دعوی تقابل در دادخواست طلاق

دعوی تقابل در دادخواست طلاق

دعوی تقابل در دادخواست طلاق


امروز با مبحث دعوی تقابل در دادخواست طلاق در خدمت شما عزیزان می‌باشیم.

دعوای متقابل دعوایی است که خوانده تحت شرایطی می تواند در مقابل دعوای خواهان، به منظور کاستن از محکومیتی که او را تهدید می‌کند، جلوگیری کلی از این محکومیت و یا حتی تحصیل حکم محکومیت خواهان اصلی به دادن امتیاز علیه او اقامه نماید.

سوالات مهم دعوی تقابل در دادخواست طلاق

۱. دعوی تقابل به چه معناست؟
۲. دعوی تقابل در دادخواست طلاق چگونه صورت می‌پذیرد؟
۳. در چه مواردی می‌توان در دعوی طلاق، دعوی تقابل مطرح کرد؟
۴. دعوی تقابل به چه منظور صورت می‌پذیرد؟

مشاوره حقوقی دعوا علیه ورثه

معنی دعوی متقابل چیست؟
بهتر است تا در ابتدا با معنی و مفهوم دعوی متقابل آشنا شویم. دعوا در لغت به معنی خواستن، ادعا کردن، ادعاء، نزاع و دادخواهی است. دعوا در اصطلاح حقوقی عبارت است از عملی که برای تثبیت حقی صورت می‌گیرد، یعنی حقی که مورد انکار یا تجاوز واقع شده باشد. دعوایی که در مقابل دعوای دیگری که دعوای اصلی نام دارد، طرح شده باشد، دعوای متقابل نامیده می‌شود. دعوای متقابل باید توسط خوانده علیه خواهان اقامه شود.

طبق ماده ۱۴۱ قانون آیین دادرسی مدنی

خوانده می تواند در مقابل ادعای خواهان اقامه دعوا نماید. چنین دعوایی در صورتی که با دعوای اصلی ناشی از یک منشاء بوده یا ارتباط کامل داشته باشد، دعوای متقابل نامیده شده و تواما رسیدگی می شود و چنانچه دعوای متقابل نباشد، در دادگاه صالح به طور جداگانه رسیدگی خواهد شد.
بین دو دعوا وقتی ارتباط کامل موجود است که اتخاذ تصمیم در هریک موثر در دیگری باشد.

وکیل متخصص طلاق

الزام به تمکین

بر اساس ماده ۱۴۲ قانون آیین دادرسی مدنی، دعوای متقابل به موجب دادخواست اقامه می‌شود، لیکن دعاوی تهاتر، صلح، فسخ، رد خواسته و امثال آن که برای دفاع از دعوای اصلی اظهار می‌شوند، دعوای متقابل محسوب نمی شود و نیاز به تقدیم دادخواست جداگانه ندارند.

مرجعی که به دعوای جدید رسیدگی می‌کند همان دادگاهی است که به دعوای اصلی رسیدگی می‌کند. مگر اینکه دعوای جدید از صلاحیت ذاتی دادگاه خارج باشد. دعوای جدید اگر با دعوای اصلی ناشی از یک منشأ بوده یا با دعوای اصلی ارتباط کامل داشته باشد، دعوای متقابل است. ارتباط کامل هم وقتی است که اتخاذ تصمیم در هر یک موثر در دیگری باشد.

تکلیف دادگاه با مطرح شدن دعوای متقابل چیست؟

در اینجا دو نکته باید مورد توجه قرار گیرند. یکی عدم صلاحیت ذاتی دادگاه و دیگری عدم صلاحیت محلی دادگاه می‌باشد که با هم آنها را بررسی خواهیم کرد:

عدم صلاحیت ذاتی:
چنانچه دعوای متقابل از صلاحیت ذاتی دادگاه خارج باشد، دادگاه مکلف است بر اساس ماده ۲۸ قانون آیین دادرسی مدنی با صدور قرار عدم صلاحیت، پرونده دعوای متقابل را حسب مورد به دادگاه صالح و یا به دیوان عالی کشور جهت تعیین مرجع صالح ارسال دارد. در این صورت چنانچه رسیدگی به دعوای اصلی متوقف به رسیدگی به دعوای طاری (متقابل) باشد دادگاه، رسیدگی به دعوای اصلی را متوقف نموده تا دعوای متقابل در مرجعی که صلاحیت رسیدگی به آن را دارد خاتمه پذیرد (ملاک ماده ۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی). قابل ذکر است دادگاه همین تکلیف را در خصوص سایر دعاوی  طاری دارا می باشد.

مشاوره آنلاین با وکیل خانواده

استرداد مهریه در نکاح موقت

عدم صلاحیت محلی دادگاه
چنانچه دعوای متقابل در صلاحیت محلی دادگاهی غیر از دادگاهی باشد که دعوای اصلی در آنجا اقامه شده، دادگاه مرجع دعوای اصلی، در صورتی که ذاتاً صالح باشد به دعوای متقابل نیز توأم با دعوای اصلی، رسیدگی و علی الاصول اقدام به صدور رأی واحد می‌نماید. در حقیقت با توجه به ماده ۱۷ قانون آیین دادرسی مدنی دعوای طاری در دادگاهی اقامه می‌شود که دعوای اصلی در آنجا اقامه شده است.

طبق ماده ۱۴۳ قانون آیین دادرسی مدنی: دادخواست دعوای متقابل باید تا پایان اولین جلسه دادرسی تقدیم شود و اگرخواهان دعوای متقابل را در جلسه دادرسی اقامه نماید، خوانده می تواند برای تهیه پاسخ و ادله خود تاخیر جلسه را درخواست نماید.

شرایط و موارد رد یا ابطال دادخواست همانند مقررات دادخواست اصلی خواهد بود.
دعوی تقابل در دادخواست طلاق

دادخواست طلاق

دادخواست طلاق می‌تواند از سوی زوج و یا زوجه مطرح شود.

طلاق یک عمل حقوقی یک جانبه می‌باشد و از طرف مرد و یا در صورت وجود شرایطی از طرف زن قابل طرح می‌باشد.
پس اصولا طلاق ناشی از اراده‌ی زوجین نمی‌باشد، مگر در صورتی که طلاق به صورت توافقی باشد.
اینطور نیست که طلاق حتما از طرف مرد و یا زن مطرح شود و به اصطلاخ قائم به شخص باشد.

بلکه هر کدام از زوجین توانایی این را دارند که برای درخواست طلاق از طریق وکیل اقدان کنند و یا حتی برای اجرای صیغه طلاق و ثبت آن، به شخص دیگری وکالت دهند. طلاق، انحلال نکاح دائم با شرایط و تشریفات خاص از طرف زوج و یا زوجه و یا نماینده آنها می‌باشد. پس طلاق مختص نکاح دائک است و در مورد نکاح موقت، جدایی یا بذل مدت از جانب زوج و یا انقضاء مدت صورت می‌گیرد.

طلاق در نظام حقوقی آمریکا

مشاوره حقوقی و وکالت خانواده

علل و مواردی که زوجه می‌تواند به استناد به آنها دادخواست طلاق بدهد.

زوجه با اثبات مواردی و آوردن دلایلی می‌تواند در دادگاه خانواده دادخواست طلاق دهد، که به شرح ذیل می‌باشند:
۱ . نپرداختن نفقه از جانب شوهر حداقل به مدت ۶ ماه
۲ . اعتیاد مرد
۳. بچه دار نشدن مرد
۴ . ترک زندگی توسط مرد
۵ . مریضی بدون درمان و سخت علاج مرد
۶ . مریضی مقاربتی مرد
۷ . نداشتن رابطه جنسی به مدت غیر متعارف
۸ . ناتوانی تهیه مسکن برای مدت غیر متعارف توسط شوهر
۹ . محکومیت مرد به زندان بالای پنج سال و یا ارتکاب به جرایمی که بر خلاف شأن زن باشد
۱۰ . ازدواج مجدد شوهر بدون رضایت زن اول
۱۱ . اثبات خیانت مرد در دادگاه
۱۲ . سوء رفتار و سوء معاشرت مرد با زن، مانند : توهین ، ضرب و جرح و غیره
۱۳ . رها کردن زن و بلاتکلیف بودن وی
۱۴ . مشکلات زناشویی ناشی از عیوب شوهر
۱۵ . دوری طولانی زوجین از همدیگر تحت شرایطی
۱۶ . کراهت شدید زن که همراه با بخشش کل مهریه باشد
۱۷ . رابطه جنسی غیر متعارف
۱۸ . و غیره

دفتر وکالت وکیل آنلاین خانواده در تهران

خدمات دفتر وکالت و امور حقوقی بین المللی وکیل محمد رضا مهری

دفتر وکالت مجازی وکیل آنلاین در ایران خدمات زیر را ارائه خواهد نمود.
مشاوره حقوقی آنلاین با وکلای پایه یک دادگستری در موضوعات تخصصی در همه ساعات شبانه روز.
مشاوره حقوقی حضوری با وکیل تخصصی خانواده
عضویت شهروندان در بزرگترین جامعه حقوقی آنلاین کشور و برخورداری از تخفیف مشاوره و حق الوکاله.
امکان عضویت وکلای دادگستری و کارشناسان رسمی جهت معرفی به جامعه پس از تایید هیات مدیره.
قبول وکالت دادگستری بدون حضور موکل در دفتر وکیل.
خدمات وکالت ایرانیان خارج از کشور در ایران.
خدمات وکالت ایرانیان در سایر کشورها توسط وکیل رسمی.
معرفی بهترین وکیل مهاجرت بین المللی در تهران.
بهترین وکیل کیفری تهران
بهترین وکیل ملکی تهران
بهترین وکیل دعاوی پولی و بانکی تهران
بهترین وکیل خانواده تهران
بهترین وکیل دادگاه تجدید نظر
بهترین وکیل اعاده دادرسی و دیوان عالی کشور
بهترین وکیل فرجام خواهی

وکیل مطالبه مهریه

حضانت طفل بالغ کمتر از 18 سال

نشانی دفتر وکالت وکیل آنلاین در تهران
میدان ونک- ابتدای بزرگراه حقانی- خیابان گاندی جنوبی- خیابان چهاردهم- پلاک 14- طبقه 4- واحد 9و10
تلفن های تماس با دفتر وکیل آنلاین در تهران
دعوی تقابل در دادخواست طلاق

021-88663925
021-88663926
021-88663628
021-88796143

تماس با دفتر وکیل آنلاین خارج از ساعات اداری و تعطیلات
ارسال پیام از طریق خط تلفن همراه به موبایل وکیل تخصصی خانواده

09120067661
09120067662
09120067663
09120067664
09120067665
09120067669

ارسال پیام از طریق شماره واتس آپ و تلگرام وکیل متخصص خانواده تهران

09120067664
09120067665
09120067669

پس از ارسال پیام شکیبا باشید تا جهت وقت مشاوره حضوری یا آنلاین هماهنگی صورت گیرد.
حداکثر ظرف 12 ساعت وقت مشاوره تنظیم و به شما اعلام خواهد شد.

دفتر وکیل دعوی تقابل در دادخواست طلاق

5/5 - (23 امتیاز)

طلاقطلاق توافقیمهریهنفقه

اصحاب دعوی تقابلتعریف دعوی تقابلخصوصیات دعوی تقابلخواندگان دعوی تقابلدادخواست دعوی تقابلدادخواست دعوی تقابل نفقهدعوی تقابلدعوی تقابل استرداد لاشه چکدعوی تقابل اعسار از پرداخت مهریهدعوی تقابل الزام به تمکیندعوی تقابل به انگلیسیدعوی تقابل تمکیندعوی تقابل چکدعوی تقابل چیستدعوی تقابل خلع یددعوی تقابل در آیین دادرسی مدنیدعوی تقابل در چکدعوی تقابل در دادخواست طلاقدعوی تقابل در شورای حل اختلافدعوی تقابل در مرحله تجدید نظردعوی تقابل در مرحله تجدیدنظردعوی تقابل در مرحله واخواهیدعوی تقابل در واخواهیدعوی تقابل فسخدعوی تقابل مهریهدعوی تقابل نفقهدعوی تقابل نمونهدعوی تقابل یعنی چهدعوی متقابل حقوقیدعوی متقابل خواندهدعوی متقابل در داوریدعوی متقابل کیفریرای وحدت رویه دعوی تقابل اعساررد دعوی تقابلزمان دعوي تقابلزمان دعوی تقابلشرایط دعوی تقابلطرح دعوی تقابلطرح دعوی تقابل چیستطرح دعوی تقابل در مرحله واخواهیطرفین دعوی تقابلقانون دعوی تقابلماده دعوی تقابلماده قانونی دعوی تقابلمثال دعوی تقابلمهلت دعوی تقابلنمونه دادخواست دعوی تقابل تمکیننمونه دادخواست دعوی تقابل مطالبه وجههزینه دعوی تقابلواخواهی و دعوی تقابل

2 دیدگاه

  • سلام وقت بخیر من می خوام از همسرم طلاق بگیرم ولی نمی دونم برای طرح دادخواست طلاق چی کار باید بکنم و چه مدارکی لازم هست که به دادگاه ارایه بدم . ممنون میشم من رو راهنمایی کنید.

    • سلام خدمت شما، برای ثبت دادخواست طلاق اصل و یا تصویر مصدق شناسنامه و کارت ملی و اصل و یا تصویر مصدق سند ازدواج الزامی است. البته حسب اینکه تقاضای طلاق از طرف زوج بوده یا زوجه، ممکن است به مدارک دیگری از قبیل استشهادیه، حکم دادگاه در خصوص عدم پرداخت نفقه زوجه توسط زوج و یا سایر مدارک نیاز پیدا شود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *