وکیل ازدواج و طلاق ونکوور

وکیل ازدواج و طلاق ونکوور


با معرفی وکیل ازدواج و طلاق ونکوور همراهتان هستیم.

قانون خانواده در بریتیش کلمبیا

قانون خانواده با مشکلات حقوقی که با روابط خانوادگی آغاز شده و پایان می یابد سروکار دارد.
ازدواج، جدایی، طلاق، فرزندپروری، حمایت، تقسیم اموال، فرزندخواندگی و خشونت خانوادگی در این زمره حقوقی قرار می گیرند.

مشکلات قانون خانواده معمولا زمانی آغاز می شوند که افرادی که با هم در رابطه هستند از یکدیگر جدا می شوند. اما قوانین خانواده می توانند شامل افرادی که هرگز با هم زندگی نکرده اند، حتی قرار ملاقاتی نداشته اند اما فرزند مشترک دارند باشند. همچنین می تواند در خصوص افرادی باشد که هرگز با هم در رابطه نبوده اند. مثل پدر بزرگ و مادربزرگ که زمان بیشتری برای سپری کردن زمان در کنار نوه های خود می خواهند.

قانون خانواده بر افراد با جنسیت یکسان، همانگونه که در افراد با جنسیت متضاد اعمال میشود خواهد بود، تفاوت قانونی در افراد با جنسیت یکسان، مردان و زنان همجنس گرا و افراد مشمول سایر روابط رنگین کمانی نیز میشود.

این اطلاعات معرفی ای بر قانون خانواده ازدواج و طلاق در ونکوور کانادا است. دادگاه هایی که با مشکلات قانون خانواده سرو کار دارند همچنین توضیح می دهد بخشی از کلمات و عبارات حقوقی در کدام موقعیت ها مورد استفاده قرار گرفته و چه معنایی دارند.

مشکلات خانوادگی مرسوم در ونکوور

زمانی که یک زوج از هم جدا می شوند موظف هستند تصمیمات زیادی در خصوص پایان زندگی اتخاذ نمایند. برای مثال:

 • آیا یکی از افراد به کمک مالی از طرف دیگر نیاز دارد؟ طرف دیگر استطاعت پرداخت ان مبلغ را دارد؟ اگر استطاعت مالی دارد مبلغ و مدت زمان این حمایت مالی باید تعیین گردد، این امر یکی از موارد حمایت از همسر می باشد.
 • چه کسی اجازه ادامه اقامت در خانه مشترک را دارد؟
 • آیا همه افراد می توانند همچنان به زندگی در منزل مشترک ادامه دهند و یایکی موظف به نقل مکان است؟ این مورد، استفاده از ملک خانوادگی می باشد.
 • املاک و دارایی ها چگونه تقسیم می شوند؟ بدهی ها چگونه تقسیم می شوند؟ این مورد، تقسیم اموال و بدهی ها است.
 • اگر فرزندانی وجود داشته باشند، کجا زندگی خواهند کرد؟ تصمیمات در خصوص مراقبت از آنها چگونه اتخاذ می شود؟ والدین، چگونه زمان فرزندان را تقسیم بندی می کنند، این مورد فرزند پروری بعد از جدایی می باشد.
 • آیا حمایت از کودک نیاز به پرداخت هزینه دارد؟کدامیک از والدین باید هزینه های حمایت از کودک را پرداخت نماید؟ این هزینه ها بر چه اساس و چه مقدار هستند؟ این مورد، حمایت از کودک است.
 • بعد از جدایی والدین آیا یکی از پدر و مادر می تواند در شهر یا استان دیگری ساکن شده و نقل مکان نماید؟ نقل مکان با فرزند ممکن است یا بدون وی؟ این موضوع تحت عنوان جابجایی بررسی می شود.

قوانین مختلف برای روابط مختلف اعضای خانواده

قانون خانواده با تمام این مشکلات در حوزه خود دست و پنجه نرم می کند. اما باید اظهار داشت که تمام قوانین و مشکلات خانوادگی برای همه خانواده ها حائز اهمیت نیست و بستگی مستقیم با نوع روابط آنها دارد، قانون خانواده بر 4 نوع از رابطه حکمفرماست:

همسرانی که ازدواج کرده اند

آنها به صورت قانونی ازدواج کرده و نیازمند انجام امور مربوط به طلاق برای پایان دادن به رابطه قانونی خود میباشند.

همسرانی که ازدواج نکرده اند

آنها همچنین به عنوان شرکای موضوع حقوق عمومی شناخته می شوند. به شرط آنکه با هم زندگی کرده باشند تحت رابطه ای همچون ازدواج برای مدت حداقل دو سال.

تا زمانی که نوبت به تصمیم گیری در خصوص املاک و تقسیم بندی بدهی ها می رسد، قواعد  افرادی که کمتر از دو سال باهم زندگی کرده اند و فرزندی نیز دارند را هم شامل می شود. همسران ازدواج نکرده نیازی به طلاق برای پایان رابطه قانونی خود ندارند و زمانی که جدا شوند رابطه پایان می یابد.

والدین: افرادی که فرزندانی از یکدیگر دارند، بدون در نظر گرفتن طبیعت رابطه شان با یکدیگر، والدین می توانند همسران ازدواج کرده، همسران ازدواج نکرده، در رابطه ای که با یکدیگر قرار می گذارند، یا هیچ گونه رابطه ای با هم نداشته باشند.

والدین همچنین می توانند فرزندی را به فرزندخواندگی پذیرفته باشند و یا از راه های کمک باروری دارای فرزند باشند. آنها می توانند به خانواده ای با روش های فرزند پروری توسط اهدای تخمک، اسپرم و یا مادر جانشین کمک کرده باشند.

قانون حضانت فرزند در کانادا

سرپرستان قانونی فرزند:  افرادی که نقش معناداری در زندگی یک کودک دارند اما والدین او نیستند.

2 نوع قانون بر اساس نوع رابطه بر افراد در شرایط فوق دلالت می کند:

1.قانون طلاق: قوانین طلاق فدرال در سراسر کانادا اعمال می شوند این قوانین تنها بر افرادی که در عقد ازدواج هستند و یا آنها که قبلا ازدواج کرده بودند حکمرانی می کند و شامل موارد زیر است:

 • طلاق
 • فرزند پروری بعد از جدایی شامل چگونگی تقسیم زمان حضور فرزند با والدین ازدواج کرده
 • حمایت از فرزند
 • حمایت از همسر
 • جابجایی

2.قانون خانواده: بر همسران تحت عقد ازدواج، ازدواج نکرده، والدین، قیمین اعمال شده و تحت عناوین زیر است:

 • فرزندپروری بعد از جدایی، تقسیم زمان کودک بین افراد سرپرست و غیر سرپرست
 • حمایت کودک
 • حمایت همسر
 • تقسیم اموال بعد از جدایی
 • جابجایی
 • دستور دادگاه برای حمایت از افراد
 • دستور دادگاه برای حمایت از املاک

سرپرستی اطفال در بریتیش کلمبیا

لازم به ذکر است که قسمت های مختلف این قانون بر اساس نوع روابط آنها بر آنها دلالت می کند. قسمت هایی که در مورد حمایت کودکان و مراقبت از آنهاست به هر فردی که والد یا سرپرست است، اعمال می شود.

قسمت هایی که در خصوص تقسیم اموال و بدهی ها هستند بر همسران ازدواج کرده و ازدواج نکرده به طور یکسان اعمال می شود اما فقط در مورد آنهایی که در رابطه شبیه به ازدواج برای حداقل دو سال زندگی کرده باشند.

جدول زیر نشان می دهد کدام قانون بر کدام افراد اعمال می شود و به چه دلیل:

قیم کودک والدین ازدواج نکرده ازدواج کرده موضوع
× × قانون طلاق
طلاق
قانون خانواده
× سرپرستی فرزند
× تصمیم گیری در مورد امور فرزند
زمان هر والد برای ارتباط با فرزند
حمایت فرزند
حمایت همسر
× × * تقسیم املاک و بدهی ها
دستور حمایت افراد
× × * دستور حمایت املاک

*دستورات در خصوص تقسیم املاک و بدهی ها می تواند برای والدین ازدواج نکرده نیز به اجرا در آید فقط در صورتی که در یک رابطه شبه ازدواج برای حداقل 2 سال باهم زندگی کرده باشند.

حل مشکلات قانون خانواده

گاهی می توان مشکلات خانوادگی را با روش هایی بدون درگیری دادگاه حل نمود که این روش ها عبارتند از:

1.مذاکره: فرد و شریک سابق می توانند در صورت امکان در خصوص مشکلات حقوقی خود و رسیدن به توافق بر سر آنها مانند سایر مشکلات مذاکره نمایند.

2.میانجی گری: فرد و شریک سابق ملاقاتی با یک فرد آموزش دیده و بی طرف که به آن میانجی می گویند ترتیب می دهند و وی به آنها کمک می کند تا جای ممکن بر سر مشکلات قانونی خود توافق نمایند.

3.مذاکره مشترک: فرد و شریک سابق وکیلی را که به صورت خاص آموزش دیده است استخدام نموده و توافق می کند که مشکلات تا جای ممکن بدون مراجعه به دادگاه حل شود.

4.داوری: فرد و شریک سابق یک شخص آموزش دیده و بی طرف را با عنوان داور بین خود انتخاب می کنند تا برای حل مشکلات حقوقی آنها تصمیم گیری نماید، استخدام داور مانند استخدام یک قاضی خصوصی می باشد.

5.هماهنگ کننده والدین: اگر فرد و شریک سابقش هنوز برنامه ای برای فرزندپروری در سر داشته باشند می توانند یک هماهنگ کننده والدین در این خصوص استخدام نمایند. وی فردی بی طرف است که تلاش میکند طرفین را به شفافیت ذهنی و توافق برساند، او مثل یک میانجی دارای قدرت تصمیم گیری و مثل یک داور عمل می کند.

اگر امکان حل و فصل مسائل با استفاده از موارد فوق فراهم نبود طرفین مجبور به ارجاع امر به قاضی جهت تصمیم گیری می باشند.

دادگاههای خانواده در ونکوور

دو دادگاه در بریتیش کلمبیا وجود دارند که در خصوص مشکلات قانونی خانواده ها صالح هستند: دادگاه استان ( خانواده ) و دادگاه عالی

دادگاه خانواده جزء تقسیمات دادگاه استانی است و تنها در خصوص بعضی از مشکلات تحت عنوان قانون خانواده اظهارنظر نمایند.

قیمومیت فرزند، فرزند پروری پس از جدایی، حمایت از فرزند و همسر مواردی هستند که شامل هزینه های دادرسی نمی شوند و برای آنها از قوانین و فرم های ساده سازی شده استفاده می شود.

دادگاه عالی می تواند به تمامی مسائل و مشکلات تحت عنوان قانون خانواده ورود نماید همچنین مبالغی را جهت تشکیل پرونده از مدارک، و برگزاری جلسات خاص دریافت نماید.

جدول زیر صلاحیت دادگاه ها در خصوص قوانین خانواده را نشان می دهد:

دادگاه عالی دادگاه خانواده موضوع
× قانون طلاق
طلاق
قانون خانواده
قیمومیت فرزند
تصمیم گیری در مورد فرزند
ب” زمان بودن با فرزند و ارتباط با او
حمایت فرزند
حمایت همسر
× تقسیم املاک و بدهی ها
دستورات حمایت افراد
× دستورات حمایت املاک

 

 

در ادامه به توضیح برخی از کلمات و عبارات کلیدی استفاده شده در قانون خانواده می پردازیم:

جدایی شکستن رابطه عاطفی است، معمولا بدین معنا که یکی از طرفین جدا شده و دیگری را ترک کرده است اما لازم به ذکر است که امکان جدایی در طول زمان زندگی در زیر یک سقف نیز وجود دارد.

طلاق پایان ازدواج به دستور دادگاه

فرزند هر فرد زیر 18 سال می تواند شامل عنوان کودک بالغ به منظور حمایت از وی باشد، قانون طلاق در زمان صحبت از فرزند از واژه فرزند ازدواج استفاده می کند.

والد یکی از طرفین و اسباب تولد فرزند، چه به صورت فرزندخواندگی، کمک باروری، اهدای تخمک و اسپرم، یا مادر جایگزین باشد. یک والد، غالبا اما نه همیشه، قیم فرزند خود می باشد.

دو قانون کلی با شرایط مختلف در خصوص چگونگی تصمیم گیری والدین برای فرزندان وجود دارد.قانون طلاق در خصوص مسئولیت تصمیم گیری صحبت می کند که شامل اخذ تصمیمات مهم و قابل توجه در مورد فرزند است، قانون خانواده در خصوص مسئولیت والدین صحبت می کند که شامل گرفتن تصمیمات مهم زندگی و یا تصمیمات روزانه وی است. زمان فرزندپروری، زمانی است که همسر یا قیم با فرزند می گذراند این زمان معمولا بین همسران و قیم ها بر اساس برنامه ریزی مقرر تعیین شده است.

حمایت کودک مبلغی که یکی از والدین بابت کمک هزینه بزرگ کردن فرزند به دیگری می پردازد.

حمایت همسر مبلغی که یکی از طرفین به دیگری می پردازد تا از نظر مالی بعد از جدایی یا طلاق به او کمک کرده باشد.

_

نشانی دفتر وکالت وکیل آنلاین در تهران

_

میدان ونک- ابتدای بزرگراه حقانی- خیابان گاندی جنوبی- خیابان چهاردهم- پلاک 14- طبقه 4- واحد 9 و 10

تلفن‌های تماس ثابت با دفتر موسسه مهر پارسیان (محمدرضا مهری) در تهران

تماس با دفتر وکیل آنلاین خارج از ساعات اداری و تعطیلات و ارسال پیام از طریق خط تلفن همراه

ارسال پیام از طریق شماره واتس اپ و تلگرام

پس از ارسال پیام شکیبا باشید تا جهت وقت مشاوره حضوری یا آنلاین هماهنگی صورت گیرد
حداکثر ظرف 12 ساعت وقت مشاوره تنظیم و به شما اعلام خواهد شد
دفتر وکالت مهر پارسیان – محمدرضا مهری وکیل پایه یک دادگستری

خدمات دفتر وکالت و امور حقوقی بین المللی محمدرضا مهری

مشاوره حقوقی آنلاین با وکلای پایه یک دادگستری در موضوعات تخصصی در همه ساعات شبانه روز
مشاوره حقوقی حضوری با وکیل تخصصی جرایئم اقتصادی
قبول وکالت دادگستری بدون حضور موکل در دفتر وکیل
خدمات وکالت ایرانیان خارج از کشور در ایران
وکالت ایرانیان در سایر کشورها توسط وکیل رسمی
بهترین وکیل مهاجرت بین المللی در تهران
معرفی بهترین وکیل کیفری تهران
بهترین وکیل ملکی تهران
معرفی بهترین وکیل دعاوی پولی و بانکی تهران
بهترین وکیل خانواده تهران
معرفی بهترین وکیل دادگاه تجدید نظر
بهترین وکیل اعاده دادرسی و دیوان عالی کشور
معرفی بهترین وکیل فرجام خواهی

وکیل ازدواج و طلاق ونکوور وکیل ازدواج و طلاق ونکوور وکیل ازدواج و طلاق ونکوور وکیل ازدواج و طلاق ونکوور 

5/5 - (17 امتیاز)

2 دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

باز کردن چت
سلام، به سایت موسسه حقوقی مهر پارسیان خوش آمدید. چطوری میتونیم کمکتون کنیم؟