امروز با معرفی تشکیلات گروه وکلای خانواده همراه شما عزیزان هستیم.

در موضوعات مختلف حقوق خانواده، اشخاص زیادی قلمفرسایی نموده و مطالب بسیار گوناگونی در این زمینه وجود دارد.

در حقوق و دادگاه های دادگستری، رویه و عرف قضایی تکمیل کننده نقص قوانین است.

در مرحله اجرا است که نقایص قانون وضع شده توسط مجلس مشخص و برطرف می‌شود.

نظام حقوقی ایران بر پایه حقوق نوشته یا سیویل لا بنا نهاده شده است.

دیوان عالی کشور به عنوان بالاترین مرجع قضایی در ایران می‌تواند در بعضی از موضوعات اختلافی رای وحدت رویه صادر نمایند.

رای وحدت رویه مانند قانون قابلیت اجرا خواهد داشت.

در این صورت است که توان وکیل تخصصی خانواده و سایر موضوعات به کار شما خواهد آمد.

در دفتر گروه وکلای تخصصی خانواده مهر، حقوق خانواده برای شما مورد بررسی و ارزیابی قرار می گیرد.

سوالات مهم در معرفی گروه وکلای خانواده

  • خدمات گروه وکلای خانواده در چه زمینه هایی است؟
  • آیا امکان دریافت مشاوره حقوقی پیش از عقد ازدواج و در زمان خواستگاری وجود دارد؟
  • بهترین راه دفاع در پرونده های خانواده چه رویکردی است؟
  • چگونه میتوان با بهترین وکیل خانواده به صورت ویژه مشاوره نمود؟
  • مشاوره حقوقی رایگان با وکیل تخصصی خانواده به چه صورت است؟

آیا می توان در پرونده رابطه نامشروع صیغه نامه را ملاک زوجیت قرار داد؟

طبق ماده ۱۰۸۵ قانون مدنی ایران ازدواج موقت بر اساس روابط مذهب شیعه پذیرفته شده و دارای اعتبار قانونی و آثار حقوقی است.

مرجع صدور گواهی ازدواج موقت یا منقطع همان مرجع ثبت کننده این نوع ازدواج است.

معمولاً برای رسمیت داشتن سند ازدواج موقت یا صیغه نامه باید به یکی از دفاتر اسناد رسمی ازدواج مراجعه کنید.

اگر ازدواج موقت به ثبت نرسیده باشد مرجعی برای صدور گواهی رسمی وجود ندارد.

صدور صیغه نامه ها با مهر عاقد شرعی میتواند به نوعی کلاهبرداری نیز محسوب شود.

ادارات و سازمان های دولتی نمیتوانند به این گونه گواهی ها ترتیب ‌اثر دهند.

اما در صورت بروز اختلاف در مرجع قضایی که به پرونده رابطه نامشروع یا زنا رسیدگی می کند با متهمین پرونده، دادگاه خانواده در نهایت باید درباره اعتبار صیغه نامه تعیین تکلیف نماید.

در این گونه موارد، ادعای داشتن رابطه زوجیت توسط متهمین پرونده، موضوع باید با طرح دادخواست اثبات زوجیت موقت در دادگاه خانواده روبه‌رو شده و گواهی مربوطه به مرجع کیفری تقدیم شود.

مرجع کیفری تا زمان اتخاذ تصمیم در دادگاه خانواده رسیدگی به اتهام رابطه نامشروع یا زنا را متوقف خواهد کرد.

اگر در ازدواج موقت و صیغه نامه غیر رسمی مدت ذکر نشود تکلیف چیست؟

عدم ذکر مدت در سند ازدواج غیر رسمی با توجه به مواد ۱۰۷۵ و ۱۰۷۶ قانون مدنی دلالت بر دائمی بودن ازدواج صورت گرفته بین زوجین دارد.

در این صورت انحلال ازدواج مزبور پس از اثبات زوجیت طرفین از سوی دادگاه و مستند به مواد ۱۳۲۰ ، ۱۱۳۴ و ۱۱۳۹ قانون مدنی صرفاً با وقوع طلاق که ایقاع تشریفاتی است صورت می گیرد.

در این موارد فسخ نکاح نیز موجب انحلال زوجیت می شود.

حال اگر طرفین، طلاق یا فسخ نکاح و با بقای نکاح دائم نتوانند جدا شدن خود را اثبات نمایند فرض بر بقای رابطه زوجیت است.

عقد ازدواج موقت بعدی بین همان زوجین بلااثر است.

آنها زن و شوهر دائمی محسوب می‌شوند.

البته تعیین تکلیف در این موضوع بر عهده دادگاه ویژه خانواده است.

تفاوت مهریه عندالمطالبه و عندالاستطاعه چیست؟

در مورد مهریه عندالمطالبه، مطالبه و وصول مهریه مقید و مشروط به استطاعت زوج نیست.

هر زمانی که زوجه آن را مطالبه نماید زوج ملزم به پرداخت است.

اما در مورد مهریه عندالاستطاعه اگر پس از مطالبه مهریه از جانب زن، زمان رسیدگی زوج ادعا کند که استطاعت پرداخت ندارد و این ادعا نیز ثابت شود اساساً زوج ملزم به پرداخت نمی‌شود.

در این موارد رای به نفع زوجه صادر نخواهد شد و طرح دعوی اعسار هم منتفی خواهد بود.

سکه بهار آزادی اعم از جدید و قدیم می‌تواند به عنوان مهریه پرداخت شود.

نمی‌توان زوج را ملزم به پرداخت و نوع خاص و گران تر نمود مگر آنکه در عقدنامه به صراحت قید شود.

مانند اینکه سکه قدیم طرح امامی یا سکه جدید بهار آزادی که نوع خاص آن مدنظر طرفین قرار داشته باشد.

هر چیزی که مالیت داشته و قابل تملک باشد، قابلیت قرار گرفتن در شمار مهریه را دارد.

با عنایت به اینکه کلام الله مجید، کتاب آسمانی است، قیمت مادی آن در مقابل ارزش معنوی آن کمتر لحاظ می‌شود.

اما با وجود این مالیت و قابلیت تملک آن را نمی توان مورد تردید قرار داد.

قانون مدنی در ماده ۱۰۸۵ تعیین مقدار مهریه را منوط به تراضی طرفین دانسته است.

به عبارت دیگر میزان مهریه صرف نظر از ارزش مالی آن همان است که طرفین در مورد آن تراضی و توافق می نمایند.

بنابراین در صورتی که زوجین توافق نموده باشند که مهریه یک جلد کلام الله مجید باشد این توافق محترم و قانونا مهریه همین است که تعیین شده است.

آیا امکان تغییر میزان مهریه بعد از عقد وجود دارد؟

با توجه به اینکه عقد نکاح عقدی لازم است و جز راه های پیشبینی شده نمی‌توان آن را منحل یا فسخ نمود.

لذا امکان تغییر دادن میزان مهریه بعد از عقد ازدواج وجود ندارد.

اما در صورتی که طلاق واقع شود و نکاح جدید صورت گیرد امکان تغییر میزان مهریه وجود داشت.

اما زوج هر زمان بخواهد می تواند با تصمیم خود یا توافق زوجین تعهد نماید که هنگام طلاق یا عندالمطالبه مبالغی اضافه بر مهریه به زوجه بپردازد.

همچنان که زوجه نیز می تواند از تمام یا قسمتی از مهرش گذشت نماید و هم میتواند مهریه را بذل نموده و ببخشد.

هر نوع توافقی که زوجین در خصوص پرداخت زائد بر مهرالمسمی یا عدم دریافت تمام یا قسمتی از آن بنمایند مشمول ماده ۱۰ قانون مدنی بوده و برای طرفین و قائم مقام آنان الزامی است.

اما مقررات راجع به نرخ محاسبه مهریه تنها شامل مهرالمسمی است و نه مبلغ زائد در مهر.

بنابراین تعیین مبلغ اضافه در مهریه مشمول مهریه به نرخ روز نخواهد شد.

نحوه محاسبه مهریه به نرخ روز چگونه است؟

ماده واحده الحاق یک تبصره به ماده ۱۰۸۲ قانون مدنی و آیین نامه اجرایی آن.

چنانچه مهریه زوجه وجه رایج باشد نحوه محاسبه به شرح زیر است.

الف: چنانچه طرفین حین اجرای عقد در خصوص نحوه محاسبه و پرداخت مهریه تراضی نموده باشند توافق آنان ملاک عمل خواهد بود.

ب: در صورتی که زوج فوت نموده باشد و مهریه باید از ترکه متوفی پرداخت شود تاریخ فوت مبنای محاسبه خواهد بود

ج: در سایر موارد طبق ماده دو رفتار خواهد شد که مقرر داشته است:

نحوه محاسبه مهریه وجه رایج بدین صورت است.

متوسط شاخص بها در سال قبل تقسیم بر متوسط شاخص بها در سال عقد ضربدر مهریه مندرج در عقدنامه حسب مورد.

با توجه به ماده ۵ آیین نامه مذکور که تصریح می دارد:

دادگاه ها و ادارات ثبت اسناد و املاک موظفند در محاسبه میزان مهریه وجه رایج مطابق ماده ۲ و در تعیین شاخص قیمت مهریه بر اساس شاخص های مقرر در ماده ۴ این آیین نامه اقدام نمایند.

دادگاه باید نحوه محاسبه مهریه را مشخص و بر اساس آن اتخاذ تصمیم نماید.

این امر اختصاص به موارد طلاق ندارد.

گروه وکلای خانواده

در صورتی که نیاز به وکیل تخصصی در موضوع مشاوره حقوقی خانواده دارید با شماره های زیر تماس بگیرید.

برای مشاوره حقوقی با وکیل پایه یک دادگستری متخصص در پرونده خانواده

ساعت‌های کار روزهای شنبه تا چهارشنبه 19 الی9 و پنجشنبه‌ها15 الی9

راههای ارتباطی با دفتر وکیل محمد رضا مهری

021-88663925

021-88663926

021-88663927

021-88663628

021-88795408

021-88796143

شماره موبایل وکیل تخصصی خانواده تهران

09120067661

09120067662

09120067663

09120067664

09120067665

درخواست وقت مشاوره با محمدرضا مهری، مدیر موسسه حقوقی مهر پارسیان، از طریق شماره های اعلامی امکان پذیر است.

نشانی دفتر وکالت تخصصی خانواده

تهران- میدان ونک- گاندی جنوبی- خیابان 14- پلاک14- طبقه4- واحد 9- دفتر وکالت محمدرضا مهری

گروه وکلای خانواده

حقوق و تکالیف زوجنکات حقوقی و کیفری

برترین گروه وکلای خانواده تهرانگروه وکلای خانوادهگروه وکلای خانواده در تهران

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *