امروز با موضوع مشاوره حقوقی ابطال ثبت واقعه طلاق همراه شما هستیم

انحلال دوران تاهل و زندگی مشترک زوجین، بسته به شرایط مختلف متفاوت خواهد بود و می‌توان تحت عناوینی از جمله، فسخ، بطلان نکاح، فوت یکی از طرفین و یا طلاق پایان بپذیرد.

طلاق به عنوان رایج ترین پدیده‌ی حاضر در جامعه و اجتماع خانواده، مهم ترین فاکتور برای انحلال و پایان زندگی مشترک می‌باشد.

طلاق در قانون ایران به صور و اشکال مختلفی است که هر کدام از آنها دارای آثار خاص و گوناگون خود می‌باشد و برای زوجین هر کدام حق و حقوق و تشریفاتی لازم می آید.

با وقوع و ثبت طلاق چه به صورت رجعی و چه به صورت باین، تشریفات انجام آن امری مهم و ضروری به نظر می آید که در صورت عدم رعایت یکی از شرایط قانونی، به ابطال ثبت واقعه طلاق زوجین منتج می‌گردد.

ابطال ثبت واقعه طلاق، موجب زوال آثار طلاق خواهد بود و چون طلاق به لحاظ قانونی به طور صحیحی واقع نگردیده است، لذا تمامی آثار نکاح به زوجین باز خواهد گشت.

در این مقاله به توضیح و چگونگی ابطال ثبت واقعه طلاق که توسط موسسه‌ی حقوقی و داوری بین‌المللی طلیعه عدالت و مهر پارسیان منتشر می‌گردد، پرداخته می‌شود.

انواع طلاق

با توجه به ماهیت حقوقی طلاق، قواعد و قوانینی برای وقوع آن بین زوجین در نظر گرفته شده است که هر کدام به نحو مقرر دارای شکل خاص می‌باشد.

طلاق به سه صورت رجعی، عدی و باین در نظر گرفته می‌شود.

طلاق عدی:

به طلاقی گفته می‌شود که در آن زوج، زوجه را طلاق دهد و بعد با وی در ایام عده رابطه زناشویی داشته باشد و بعد وی را طلاق دهد و همین روال تا سه مرتبه داشته باشد و برای سومین بار طلاق دهد.

طلاق رجعی:

به طلاقی گفته می‌شود که به اراده‌ی زوج تحت هر دلیلی واقع می‌شود و در آن رضایت زوجه شرط نیست و در ایام عده زوج حق رجوع به زوجه را تا سه عده خواهد داشت و متعهد به پرداخت نفقه خواهد بود.

طلاق باین:

مصادیق طلاق باین در قانون احصا گردیده و به این صورت هست که زوجین حق رجوع به یکدیگر را در ایام عده ندارند و زوج ملزم به پرداخت نفقه در ایام عده (سه عده) نخواهد بود.

رایج ترین نوع طلاق باین، طلاق توافقی در قالب طلاق خلع و مبارات است.

که در ازای بذل مقداری از مهریه یا کل مهریه و یا حتی بیشتر از میزان مهریه (خلع) با یکدیگر توافق می‌کنند تا طلاق صادر شود.

مصادیق ابطال ثبت واقعه طلاق

همان طور که برای اجرا و وقوع عقد نکاح، رضایت و ایجاب و قبول طرفین و رعایت تشریفات خاص آن ضروری می‌باشد.

برای انجام طلاق تحت هر قسمی، تشریفات و موارد آن هم لازم می‌گردد.

و در صورت عدم رعایت شرایط و تشریفات خاص، طلاق صورت گرفته قانونی نخواهد بود و اگر طلاقی بدون موارد مزبور صورت بگیرد و ثبت شود، نتیجه‌ای جز ابطال ثبت واقعه طلاق را در بر نخواهد داشت.

از جمله مواردی که در قانون موجب ابطال ثبت واقعه طلاق می‌شود، شامل موارد ذیل است:

– با توجه به اینکه برای تشکیل عقد نکاح دائم، رضایت طرفین و ولی دختر و خواندن خطبه‌ عقد الزامی است، برای طلاق هم زوجین، هر چند رضایت داشته باشند، نمی‌توانند خود به تنهایی با مراجعه به دفاتر رسمی ازدواج و طلاق مراجعه کنند و طلاق بگیرند.

هرگاه طلاق بدون حکم قطعی و نهایی دادگاه خانواده، ثبت گردد، طلاق بلااثر و موجب ابطال ثبت واقعه طلاق خواهد بود.

– هرگاه عقد نکاح موقتی که واقع شده، جدایی به موجب طلاق انجام شود و نه به موجب بذل مدت.

– برای انجام طلاق، نباید وقوع طلاق به امری معلق و وابسته و باید منجز باشد.طلاق معلق باطل و موجب ابطال ثبت واقعه طلاق خواهد بود.

به طور مثال، وقوع طلاق منوط به بخشیدن مهریه باشد و تا زمانی که مهریه بخشیده نشده باشد، آثار طلاق جاری نشود.طلاقی که صرفا دارای شروطی باشد، ایرادی ندارد و طلاق جداگانه واقع می‌شود و می‌توان اجرا و الزام به انجام شرط را هم درخواست کرد.

– هرگاه مشخص شود که مبنای صدور حکم طلاق برای زن بر اساس عسر و حرج زوجه بوده، ولی مشخص گردد که زن در اصل در وضعیت عسر و حرج قرار نگرفته است.

و طلاق بر این اساس ثبت گردد، می‌توان ابطال ثبت واقعه طلاق را درخواست کرد.

– در صورتی که تشریفات لازم برای طلاق، از جمله صیغه‌ی طلاق و در حضور حداقل دو نفر مرد عادل که طلاق را بشنوند، انجام نگردیده باشد، می‌توان ابطال ثبت واقعه طلاق را درخواست کرد.

– هرگاه مشخص شود که خود مجنون، شخصا زوجه را طلاق داده است.

– زمانی که طلاق در مدت عادت زنانگی یا در حال نفاس صادر شده باشد.

می‌توان درخواست ابطال ثبت واقعه طلاق را داشت، مگر اینکه زن حامل باشد یا طلاق، قبل از نزدیکی با زن واقع شود یا شوهر غایب باشد به طوری که اطلاع از عادت زنانگی بودن زن نتواند حاصل کند.

– در صورتی که طلاق در طهر مواقعه (به ایامی که زوج با زوجه بعد از پاکی از حیض یا نفاس، مقاربت و نزدیکی داشته باشد، طهر مواقعه می گویند) واقع شود.

طلاق صحیح نیست و می‌توان درخواست ابطال ثبت واقعه طلاق را داشت.

– هرگاه نسبت به زنی که با وجود اقتضای سن، عادت زنانگی نمی‌شود، طلاق در حالتی صادر شود که از تاریخ آخرین نزدیکی و مقاربت با زوجه سه ماه نگذشته باشد، طلاق صحیح نخواهد بود و می‌توان تقاضای ابطال ثبت طلاق را داشت.

– هرگاه طلاق بدون اراده و قصد زوجین و از روی اجبار واقع شود، موجب ابطال ثبت واقعه طلاق می‌باشد.

– در صورتی که مشخص شود حکم طلاق صادره، به دلیل وکالت نامه زوجه و وکالت نامه هم به صورت جعلی بوده است، موجب ابطال ثبت واقعه طلاق خواهد بود.

– نوع طلاق ثبت شده با موارد قانونی مغایرت داشته باشد؛

بنابراین زمانی که طلاق باید به صورت باین ثبت می شده، ولی رجعی ثبت و یا در حالت عکس بوده، موجب ابطال ثبت طلاق خواهد بود.

– اگر صدور حکم طلاق بدون ارائه‌ی گواهی عدم سازش باشد، موجب ابطال ثبت واقعه طلاق می‌باشد.

دادخواست ابطال ثبت طلاق

دادخواست ابطال ثبت طلاق، یک دعوی غیرمالی و قابل تجدیدنظر و فرجام خواهی می‌باشد.

هزینه دادرسی آن معادل دعاوی غیرمالی از مرحله بدوی تا فرجام خواهی، شامل 40000 هزار تومان تا 180000 هزار تومان می‌باشد.

زوج یا زوجه هر کدام می‌توانند بر حسب مصادیق ابطال ثبت واقعه طلاق، دادخواست ابطال ثبت واقعه ازدواج را به مرجع صالح تقدیم کنند.

مدارک لازم برای به جهت دادخواست ابطال ثبت واقعه طلاق

  • تصویر مصدق سند طلاق (اختیاری)
  • تصویر مصدق سند ازدواج (الزامی)
  • به همراه داشتن کارت ملی جهت احراز هویت
  • پرداخت هزینه دادرسی

مرجع صالح جهت تقدیم دادخواست ابطال ثبت طلاق

کلیه‌ی دعاوی مربوط به خانواده، رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه خانواده می‌باشد.

دعوی ابطال ثبت واقعه طلاق هم از این قاعده مستثنی نخواهد بود و در نتیجه دادگاه خانواده صلاحیت خواهد داشت.

جستجوی وکیل طلاق توافقی در تهران

مشاوره تلفنی و حضوری با وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره آنلاین با وکیل پایه یک دادگستری، توسط وکلای متخصص امکان پذیر است.
موسسه حقوقی مهر پارسیان تحت نظر دفتر وکالت محمدرضا مهری و مسعود تیموری هیچ شعبه دیگری در تهران ندارد.
 تبلیغات دفتر وکیل همکار موسسه حقوقی مهر پارسیان مورد تایید این دفتر نیست.
جهت هماهنگی از روزهای شنبه تا چهارشنبه ساعت9 الی 19 و روزهای پنجشنبه از ساعت 9 الی 15 با دفتر وکالت محمدرضا مهری و مسعود تیموری وکلای پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی تماس بگیرید.

شماره تلفن دفتر وکیل

021-88663925
021-88663926
021-88663927
021-88663628
021-88799562
021-88795408
021-88796143

شماره همراه وکیل آنلاین

09120067661
09120067662
09120067663
09120067664
09120067665
09120067669
تماس آنلاین در تمامی ساعات شبانه روز با دفتر حقوقی محمدرضا مهری از طریق شماره موبایل های اعلامی امکان پذیر است.
گروه وکلای رسمی مهر پارسیان

همه چیز درباره نفقه و تمکین

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *