ازدواج با زن شوهردار

ازدواج با زن شوهردار


مقاله امروز ما به موضوع ازدواج با زن متاهل می‌پردازد.

مقدمه‌ای بر ازدواج

ازدواج، نکاح یا پیوند زناشویی پیمانی است که به ‌موجب آن به شکل عمومی یک زن و مرد باهم شریک و متحد می‌شوند و خانواده‌ای را تشکیل می‌دهند. در واقع هدف ازدواج تشکیل خانواده است که تمایل به این امر در نهاد انسان گذاشته شده‌است. ازدواج به روابط جنسی مشروعیت می بخشد. به طور سنتی، ازدواج نقشی اساسی در حفظ اخلاق و تمدن دارد.

ازدواج، سنت پیامبر است و بسیار واضح مورد اشاره و سفارش قرار گرفته است. اما در برخی موارد نه تنها منع شده، بلکه موجب حرمت ابدی و حتی مجازات میگردد. در این رابطه می توان به ازدواج با زن شوهردار اشاره کرد.

ازدواج زن شوهردار

زن شوهر دار بر کسى غیر از شوهرش حرام است، مگر پس از طلاق گرفتن یا مرگ شوهر و سپرى شدن عده و اگر مردى با علم به اینکه زن در عده و ازدواج با او حرام است، با وى ازدواج کند، به مجرد عقد، زن بر او حرام ابدى مى‏شود.

روابط نامشروع در حالت مستی

ازدواج موقت با زن شوهردار

ازدواج با زنى که قبلا شوهر داشته و هم اکنون مدّعى است شوهرش مرده و یا زن از او طلاق گرفته است، جایز است و نیازى به تفحص در درستى ادعاى وى نیست، مگر آنکه متهم باشد؛ که در این صورت مشهور، فحص را مستحب و برخى، آن را مطابق احتیاط دانسته‏ اند.
ازدواج با زن متاهل

حکم زنای زن شوهردار

اگر زن شوهردار مرتکب زنا شود، بر شوهرش حرام نمى‏گردد و بر مرد واجب نیست او را طلاق دهد؛ حتى (بنابر نظر مشهور) اگر زن اصرار بر زنا داشته باشد؛ اما چنین زنى بنابر قول مشهور، بر مرد زناکار حرام ابدى مى‏شود، مگر آنکه مرد به شوهردار بودن زن علم نداشته باشد. در این فرض، بر حرمت ابدی اشکال شده، هرچند ظاهر کلمات فقها عدم حرمت است.

ازدواج همزمان با دو خواهر

زنى که در عده طلاق رجعی به سر مى‏برد در حکم یاد شده همانند زن شوهردار است. برخلاف زنى که در عدّه طلاق باین یا عدّه وفات به سر مى‏برد. زنا با چنین زنى موجب حرمت ابدى نمى‏گردد.

حرمت ازدواج با زن شوهردار

همانگونه که در آیه ی ۲۴ از سوره ی نساء آمده ازدواج و آمیزش جنسی با زنان شوهردار حرام است. طبق نص ماده ۱۰۵۰ از قانون مدنی نیز هرگاه شخصی زنی را که شوهر دارد با اطلاع از وجود علقه‌ی زوجیت و حرام بودن نکاح و همچنین در موردی که زن در ایام عده (عده ی طلاق و یا عده ی وفات) به سر میبرد و مطلع از ایام عده و حرام بودن نکاح وی، او را برای خود عقد نماید، علاوه بر اینکه عقد باطل است، زن برای همیشه (موبد) بر آن مرد حرام می‌شود.
ازدواج با زن متاهل

مشاوره حقوقی جرم تفخیذ

عده چیست؟

در مقالات قبل به تعریف مفصل عده پرداختیم.
عدّه مطابق ماده ۱۱۵۰ قانون مدنی ایران عبارت است از مدتی که تا پایان آن مدت، زنی که عقد نکاح او منحل شده است نمی‌تواند شوهر دیگری اختیار کند.

در خصوص علت وجود عده گفته شده که برای احترام به ازدواج قبلی بهتر است زن مدت زمانی صبر کند و پس از گذشتن این مدت با هرکس خواست ازدواج کند. همچنین گفته شده برای جلوگیری از اختلاط نسل و اینکه اگر فرزندی از ازدواج قبلی وجود دارد مدتی صبر شود تا مشخص شود که بچه متعلق به شوهر قبلی است.

مطالبه مهریه پس از طلاق

عده دو نوع است، عده‌ی طلاق و عده‌ی وفات و به دلایل زیر به وجود می‌آید:

  1. طلاق
  2. وفات
  3. فسخ در عقد دائم
  4. انقضای مدت و یا بخشیدن آن در عقد موقت

مرگ شوهر

وطی به شبهه (مرد با اعتقاد بر اینکه زن بر او حلال است با وی آمیزش می کند)

بطلان نکاح و عقد با زنی که شوهر دارد و یا در عده باشد در مواردی هم که یکی از طرفین و یا حتی هر دوی زن و مرد نسبت به حرام بودن و یا وجود مانع برای ان جاهل باشند، باز هم جاری است.

در مواردی هم که زن تصور به مرگ شوهر خود دارد و بر همان اساس اقدام به ازدواج نماید باز هم نکاح باطل می باشد و از حیث احکام تابع مقررات نزدیکی به شبهه می باشد.
ازدواج با زن متاهل

شرایط ازدواج بعد از فوت یا طلاق

در مواردی که هر دو طرف (زن و مرد) از وجود رابطه ی زوجیت و یا حتی حرمت نکاح، بی‌اطلاع و جاهل به ان باشند و قبل از وقوع نزدیکی از ان مطلع شوند و از یکدیگر جدا شوند، حرمت ابدی میانشان جاری نخواهد شد و می‌توانند بعد از انحلال نکاح با شوهرش و پس از سپری شدن عده ، باهم ازدواج کنند.

مشاوره حقوقی رابطه نامشروع شمال تهران

با این تفاسیر هنگامی که عقد بر این اساس باطل شود و نزدیکی هم صورت گیرد نزدیکی واقع شده حکم زنا را دارد و حسب ماده ی ۱۰۵۴ قانون مدنی زنا با زن شوهر دار و یا زنی که در عده ی رجعیه به سر میبرد موجب حرمت ابدی خواهد شد.

اثر جهل به حکم ازدواج با زن شوهردار و وجود منع

حکم حرمت در رابطه با موضوع مذکور در مواردی که عقد را بدون علم و با جهل نسبت به تمام و یا یکی از امور فوق باشد و نزدیکی هم واقع شده باشد نیز جاری می‌شود. در موردی که جهل وجود داشته باشد و نزدیکی هم صورت نگرفته باشد عقد باطل میشود ولی حرمت ابدی حاصل نمی‌گردد.

در جلد دوم کتاب تحریرالوسیله از امام خمینی (ره) در رابطه با ازدواج با زن شوهردار اینگونه بیان شده است که زن متاهل به هیچ عنوان، خواه به صورت دائم و خواه به صورت موقت، نمی‌تواند با دیگری ازدواج نماید.

مجازات ازدواج با زنی که در عده است

در صورتی که زن متاهل با مرد بیگانه رابطه ی جنسی برقرار کند به مجازات حدی زنای محصنه که طبق ماده ۲۲۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ محکوم به رجم (سنگسار) میگردد.

در مواردی هم که اجرای رجم ممکن نباشد، بنا بر پیشنهاد دادگاه صادر کننده ی حکم قطعی و موافقت رییس قوه‌ی قضاییه با این پیشنهاد، در صورتی که جرم زنای محصنه از طریق بینه به اثبات رسیده باشد، موجب اعدام زانی محصن (مرد زنا کننده ی متاهل) و زانیه‌ی محصنه (زن زنا کننده ی شوهردار) می‌شود و در صورتی که اجرای اعدام هم با مانع روبرو شود، در این صورت موجب ۱۰۰ ضربه شلاق حدی برای هر کدام از زن و مرد می‌باشد.

مطالبه مهریه در ازدواج موقت

ابطال سند ازدواج

علاوه بر مجازات حدی فوق‌الذکر، زن برای همیشه بر آن مرد حرام میشود (حرام موبد) و این بدین معناست که حتی در صورت طلاق گرفتن زن از شوهرش نمی‌تواند با مرد مذکور ازدواج نماید.
ازدواج با زن متاهل

زنا در زمان عده ی عقد منقطع (موقت) چه حکمى دارد و آیا موجب حرمت ابدى می گردد؟

زنا در عده متعه حرام می باشد، ولى موجب حرمت ابدى ان زن نمی‌گردد با این تفاسیر اجراى صیغه عقد بعد از سپری شدن عده مشکلی ندارد و فتواى امام رحمت الله در تحریرالوسیله و توضیح المسائل نیز گویای همین امر می‌باشد.

تاثیر علم و جهل در فرزندان متولد شده چیست؟

در صورتی که در نتیجه ی رابطه‌ی مذکور فرزندی متولد شود با دو فرض روبرو می‌شویم:

زن و مرد با علم به حرمت و منع اقدام به ازدواج نموده باشند، که در این حالت فرزند آنان ولد زنا محسوب می‌شود.

ابطال ازدواج

اگر بدون داشتن علم به وجود عده و حکم حرمت، ازدواج در زمان عده صورت گیرد، مصداق وطی به شبهه محسوب شده و فرزند (ولد شبهه) می باشد و ملحق به پدر و مادر می باشد.

نسبت طفل به زن و مرد مشروع می‌باشد؛ به شرط اینکه از زمان وقوع نزدیکی تا هنگام تولد فرزند کمتر از ۶ ماه و بیشتر از ۱۰ ماه نگذشته باشد.

_

نشانی دفتر وکالت وکیل آنلاین در تهران

_

میدان ونک- ابتدای بزرگراه حقانی- خیابان گاندی جنوبی- خیابان چهاردهم- پلاک 14- طبقه 4- واحد 9 و 10

تلفن‌های تماس ثابت با دفتر موسسه مهر پارسیان (دکتر محمدرضا مهری) در تهران

تماس با دفتر وکیل آنلاین خارج از ساعات اداری و تعطیلات و ارسال پیام از طریق خط تلفن همراه

ارسال پیام از طریق شماره واتس اپ و تلگرام

پس از ارسال پیام شکیبا باشید تا جهت وقت مشاوره حضوری یا آنلاین هماهنگی صورت گیرد
حداکثر ظرف 12 ساعت وقت مشاوره تنظیم و به شما اعلام خواهد شد
دفتر وکالت مهر پارسیان – دکتر محمدرضا مهری وکیل پایه یک دادگستری

خدمات دفتر وکالت و امور حقوقی بین المللی دکتر محمدرضا مهری

مشاوره حقوقی آنلاین با وکلای پایه یک دادگستری در موضوعات تخصصی در همه ساعات شبانه روز
مشاوره حقوقی حضوری با وکیل تخصصی جرایئم اقتصادی
قبول وکالت دادگستری بدون حضور موکل در دفتر وکیل
خدمات وکالت ایرانیان خارج از کشور در ایران
خدمات وکالت ایرانیان در سایر کشورها توسط وکیل رسمی
معرفی بهترین وکیل مهاجرت بین المللی در تهران
بهترین وکیل کیفری تهران
بهترین وکیل ملکی تهران
بهترین وکیل دعاوی پولی و بانکی تهران
بهترین وکیل خانواده تهران
بهترین وکیل دادگاه تجدید نظر
بهترین وکیل اعاده دادرسی و دیوان عالی کشور
بهترین وکیل فرجام خواهی

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *