دادخواست سلب حضانت فرزند از مادر


 

امروز با بررسی دادخواست سلب حضانت فرزند از مادر با شما هستیم.

حضانت فرزند حق و تکلیفی است که قانون آن را بر عهده پدر و مادر قرار داده است و نمی‌توانند از انجام آن شانه خالی کنند. با این وجود در مواردی که باید حضانت فرزند به خاطر فوت یکی از والدین و یا طلاق زوجین از یکدیگر با شخص دیگری تعیین گردد، موضوع حضانت تبدیل به اختلافی بین زوج و زوجه می‌شود که جز از طریق دادگاه قابل حل نخواهد بود؛ همچنین در بعضی موارد اختلاف ناشی از حضانت ممکن است که به دلیل فوت پدر با مادر باشد و بین مادر طفل با پدر بزرگ او اختلاف حادث شود که در این صورت دادگاه خانواده تصمیم‌گیری می‌کند.

 

برای مواردی که حضانت فرزند با مادر قرار داده شده است، باید تا مدتی که حضانت با اوست و یا اینکه به طور دائم حضانت قرار داده شده است، در تربیت و نگهداری فرزند خود، نهایت تلاش و سعی را داشته باشد. اگر در انجام وظیفه ی خود کوتاهی کند و طفل به خاطر سو رفتار مادر در عسر و حرج قرار بگیرد، می‌توان به موجب دادخواست سلب حضانت فرزند از مادر، که توسط پدر یا پدر بزرگ او، به عنوان خواهان و ذی نفع مطرح و تقدیم دادگاه می‌شود، تقاضای سلب حضانت از مادر را درخواست کرد.

با توجه به اینکه دادخواست سلب حضانت فرزند از مادر، یک دادخواست حقوقی می‌باشد، بنابراین باید تشریفات قانونی آن رعایت شود.

در این مقاله به بررسی ماهیت، شرایط، نحوه ی تنظیم دادخواست سلب حضانت فرزند از مادر و ضمانت اجرای خودداری از اجرای حکم سلب حضانت فرزند توسط مادر که توسط موسسه حقوقی و داوری بین‌المللی طلیعه عدالت و مهر پارسیان منتشر می‌گردد، پرداخته می‌شود.

سوالات مرتبط با دادخواست سلب حضانت فرزند از مادر

 • – ماهیت دادخواست سلب حضانت فرزند از مادر چیست؟
 • – شرایط لازم برای تقدیم دادخواست سلب حضانت فرزند از مادر چگونه خواهد بود؟
 • – تفاوت دادخواست سلب حضانت فرزند از مادر با دادخواست حضانت فرزند چیست؟
 • – دادخواست سلب حضانت فرزند از مادر به چه نحوی تنظیم می‌شود؟
 • – ضمانت اجرای مقرر در مورد تخلف از اجرای حکم سلب حضانت فرزند از مادر چیست؟

ماهیت دادخواست سلب حضانت فرزند از مادر

دادخواست سلب حضانت فرزند از مادر، یک دادخواست حقوقی محسوب می‌شود که بر حسب امر می‌تواند توسط پدر و یا پدر بزرگ یا خویشاوندان طفل و یا حتی با تقاضای دادستان، زمانی که حضانت طفل با مادر قرار داده شده و وی صلاحیت لازم را ندارد و یا زمانی که باید طفل را به شخصی که حضانت طفل قانونا با اوست را بدهد، مطرح شود.

دادخواست سلب حضانت فرزند از مادر یک دادخواست حقوقی غیر مالی محسوب می‌شود که باید به دادگاه خانواده، نزدیک به محل اقامت خوانده (مادر) تقدیم گردد و فقط این دادگاه صلاحیت را دارد.

شرایط لازم برای تقدیم دادخواست سلب حضانت فرزند از مادر

ضروری ترین شرط برای پیشروری و به جریان افتادن دادخواست سلب حضانت فرزند از مادر، احراز و اثبات موارد مصرح قانونی و یا وضعیتی است که در آن مادر طفل به عنوان شخصی که حضانت دارد، صلاحیت لازم را ندارد و به دلیل حدوث موارد خاص و یا سو رفتار با طفل، سلامت جسمی و روحی طفل را با مخاطره رو به رو ساخته است. موارد عدم صلاحیت مادر به جهت حضانت فرزند، به دو دسته ی کلی و اختصاصی تقسیم می‌شود.

موارد اختصاصی در مورد عدم صلاحیت مادر که می‌تواند موجب تنظیم دادخواست سلب حضانت فرزند از مادر باشد، شامل ازدواج مجدد مادر بعد از طلاق، جنون و یا عدم توانایی کافی در تامین نیازهای مالی و عاطفی طفل می‌باشد.

موارد کلی و عام که با اثبات آن، دادخواست سلب حضانت فرزند از مادر به جریان می افتد.

از موارد تمثیلی است و ملاک عمل زمانی است که احراز گردد، این موارد می‌تواند موجب عسر و حرج و مشقت طفل شود و در نتیجه با اثبات مواردی از جمله، ضرب و شتم بیش از حد طفل، سو استفاده و اجبار به انجام تکدی گری و قاچاق، اعتیاد زیان آور به مواد مخدر یا مشرو بات الکلی، اشتهار به فساد و فحشا و ابتلای شخص به جنون و بیماری های روانی، حکم به سلب حضانت فرزند از مادر داده خواهد شد.

لازم به ذکر است که مصادیق عسر و حرج منتهی به موارد اخیر الذکر نمی‌شود و در هر صورت که رفتار شخص با طفل، بر خلاف مصلحت و سلامت او باشد، می‌تواند ملاک برای تقدیم دادخواست سلب حضانت فرزند از مادر باشد.

دادخواست سلب حضانت فرزند از مادر، در برگه های چاپی مخصوص و با ابطال تمبر و پرداخت هزینه ی دادرسی معادل دعاوی غیر مالی طبق تعرفه ی سال 1397، که در مرحله ی بدوی 400000 هزار ریال، در مرحله ی واخواهی 600000 هزار ریال، در مرحله ی تجدید نظر خواهی 1000000 میلیون ریال و در مرحله ی اعاده ی دادرسی و اعتراض ثالث 1800000 ریال می‌باشد، و همچنین با انجام سایر شرایط شکلی دیگر ثبت می‌شود.

دلایل و منضمات دادخواست سلب حضانت فرزند از مادر که باید ضمیمه برای رسیدگی باشد:

 • – دلیل و مدرکی که گواه بر ابتلای مادر به بیماری های روانی باشد.
 • – تامین دلیل آثار سو رفتار و ضرب و جرح طفل توسط مادر
 • – اثبات فساد اخلاقی و فحشا، با توجه به حکم قطعی کیفری
 • – ارائه دلایلی، مبنی بر ازدواج مجدد مادر و یا عدم توانایی وی در تامین نیازهای مالی و عاطفی فرزند

تفاوت دادخواست سلب حضانت فرزند از مادر با دادخواست حضانت فرزند

اگرچه دادخواست سلب حضانت فرزند از مادر با دادخواست حضانت فرزند، می‌تواند متمم یکدیگر باشند، ولی هر کدام هم تحت شرایطی مطرح می‌شود و آثار خود را دارد.

در دادخواست سلب حضانت فرزند از مادر، خواهان می‌تواند هر شخصی غیر از ذی نفع از جمله پدر یا پدر بزرگ طفل باشد و در نتیجه هرگاه مادر در حضانت از فرزند خود، تقصیر کند.

قربای طفل یا دادستان می‌توانند به موجب دادخواست سلب حضانت فرزند از مادر، از دادگاه خانواده صرفا تقاضای سلب حضانت فرزند از مادر و تعیین شخص دیگری را به عنوان مسوول نگهداری فرزند را داشته باشند و بدون اینکه خود آنها، خواهان اخذ حضانت فرزند باشند و دادگاه شخص دیگری را به عنوان مسوول حضانت فرزند تعیین می‌کند.

اما در دادخواست حضانت فرزند، غالبا توسط مادر یا پدر و یا پدر بزرگ به عنوان ذی نفع و خواهان مطرح می‌شود و صرفا، خواستار سلب حضانت فرزند از مادر نمی باشند و متعاقب حکم به سلب حضانت فرزند از مادر، حکم به اعطای حضانت به خواهان هم می‌شود.به طور کلی دادخواست حضانت فرزند متمم دادخواست سلب حضانت فرزند از مادر می‌باشد.

 

نحوه تنظیم دادخواست سلب حضانت فرزند از مادر

ریاست محترم مجتمع قضایی دادگاه حقوقی عمومی، شعبه خانواده /محل اقامت خوانده/

با سلام، احترما:

به استحضار می رسانم، اینجانب ………… فرزند …………… به شماره شناسنامه در تاریخ  /  /   در دفتر رسمی ازدواج و طلاق به شماره ثبت …… با خانم/ آقای ………….. فرزند …………. اقدام به عقد نکاح دائم نمودیم که ماحصل عقد نکاح دائم و زندگی مشترک با مشارالیه، فرزند دختر/ پسر به نام ……….. گردید.

با توجه به اینکه بعد از صدور حکم طلاق / یا تعیین مسکن جداگانه/، به حکم دادگاه، حضانت فرزند مشترک ما با خانم ……………. تعیین گردیده است، ایشان با توجه به ماده ی 1170 قانون مدنی در مدت حضانت فرزند که با خانم …………. به عنوان مادر طفل بوده است، مبتلا به جنون شده/ یا ازدواج کرده است / یا توانایی و تمکن مالی لازم به جهت نگهداری فرزند را ندارد/ .

لذا از دادگاه محترم تقاضا دارم با توجه به موارد مصرح که دلایل اثبات آن، پیوست دادخواست گردیده است، پس از احراز موارد مزبور، مراتب قانونی را به جهت صدور حکم مبنی بر سلب حضانت فرزند از خانم (مادر طفل) …………. و  صدور حکم حضانت به نام اینجانب نسبت به فرزند / فرزندان، به نام ……………… را لحاظ و اقدام بفرمایید.

در صورتی که صرفا دادخواست سلب حضانت فرزند از مادر خواه توسط خویشاوندان طفل، دادستان و یا پدر و یا پدر بزرگ طفل مطرح شود:

ریاست محترم مجتمع قضایی دادگاه حقوقی عمومی، شعبه خانواده /محل اقامت خوانده/

با سلام، احترما استحضار می رسانم:

با توجه به ماده ی 1170 قانون مدنی در مدت حضانت فرزند که با خانم …………. فرزند ……….. به عنوان مادر طفل بوده است، مبتلا به جنون شده/ یا ازدواج کرده است / یا توانایی و تمکن مالی لازم به جهت نگهداری فرزند را ندارد./ یا /شخص نگهدارنده خانم …………… به عنوان مادر فرزند، به موجب ماده ی 1173 قانون مدنی دچار اعتیاد زیان آور به الکل، مواد مخدر و قمار/ اشتهار به فساد اخلاق و فحشا / ابتلا به بیماریهای روانی با تشخیص پزشکی قانونی / سو استفاده از طفل یا اجبار او به ورود در مشاغل ضداخلاقی مانند فساد و فحشا، تکدی گری و قاچاق / تکرار ضرب و جرح خارج از حد متعارف/  گردیده است و به همین دلیل اقدامات ایشان در مورد نگهداری طفل موجب عسر و حرج و مشقت در زندگی فرزند گردیده است.

لذا از دادگاه محترم تقاضا دارم با توجه به موارد مصرح که دلایل اثبات آن، پیوست دادخواست گردیده است، پس از احراز موارد مزبور، مراتب قانونی را به جهت صدور حکم مبنی بر سلب حضانت از خانم (مادر طفل) …………. لحاظ و اقدام بفرمایید.

ضمانت اجرای مقرر در مورد تخلف از اجرای حکم سلب حضانت فرزند از مادر

با پذیرش دادخواست سلب حضانت فرزند از مادر و احراز دلایل ذی و نفع و یا خواهان، مبنی بر قرار گرفتن فرزند در عسر و حرج، دادگاه خانواده حکم به سلب حضانت فرزند از مادر و حکم به اعطای حضانت به خواهان و ذی نفع و یا شخص دیگری را می نماید.

با قطعی و نهایی شدن آن و تعیین شخص خواهان یا دیگری به عنوان مسوول نگهداری طفل، هرگاه مادر از اجرای حکم خودداری ورزد و یا مانع آن شود و از استرداد طفل استنکاف کند، حسب تقاضای ذی نفع و یا خواهان به دستور دادگاه صادرکننده رای نخستین، تا زمان اجرای حکم موقتا بازداشت می‌شود.

خدمات موسسه حقوقی مهر پارسیان در زمینه‌ی حضانت فرزند

تیم متخصص و مسلط وکلای موسسه حقوقی و داوری بین‌المللی طلیعه عدالت و مهر پارسیان، به جهت تجربه، تسلط و تجرب در موضوعات و مسائل خانواده و ورود تخصصی در پرونده‌های حقوقی و کیفری خانواده و از جمله آن، مسائل مرتبط با حضانت و سلب و تغییر حضانت فرزند و همچنین موارد پیرامون امور مالی و غیر مالی خانواده و فرزند، آماده مشاوره، تنظیم دادخواست سلب حضانت فرزند از مادر و قبول وکالت شما مراجعین و متقاضیان محترم می باشند.

بنابراین می‌توانید برای کسب اطلاعات بیشتر و تنظیم وقت به جهت دریافت مشاوره ی حضوری و یا تلفنی با موسسه حقوقی مهر پارسیان تماس حاصل فرمایید و موضوع حقوقی خود را با ما به شور بگذارید.

برای دریافت مشاوره با وکیل پایه یک دادگستری و عضو گروه وکلای مهر، همه روزه از ساعت‌های 19 الی9 و پنجشنبه‌ها15 الی9 با شماره‌های زیر تماس حاصل فرمایید.
021-88795408
021-88796143
09120067665
تعیین وقت مشاوره حضوری با وکیل پایه یک دادگستری، درخواست مطالعه پرونده توسط وکیل پایه یک دادگستری، درخواست وقت مشاوره با محمدرضا مهری، مدیر موسسه حقوقی مهر پارسیان، از طریق مدیر داخلی دفتر گروه وکلای مهر امکان پذیر است.
09120067669
موسسه حقوقی مهر پارسیان

امتیاز دهی به مقاله

6 دیدگاه

 • سلام زنم همیشه قلیون مصرف میکند ویک فیلم هم ازش گرفتن که درحضور بچه ها قلیون مصرف میکند وچندباراقدام به خودزنی کرده که نشانه های ان دربدنش موجوداست. ایابااین اوصاف میشه حضانت بچه هاروازش بگیرم

 • البته میترسم خودم پیش قدم شوم و طرح شکایت کنم یا حرفی بزنم.چون اگر حق را بمن ندهند حتما از من جدا شده و فرزندم را با خود ب شهرستان میبرد ک امکان رفتن ب آنجا حتی برای دیدن فرزندم بسیار سخت است.آیا ب دلیل شاغل نبودن و درامد نداشتن او یا هر دلیل دیگری می توان از او سلب حضانت کرد یا خیر؟

 • زنی که بیماری روانی دارد و از لحاظ مالی نیز توانایی نگهداری را ندارد ولی برای اینکه توسط فرزند از پدرش میتواند پول بگیرد حاضر به دادن بچه به پدر نیست را میتوان صلب حضانت کرد، فرزند دختر و حاصل ازدواج موقت است، میتوان با استشاد محلی و حتی کلانتری عدم صلاحیت را ثابت کرد،و آیا حضانت را به عمه مجرد فرزند میدهند در صورت بودن پدر و مادر پدر؟

  • سلام حضانت فقط مخصوص پدر و مادر است و اگر والدین حاضر به نگهداری فرزند نباشند به بهزیستی تحویل داده میشه
   درباره شرایط سلب حضانت هم باید مدارکتون بررسی بشه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *