نکات حقوقی و کیفری

جرم معامله معارض

جرم معامله معارض

بهترین وکیل در تهران در این نوشتار به بررسی جرم معامله معارض پرداخته است. چنانچه در این زمینه نیازمند اخذ مشاوره هستید با شماره تماس ... مطالعه مقاله

فروش مال غیر

بهترین وکیل در تهران در این نوشتار به بررسی فروش مال غیر پرداخته است. چنانچه در این زمینه نیازمند اخذ مشاوره هستید با شماره تماس ... مطالعه مقاله
تخلف پزشکی

تخلف پزشکی

در مقاله تخلف پزشکی به بررسی انواع تخلفات انتظامی پزشکان پرداخته ایم. بررسی ماهیت، مصادیق و مرجع صالح رسیدگی به تخلف انتظامی پزشکی در نظام ... مطالعه مقاله
تنفیذ وصیت نامه

تنفیذ وصیت نامه

در این مقاله به بررسی رویه قانونی تنفیذ وصیت ­نامه و دادخواست تنفیذ وصیت­ نامه، که توسط موسسه حقوقی و داوری بین‌ المللی طلیعه عدالت ... مطالعه مقاله
ایفای ناروا

ایفای ناروا

با بررسی نهاد ایفای ناروا و آثار ناشی از آن در نظام حقوقی ایران همراه شما هستیم. نهاد ایفای ناروا  بطور کلی افراد در روابط ... مطالعه مقاله