نحوه شکایت از رابطه نامشروع

نحوه شکایت از رابطه نامشروع


حق مسکن برای زن، با عقد نکاح، یکی دیگر از مسائلی که اهمیت آن برای زوجین به مراتب بیشتر نمود پیدا می‌کند، مسکن و منزل مشترک برای شروع زندگی زناشویی می‌باشد. تهیه و تعیین مسکن برای زندگی مشترک، از جمله تعهدات مالی زوج و به عبارتی از مصادیق نفقه محسوب می‌گردد. غالب موارد و اختلافاتی هم که بین زوجین وجود دارد، بعضا مرتبط با مسکن و منزل مشترک می‌باشد. به این صورت که زوج خود هیچ گونه منزلی را از قبل ازدواج و یا همزمان با شروع زندگی زناشویی، تهیه و آماده نکرده است. در صورت عدم انجام وظیفه و تعهد مالی تهیه مسکن توسط زوج، زوجه می‌تواند با توجه به اینکه تهیه‌ی مسکن از مصادیق تعهدات مالی نفقه لحاظ می‌گردد، به دادگاه مراجعه نماید و الزام زوج را از دادگاه بخواهد.

در بعضی از موارد هم زوج علی رغم داشتن منزل و مسکن مستقل، زوجه، منزل و مسکن مورد نظر و آماده‌ی زوج را نمی پذیرد و از زندگی مشترک در آن خودداری می‌کند. این خود می‌تواند ناشی از قانون باشد که در آن برای زوجه حق مسکن به عنوان یک حق غیر مالی در نظر گرفته است، حق مسکن و یا به عبارتی حق تعیین مسکن توسط زوجه می‌باشد که علی رغم وجود ریاست مرد و اداره‌ی زندگی، با زوجه این مورد تعیین شده است.

ملاقات فرزند در قانون حمایت خانواده

امروزه حق مسکن و حق تعیین مسکن برای زوجه، با توجه به اینکه یکی از اختلافات موجود بین زوجین به حساب می آید، لازم است تا در مورد ماهیت وجودی حق مسکن و رفع اختلافات ناشی از آن طبق رویه دادگاه‌های خانواده، مطالبی منتشر گردد. در این مقاله توسط موسسه حقوقی و داوری بین‌المللی طلیعه عدالت و مهر پارسیان، توضیحاتی در مورد حق مسکن زوجه ارائه می‌شود.

سوالات مرتبط با حق مسکن بر اساس شرط ضمن عقد ازدواج

– حق مسکن چه نوع حقی و دارای چه آثاری است؟

– حق مسکن به چه نحوی تعیین و درج می‌شود؟

– اعتبار حق مسکن ناظر به چه موردی خواهد بود؟

– در صورت تعیین مسکن توسط زوج، چه اقدامی باید صورت پذیرد؟

وکیل خوب خانواده در تهران چه ویژگیهایی دارد؟ بهترین گروه وکلای تهران چه ویژگیهایی دارند؟

– آیا با شرط ضمن عقد ازدواج می‌توان تعیین محل زندگی مشترک را به زن سپرد؟

حق مسکن برای زن

ماهیت حق مسکن و آثار حق مسکن

با تشکیل نکاح و با توجه به فلسفه شروع زندگی مشترک، هدف از زندگی، معاضدت و حسن معاشرت زوجین با یکدیگر محسوب می‌شود و به همین جهت با توجه به ریاست زوج در زندگی مشترک و اداره‌ی زندگی که از خصایص وی می‌باشد، باید منزل و مسکنی را زوج تهیه نماید تا نیل به این هدف عالی میسر و هموار گردد. در نتیجه اقامتگاه زوجه همان اقامتگاه زوج منظور می‌شود. در بعضی از موارد و گاهی اوقات این امر محقق نمی‌شود و در نتیجه مرد خود نمی‌تواند هر منزل و مسکنی را که صلاح بداند به عنوان ماوا و جایگاه زندگی تعیین کند و یا حداقل مسکن معینی را برای زندگی مشترک در نظر بگیرد.

الزام به تهیه مسکن مستقل برای زوجه

حق مسکن به مفهوم عام، می‌تواند شامل مواردی باشد که در آن مرد نقش تعیین کننده‌ ای در انتخاب آن نداشته باشد و در این زمینه این حق برای زوجه قرار داده شود و یا اینکه دادگاه خانواده خود با توجه به مصلحت زوجین و وضعیت زوجه برای زوج تکلیف نماید که مسکن و منزلی را که مناسب با شان خانوادگی و اجتماعی زوجه می‌باشد، تهیه و آماده نماید. حق مسکن؛ پس در مفهوم حقوقی و قانونی خود به حق زوجه یا اختیار دادگاه بر اساس مصلحت زوجین و با توجه به رعایت مصلحت و یا شان خانوادگی و اجتماعی زوجه، برای تعیین مسکن و منزل زندگی مشترک و تهیه‌ی آن توسط زوج که مکلف است، گفته می‌شود که طرق تحصیل حق مسکن متعدد است.

حق مسکن از جمله از حقوق غیر مالی زوجه می‌باشد که با توجه به تنظیم سند رسمی ازدواج، حق مسکن به خودی خود با عقد نکاح برای زوجه ایجاد نمی‌شود و بلکه این حق و اختیار تعیین مسکن که با زوج است را، زوج به زوجه تفویض می‌کند و زوج باید پس از تعیین مسکن مورد نظر زوجه، اقدام به تهیه آن نماید.

حق مسکن برای زن

حق مسکنی که به موجب آن برای زوجه در ضمن عقد نکاح شرط می‌شود، تفاوت عمده‌ای با تعیین مسکن توسط دادگاه خانواده دارد و آن این است که در حق مسکن برای زوجه، انتخاب و تعیین مسکن در هر مکان و همچنین نوع آن با زوجه خواهد بود و وی باید رضایت داشته باشد و مرد نمی‌تواند تعیین کند و در صورتی که نظر و رغبت زوجه لحاظ نگردد و وی هم قبول نکند و در نتیجه حاضر به تمکین نباشد، مرد نمی‌تواند الزام به تمکین وی را بخواهد و موجب اسقاط نفقه هم نخواهد بود؛

طلاق عاطفی به دلیل خیانت همسر

چون اقدامی است که زوج علیه خود با دادن شرط حق مسکن و تعیین آن داده و باید به آن کاملا پایبند باشد. ولی در تعیین مسکن توسط دادگاه، همین که مرد مسکن متناسب با شان زوجه و موقعیت اجتماعی و خانوادگی او تعیین کند و در نتیجه کارشناس خانواده آن را تصدیق و گواهی نماید، کفایت می‌کند و زوجه نمی‌تواند از شوهر خود تمکین نکند.

نحوه‌ی ایجاد حق مسکن

حق مسکن با توجه به اینکه شامل تهیه مسکن توسط زوج است، خود می‌تواند تحت عوامل خاصی برای زوجه ایجاد شود و از جمله‌ی آن:

– شرط ضمن عقد نکاح؛ هر شرطی که با علت عقد نکاح مغایرت نداشته باشد، می‌تواند به عنوان شرط

درج گردد، از جمله شرط حق مسکن و فقط نوع و مکان مسکن توسط زوجه تعیین می‌شود و تهیه‌ی آن هم با زوج خواهد بود.

– هرگاه زوج اقامتگاه معلومی نداشته باشد و از طرفی هم حق مسکن برای زوجه وجود نداشته باشد؛

در این صورت دادگاه زوج را متعهد به تعیین و تهیه‌ی منزل و مسکنی که متناسب با مصلحت خانوادگی زوجین باشد، می‌کند.

– هرگاه زوج به زوجه این اختیار و اجازه را داده باشد که مسکن علی حده اختیار و تعیین کند،

برای او حق مسکن هم ایجاد می‌شود و زوج تهیه می نماید.

– در صورتی که زوجه به موجب خوف ایجاد ضرر جانی، مالی و شرافتی و آسیب بدنی از جانب زوج،

از دادگاه خانواده، تقاضای منزل علی حده و جداگانه نماید، دادگاه در صورت اثبات موارد مذکور، حکم

به بازگشت زوجه به منزل زوج نخواهد داد و همچنین زوج را مکلف به تهیه مسکن جداگانه و پرداخت

پرسش و پاسخ حقوقی با وکیل خانواده

نفقه می نماید.

 

حق مسکن برای زن

اعتبار حق مسکن زوجه

با توجه به ماهیت حق مسکن و با توجه به اینکه تعهدی است که برای زوج ایجاد می‌گردد،

می‌توان اعتبار آن را تا زمانی دانست که مقتضا و علت حق مسکن رفع شود و نمی‌تواند با

توجه به اصول کلی حقوقی و اقتضای عقد نکاح، مستمر باشد:

– در صورت حق مسکن به صورت شرط ضمن عقد نکاح، با توجه به کلی بودن تعهد و اینکه با

تعیین مصداق مسکن توسط زوج، تعهد انجام می‌شود، بنابراین موجب دیگری برای انجام دو

باره‌ی تعهد وجود ندارد.

– در صورتی که تعیین مسکن جداگانه بنا به تشخیص دادگاه و به جهت جلوگیری از عسر و حرج

زوجه بوده باشد، تا رفع حالت اضطراری موجب خوف و ضرر جانی برای زوجه، دادگاه حکم به بازگشت

نخواهد داد و بعد از رفع آن دادگاه حکم خواهد داد.

– با اجازه ی زوج برای تعیین منزل جداگانه برای زوجه، هرگاه ضرورت زندگی زناشویی ایجاب نماید

با توجه به قاعده لاضرر و عسر و حرج، می‌تواند حق مسکن زوجه مبنی بر تعیین منزل جداگانه از

وی سلب گردد و دیگر ادامه نداشته باشد.

حق مسکن برای زن

اقدام زوج بعد از اجرای حق مسکن زوجه

بعد از اجرای تعهد حق مسکن و تعیین آن برای زوجه متناسب با آن چیزی که توافق شد

و یا دادگاه مشخص نموده، نوبت به تمکین زوجه می رسد (غیر از مواردی که منزل جداگانه

به جهت حفظ جان و آبروی زوجه بوده) و زوج می‌تواند با توجه به نظر کارشناس خانواده،

مشاوره حقوقی اثبات زوجیت

اجرای تعهد خود را مبنی بر تعیین مسکن و اجرای حق مسکن زوجه گواهی نماید و

در صورت استنکاف زوجه از تمکین، می‌تواند الزام وی را به تمکین بخواهد.

خدمات  حقوقی خانواد گروه وکلای مهر تهران

موسسه حقوقی و داوری بین‌المللی طلیعه عدالت و مهر پارسیان با همکاری تعدادی از وکلای تخصصی و مجرب در امور حقوقی مرتبط با امور مالی خانواده، حق حبس و حق مسکن و مهریه و همچنین در امور حقوقی، کیفری، ثبتی، مالیاتی، حسبی، قراردادی، تجاری و بین‌المللی، به صورت تخصصی آماده‌ی مشاوره و راهنمایی، تنظیم قراردادهای حقوقی، دادخواست های حقوقی و قبول وکالت مراجعین محترم در امور متعدد و از جمله امور مربوط به دادخواست و مطالبه ی مهریه و امور مالی مربوط به خانواده می‌باشد. بنابراین می‌توانید به جهت تنظیم وقت قبلی برای مشاوره ی حضوری و یا تلفنی، با موسسه تماس حاصل فرمایید.

دپارتمان حقوق خانواده گروه وکلای مهر

1 دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *