وکیل مهریه اداره پنجم اجرا

وکیل مهریه اداره پنجم اجرا

وکیل مهریه اداره پنجم اجرا


با موضوع وکیل مهریه اداره پنجم اجرا همراهتان هستیم.

مراجعین به اداره پنجم اجرا خیابان قائم مقام پرسش های زیادی در مورد مهریه دارند معمولا این پرسش ها در میان عوام مردم با پاسخ های غلط جواب داده شده است.

در این مقاله به دنبال آن هستیم تا تمامی آنچه در خصوص مهریه نیاز است بدانید را با بررسی نماییم.
تعیین مهریه در ازدواج دایم و موقت از سوالات عزیزانی بود که مراجعه به وکیل مهریه اداره پنجم اجرا دکتر محمدرضا مهری داشتند.

برای اینکه تمام حقایق را به لحاظ قانونی و فقهی در مورد مهریه بدانید نیاز است تا حداقل 10 دقیقه وقت خود را صرف خواندن مقاله وکیل مهریه اداره پنجم اجرا نمایید.

مقدار مهریه چقدر باید باشد؟

پرسش اساسی  این است که آیا در قوانین برای مهریه حداقل و حداکثر خاصی مقرر شده یا خیر در این خصوص باید توجه داشت که:

میزان مهریه همان است که در عقدنامه درج شده است. بعد از ازدواج زن میتواند ذمه شوهر را نسبت به تمام مهریه یا بخشی از مهریه ابرا کند یعنی به قول ساده مهریه خود را به صورت کامل و یا بخشی از آن ببخشد و عملا مهریه را از  آن چیزی هست، کمتر کند.

وکیل متخصص جرایم خانواده

زن و مرد بعد از ازدواج نمی توانند مهریه را افزایش دهند.
شورای نگهبان افزایش مهریه را بعد از ازدواج غیر شرعی و باطل اعلام کرده و گفته است:

مهریه شرعی همان است که در ضمن ازدواج واقع شده و زیاد کردن مهریه بعد از ازدواج شرعاً صحیح نیست. لذا ترتب آثار مهریه بر آن خلاف موازین شرع شناخته شده است است.

لایحه تجدید نظر مهریه

در قوانین حداقل و حداکثری برای مهریه مقرر نشده است. بعضاً دیده ‌شده اشخاص با این پندار که مهریه بسیار زیاد قابلیت اجرا ندارد آن را جدی نگرفته و فکر می کنند که مهریه بیشتر از یک عددی نمی تواند باشد. در حالی که این پندار غلط است و نه قانون و نه شرع برای مهریه حداقل و حداکثری قائل نشده است.

مهریه باید به میزانی باشد که دارای مالیت باشد.

بنابراین در صورت درج موارد مانند یک شاخه گل ممکن است چنین تلقی شود که مهریه گرفتن مالیت ندارد. در نتیجه مهرالمثل جایگزین آن شود. ماده ۱۰۷۸ قانون مدنی اما خاطرنشان میکند اگر همین شاخه گل در برابر مبلغی در عقدنامه درج شود باطل نیست.

چرا که می توان نوشت یک شاخه گل به قیمت ۸۰ هزار تومان.

عده‌ای از حقوقدانان و فقهای شیعه اعتقاد دارند که اگر مهریه خیلی زیاد و نامتعارف باشد به نحوی که عرفاً در توان مرد نباشد و در نتیجه دلالت بر عدم قصد واقعی مبنی بر پرداخت داشته باشد باطل است و مهرالمثل جایگزین آن گردد.

قانونگذار در ماده ۲۲ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱
برای اعمال ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت مالی، یعنی حق من تا زمان پرداخت مهریه فقط تا ۱۱۰ سکه بهار آزادی یا معادل آن چنین حقی را برای زن مقرر کرده است.

نحوه شکایت از مزاحم تلفنی

این امر به معنای تعیین سطح برای مهریه نیست. یعنی درج مهریه بیش از ۱۱۰ سکه نیز مجاز است. اما اگر مهریه بیش از میزان مذکور باشد، زن می تواند، بابت وصول ۱۱۰ سکه یا معادل قیمت آن درخواست توقیف اموال شوهر یا حبس او را بنماید و بابت مازاد بر این مبلغ زن می تواند با توقیف اموال شوهر مهریه را وصول نماید.

اما حق حبس شوهر را ندارد. برای مثال اگر مهریه زنی ۶۰۰ میلیون تومان باشد زن فقط تا سقف مبلغ معادل ۱۱۰ سکه بهار آزادی اگر فرضا ۱۱۰ سکه را ۵۰۰ میلیون تومان در نظر بگیریم تا سقف ۵۰۰ میلیون تومان می تواند شوهر را جلب و حبس کند.
وکیل مهریه اداره پنجم اجرا

دفتر وکیل دادگستری مهریه تهران

نحوه تعیین مهریه در ازدواج دایم

مستندا به ماده  ‏ماده ۱۰۸۹ قانون مدنی ‏ اگر در ازدواج دایم ذکر نشود این ازدواج را ازدواج نکاح التفویض یا نکاح مفوض می گویند این ازدواج صحیح است و تحت شرایطی مهرالمثل باید به عنوان مهریه پرداخت شود، بر این اساس مهرالمثل نوعی از مهریه است که بر اساس وضعیت فردی ،اجتماعی و خانوادگی زن تعیین می‌شود.

مستندا به  ماده ۱۰۵۹ قانون مدنی اگر در ازدواج موقت مهر ذکر نشود ازدواج باطل است.

مستندا به‏ماده ۱۰۸۲ قانون مدنی مهر از حقوق مالی زوجه است و موارد چون نشوز فساد اخلاق سوء معاشرت زن یا حتی ارتکاب زنا در استحقاق و نسبت به دریافت مهریه هیچ تاثیری ندارد.
‏جایگاه مهریه در ازدواج

مهریه به وجود آوردنده ازدواج یا باطل کننده آن نیست.

مهریه رکن صحت ازدواج نیست و جنبه فرعی و تبعی دارد نه جنبه اساسی در نتیجه:
اگر در ازدواج دائم مهریه به هر دلیلی باطل باشد بطلان آن موجب بطلان عقد نکاح نیست.

اگر در ازدواج دائم مهریه درج نشده باشد، ازدواج صحیح است. در مواردی که مشاهده خواهد شد مهرالمثل جایگزین می‌شود.
اگر در ازدواج دایم، مهریه مجهول باشد، ازدواج صحیح است.

چگونگی حذف نام همسر سابق از شناسنامه

اگر در ازدواج دایم، شرط عدم مهریه درج شده باشد. ازدواج  صحیح است یعنی اگر درج شده باشد که این ازدواج دایم هیچ مهریه ای حتی یک شاخه گل هم ندارد ازدواج صحیح است و در مواردی مهرالمثل جایگزین می شود.

طبق نظر مشهور فقهای شیعه ازدواج دایم برای اشخاصی که در مسایل مالی دچار سفاهت هستند، غیر نافذ است یعنی نیاز به تایید دیگری دارد. اما نظر مرحوم دکتر کاتوزیان این است که ازدواج دایم برای اشخاص سفیه، صحیح و فقط قرارداد مهریه غیرنافذ است.

نقش مهریه در ازدواج موقت

در ازدواج موقت مهریه رکن صحت و درستی ازدواج است و جنبه اساسی دارد.در نتیجه:

هبه مهریه

‏اگر در ازدواج موقت، مهریه به هر دلیل باطل باشد، باطل بودن آن موجب باطل شدن ازدواج نمی شود.
اگر در ازدواج موقت، مهریه درج نشده باشد ازدواج باطل است.
اگر در ازدواج موقت، مهریه مجهول باشد، ازدواج باطل است.
اگر در ازدواج موقت، شرط شده باشد که این ازدواج مهریه ای ندارد ازدواج باطل است.
ازدواج موقت برای اشخاص سفیه غیر نافذ است.

وکیل مهریه اداره پنجم اجرا

مهریه چه ویژگی ای باید داشته باشد؟

مهر باید مشخصات زیر را داشته باشد.

مالیت و ارزش داشته باشد ماده ۱۰۷۸ قانون مدنی، بنابراین مواردی مانند بال مگس به عنوان مهریه به دلیل فقدان ارزش و مالیت نداشتن باطل است.
قابل تملک باشد. ماده ۱۰۷۸ قانون مدنی بنابراین درج مواردی مانند دست و پای داماد به عنوان مهریه، دلیل غیر قابل مالکیت بودن فاقد ارزش است.

معلوم باشد. ماده ۱۰۷۹ قانون مدنی. بنابراین درج مواردی مانند سه دانگ از خانه ای که در آینده خریداری خواهد شد به عنوان مهریه، بدلیل مجهول بودن باطل است.

ماده ۱۰۷۸ قانون مدنی
کلیه اموال می توانند به عنوان مهریه درج شوند.

مهریه ممکن است به صورت شی مشخص و عین معین مثل سه دانگ از فلان خانه باشد. یا کلی در معین مثل ده تن برنج از فلان انبار باشد. یا کلی فی الذمه باشد. یعنی مثل اینکه بگوییم مهریه ده عدد سکه بهار آزادی به عهده مرد قرار گرفت.

یا حقوق مالی افراد باشد مانند حق انتفاع و حق اختراع، منفعت، سرقفلی، یا انجام دادن کاری معین مانند آموزش قرآن باشد عموم ماده ۱۰۷۸ قانون مدنی.

حقوقی که قابل انتقال نیست، مانند حق فسخ به عنوان مهریه قابل درج نیست.

اما می شود در عقد دایم زن مطرح کند که مهر نمی خواهد به جای آن به او وکالت در طلاق دهند.

انجام دادن یک کار به شرط آنکه دارای منفعت مشروع و عقلایی می تواند به عنوان مهریه درج شود.
مانند حفظ قرآن کریم، بردن عروس به حج بیت الله الحرام، بردن عروس به عمره مفرده، ساخت یک مدرسه.

مهریه باید در مالکیت خود شوهر باشد. یا اگر متعلق به اشخاص دیگری است مانند پدر وی با رضایت ایشان ایران مال به عنوان مهریه قرار بگیرد. برای مثال پسری که در حال ازدواج است می تواند با رضایت پدر خویش زمین پدرش را به عنوان مهریه قرار دهد.

دعوی تقابل در دادخواست طلاق

تعیین مهریه وجه رایج

اگر مهریه وجه رایج ایران همان پول ایرانی باشد در این صورت مانند نرم افزار موبایل به روز رسانی می شود در این خصوص باید توجه داشت که:

صرف نظر از این که ازدواج در چه زمانی منعقد شده باشد، مهریه ریالی مندرج در عقدنامه به روز رسانی می‌شود.
این مقرره در مهریه هایی که وجه رایج است اعمال می شود. اما در مهریه هایی که به ارز خارجی است میزان مهریه تغییر نمی کند و به همان میزان مندرج در عقد است.

شیوه به روز رسانی مهریه اینگونه است که مهریه در شاخص سالیانه سال قبل از طلاق یا سال قبل از مطالبه مهریه توسط زن، ضرب و بر شاخص سالیانه سال ازدواج تقسیم میشود. در این خصوص اصطلاحا می گویند شاخص بانک مرکزی اعمال می شود.

نفقه عقد نکاح چیست شامل چه چیزهایی می شود

اگر شوهر فوت کرده باشد زن میتواند مهریه ریالی را به نرخ روز دریافت کند. بدین ترتیب که مهریه در شاخص سالیانه همان سال وفات ضرب می شود و بر شاخص سالیانه سال ازدواج تقسیم می شود.

اگر زن فوت کرده باشد وراث او می توانند مهریه ریالی را به نرخ روز دریافت کنند. بدین ترتیب که در این حالت نیز میزان مهریه در شاخص سالیانه همان سال وفات ضرب می شود و بر شاخص سالیانه سال ازدواج تقسیم میشود.
بنا به آنچه گفته شد‌.

در صورت مطالبه مهریه وجه نقد در زمان زوجیت، شاخص سال قبل از مطالبه ملاک است.

در صورت مطالبه مهریه در طلاق شاخص سال قبل از طلاق ملاک است.
‏ در صورت مطالبه مهریه بعد از فوت یکی از زوجین شاخص سال فوت ملاک است.

وکیل مهریه اداره پنجم اجرا
برای وصول مهریه ابتدا از دفتر اسناد رسمی ازدواج درخواست صدور اجراییه می شود.
اجراییه صادر و به شوهر بدهکار ابلاغ می شود.
در صورت عدم پرداخت در مهلت مقرر با تشکیل پرونده اجرایی به اجرای ثبت اعلام می شود.
مراجعه به اداره پنجم اجرای ثبت در تهران صرفا پس از تعیین وقت اینترنتی امکان پذیر است.

وکیل طلاق توافقی جهان کودک

در این مرحله لیست اموال شوهر به اداره پنجم اجرای ثبت در تهران و دایره اجرا در شهرستانها اعلام می شود و اگر لیست اموال شوهر را در اختیار ندارید می توانید درخواست استعلام های سه گانه را ارائه نمایید.

در صورت نیاز به مشاوره با وکیل مهریه اداره پنجم اجرا با شماره های زیر تماس بگیرید.

_

نشانی دفتر وکالت وکیل آنلاین در تهران

_

میدان ونک- ابتدای بزرگراه حقانی- خیابان گاندی جنوبی- خیابان چهاردهم- پلاک 14- طبقه 4- واحد 9 و 10

تلفن‌های تماس ثابت با دفتر موسسه مهر پارسیان (دکتر محمدرضا مهری) در تهران

تماس با دفتر وکیل آنلاین خارج از ساعات اداری و تعطیلات و ارسال پیام از طریق خط تلفن همراه

ارسال پیام از طریق شماره واتس اپ و تلگرام

پس از ارسال پیام شکیبا باشید تا جهت وقت مشاوره حضوری یا آنلاین هماهنگی صورت گیرد
حداکثر ظرف 12 ساعت وقت مشاوره تنظیم و به شما اعلام خواهد شد
دفتر وکالت مهر پارسیان – دکتر محمدرضا مهری وکیل پایه یک دادگستری

خدمات دفتر وکالت و امور حقوقی بین المللی دکتر محمدرضا مهری

مشاوره حقوقی آنلاین با وکلای پایه یک دادگستری در موضوعات تخصصی در همه ساعات شبانه روز
مشاوره حقوقی حضوری با وکیل تخصصی جرایئم اقتصادی
قبول وکالت دادگستری بدون حضور موکل در دفتر وکیل
خدمات وکالت ایرانیان خارج از کشور در ایران
خدمات وکالت ایرانیان در سایر کشورها توسط وکیل رسمی
معرفی بهترین وکیل مهاجرت بین المللی در تهران
بهترین وکیل کیفری تهران
بهترین وکیل ملکی تهران
بهترین وکیل دعاوی پولی و بانکی تهران
بهترین وکیل خانواده تهران
بهترین وکیل دادگاه تجدید نظر
بهترین وکیل اعاده دادرسی و دیوان عالی کشور
بهترین وکیل فرجام خواهی

1 دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *