گواهی حصر وراثت الزامی است. در همه کشورهای دنیا با استعلام از دفتر موالید اداره ثبت احوال، ارث بران مشخص می شوند.

اما تعدادی از کشورها حتی به دنبال ورثه هستند تا حقی از کسی تضییع نشود.
در نظام قضائی ایران، حکومت به دنبال ورثه نیست. هر شخصی در صورتی که خود را دینفع در دریافت گواهی انحصار وراثت ببیند می تواند تقاضای صدور گواهی حصر وراثت نماید.

نحوه اقدام برای دریافت گواهی انحصار وراثت

در صورت فوت کسی که از او ارث میبریم، می توانیم به شورای حل اختلاف آخرین محل سکونت شخص فوت شده مراجعه و با دادن مدارک و اسناد مورد نیاز درخواست صدور ورقه انحصار وراثت نمائیم.

حال فرض کنید از شخصی طلبی دارید و فوت شده است. مانند اینکه پدر شوهر، پرداخت مهریه عروس رو تعهد و ضمانت کرده باشد. با فوت پدر شوهر، ورثه مکلف به پرداخت مهریه عروس از محل اموال و دارئیهای وی هستند.

حال اولین قدم تقاضای صدور گواهی انحصار وراثت است. شاید ورثه به دلیل عدم تمایل به پرداخت مهریه، به دنبال دریافت گواهی حصر وراثت نروند. حال ذینفع برای دریافت مهریه ابتدا باید درخواست صدور گواهی انحصار وراثت نماید.

برای اطلاع از اموال متوفی از چه مرجعی درخواست استعلام کنیم؟

در این صورت درخواست تحریر ترکه از شورای حل اختلاف صورت می پذیرد. برای درخواست تحریر ترکه ابتدا باید گواهی انحصار وراثت را دریافت کرده باشید.

ماده 206 قانون امور حسبی

مقصود از تحریر ترکه تعیین مقدار ترکه و دیون متوفی است.
در فرض مثال بالا و جهت اطلاع یافتن از دارائیهای متوفی، با تقدیم درخواست تحریر ترکه، اقدام به شناسائی اموال وی خواهد شد.
شعبه شورای حل اختلاف با درخواست متقاضی استعلامهای سه گانه را دریافت خواهد کرد.
در صورت نیاز به مشاوره با وکیل تخصصی انحصار وراثت و ارث با موسسه مهر پارسیان تماس بگیرید.
بهترین وکلای مطالبه و وصول مهریه در تهران و شهرستانها را از ما بخواهید.

وکیل آنلاین حصر وراثت

درخواست تحریر ترکه از چه کسانی پذیرفته می شود؟

ماده 207 قانون امور حسبی

درخواست تحریر ترکه از ورثه یا نماینده قانونی آنها و وصی برای اداره اموال پذیرفته می‌شود.
بنابراین طلبکار نیز به عنوان یکی از اشخصا ذینفع که می تواند قائم مقام قانونی ورثه از طرف دادگاه باشد، می تواند درخواست تحریر ترکه را ثبت نماید.
امین غائب و قیم محجور باید در ظرف ده روز از تاریخ تعیین و ابلاغ سمت نامبرده به آنها در صورتی که ترکه تحریر نشده باشد‌ درخواست تحریر ترکه نمایند.

در صورتی که سهم محجور از ترکه متوفایی قبل از تعیین قیم معین نشده باشد قیم باید به محض انتصاب خود درخواست تحریر ترکه‌ نماید و همچنین است در صورتی که پس از تعیین قیم سهمی از ترکه متوفایی به محجور برسد. وکیل انحصار وراثت شمال تهران

درخواست تحریر ترکه به چه مرجعی تقدیم می شود؟

ماده 210 قانون امور حسبی

دادگاه بخش برای تحریر ترکه وقتی را که کمتر از یک ماه و بیش از سه ماه از تاریخ نشر آگهی نباشد معین کرده و در یکی از روزنامه‌های کثیرالانتشار آگهی می‌دهد که ورثه یا نماینده قانونی آنها بستانکاران و مدیونین به متوفی و کسان دیگری که حقی بر ترکه متوفی دارند در ساعت و روز‌ معین در دادگاه برای تحریر ترکه حاضر شوند.
‌علاوه بر آگهی فوق برای هر یک از ورثه یا نماینده قانونی آنها و وصی و موصی‌له اگر معین و در حوزه دادگاه مقیم باشند برای حضور در وقت مقرر‌ احضاریه فرستاده می‌شود.
در صورتی که هر یک از اشخاص و ورثه در جلسه تحریر ترکه حاضر نشوند طبق ماده 212 قانون امور حسبی رسیدگی ادامه خواهد یافت.

انحصار وراثت اقلیت های دینی

آیا می توان مهریه را از ترکه متوفی وصول کرد؟

طبق ماده 215 قانون امور حسبی پاسخ این سوال مثبت است.
مطالبات و بدهی متوفی که به موجب احکام نهایی و اسناد رسمی یا دفاتر و برگهای مربوط به متوفی یا اقرار مدیونین و ورثه مسلم‌است نیز در صورت ترکه نوشته می‌شود.

با توجه به اینکه سند ازدواج سندی رسمی است، پس می توان مطالبات بابت مهریه را از ماترک وصول کرد.
حتی اگر پدر شوهر مهریه را تضمین نکرده باشد، امکان مطالبه سهم اراث شوهر در صورتی که زنده باشد از اموال متوفی میسر است.
اما اکیدا به شما توصیه می شود از اقدام بدون مشاوره با وکیل تخصصی مهریه و آشنا با امور انحصار وراثت، ارث و مهریه خودداری کنید. وکیل انحصار وراثت شمال تهران

آیا امکان درخواست صدور قرار تامین خواسته در تحریر ترکه وجود دارد؟

پاسخ به این سوال نیز مثبت است.

ماده 221 قانون امور حسبی

دعاوی راجعه به ترکه یا بدهی متوفی در مدت تحریر ترکه توقیف می‌شود. ولی به درخواست مدعی ممکن است خواسته تامین شود.

نحوه وصول مهریه از ترکه متوفی چگونه است؟

ماده 226 قانون امور حسبی

ورثه ملزم نیستند غیر از ترکه چیزی به بستانکاران بدهند. و اگر ترکه برای اداء تمام دیون کافی نباشد ترکه مابین تمام بستانکاران به‌ نسبت طلب آنها تقسیم می‌شود. مگر اینکه آن را بدون شرط قبول کرده باشند که در این صورت مطابق ماده ۲۴۶ مسئول خواهند بود.

‌در موقع تقسیم دیونی که به موجب قوانین دارای حق تقدم و رجحان هستند رعایت خواهد شد بستانکاران زیر هر یک به ترتیب حق تقدم بر دیگران‌دارند:

‌طبقه اول
‌الف- حقوق خدمه خانه برای مدت سال آخر قبل از فوت.
ب- حقوق خدمتگذاران بنگاه متوفی برای مدت شش ماه قبل از فوت.
ج- دستمزد کارگرانی که روزانه یا هفتگی مزد می‌گیرند برای مدت سه ماه قبل از فوت.

تحریر ترکه

‌طبقه دوم
‌طلب اشخاصی که مال آنها به عنوان ولایت یا قیمومت تحت اداره متوفی بوده نسبت به میزانی که متوفی از جهت ولایت و یا قیمومت مدیون شده‌ است.
‌این نوع طلب در صورتی دارای حق تقدم خواهد بود که موت در دوره قیمومت یا ولایت و یا در ظرف یک سال بعد از آن واقع شده باشد.

‌طبقه سوم
‌طلب پزشک و داروفروش و مطالباتی که به مصرف مداوای متوفی و خانواده‌اش در ظرف سال قبل از فوت رسیده است.

وکیل انحصار وراثت تهران

‌طبقه چهارم
‌الف- نفقه زن مطابق ماده ۱۲۰۶ قانون مدنی.
ب- مهریه زن تا میزان ده هزار ریال.

‌طبقه پنجم
‌سایر بستانکاران.

طبق ماده فوق، مهریه و نفقه همسر در طبقه چهارم بستانکاران قرار می گیرد.
جهت آشنایی با نحوه وصول مهریه از ارث با وکیل تخصصی خانواده و مهریه مشاوره نمائید.

اموالی که زن به ارث می برد

مدارک لازم برای دریافت گواهی انحصار وراثت

  • اصل و تصویر گواهی فوت صادر شده از ثبت احوال. ( در صورت نداشتن از ثبت احوال تهیه کنید.9
  • اصل و تصویر شناسنامه و کارت ملی همه وراث. ( در صورت عدم دسترسی امکان استعلام وجود دارد.)
  • گواهی مالیات بر ارث برای درخواست های بالای 50 میلیون تومان.
  • اصل و کپی استشهادیه محضری.
  • درخواست تنظیم شده با ذکر نام همه ورثه.

معرفی بهترین وکیل انحصار وراثت شمال تهران

_

نشانی دفتر وکالت وکیل آنلاین در تهران

_

میدان ونک- ابتدای بزرگراه حقانی- خیابان گاندی جنوبی- خیابان چهاردهم- پلاک 14- طبقه 4- واحد 9 و 10

تلفن‌های تماس ثابت با دفتر موسسه مهر پارسیان (محمدرضا مهری) در تهران

تماس با دفتر وکیل آنلاین خارج از ساعات اداری و تعطیلات و ارسال پیام از طریق خط تلفن همراه

ارسال پیام از طریق شماره واتس اپ و تلگرام

پس از ارسال پیام شکیبا باشید تا جهت وقت مشاوره حضوری یا آنلاین هماهنگی صورت گیرد
حداکثر ظرف 12 ساعت وقت مشاوره تنظیم و به شما اعلام خواهد شد
دفتر وکالت مهر پارسیان – محمدرضا مهری وکیل پایه یک دادگستری

خدمات دفتر وکالت و امور حقوقی بین المللی محمدرضا مهری

مشاوره حقوقی آنلاین با وکلای پایه یک دادگستری در موضوعات تخصصی در همه ساعات شبانه روز
مشاوره حقوقی حضوری با وکیل تخصصی جرایئم اقتصادی
قبول وکالت دادگستری بدون حضور موکل در دفتر وکیل
خدمات وکالت ایرانیان خارج از کشور در ایران
وکالت ایرانیان در سایر کشورها توسط وکیل رسمی
بهترین وکیل مهاجرت بین المللی در تهران
معرفی بهترین وکیل کیفری تهران
بهترین وکیل ملکی تهران
معرفی بهترین وکیل دعاوی پولی و بانکی تهران
بهترین وکیل خانواده تهران
معرفی بهترین وکیل دادگاه تجدید نظر
بهترین وکیل اعاده دادرسی و دیوان عالی کشور
معرفی بهترین وکیل فرجام خواهی

5/5 - (21 امتیاز)

1 دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.