فسخ نکاح

فسخ نکاح

فسخ نکاح


امروز با موضوع بررسی فسخ نکاح (تز بین بردن و پایان دادن به ازدواج) با شما هستیم.

موارد انحلال عقد نکاح (از بین بردن) در ازدواج موقت و دائم چیست؟
تفاوت فسخ نکاح با طلاق چیست؟

با ما همراه باشید.

عقد نکاح چیست؟

عقد نکاح (قرارداد ازدواج) یا پیمان زناشویی همان ازدواج و عبارت است از توافق یک زن و مرد جهت ایجاد زندگی مشترک، و قوانین خاصی بر این پیمان حکومت می‌نماید.

عقد نکاح (ازدواج) مطابق ماده ۱۰۶۲ قانون مدنی ایران به صرف ایجاب (پیشنهاد) و قبول زن و مرد منعقد می‌گردد.

طبق ماده ۱۱۰۲ قانون مدنی ایران، همین که نکاح (ازدواج) به‌طور صحیح واقع شد، روابط زوجیت بین طرفین موجود، و حقوق و تکالیف زوجین از قبیل، مهریه، نفقه (مخارج زندگی زن)، حسن برخورد و معاشرت و تمکین (برآورده کردن نیازهای یکدیگر) در مقابل یکدیگر برقرار می‌شود.

پایان یافتن عقد نکاح (ازدواج)

عقد نکاح با توجه به قانون مدنی ایران، با دو شیوه فسخ نکاح و طلاق (جدایی) پایان می‌پذیرد. اگرچه فوت، لعان (نسبت رابطه جنسی (زنا) به همسر)، کفر (کافر شدن) و تغییر جنسیت نیز از موارد انحلال (از بین بردن) نکاح (ازدواج) به شمار می‌رود.

در ازدواج‌ موقت پس از انقضا مدت توافق شده مابین زوجین و یا بخشیدن مابقی مدت از سوی مرد، عقد ازدواج منحل می‌شود.

فسخ نکاح چیست؟

فسخ نکاح یکی از موارد انحلال نکاح است که تفاوت‌هایی با طلاق دارد، به‌طور مثال به اجرای صیغه مخصوص یا حضور دو شاهد عادل نیاز ندارد. فسخ نکاح در هر دو ازدواج دائم و موقت وجود دارد.

معنی فسخ در لغت، شکستن و زایل گردانیدن آمده است و در اصطلاح حقوقی، برهم زدن عقد و قرارداد را فسخ می نامند. اگر فسخ با اراده طرفین مبنی بر برهم زدن ارادی معامله (قرارداد) و یا عقدی باشد به آن تفاسخ (از بین بردن قرارداد) و یا اقاله (به هم زدن قرارداد با توافق یکدیگر) می‌گویند.

فسخ نکاح

اما در صورتی که رضایت طرفین بر فسخ (بر هم زدن قرارداد) وجود نداشته باشد و یکی از طرفین به دلیل داشتن اختیارات قانونی، اعلام اراده یک ‌طرفه خود مبنی بر فسخ (بر هم زدن قرارداد) را به طرف مقابل اعلام نماید، این موضوع اعلام یک ‌طرفه فسخ باید به تجویز و تنفیذ (تایید) دادگاه برسد؛ هرچند صرف اعلام فسخ به طرف مقابل کفایت می کند اما جهت جلوگیری از سو استفاده های احتمالی، اخذ تنفیذ (اجازه) و تجویز ان از دادگاه حقوقی ضروری به نظر می‌رسد.

در بعضی از مواردی که در ادامه خواهد آمد، طرفین عقد نکاح (ازدواج) تحت شرایطی، امکان اعلام فسخ نکاح (از بین بردن قرارداد ازدواج) و تنفیذ (تایید) آن از دادگاه را دارند.

بکارت زن

اگر باکره بودن دختر شرط ضمن عقد ازدواج باشد، اگر چه این شرط از شرایط موجود اجتماعی و فرهنگی فهمیده شود و در عقد (قرارداد) ذکر نشود، در صورت علم شوهر به خلاف آن، حق فسخ (بر هم زدن قرارداد) برای وی وجودندارد؛ ولی عقد بدون فسخ شوهر باطل نیست، هر چند به دلیل جهل او به عدم وجود شرط بکارت یا عدم اعمال فسخ باشد.

امکان فسخ نکاح در قانون مدنی ۱۳۷۶/ازدواج و طلاق

ماده ۱۱۲۱ – جنون (دیوانگی) هریک از زوجین به شرط استقرار اعم از این که مستمر یا ادواری باشد، برای طرف مقابل موجب حق فسخ است. جنون باید زندگی مشترک را با مخاطره مواجه می‌نماید. جنون مرد چه پیش از ازدواج و چه پس از ازدواج حادث شده باشد، موجب حق فسخ نکاح (زن) برای زن خواهد بود.

مشاوره حقوقی خانواده

اما جنون زن اگر مربوط به قبل از ازدواج باشد و مرد از آن بی‌اطلاع باشد منجر به حق فسخ (بر هم زدن) می‌شود. به عبارتی اگر خانواده زن و خود زن، دیوانه بودن زن را از مرد کتمان کرده باشند، موجب حق فسخ نکاح برای مرد می‌شود و در این صورت مهریه به زن تعلق نمی‌گیرد، اما اگر جنون زن بعد از عقد ازدواج حادث شده باشد، حق فسخ نکاح برای مرد وجود ندارد و مرد در این گونه موارد می‌تواند از حق طلاق استفاده نماید.

شکایت فریب در ازدواج

ماده ۱۱۲۲ – عیوب ذیل در مرد که مانع از ایفاء وظیفه زناشوئی باشد موجب حق فسخ (پایان دادن ازدواج) برای زن خواهد بود (اصلاحی ۸/۱۰/۶۱)

 1. عنن یا ناکارآمدی جنسی و نداشتن حالت نعوظ به شرط اینکه بعد از گذشتن مدت یکسال از تاریخ رجوع زن به حاکم رفع نشود.
 2. خصاء یا اخته بودن به معنی نداشتن بیضه‌ها و قدرت باروری
 3. مقطوع بودن آلت تناسلی.

نکته مهم آن است که عیوب نام برده باید به نحوی باشند که مرد قادر به عمل زناشویی نباشد، بنابراین کوتاه بودن آلت تناسلی، امکان ایجاد فسخ (پایان دادن به نکاح) نکاح برای زن ندارد.

ماده ۱۱۲۳ – عیوب ذیل در زن موجب حق فسخ برای مرد خواهد بود

 1. قَرَن یا ناهنجاری در زنان، گاهی اوقات استخوانی در آلت تناسلی و فرج زن وجود دارد و مانع انجام عمل زناشویی می‌شود. در این حالت و حالت های پیش گفته و عیوب اختصاصی زن در صورتی که عیب قبل از ازدواج وجود داشته و همچنین قابل درمان نباشد و از مرد مخفی شده باشد، امکان فسخ نکاح وجود دارد، در غیر این صورت همانطور که در بالا ذکر شد مرد می‌تواند از حق طلاق استفاده نماید.
 2. جذام، نوعی بیماری پوستی و عفونی است که چشم و مجاری تنفسی را نیز درگیر می کندو ممکن است در صورت عدم درمان موجب فلج ماهیچه‌ها، فقدان حواس و شل شدن بدن منجر شود. امروزه این بیماری قابل درمان است ولی در قدیم معتقد بودند جذامیان نفرین شده هستند و افراد جامعه ارتباط خود را با مبتلایان به جذام قطع می کردند.
 3. بَرَص یا ویتیلایگو، نوعی بیماری پوستی است که موجب ایجاد لکه های بزرگ و کوچک به رنگهای سیاه و سفید در بدن فرد می‌شود .بعضی از انواع این بیماری قابل درمان هستند.
 4. اِفضاء، یکی شدن راه خروج مدفوع و ادرار را در زنان افضا می‌گویند و این در حالتی است که شخص، امکان ارادی جهت خروج مدفوع یا ادرار ندارد.
 5. زمین گیری، به معنی فلج بودن زن
 6. نابینایی از هر دو چشم، اگر زن از هر دو چشم نابینا باشد و امکان معالجه وی نیز فراهم نباشد، حق فسخ نکاح برای مرد ایجاد می‌شود به شرط آن که این عیب قبل از ازدواج وجود داشته و مرد از آن بی‌اطلاع باشد. کم سو بودن چشم ولو هر دو چشم، موجب حق فسخ نکاح برای مرد نمی‌باشد

وکیل دادگستری غرب تهران

ماده ۱۱۲۴ – عیوب زن درصورتی موجب حق فسخ برای مرد است که عیب مزبور در حال عقد (قرارداد) وجود داشته ‌است.

در بعضی از مواقع در هنگام خواستگاری، یکی از زوجین به قصد فریبکاری و با سوءنیت، مدعی داشتن وصف خاصی می‌شود که اگر ان وصف و ادعای وی نبود، عقد ازدواجی صورت نمی‌گرفت.

مانند اینکه یکی از طرفین، مدعی داشتن تحصیلات عالیه شده و یا خود را صاحب ثروت و مکنتی قلمداد نموده که می دانسته در وی وجود ندارد، در صورتی که یکی از زوجین، فریب این مسائل را بخورد و حاضر به ازدواج شود، بعد از واقف شدن به اصل موضوع و فریبکاری طرف مقابل که به ان تدلیس (عیب پوشب) می گویند، حق درخواست فسخ (از بین بردن قرارداد) نکاح را دارد.

مشاوره حقوقی امور خانواده

در این حالت اگر حیله از طرف زن باشد، مهریه‌ای به وی تعلق نمی‌گیرد.

یکی از موارد تدلیس (عیب پوشی)، ادعای دوشیزه و باکره بودن از طرف زن است که اگر مشخص شود باکره نبوده و به دروغ خود را باکره معرفی نموده است، با درخواست مرد و تایید پزشکی قانونی، حق فسخ نکاح (ازدواج) بدون پرداخت مهریه، ایجاد و مستقر می‌شود.

ماده ۱۱۲۵ – جنون و عنن در مرد هرگاه بعد از عقد (ازدواج) هم حادث شود موجب حق فسخ برای زن خواهد بود.

ماده ۱۱۲۶ – هریک از زوجین (زن و مرد) که قبل از قرارداد آگاه به امراض مذکور در طرف دیگر بود بعد از عقد حق فسخ نخواهد داشت.

ماده ۱۱۲۸ – هرگاه در یکی از طرفین صفت خاصی شرط شده و بعد از عقد معلوم شود که طرف مذکوره فاقد وصف مقصود بود برای طرف مقابل حق فسخ خواهد بود خواه وصف مذکور در عقد بیان شده یا عقد متبانیا برآن واقع شده باشد.

وکیل فسخ نکاح ونک

گاهی از مواقع یکی از طرفین، خود را واجد صفت خاصی معرفی می‌نماید اما حتی خود شخص هم خبر ندارد که دارای ان صفت نیست مثلا شوهر یا زن، خود را فرزند فرد سرشناس و معروف و از خانواده ای خاص معرفی می‌نماید اما بعد از ازدواج متوجه می‌شود که خانواده معرفی شده خانواده واقعی وی نیستند و خود فرد هم از این موضوع اطلاعی نداشته است.

در این حالت برای طرفین و کسی که مغرور شده (فریب خورده) است حق فسخ نکاح (بر هم زدن قرارداد)، وجود دارد. تفاوت تدلیس (فریب و عیب پوشی) و تخلف از شرط صفت در این است که در تدلیس عمد و سوءنیت (قصد) وجود داشته ولی در این موضوع عمدی در کار نبوده و قصد فریبکاری در میان نبوده است.

چگونگی فسخ نکاح و تفاوت با طلاق

برای فسخ نکاح (از بین بردن ازدواج)، با توجه به اینکه اعلام اراده فسخ، فوریت دارد و به محض اینکه شخص از عیوبی که در بالا اشاره رفت، مطلع شد، می‌بایست نسبت به اعلام اراده خود مبنی بر فسخ نکاح (از بین بردن قرارداد)، اقدام نماید.

تشخیص اقدام فوری از سوی متقاضی فسخ، با نظر عرف تعیین می‌شود.

مطالبه مهریه پس از فسخ نکاح

فسخ نکاح، برخلاف طلاق نیاز به تشریفات خاص و در حضور شاهد بودن ندارد، بلکه همین که اراده فسخ خود را به طرف مقابل اعلام کنیم، نکاح منحل شده و از بین می‌رود و آثار ان که وجود محرمیت و حق داشتن رابطه زناشویی است از میان برداشته می‌شود.

کما اینکه انگار اصلا عقدی واقع نشده است، اگر فسخ نکاح (ازدواج) به دلیل وجود عیب در زن باشد، مهریه به وی تعلق نخواهد گرفت و همچنین است اگر فسخ نکاح به دلیل عیب مرد باشد، چرا که عقد نکاح (ازدواج) از ابتدا، معلق بوده و استقرار نیافته بود تا آثار آن که یکی از آنها حقوق مالی زن است محقق شده باشد.

وکیل فسخ و ابطال نکاح

پس عمل به عقدی که اساسا وجود نداشته است مبنای قانونی ندارد.

اما از باب تسبیب (سبب خسارت) امکان مطالبه خسارتها هم از جانب مرد وهم از جانب زن وجود دارد، طلاق یکی از ایقاعات (عمل حقوقی که با یک اراده واقع می‌شود) دو طرفه است اما فسخ نکاح ایقاعی یک ‌طرفه است و حتی نیاز به حضور طرف مقابل هم نیست.

اعلام فسخ نکاح اگر از طریق اظهارنامه رسمی باشد، آثار بهتری در پی دارد، اما ثبت فسخ نکاح، نیاز به تنفیذ (اجازه) دادگاه و صدور حکم قطعی از سوی دادگاه خانواده دارد.

مدارک لازم برای طرح دعوی تنفیذ (تایید) فسخ نکاح

 • شناسنامه، کارت ملی و عقدنامه
 • اظهارنامه ابلاغ شده به خوانده
 • استشهادیه مبنی بر اعلام فسخ نکاح
 • وکالتنامه وکیل پایه یک دادگستری (در صورت طرح دعوی تنفیذ فسخ نکاح توسط وکیل)

موسسه حقوقی بین‌المللی مهر پارسیان آمادگی خود را در زمینه ارائه خدمات مشاوره و قبول وکالت پیرامون موضوع فسخ نکاح اعلام می‌دارد.

_

نشانی دفتر وکالت وکیل آنلاین در تهران

_

میدان ونک- ابتدای بزرگراه حقانی- خیابان گاندی جنوبی- خیابان چهاردهم- پلاک 14- طبقه 4- واحد 9 و 10

تلفن‌های تماس ثابت با دفتر موسسه مهر پارسیان (محمدرضا مهری) در تهران

تماس با دفتر وکیل آنلاین خارج از ساعات اداری و تعطیلات و ارسال پیام از طریق خط تلفن همراه

ارسال پیام از طریق شماره واتس اپ و تلگرام

پس از ارسال پیام شکیبا باشید تا جهت وقت مشاوره حضوری یا آنلاین هماهنگی صورت گیرد
حداکثر ظرف 12 ساعت وقت مشاوره تنظیم و به شما اعلام خواهد شد
دفتر وکالت مهر پارسیان – محمدرضا مهری وکیل پایه یک دادگستری

خدمات دفتر وکالت و امور حقوقی بین المللی محمدرضا مهری

مشاوره حقوقی آنلاین با وکلای پایه یک دادگستری در موضوعات تخصصی در همه ساعات شبانه روز
مشاوره حقوقی حضوری با وکیل تخصصی جرایئم اقتصادی
قبول وکالت دادگستری بدون حضور موکل در دفتر وکیل
خدمات وکالت ایرانیان خارج از کشور در ایران
خدمات وکالت ایرانیان در سایر کشورها توسط وکیل رسمی
معرفی بهترین وکیل مهاجرت بین المللی در تهران
بهترین وکیل کیفری تهران
بهترین وکیل ملکی تهران
بهترین وکیل دعاوی پولی و بانکی تهران
بهترین وکیل خانواده تهران
بهترین وکیل دادگاه تجدید نظر
بهترین وکیل اعاده دادرسی و دیوان عالی کشور
بهترین وکیل فرجام خواهی

امتیاز دهی به مقاله

2 دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.