الزام به تهیه مسکن جداگانه

الزام به تهیه مسکن جداگانه


با موضوع الزام به تهیه مسکن جداگانه همراهتان هستیم.

تهیه مسکن مستقل برای زن یکی از وظایف شوهر در زندگی مشترک است.

زن می تواند از زندگی مشترک با دیگران در یک مسکن خودداری کند. اصل بر آن است که زن و مرد در زیر یک سقف زندگی را بگذرانند و زن باید در منزلی که شوهر تعیین می کند زندگی کند. در صورتی که زوج از تهیه مسکن جداگانه برای همسر خود کوتاهی کند، زوجه می تواند الزام وی را از دادگاه تقاضا نماید.

اهداف زوجین از ازدواج تشکیل خانواده و سکنی در کنار یکدیگر است.

از طرفی به محض وقوع عقد نکاح زوجین دارای حقوق و تکالیف نسبت به هم می شوند. تمکین حق شوهر (زوج) و دریافت نفقه از حقوق زن (زوج) است.

ماده ۱۱۰۷ قانون مدنی اصلاحی 1381/08/19

نفقه عبارت است از:
همه نیازهای متعارف و متناسب با وضعیت زن از قبیل مسکن، البسه، اثاث منزل، هزینه های درمانی و بهداشتی و خادم در صورت عادت یا احتیاج به واسطه یا مرض.
در این راستا زوجه (زن) می تواند با دادن دادخواست الزام به تهیه مسکن به طرفیت شوهر (دادخواست الزام به تهیه مسکن) از دادگاه تقاضای الزام خوانده به تهیه مسکن مستقل کند.

حق مسکن برای زن

زوج موظف خواهد بود که منزلی در شان زوجه که تشخیص آن با دادگاه خانواده رسیدگی کننده است تهیه کند. خواه خریداری کرده یا رهن و اجاره نماید. البته الزامی به آنها هم نیست.
به عنوان مثال زوج می تواند مستنداتی به دادگاه ارائه نماید که منزل مورد نظر توسط شخصی مثل پدر در اختیار او جهت زندگی مشترک قرار گرفته است.

مشاوره حقوقی محجورین

در بحث دادخواست الزام به تمکین زوجه که توسط زوج (شوهر) تقدیم دادگاه میشود، قبلا توضیح داده شد که زوج می بایستی مقدمات تمکین مثل  تهیه مسکن و (اثاث منزل) را تهیه کند. رویه عملی دادگاه های خانواده سراسر کشور چنین است که در مرحله رسیدگی یا اجرای حکم بوسیله مددکاری، کلانتری و غیره دستور بازدید از مسکن تهیه شده توسط زوج را صادر می شود.

شرایط محکوم شدن زوج به تهیه مسکن جداگانه برای همسر

به هر حال چه اینکه زن دادخواست تهیه مسکن مستقل بدهد یا شوهر دادخواست الزام به تمکین زوجه بدهد، در هردو فرض شوهر مکلف به تهیه مسکن متناسب با شان زوج است.

با توجه به سوالات مکرر شما مخاطبان گرامی سری به یکی از پرونده های الزام به تهیه مسکن جداگانه زدیم.
در این پرونده  وکیل خواهان اذعان داشته که نظر به این که خوانده محترم هیچ اقدامی جهت تهیه منزل مشترک مسکونی با اثاث البیت برای ادامه زندگی نمی نماید.

تقاضای الزام مشارالیه به تهیه منزل مسکونی و همراه با اثاث البیت طبق ماده 1107 قانون مدنی به انضمام کلیه خسارات دادرسی از جمله هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل را دارم.

ارجاع پرونده مطابق قانون به شورای حل اختلاف صورت گرفت.

در جلسه دوم در تاریخ 22/2/99 وکیل خواهان به درستی اظهار می نماید که با توجه به عدم حضور خوانده در جلسه، پرونده جهت رسیدگی به دادگاه ارسال شود.و از این حق برخوردار بوده است که بخواهد پرونده در دادگاه تعیین تکلیف شود.

خواهان نیز پیش قاضی مشاور اظهار نموده که  که به مدت چهار سال است که جدا از یکدیگر زندگی می کنیم. آخرین منزل مسکونی به نام بنده بوده لکن به دلیل مشکلات مالی منزل را فروخته و پیش خانواده ام زندگی می کنم اما دلیلی بر این مدعا به صورت منجز ارایه نکرده بوده

مطالبه اجرت‌ المثل ایام زوجیت

وکیل تخصصی الزام به تمکین

تشخیص  قاضی محترم مشاور صرفا بر مبنای دادخواست نبوده است.
حضور قاضی مشاور در این پرونده چشم گیر است و استدلال های دقیقی نموده است.
همچنین قاضی مشاور  تشخیص داده است که در این پرونده طرفین فاقد محل سکونت مشترک هستند.

زوج به تکالیف قانونی خویش که پرداخت نفقه می باشد عمل ننموده است. از نظر فقهی و قانونی نیز تمکین زوجه از زوج منوط و مشروط به پرداخت نفقه از سوی زوج می باشد. پرداخت نفقه مخصوصا تهیه مسکن باید متناسب با شان زوجه باشد و موقعیت زوجه مورد لحاظ قرار گیرد. خوانده هم که  با ابلاغ واقعی حضور نیافته، دلیلی بر تهیه مسکن ارائه ننموده و دفاعی نکرده است. عقیده قاضی مشاور  به الزام خوانده به تهیه مسکن مستقل و متناسب با شئونات زوجه با امکانات و اثاثیه مورد نیاز زندگی عینا مورد تایید دادگاه نیز قرار گرفته است.

نکات مهم در معرفی وکیل الزام به تهیه مسکن جداگانه

در چه شرایطی دادگاه زوج را محکوم به تهیه منزل مستقل می کند؟
ماده قانونی الزام زوج به تهیه مسکن علی حده برای همسر چیست؟
دفتر وکیل الزام به تهیه مسکن جداگانه کجاست؟
نشانی وکیل الزام به تهیه مسکن جداگانه در تهران پگونه قابل دسترسی است؟
بهترین وکیل الزام به تهیه مسکن جداگانه کیست؟

نمونه پرونده الزام خوانده به تهیه مسکن جداگانه
نام خواهان
خانم مریم
نام خوانده
آقای محمد

موضوع پرونده: الزام خوانده به تهیه مسکن جداگانه
شرح درخواست، ادله و مستندات دعوا الزام خوانده به تهیه مسکن جداگانه
دلایل و منضمات الزام خوانده به تهیه مسکن جداگانه: کپی سند ازدواج- وکالتنامه

شرح خواسته الزام خوانده به تهیه مسکن جداگانه

احتراما به استحضار می رساند موکل اینجانب همسر شرعی و دائمی خوانده محترم می باشد، که در تاریخ 10/5/82 به عقد خوانده درآمده است.

دادخواست حضانت فرزند

ثمره این ازدواج یک دختر به نام فاطمه زهرا متولد 1384 است.

نظر به این که خوانده محترم هیچ اقدامی جهت تهیه منزل مشترک مسکونی با اثاث البیت برای ادامه زندگی نمی نماید، لذا تقاضای الزام مشارالیه به تهیه منزل مسکونی و همراه با اثاث البیت طبق ماده 1107 قانون مدنی به انضمام کلیه خسارات دادرسی از جمله هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل را خواستارم.

گردشکار الزام خوانده به تهیه مسکن جداگانه
ارجاع پرونده به شورای حل اختلاف و ابلاغ به طرفین پرونده

همه چیز درباره نفقه و تمکین

وقت رسیدگی در تاریخ 8/2/99 که خواهان حضور ندارد لکن وکیل او حاضر است. خوانده محترم نیز حضور ندارد. وکیل اظهار می نماید خوانده همسر شرعی و قانونی خواهان است اما حدود چهارسال است که هیچ اقدامی جهت تهیه منزل مشترک و اثاث البیت نمی نماید تقاضای الزام خوانده به شرح دادخواست را می نمایم.

جلسه تجدید گردید.

در جلسه دوم در تاریخ 22/2/99 وکیل خواهان حضور دارد و خوانده برای بار دوم حاضر نیست. وکیل اظهار می نماید با توجه به عدم حضور خوانده در جلسه، پرونده جهت رسیدگی به دادگاه ارسال شود.

آیا از نظر قانونی امکان ارجاع اختلافات خانوادگی به شورای حل اختلاف وجود دارد؟

جلسه یا جلسه های دادرسی الزام خوانده به تهیه مسکن جداگانه

ارسال پرونده به دادگاه و تعیین وقت رسیدگی و دعوت از طرفین ابلاغیه ها طبق روال قانونی صورت پذیرفت.

در جلسه رسمی رسیدگی قاضی مشاور دادگاه خانواده حاضر است. خواهان و وکیل او حاضر می باشند. لکن خوانده محترم حاضر نیست. وکیل خواهان اظهار می دارد زوجه همسر دایمی زوج است و آمادگی خود را جهت تمکین اعلام نموده است. لذا تقاضای الزام زوج به تهیه مسکن و اثاث البیت را دارم.

خواهان نیز اظهار نمود که به مدت چهار سال است که جدا از یکدیگر زندگی می کنیم. آخرین منزل مسکونی به نام بنده بوده لکن به دلیل مشکلات مالی منزل را فروخته و پیش خانواده ام زندگی می کنم.

وکیل خانواده در دیباجی

حکم دادگاه الزام خوانده به تهیه مسکن جداگانه

نظر قاضی محترم مشاور:

با توجه به دادخواست تقدیمی و احراز رابطه زوجیت فی مابین خواهان و خوانده به دلالت سند نکاحیه حقوق و تکالیف زوجین در قبال یکدیگر برقرار می شود.
لذا متعاقب آن زن و شوهر مکلف به حسن معاشرت با یکدیگر بوده و باید در تشیید مبانی خانواده با یکدیگر معاضدت نمایند.

در این پرونده طرفین فاقد محل سکونت مشترک بوده و زوج به تکالیف قانونی خویش که پرداخت نفقه می باشد  عمل ننموده از نظر فقهی و قانونی نیز تمکین زوجه از زوج منوط و مشروط به پرداخت نفقه از سوی زوج می باشد و پرداخت نفقه مخصوصا تهیه مسکن باید متناسب با شان زوجه باشد و موقعیت زوجه مورد لحاظ قرار گیرد.

خوانده با ابلاغ واقعی حضور نیافت. و دلیلی بر تهیه مسکن ارائه ننموده و دفاعی نکرده است. لذا عقیده به الزام خوانده به تهیه مسکن مستقل و متناسب با شئونات زوجه با امکانات و اثاثیه مورد نیاز زندگی مشترک را دارم.

مشاوره حقوقی حق مسکن زوجه

حکم  دادگاه الزام خوانده به تهیه مسکن جداگانه

در خصوص دادخواست خانم مریم با وکالت آقای محمد رضا مهری، علیه آقای محمد فرزند غلامعلی به خواسته الزام به تهیه و تعیین منزل مسکونی مشترک با اثاث البیت به انضمام کلیه خسارات دادرسی از جمله هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل، دادگاه با توجه به همه برگ ها و محتوای پرونده:

اولا وجود علقه زوجیت دایم بین نامبردگان را محرز دانسته
ثانیا خوانده در جلسه حاضر نشده و دفاعی به عمل نیاورده

در نتیجه دعوای خواهان را وارد تشخیص و به استناد مواد 1102 و 1107 و 1111قانون مدنی با توجه به نظر قاضی محترم مشاور، خوانده را به تهیه مسکن مستقل و متناسب با شئونات خواهان با امکانات و اسباب و اثاثیه مورد نیاز زندگی مشترک و پرداخت مبلغ 812900 ریال بابت هزینه دادرسی و مبلغ 300000 ریال بابت حق الوکاله طبق قرارداد وکالت به خواهان محکوم می نماید.

شرایط فرزندخواندگی برای دختران مجرد

این رای با توجه به ابلاغ واقعی به خوانده حضوری بوده و ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان می باشد.

الزام به تهیه مسکن جداگانه

_

نشانی دفتر وکالت وکیل آنلاین در تهران

_

میدان ونک- ابتدای بزرگراه حقانی- خیابان گاندی جنوبی- خیابان چهاردهم- پلاک 14- طبقه 4- واحد 9 و 10

تلفن‌های تماس ثابت با دفتر موسسه مهر پارسیان (محمدرضا مهری) در تهران

تماس با دفتر وکیل آنلاین خارج از ساعات اداری و تعطیلات و ارسال پیام از طریق خط تلفن همراه

ارسال پیام از طریق شماره واتس اپ و تلگرام

پس از ارسال پیام شکیبا باشید تا جهت وقت مشاوره حضوری یا آنلاین هماهنگی صورت گیرد
حداکثر ظرف 12 ساعت وقت مشاوره تنظیم و به شما اعلام خواهد شد
دفتر وکالت مهر پارسیان – محمدرضا مهری وکیل پایه یک دادگستری

خدمات دفتر وکالت و امور حقوقی بین المللی محمدرضا مهری

مشاوره حقوقی آنلاین با وکلای پایه یک دادگستری در موضوعات تخصصی در همه ساعات شبانه روز
مشاوره حقوقی حضوری با وکیل تخصصی جرایئم اقتصادی
قبول وکالت دادگستری بدون حضور موکل در دفتر وکیل
خدمات وکالت ایرانیان خارج از کشور در ایران
خدمات وکالت ایرانیان در سایر کشورها توسط وکیل رسمی
معرفی بهترین وکیل مهاجرت بین المللی در تهران
بهترین وکیل کیفری تهران
بهترین وکیل ملکی تهران
بهترین وکیل دعاوی پولی و بانکی تهران
بهترین وکیل خانواده تهران
بهترین وکیل دادگاه تجدید نظر
بهترین وکیل اعاده دادرسی و دیوان عالی کشور
بهترین وکیل فرجام خواهی

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *