جلوگیری از ملاقات با کودک

جلوگیری از ملاقات با کودک


مقاله امروز به جلوگیری از ملاقات با کودک بعد از طلاق والدین می‌پردازد.

همچنین در این مقاله بر آن شدیم تا به سوالات زیل پاسخ دهیم:

حضانت به چه معناست؟
حضانت حق است یا تکلیف؟
حضانت برعهده ی کدام یک از والدین است؟
تکلیف بودن حضانت چه نتیجه ای دارد؟
حضانت طفل تا چه سنی با مادر و از چه سنی به بعد با پدر است؟
حق ملاقات به چه معناست و در چه مواردی کاربرد دارد؟
به جز پدر و مادر چه اشخاصی حق ملاقات با طفل را دارند؟
قانون حمایت خانواده در رابطه با ممتنع از حق ملاقات چه الزامی را در نظر گرفته است؟
شخصی که از ملاقات طفل ممانعت میکند طبق قانون مجازات اسلامی چه کیفری دارد؟
حضانت و حق ملاقات تا چه سنی ادامه دارد؟

حضانت چیست؟

در قوانین ایران و مخصوصا قانون مدنی تعریف واضحی از حضانت ارائه نشده و قانون‌گذار معنی آن را به عرف و رویه قضایی و نظر حقوقدان‌ها واگذار نموده است.

حضانت از ریشه ی حضن و به معنی دامن گرفته شده است که معنی آن دامن است و منظور از ان تربیت و پرورش دادن کودک می‌باشد و در اصلاح فقها به معنی سرپرستی و نگهداری طفل است که به شخصی واگذار میگردد.

نمونه نظریه داوری پرونده طلاق

 نرخ دیه سال 98

حضانت در لغت به معنی نگهداری و تربیت طفل است به نحوی که طفل از نظر جسمی و روحی و تربیت و آموزش متناسب با نیازهای حال و آینده و موقعیت پدر و مادرش تامین شود.

حضانت در زبان فارسی هم ردیف سرپرستی است، موضوع حضانت و اولویت والدین و سرپرستی و ملاقات طفل زمانی موضوع بحث قرار می‌گیرد که پدر و مادر بخواهند از هم جدا شوند، با طلاق زن و مرد در صورتی که توافق داشته باشند، کودک به یکی از آن‌ها واگذار خواهد شد.
جلوگیری از ملاقات با کودک

حضانت، حق یا تکلیف؟

به حسب ماده ۱۱۶۸ از قانون مدنی حضانت هم حق است و هم تکلیف که برعهده‌ی پدر و مادر طفل قرار گرفته است. نتیجه تکلیف بودن این حق این است، هر قراردادی که مربوط به واگذاری و یا ساقط کردن آن و پرداخت نمودن وجه التزام از سمت پدر و مادر کودک، بی‌اعتبار است و موجب آن می‌ گردد که مکلف در مقابل دیگران مسئول اعمال کودک گردد.

نمونه دادخواست ملاقات فرزند

شناسایی حق حضانت برای دادگاه مانعی به حساب می‌آید تا جز در موارد معین در قانون بتواند والدین را از این حق محروم کند و حتی پدر و مادر می‌توانند اجرای حق خود را از دادگاه بخواهند.

حضانت، پدر یا مادر؟

حسب ماده ۱۱۶۹ قانون مدنی، نگهداری و حضانت طفلی که والدین او از یکدیگر جدا زندگی می‌کنند تا سن هفت سالگی مادر اولویت دارد و بعد از ۷ سالگی به پدر سپرده می‌شود.

حق اولویت پدر و مادر در نگهداری و حضانت فرزند بعد از انحلال نکاح نیز باقی می‌ماند و نمی‌توان ادعا نمود که بعد از جدایی زن و شوهر دادگاه اختیار کامل دارد تا طفل را به هر کدام از والدین که می خواهد و یا به شخص دیگری بسپارد که در هر حال مصلحت طفل مهم ترین عامل تصمیم گیری محسوب می‌گردد.
جلوگیری از ملاقات با کودک

دفتر وکالت خانواده زعفرانیه

حق ملاقات کودک

ملاقات به معنی دیدار و حضور برای زمانی محدود در کنار یکدیگر است. حسب تعریف ماده ۱۱۷۴ از قانون مدنی که در تعریف حق ملاقات این گونه بیان داشته است، هر گاه به علت طلاق و یا به هر دلیل دیگر، والدین طفل در یک منزل ساکن نباشند ، هر کدام از والدین که فرزند تحت حضانت او نباشد، حق ملاقات فرزند را خواهد داشت. در این مورد در صورتی که والدین با یکدیگر اختلاف داشته باشند محکمه اقدام به تعیین زمان و مکان و جزییات ملاقات می‌نماید.

اجداد پدری و مادری، مخصوصا جد پدری، نیز حق ملاقات نوادگان خود را خواهند داشت و در تمام مواردی که دادگاه ملاقات سایر خویشان به ویژه خواهر و برادر طفل را ضروری بداند و یا مفید تشخیص دهد، می‌تواند سرپرست طفل را ملزم به فراهم آوردن اسباب ملاقات با آنان نماید.

مجازات جلوگیری از ملاقات طفل مشترک

تنها با وجود علت قانونی است که می‌توان طفل را از والدین یا مادر و یا پدری که حضانت را بر عهده دارد، گرفت در غیر اینصورت هیچ کس حق گرفتن طفل را نخواهد داشت.

به بیان ماده۴۰ قانون حمایت خانواده مصوب سال ۱۳۹۱ اگر شخصی از اجرای حکم دادگاه در مورد حضانت طفل امتناع نماید و یا مانع از اجرای حکم دادگاه در رابطه با حضانت طفل شود و یا از استرداد و برگرداندن طفل خودداری نماید، بنا به تقاضای شخص ذی نفع و با دستور دادگاه صادرکننده رای نخستین تا هنگام اجرای حکم بازداشت خواهد شد.

حسب ماده ۶۷ آیین نامه اجرایی قانون حمایت خانواده مصوب سال ۱۳۹۳ هرگاه دادگاه تشخیص دهد که نمی‌توان طفل را به تنهایی در ایام ملاقات نزد کسی که حق ملاقات دارد قرار داد، دادگاه می‌تواند ترتیبی دهد تا این ملاقات‌ها در ساعت های محدود و زیر نظر مراکزی که دادگستری آن‌ها را تعیین کرده انجام گیرد.

وکیل خانواده در بلوار دادمان

وکیل حضانت و ملاقات طفل

طبق ماده ۴۱ قانون حمایت خانواده در مواردی که دادگاه تشخیص دهد توافقات والدین در مورد ملاقات طفل، حق حضانت، نگهداری و سایر مسائل مربوط به طفل برخلاف مصلحت طفل می‌باشد یا در موردی که مسئول حضانت از انجام تکالیف مقرر جلوگیری کند و یا مانع ملاقات طفل مورد حضانت با شخصی که ذی حق است شود، می‌تواند در مورد مسائلی مانند واگذاری حضانت به شخص دیگر و یا تعیین فردی به عنوان ناظر با تعیین قبلی حدود نظارت وی و با رعایت مصلحت طفل تصمیم لازم را اتخاذ می‌نماید.
در این مورد قوه قضائیه وظیفه دارد جهت نحوه ملاقات والدین با طفل ساز و کار متناسب با مصلحت خانواده و کودک را فراهم آورد.

وکالت حضانت و ملاقات طفل

در مواردی که پدر و یا مادری که دارای حق حضانت هستند از حقی که طرف دیگر نسبت به ملاقات طفل دارد ممانعت به عمل آورد و از دادن طفلی که به سپرده شده است در هنگام مطالبه‌ی شخص و یا اشخاصی که به طور قانونی حق مطالبه طفل را دارند، امتناع نماید به مجازات مقرر در ماده ۶ قانون مجازات اسلامی (۳ ماه تا ۶ ماه حبس و یا به جزای نقدی از ۱ میلیون و پانصد هزار تا ۳ میلیون ریال) محکوم میگردد.

پایان دوره ی حضانت

طبق نظریه مشورتی شماره : ۱۴۸۷/۷-۱/۳/۷۹، با رسیدن طفل به سن بلوغ (پسر ۱۵ سال تمام قمری و دختر ۹ سال تمام قمری) موضوع حضانت طفل منتفی خواهد شد و هنگامی که طفل بالغ شود می‌تواند شخصا تصمیم گیری نماید که با کدام یک از والدین زندگی کند سن بلوغ در رابطه با ملاقات نیز صدق می‌کند و حتی فرزندی که به سن بلوغ رسیده و نمی‌خواهد مادر خود را ملاقات نماید را نمی‌توان الزام به ملاقات نمایند.

ازدواج مجدد

موسسه حقوقی بین‌المللی مهر پارسیان آماده ارائه مشاوره و انجام وکالت پرونده‌ی جلوگیری از ملاقات با کودک شما توسط حرفه‌ای ترین وکلای پایه یک کشور می‌باشد.

_

نشانی دفتر وکالت وکیل آنلاین در تهران

_

میدان ونک- ابتدای بزرگراه حقانی- خیابان گاندی جنوبی- خیابان چهاردهم- پلاک 14- طبقه 4- واحد 9 و 10

تلفن‌های تماس ثابت با دفتر موسسه مهر پارسیان (دکتر محمدرضا مهری) در تهران

تماس با دفتر وکیل آنلاین خارج از ساعات اداری و تعطیلات و ارسال پیام از طریق خط تلفن همراه

ارسال پیام از طریق شماره واتس اپ و تلگرام

پس از ارسال پیام شکیبا باشید تا جهت وقت مشاوره حضوری یا آنلاین هماهنگی صورت گیرد
حداکثر ظرف 12 ساعت وقت مشاوره تنظیم و به شما اعلام خواهد شد
دفتر وکالت مهر پارسیان – دکتر محمدرضا مهری وکیل پایه یک دادگستری

خدمات دفتر وکالت و امور حقوقی بین المللی دکتر محمدرضا مهری

مشاوره حقوقی آنلاین با وکلای پایه یک دادگستری در موضوعات تخصصی در همه ساعات شبانه روز
مشاوره حقوقی حضوری با وکیل تخصصی جرایئم اقتصادی
قبول وکالت دادگستری بدون حضور موکل در دفتر وکیل
خدمات وکالت ایرانیان خارج از کشور در ایران
خدمات وکالت ایرانیان در سایر کشورها توسط وکیل رسمی
معرفی بهترین وکیل مهاجرت بین المللی در تهران
بهترین وکیل کیفری تهران
بهترین وکیل ملکی تهران
بهترین وکیل دعاوی پولی و بانکی تهران
بهترین وکیل خانواده تهران
بهترین وکیل دادگاه تجدید نظر
بهترین وکیل اعاده دادرسی و دیوان عالی کشور
بهترین وکیل فرجام خواهی

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *