ابطال سند طلاق

ابطال سند طلاق

ابطال سند طلاق


امروز با موضوع ابطال سند طلاق در خدمت شما عزیزان هستیم.

مسئله ی طلاق یکی از مسائلی که بین زن و مرد به وجود می‌آید. اسلام همواره، سعی در کاهش وقوع طلاق داشته است و به دنبال تحکیم بنیاد خانواده می باشد. معانی متعددی در لغت برای واژه طلاق عنوان شده است، مانند رهایی، آزاد کردن، ترک کردن، واگذاشتن، مفارقت و جدایی. امروزه طلاق  به عنوان روشی برای جدایی میان زن و مرد و پایان دادن به روابط زناشویی شناخته شده است، که به موجب طلاق حقوق و تکالیفی که بر عهده زوجین قرار گرفته بود، از بین می‌روند.

بر خلاف اثرات مخرب اجتماعی و خانوادگی طلاق، بدلیل اینکه در بعضی موارد، طرفین چاره ای جز انجام این امر ندارند، قانونگذار قواعدی را برای نظم بخشیدن به آن معین کرده است که البته اکثرا از قواعد فقهی الهام گرفته شده اند.

ما در این مقاله قصد داریم تا موارد ابطال سند طلاق را با شما مخاطبان گرامی بررسی و تحلیل کنیم، پس لطفا با ما همراه باشید.

دستور موقت ملاقات طفل

سوالات مهم در مورد موضوع ابطال سند طلاق 

1 . ابطال سند طلاق به چه معنا می‌باشد؟
2 . در چه مواردی ابطال سند طلاق صورت می‌گیرد؟
3 . برای صورت گرفتن ابطال سند طلاق چه شرایطی لازم است؟
4 . بهترین وکیل خانواده، مهریه و طلاق در شمال تهران کیست؟

ابطال سند طلاق در چه شرایطی امکان‌پذیر می‌باشد؟

یکی از بزرگترین مشکلی که ممکن است در طول زندگی یک فرد رخ دهد، طلاق می‌باشد، که در مورد طلاق سخت گیری های فراوانی وجود دارد. یکی از شروط اصلی وقوع طلاق این است که در زمان ثبت طلاق ، مرد کاملا عاقل، بالغ و مختار باشد و همچنین زن نیز در دوره نفاس یا عادت ماهیانه خود نباشد و یا هیچگونه ارتباط زناشویی نیز میان زوجین از زمان پاک شدن زن از عادت ماهیانه صورت نگرفته باشد.

در صورتی بطلان واقعه حقوقی می‌تواند مورد ادعای اشخاص قرار گیرد، که آن واقعه حقوقی شرایط اساسی قانونی انجام آن را نداشته باشد.

نمونه رای ابطال ثبت واقعه طلاق

مطابق ماده ۱۱۳۳ قانون مدنی:

مرد می تواند، با رعایت شرایط مقرر در این قانون و مراجعه به دادگاه، تقاضای طلاق همسرش را بنماید.

پس برای وقوع ثبت طلاق چه به صورت رجعی و چه به صورت بائن، وجود تشریفاتی برای انجام آن الزامی می باشد، که در صورت عدم رعایت هرکدام از آن شرایط، ابطال ثبت واقعه طلاق صورت می‌گیرد. تمامی تکالیف زوجین نسبت به یکدیگر، با ابطال واقعه طلاق در دادگاه، ، به حالت قبل از طلاق باز می گردد. برای مثال مرد دوباره مکلف به پرداخت نفقه می‌گردد. همچنین اگر زن بدون رعایت شرایط مقرر قانونی، به اخذ طلاق و ثبت آن اقدام کرده باشد، مرد می تواند تقاضای ابطال آن را از دادگاه بخواهد.

وکیل خانواده مهریه

مواردی که در قانون موجب ابطال ثبت واقعه طلاق می‌شود.

1) در صورتی که تشریفات لازم برای طلاق، رعایت نگردد. مثلا این که صیغه‌ی طلاق در حضور حداقل دو نفر مرد عادل که طلاق را بشنوند، انجام نگردیده باشد، می‌توان درخواست ابطال ثبت واقعه طلاق کرد. پس طلاق با حضور یک نفر مرد و یک نفر زن صحیح نمی باشد.

مطابق ماده 1134 قانون مدنی :

طلاق باید به صیغه طلاق و در حضور لااقل دو نفر مرد عادل که طلاق را بشنوند واقع گردد.

2) طلاق باید منجز باشد و طلاق معلق به شرط باطل می‌باشد. مثلا در صورتی که شخصی بگوید همسرم را طلاق می‌دهم به شرط این که فلان ملک خود را به من منتقل کند.

ابطال ثبت واقعه ازدواج

مطابق ماده 1135 قانون مدنی:

طلاق باید منجز باشد و طلاق معلق به شرط باطل است.

3) هرگاه طلاق بدون اراده و قصد زوجین و از روی اجبار واقع شود، موجب ابطال ثبت طلاق می‌باشد.

طلاق‌ دهنده باید بالغ و عادل و قاصد و مختار باشد. ( مطابق ماده 1136 قانون مدنی )

4) چنانچه بعد از صدور طلاق مشخص شود که مصلحت مولی علیه رعایت نشده است، طلاق مجنون دائمی صحیح نخواهد بود.

مطابق ماده 1137 قانون مدنی :

ولی مجنون دائمی میتواند در صورت مصلحت مولی‌‌علیه، زن او را طلاق دهد.

ابطال سند طلاق

5) چنانچه واقعه طلاق در حال عادت زنانگی ثبت شود، طلاق صورت گرفته صحیح نبوده و قابل ابطال می باشد.

مطابق ماده 1140 قانون مدنی :

طلاق زن در مدت عادت زنانگی یا در حال نفاس صحیح نیست مگر این که زن حامل باشد یا طلاق قبل از نزدیکی با زن واقع شود یا‌شوهر غایب باشد به طوری که اطلاع از عادت زنانگی بودن زن نتواند حاصل کند.

شرایط ازدواج دوم مرد

6) در صورتی که طلاق در طهر مواقعه صورت بگیرد، طلاق صحیح نیست (به ایامی که زوج با زوجه بعد از پاکی از حیض یا نفاس، مقاربت و نزدیکی داشته باشند، طهر مواقعه می گویند) و می‌توان درخواست ابطال ثبت واقعه طلاق کرد.

مشاوره حقوقی عدم ثبت واقعه ازدواج

مطابق ماده 1141 قانون مدنی:

طلاق در طهر مواقعه صحیح نیست مگر اینکه زن یائسه یا حامل باشد.

7) هرگاه نسبت به زنی که با وجود اقتضای سن، عادت زنانگی نمی‌شود، طلاق در حالتی صادر شود که از تاریخ آخرین نزدیکی و مقاربت با زوجه سه ماه نگذشته باشد، طلاق صحیح نخواهد بود و می‌توان تقاضای ابطال ثبت واقعه طلاق کرد.

مطابق ماده 1142 قانون مدنی :

طلاق زنی که با وجود اقتضای سن عادت زنانگی نمی‌شود وقتی صحیح است که از تاریخ آخرین نزدیکی با زن سه ماه گذشته باشد.

8) هرگاه در عقد نکاح موقتی که واقع شده است، جدایی به موجب طلاق انجام شود و نه به موجب بذل مدت.

مطابق ماده 1139 :

طلاق مخصوص عقد دائم است و زن منقطعه به انقضای مدت یا بذل آن از طرف شوهر از زوجیت خارج می‌شود.

9) در صورتی که مشخص شود مبنای صدور حکم طلاق بر این اساس بوده است که زن در وضعیت عسر و حرج بوده است، و بعد معلوم گردد که زن این وضعیت را نداشته است و طلاق بر اساس عسر و حرج وی ثبت گردد، می‌توان در خواست ابطال سند طلاق کرد.

10) هرگاه مشخص شود که خود مجنون، شخصا زوجه را طلاق داده است، می‌توان درخواست ابطال سند طلاق کرد.

وکیل طلاق آرژانتین

11) اگر مشخص شود حکم طلاق صادره، به دلیل وکالت نامه زوجه بوده است و همچنین وکالت نامه هم به صورت جعلی بوده، موجب ابطال سند طلاق خواهد شد.

12) در صورتی که نوع طلاق ثبت شده با موارد قانونی مغایرت داشته باشد؛ پس هنگامی که طلاق باید به صورت باین ثبت می شده، ولی به صورت رجعی ثبت شده و یا در حالت عکس، موجب ابطال طلاق خواهد بود.

13) در صورتی که صدور حکم طلاق بدون ارائه‌ی گواهی عدم سازش باشد، این امر موجب ابطال ثبت واقعه طلاق نیز می‌باشد.

ابطال سند طلاق

نمونه دادخواست ابطال ثبت واقعه ازدواج

دفتر وکالت وکیل آنلاین طلاق و مهریه در تهران

خدمات دفتر وکالت و امور حقوقی بین المللی وکیل محمد رضا مهری

دفتر وکالت مجازی وکیل آنلاین در ایران خدمات زیر را ارائه خواهد نمود.

مشاوره حقوقی آنلاین با وکلای پایه یک دادگستری در موضوعات تخصصی در همه ساعات شبانه روز.
مشاوره حقوقی حضوری با وکیل تخصصی پرونده طلاق و مهریه در تهران
عضویت شهروندان در بزرگترین جامعه حقوقی آنلاین کشور و برخورداری از تخفیف مشاوره و حق الوکاله.
امکان عضویت وکلای دادگستری و کارشناسان رسمی جهت معرفی به جامعه پس از تایید هیات مدیره.
قبول وکالت دادگستری بدون حضور موکل در دفتر وکیل.
خدمات وکالت ایرانیان خارج از کشور در ایران.
خدمات وکالت ایرانیان در سایر کشورها توسط وکیل رسمی.

معرفی بهترین وکیل مهاجرت بین المللی در تهران.
بهترین وکیل کیفری تهران
بهترین وکیل ملکی تهران
بهترین وکیل دعاوی پولی و بانکی تهران
بهترین وکیل خانواده تهران
بهترین وکیل دادگاه تجدید نظر
بهترین وکیل اعاده دادرسی و دیوان عالی کشور
بهترین وکیل فرجام خواهی
نشانی دفتر وکالت وکیل آنلاین در تهران

وکیل طلاق توافقی گیشا

عده

میدان ونک- ابتدای بزرگراه حقانی- خیابان گاندی جنوبی- خیابان چهاردهم- پلاک 14- طبقه 4- واحد 9و10
تلفن های تماس با دفتر وکیل آنلاین طلاق در تهران

021-88663925
021-88663926
021-88663628
021-88796143

تماس با دفتر وکیل آنلاین خانواده خارج از ساعات اداری و تعطیلات
ارسال پیام از طریق خط تلفن همراه به موبایل وکیل تخصصی خانواده

09120067661
09120067662
09120067663
09120067664
09120067665
09120067669

ارسال پیام از طریق شماره واتس آپ و تلگرام وکیل متخصص پروده خانواده
ابطال سند طلاق

09120067664
09120067665
09120067669

پس از ارسال پیام شکیبا باشید تا جهت وقت مشاوره حضوری یا آنلاین هماهنگی صورت گیرد.
حداکثر ظرف 12 ساعت وقت مشاوره تنظیم و به شما اعلام خواهد شد.

دفتر وکیل ویژه پرونده طلاق شمال تهران

5/5 - (45 امتیاز)

طلاقطلاق توافقی

ابطال سند رسمی طلاقابطال سند طلاقبرگه سند طلاقپیگیری سند طلاقتحویل سند طلاق به زوجترجمه سند طلاق به انگلیسیتصویر سند طلاقجعل سند طلاقحذف سند طلاقخرید سند طلاقدریافت سند طلاقرونوشت سند طلاقرونوشت سند طلاق به انگلیسیسند ازدواج برای طلاقسند ازدواج و حق طلاقسند ازدواج و طلاقسند زمین طلقسند طلاقسند طلاق المثنیسند طلاق باید دست کی باشه؟سند طلاق به چه دردی میخورهسند طلاق توافقیسند طلاق چیستسند طلاق متعلق به کیستسند طلاق نامهسند طلاق نمونهسند طلقسند طلق با عرصه وقفسند طلق به چه معناستسند طلق چیستسند طلق خاصسند طلق و وقفسند طلق یعنی چهسند وکالت نامه طلاقشرایط ابطال سند طلاقشکل سند طلاقصفحات سند طلاقطلاق بدون سند ازدواجطلق سند مالکیتعکس سند طلاقعکس سند طلاق نامهفرم سند طلاقکاربرد سند طلاقکاربرد سند طلاق چیستمتن سند طلاقنمونه ترجمه سند طلاق به انگلیسینمونه دادخواست ابطال سند طلاقنمونه رای ابطال سند طلاقنمونه سند حق طلاقنمونه سند طلاق توافقینمونه سند طلاق نامهنمونه سند وکالت طلاقهزینه سند طلاق

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *