ابطال شناسنامه

ابطال شناسنامه


امروز با موضوع چگونگی ابطال شناسنامه با شما هستیم. از جمله سوالات مرتبط با این موضوع می‌توان به موارد زیر اشاره نمود:

چگونه می توان بعد از طلاق شناسنامه سفید دریافت کرد؟
از مراحل تعویض شناسنامه پس از کم کردن سن اطلاع دارید؟
چه کسانی می‌توانند سن خود را کاهش دهند؟
جهت کاهش سن به چه مدارکی نیاز است؟

جهت پاسخگویی به این سوالات با ما همراه باشید.

شناسنامه چیست؟

به سند هویتی که برای اتباع کشور جمهوری اسلامی ایران و توسط سازمان ثبت احوال کشور صادر می‌شود، شناسنامه اطلاق شده و در قدیم به شناسنامه، سجل گفته می شد و سازمان ثبت احوال، اداره سجل احوال نامگذاری شده بود.

مشاوره حقوقی آنلاین حذف نام همسر از شناسنامه

شناسنامه یکی از اسناد هویتی در ایران است که سازمان ثبت احوال کشور موظف است آن را برای هر شهروند ایرانی صادر کند. شناسنامه شامل مشخصات کامل فرد دارنده شناسنامه است.

دستکاری در شناسنامه جعل اسناد دولتی محسوب می‌شود و مجازات سنگینی در پی دارد.

صدور شناسنامه

جهت صدور شناسنامه نوزاد، پس از تولد، با مدارک لازم ازجمله گواهی ولادت معتبر، ظرف ۱۵ روز از زمان تولد، پدر نوزاد تکلیف به اخذ شناسنامه و تعیین نام در زمان درخواست صدور شناسنامه دارد، شناسنامه سند رسمی است که هرگونه تغییر و اصلاح آن به موجب قانون و توسط مراجع ذی‌صلاح انجام خواهد شد.

مطالبه نفقه معوقه

پیشینه

نخستین شناسنامه ایرانی (که در آن زمان سجل نامیده می‌شد) در دوران قاجار و در تاریخ ۳ دی ۱۲۹۷ برای دختری به نام «فاطمه ایرانی» صادر شد.

اطلاعات موجود در شناسنامه

هر شناسنامه باید حاوی اطلاعات زیر باشد:

الف) اطلاعات مربوط به صاحب سند

 • نام و نام خانوادگی و جنسیت
 • عکس
 • شماره شناسنامه
 • کد ملی
 • تاریخ تولد: روز، ماه و سال در هجری شمسی و هجری قمری
 • محل تولد: شهرستان، بخش، دهستان (شهر/روستا)
 • نام پدر و نام مادر
 • شماره شناسنامه یا کارت ملی پدر و مادر
 • محل تولد پدر و مادر
 • محل مخصوص ثبت ازدواج و طلاق و مشخصات همسر
 • نام فرزندان و مشخصات آن‌ها
 • وفات صاحب شناسنامه

ب) اطلاعات مربوط به سند

 • شماره مسلسل و سری مخصوص شناسنامه
 • تاریخ تنظیم سند: روز؛ ماه و سال در هجری شمسی
 • محل تنظیم سند: حوزه، شهرستان، بخش، دهستان (شهر/روستا)
 • نام و نام خانوادگی مأمور تنظیم‌کننده سند؛ امضاء مأمور صدور و مهر اداره
 • محل توضیحات (مانند تغییر نام)
 • محل مخصوص ضرب مهرهای اضطراری (مانند مهر شرکت در انتخابات)

حذف نام همسر

حذف نام شوهر از شناسنامه زوجه امکان‌پذیر است اگر در دوران عقد جدایی انجام شده باشد و دوشیزه بودن زوجه مطابق احکام قضایی و سند طلاق قابل استنباط باشد. در غیر اینصورت ممکن نمی‌باشد مگر به حکم دادگاه صالح در این موضوع. دادگاه نیز در صورت احراز ضرورت و اتفاق کامل نسبت به حذف نام همسر سابق حکم خواهد داد.

ابطال شناسنامه

شناسنامه در چند صورت باطل می‌شود:
الف) ترک تابعیت ایران
ب) فوت
پ) رای قطعی دادگاه مبنی بر ابطال شناسنامه، ابطال شناسنامه طبق رای دادگاه زمانی رخ می‌دهد که شخص دارنده شناسنامه درخواست ابطال شناسنامه قبلی و صدور رای مبنی بر صدور شناسنامه جدید با مشخصات مورد درخواست را نماید.

ابطال شناسنامه

ابطال شناسنامه

این گزینه در دو حالت رخ می‌دهد، یکی از علل این مورد، به دلیل عدم تطابق مشخصات سجلی مندرج در شناسنامه با مشخصات واقعی فرد دارنده شناسنامه است و دلیل دیگر ادعای کمتر بودن سن متقاضی از سن واقعی مندرج در شناسنامه است که در هر دو مورد لازم است مدارک و مستندات قوی مبنی بر اثبات ادعای خواهان وجود داشته باشد.
ت) اشتباه در صدور
گاهی اشتباه در صدور شناسنامه منجر به ابطال آن می‌شود. از جمله این موارد می‌توان به نکات زیر اشاره نمود:

 • اصلاح اشتباه‌های ثبتی در زمان صدور شناسنامه
 • ابطال شناسنامه‌هایی که اتباع کشورهای خارجی جهت ایرانی قلمداد کردن خود استفاده می‌نمایند.
 • حذف و اصلاح هرگونه کلمات اضافه و غیرضروری در شناسنامه مانند حذف پسوند از نام خانوادگی

کم کردن سن در شناسنامه

در هر اداره ثبت احوال در سراسر کشور، هیئتی به نام هیئت حل اختلاف وجود دارد که به ادعاهای عموم مردم رسیدگی نموده و تصمیم گیری خواهد نمود، این تصمیم قابل اعتراض در دادگاه عمومی همان حوزه قضایی خواهد بود.

اگر شخصی مدعی باشد که سن مندرج در شناسنامه وی، با سن واقعی وی بیشتر از پنج سال اختلاف دارد، مرجع رسیدگی به این ادعا بر اساس قانون حفظ اعتبار اسناد سجلی و جلوگیری از تزلزل آن‌ها، کمیسیون تشخیص سن می‌باشد.

وکیل کم کردن سن در تهران

ترکیب کمیسیون تشخیص سن که در محل فرمانداری هر شهرستان تشکیل می‌شود، عبارت است از فرماندار یا بخشدار، پزشک منتخب اداره کل بهداشت استان، رییس شورای اسلامی شهر یا بخش محل صدور شناسنامه، عضویت و ریاست رییس دادگاه بخش یا شهرستان.

تقاضای تقسیم ترکه توسط وصی

این کمیسیون در محل فرمانداری تشکیل می‌شود و ریاست آن به عهده قاضی می‌باشد. هر فردی فقط یکبار در تمام طول عمر خود حق دارد این درخواست را به کمیسیون تشخیص سن، ارائه نماید. مرجع تقدیم این درخواست اداره ثبت احوال محل صدور شناسنامه است که درخواست و مستندات را به کمیسیون ارسال خواهد نمود.

وکیل برای کم کردن سن در شناسنامه

اگر شخص مدعی تفاوت سن واقعی خود از سن مندرج در شناسنامه باشد، نتیجه چیست؟

دقت فرمایید جهت طرح این ادعا، نیاز به شهادت شهود و نظریه پزشکی قانونی دارید. به ادعای کمتر یا بیشتر بودن سن متقاضی کمتر از پنج سال در دادگاه محل سکونت وی رسیدگی می‌شود.

مدارک مورد نیاز برای کم کردن سن چیست؟

 • اصل و کپی شناسنامه و کارت ملی شخص متقاضی
 • استشهادیه که شهود مشخصات کامل خود را با ذکر منبع اطلاعات و نشانی کامل درج نموده باشند.
 • گواهی رشد برای افراد زیر۱۸سال
 • شناسنامه و کارت ملی ولی، در صورتی که درخواست یا دادخواست ولایتا تقدیم می‌شود.
 • شناسنامه و کارت ملی قیم، در صورتی که درخواست به قیمومیت تقدیم می‌شود.
 • وکالتنامه وکیل پایه یک دادگستری، در صورتی که درخواست توسط وکیل دادگستری تقدیم می‌شود.
 • درخواست تغییر سن برای کمیسیون تشخیص سن و دادخواست ابطال شناسنامه قبلی و صدور شناسنامه جدید برای طرح پرونده در دادگاه

مراحل اجرایی کم کردن سن در شناسنامه

درخواست کم کردن سن بیش از پنج سال، به اداره ثبت احوال محل صدور شناسنامه تقدیم می‌شود و اگر به اداره ثبت احوال در محل دیگری تقدیم شود، مرجع تحویل گیرنده، به اداره ثبت احوال محل صدور شناسنامه ارسال خواهد نمود. محل و زمان تشکیل کمیسیون به اطلاع متقاضی رسانده خواهد شد. جهت اصلاح اشتباهات شناسنامه ای نیز درخواست ذینفع به انضمام کلیه مدارک و مستندات به دفتر هیئت حل اختلاف در اداره ثبت تحویل داده می‌شود.

اثبات اعسار از هزینه دادرسی

نمونه دادخواست الزام به اخذ شناسنامه

پس از تعیین وقت رسیدگی، مراتب به اطلاع متقاضی می‌رسد. تصمیم این هیئت قابل اعتراض در دادگاه محل خواهد بود.

دادخواست کم کردن سن کمتر از پنج سال، به طرفیت اداره ثبت احوال محل صدور شناسنامه در محل سکونت خواهان طرح می‌شود و پس از تعیین وقت رسیدگی و انجام تشریفات قانونی، بررسی شهادت شهود و همچنین ارجاع به پزشکی قانونی، رسیدگی و حکم مقتضی صادر خواهد شد. این حکم نیز قابل اعتراض در محاکم تجدید نظر مرکز استان است.

وکیل ابطال شناسنامه

موسسه حقوقی بین‌المللی مهر پارسیان با داشتن تیم وکلای زبده پایه یک دادگستری آمادگی ارائه کلیه خدمات حقوقی در مورد ابطال شناسنامه را دارد. با ما تماس بگیرید.

 

5 دیدگاه

 • سلام خسته نباشید من با همسرم عقد بودیم و همسرم بر اثر تصادف فوت کردن میخوام نامشون رو حذف کنم از شناسنامم آیا امکانش هست ؟

 • سلام خسته نباشید من با همسرم عقد بودیم و همسرم بر اثر تصادف فوت کردن میخوام نامشون رو حذف کنم از شناسنامم آیا امکانش هست ؟

 • وقت به خیر
  جناب دکتر مهری
  من میخوام برای کم کردن سن تو شناسنامه که بتونم باهاش مدرک مربیگری کشتی بگیرم دارم
  چقدر هزینه میشه تا تضمینی سن تو شناسنامه کم بشه

  • سلام هیچ تضمینی برای انجام موضوع پرونده در دادگاه وجود نداره
   اگه دلایل و مدارک کافی داشته باشین دادگاه رای خواهد داد و وکالت تضمینی برای هیچ موضوعی وجود نداره.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *