جلب ثالث در طلاق به درخواست زوجه

جلب ثالث در طلاق به درخواست زوجه

جلب ثالث در طلاق به درخواست زوجه


امروز با مبحث جلب ثالث در طلاق به درخواست زوجه در خدمت شما عزیزان هستیم.
در این مقاله قصد داریم تا به صورت کامل این موضوع را به همراه شما مخاطبان گرامی بررسی و تحلیل کنیم.

پس لطفا با ما همراه باشید.

سوالات مهم جلب ثالث در طلاق به درخواست زوجه 

۱ . معنی و مفهوم کلی جلب ثالث چیست ؟
۲. جلب ثالث در طلاق به درخواست زوجه چگونه صورت می‌پذیرد ؟
۳. در چه مواردی جلب ثالث در طلاق به درخواست زوجه اتفاق می‌افتد ؟

جلب ثالث یعنی چه؟

جلب شخص ثالث زمانی اتفاق می‌افتد که در جریان رسیدگی به دعوا، طرفین یا یکی از آنها، شخص ثالثی را به دعوا بخوانند تا او در دعوا داخل شود. بر خلاف ورود ثالث، در جلب شخص ثالث، طرفین علاقه‌مند به حضور ور در دعوا هستند. منظور از شخص ثالث همه اشخاص حقیقی یا حقوقی هستند که در دادخواست اصلی، عنوانی از خواهان و خوانده ندارند. با این توضیحی که داده شد، هرگاه در جریان دادرسی هر یک از طرفین دعوی در جهت حصول منافعی جلب شخص ثالثی را لازم بداند، حق دارد تا پایان جلسه اول دادرسی دلایل خود را در دادگاه اظهار و سپس ظرف سه روز با تقدیم دادخواست از دادگاه درخواست وارد کردن شخص ثالث را به دادرسی کند.

وکیل خانواده در گیشا

پس در مورد زمان تقدیم دادخواست ورود ثالث نیز باید گفت که، مطابق ماده ۱۳۰ قانون آیین دادرسی مدنی:

وکیل اعاده دادرسی و ماده 477

هرگاه شخص ثالثی در موضوع دادرسی اصحاب دعوای اصلی برای خود مستقلا حقی قایل باشد و یا خود را در محق شدن یکی از طرفین ذی نفع بداند، می تواند تا وقتی که ختم دادرسی اعلام نشده است، وارد دعوا گردد، چه اینکه رسیدگی در مرحله بدوی باشد یا در مرحله تجدیدنظر. در این صورت نامبرده باید دادخواست خود را به دادگاهی که دعوا در انجا مطرح است تقدیم و در آن منظور خود را به طور صریح اعلان نماید.

همچنین طبق قانون ۱۳۵ قانون آیین دادرسی مدنی:

هریک از اصحاب دعوا که جلب شخص ثالثی را لازم بداند، می تواند تا پایان جلسه اول دادرسی جهات و دلایل خود را اظهار کرده و ظرف سه روز پس از جلسه با تقدیم دادخواست از دادگاه درخواست جلب او را بنماید، چه دعوا در مرحله نخستین باشد یا تجدید نظر.

جلب ثالث چه شرایطی دارد؟

طرفی که ثالث را جلب می‌نماید، جالب و ثالثی که جلب می‌شود مجلوب ثالث خوانده می‌شود. حال نیز با توجه به توضیحات لازم شرایط جلب ثالث از قرار ذیل می‌باشند:

۱ . جالب یکر از طرفین دعوا باشد.
۲ . دعوای جلب ثالث با دعوای اصلی مرتبط یا دارای منشأ واحدی باشد.
۳ . اظهار دلایل تا پایان اولین جلسه باشد و تقدیم دادخواست حداکثر تا ۳ روز بعد از جلسه باشد.
۴ . دعوای اصلی در جریان رسیدگی باشد.

وکیل خوب خانواده تهران

در ادامه قصد داریم تا چند ماده از قانون آیین دادرسی مدنی در مورد جلب ثالث را با هم مرور کنیم:

وکیل خانواده خیابان باهنر

طبق ماده ۱۳۶ قانون آیین دادرسی مدنی:
محکوم علیه غیابی در صورتی که بخواهد درخواست جلب شخص ثالث رابنماید، باید دادخواست جلب را با دادخواست اعتراض تواما به دفتر دادگاه تسلیم کند، معترض علیه نیز حق دارد در اولین جلسه رسیدگی به اعتراض، جهات و دلایل خود را اظهار کرده و ظرف سه روز دادخواست جلب شخص ثالث را تقدیم دادگاه نماید.
جلب ثالث در طلاق به درخواست زوجه

وفق ماده ۱۳۷ قانون آیین دادرسی مدنی:

دادخواست جلب شخص ثالث و رونوشت مدارک و ضمایم باید به تعداد اصحاب دعوا به علاوه یک نسخه باشد.
جریان دادرسی درمورد جلب شخص ثالث، شرایط دادخواست و نیز موارد رد یا ابطال آن همانند دادخواست اصلی خواهد بود.

بر اساس ماده ۱۳۹ قانون آیین دادرسی مدنی:
شخص ثالث که جلب می شود خوانده محسوب و تمام مقررات راجع به خوانده درباره او جاری است. هرگاه دادگاه احراز نماید که جلب شخص ثالث به منظور تاخیر رسیدگی است می تواند دادخواست جلب را از دادخواست اصلی تفکیک نموده به هریک جداگانه رسیدگی کند.

شکایت از حکم غیابی

مطابق ماده ۱۴۰ قانون آیین دادرسی مدنی:
قرار رد دادخواست جلب شخص ثالث، با حکم راجع به اصل دعوا قابل تجدیدنظر است. در صورتی که قرار در مرحله تجدیدنظر فسخ شود، پس از فسخ قرار، رسیدگی به آن با دعوای اصلی، در دادگاهی که به عنوان تجدیدنظر رسیدگی می نماید، به عمل می اید.

طلاق به درخواست زوجه

شرایطی که زن می‌تواند دادخواست طلاق دهد، موارد زیر می‌باشند:

۱. طبق ماده ی ۱۱۱۹ قانون مدنی، اولین مورد این است که ضمن عقد ازدواج شرطی گذاشته شود که به موجب آن به زن وکالت در طلاق یا به زبان عرف، حق طلاق داده شود. به عنوان مثال شرط کنیم که، هرگاه مرد، زن دیگری اختیار کند، زن وکیل در طلاق خواهد بود. به ایم معنی که زن نماینده ی شوهر خود می شود تا طلاق صورت بگیرد. که در این صورت لازم است که زن ثابت کند که شوهرش ازدواج مجدد داشته است.

مشاوره حقوقی اینترنتی

۲. مورد دوم این است که شوهر به همسر خود بدون هیچ شرطی در دفتر خانه ی اسناد رسمی، وکالت در طلاق می دهد. در این صورت زن قادر است هر زمان که اراده کند با استفاده از وکالتنامه به دادگاه مراجعه نماید و از همسر خود طلاق بگیرد.

اعتراض ثالث اجرایی مهریه

۳. مورد سوم این است که، اگر مردی بیش از چهار سال غایب مفقود الاثر باشد، همسر او می تواند تقاضای طلاق کند. غایب مفقود الاثر کسی است که برای مدت طولانی ناپدید شده و هیچ خبری از او در دست نیست.

۴. در مورد چهارم طبق ماده ی ۱۱۲۹ قانون مدنی: هر گاه مرد نفقه ی همسر خود را پرداخت نکند، و دادگاه هم نتواند او را مجبور به پرداخت نماید، دادگاه مرد را مجبور به طلاق می کند. اگر شوهر توانایی پرداخت نفقه را نداشته باشد هم از همین ماده استفاده می‌شود.در این شرایط لازم است زن دادخواست نفقه دهد و مرد محکوم به پرداخت نفقه شود، ولی با این وجود وجود نفقه پرداخت نکند.

جلب ثالث در طلاق به درخواست زوجه
۵. در مورد پنجم هم، با توجه به ماده ی ۱۱۳۰ قانون مدنی، هرگاه ادامه ی زندگی زناشویی برای زن ممکن نباشد و با ادامه ی زندگی زناشویی زن در سختی و مشقت قرار گیرد، می‌تواند به دادگاه مراجعه نماید و با اثبات عسر و حرج خود، از شوهر جدا شود. منظور از عسر و حرج به وجود آمدن وضعیتی است که ادامه ی زندگی را برای زن با سختی و مشقت همراه کند و تحمل آن دشوار باشد.

جستجوی بهترین وکیل خانواده

دفتر وکالت وکیل آنلاین در تهران

دفتر وکالت مجازی وکیل آنلاین در ایران خدمات زیر را ارائه خواهد نمود.
ارائه منظم اطلاعات و مشاوره حقوقی رایگان صرفا از طریق درج مقالات علمی حقوقی.
امکان مشاوره حقوقی آنلاین با وکلای پایه یک دادگستری در همه ساعات شبانه روز.
مشاوره حقوقی حضوری با وکیل تخصصی پس از تعیین وقت قبلی.
قبول وکالت دادگستری بدون حضور موکل در دفتر وکیل.
خدمات وکالت ایرانیان خارج از کشور در ایران.
خدمات وکالت ایرانیان در سایر کشورها توسط وکیل رسمی.
معرفی بهترین وکیل دادگاه تجدید نظر.
معرفی بهترین وکیل اعاده دادرسی کیفری و حقوقی در تهران
معرفی بهترین وکیل دعاوی بانکی و پولی.
معرفی بهترین وکیل ملکی.
معرفی بهترین وکیل قراردادهای مشارکت در ساخت.
معرفی بهترین وکیل دادسرای جرایم امنیت اخلاقی، اقتصادی و پولشویی

درخواست حکم جلب مهریه

نشانی و تلفن بهترین وکیل خانواده در تهران
تهران- میدان ونک- خیابان گاندی جنوبی- خیابان چهاردهم- پلاک 14- طبقه 4- واحد9.

02188663925
02188663926
02188663927
02188799562
02188796143

شماره موبایل وکیل تخصصی دادگاه خانواده

09120067661
09120067662
09120067663
09120067664
09120067665
09120067669

شماره واتس آپ جهت ارسال پیام تعیین وقت با وکیل خانواده
جلب ثالث در طلاق به درخواست زوجه

09120067664
09120067665
09120067669

پس از ارسال پیام حداکثر ظرف 24 ساعت وقت مشاوره با برترین وکلای ایران تعیین خواهد شد.
دفتر وکیل تخصصی پرونده خانواده تهران

5/5 - (28 امتیاز)

طلاقطلاق توافقی

ایا جلب ثالث هزینه دادرسی داردتقاضای جلب ثالثجزوه جلب ثالثجلب ثالثجلب ثالث آیین دادرسی مدنیجلب ثالث از طرف خواندهجلب ثالث به انگلیسیجلب ثالث به دادرسیجلب ثالث تبعیجلب ثالث تجدیدنظرجلب ثالث تقویتیجلب ثالث چیستجلب ثالث حقوقیجلب ثالث حمایتیجلب ثالث خواندهجلب ثالث خوانده اصلیجلب ثالث در آیین دادرسی مدنیجلب ثالث در امور حقوقیجلب ثالث در امور کیفریجلب ثالث در پرونده حقوقیجلب ثالث در پرونده کیفریجلب ثالث در تجدید نظرجلب ثالث در تجدید نظر خواهیجلب ثالث در تجدیدنظرخواهیجلب ثالث در تصرف عدوانیجلب ثالث در جلسه اولجلب ثالث در چکجلب ثالث در چک امانیجلب ثالث در دادگاه تجدید نظرجلب ثالث در دادگاه کیفریجلب ثالث در داوریجلب ثالث در دعاوی حقوقیجلب ثالث در دعوای تصرف عدوانیجلب ثالث در دیوان عدالتجلب ثالث در دیوان عدالت اداریجلب ثالث در سفتهجلب ثالث در شورای حل اختلافجلب ثالث در طلاق به درخواست زوجهجلب ثالث در فرجام خواهیجلب ثالث در قانونجلب ثالث در کیفریجلب ثالث در مرحله اعاده دادرسیجلب ثالث در مرحله بدویجلب ثالث در مرحله تجدید نظرجلب ثالث در مرحله تجدیدنظرجلب ثالث در مرحله تجدیدنظرخواهیجلب ثالث در مرحله واخواهیجلب ثالث درمرحله تجدیدنظرجلب ثالث دفتر خدمات قضاییجلب ثالث رد دادخواستجلب ثالث ضمن واخواهیجلب ثالث طاریجلب ثالث غیر مالیجلب ثالث غیر مالی چیستجلب ثالث قبل از جلسه اولجلب ثالث کیستجلب ثالث کیفریجلب ثالث ماده قانونیجلب ثالث مالی یا غیر مالیجلب ثالث نظریه مشورتیجلب ثالث نمونه دادخواستجلب ثالث همزمان با تجدیدنظرخواهیجلب ثالث یعنی چیجلب شخص ثالثجلب شخص ثالث به انگلیسیجلب شخص ثالث به چه معناستجلب شخص ثالث چیستجلب شخص ثالث در امور کیفریجلب شخص ثالث در پرونده کیفریجلب شخص ثالث در چکجلب شخص ثالث در دادگاهجلب شخص ثالث در داوریجلب شخص ثالث در مرحله تجدید نظرجلب شخص ثالث یعنی چیجلب و ورود ثالث کیفریجهات جلب ثالثحقوق جلب ثالثحکم جلب ثالثحکم جلب ثالث چیستخواندگان جلب ثالثخوانده دعوای جلب ثالث کیستدادخواست جلب ثالث به طرفیتدادخواست جلب ثالث چکدادخواست جلب ثالث چیستدادخواست جلب ثالث حقوقیدادخواست جلب ثالث در تجدیدنظردادخواست جلب ثالث در چکدادخواست جلب ثالث در مرحله تجدیدنظردادخواست جلب ثالث یعنی چهدعوای جلب شخص ثالثدعوی جلب ثالث به انگلیسیدعوی جلب ثالث چیسترای جلب ثالثرد جلب ثالثزمان جلب ثالثفرم جلب ثالثفلسفه جلب ثالثفواید جلب ثالثقرار جلب ثالثلایحه جلب ثالثمهلت جلب ثالثنتیجه جلب ثالثنحوه جلب ثالثنحوه جلب ثالث در مرحله تجدیدنظرنمونه جلب ثالثنمونه جلب ثالث تجدیدنظرنمونه دادخواست جلب ثالث به دادرسیهزینه جلب ثالث

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *