درخواست حکم جلب مهریه

درخواست حکم جلب مهریه

درخواست حکم جلب مهریه


با بررسی شرایط صدور درخواست حکم جلب مهریه همراه شما هستیم.

امروز با مبحث بسیار مهم و کاربردی، یعنی درخواست حکم جلب مهریه در خدمت شما عزیزان هستیم.

این روزها مهریه مسئله‌ای است که بسیاری از افراد جامعه با آن رو به رو هستند و می‌خواهند با حقوق و تکالیف خود و همسر خود در این مورد آشنا شوند.

ما هم در این مقاله قصد داریم تا با هم موضوع مهریه را بررسی و تحلیل کنیم، پس لطفا با ما همراه باشید.

بعد از رسیدگی به موضوع مطالبه مهریه و صدور حکم قطعی، مرد مکلف به پرداخت آن طبق قانون اجرای احکام مدنی می باشد.

در صورتی که پس از صدور اجراییه محکومیت مهریه، نسبت به پرداخت در مهلت مقرر اقدام ننماید و اعسار (عدم توانایی مالی) وی نیز در دادگاه مردود اعلام شود، به درخواست زن و یا وکیل وی، حکم جلب صادر و مرد برای عدم پرداخت مهریه به زندان خواهد رفت.

در صورتی که به وکیل تخصصی در پرونده مهریه نیاز دارید با دفتر وکالت محمد رضا مهری وکیل پایه یک دادگستری با سابقه قضایی در دادگاه خانواده تماس بگیرید.

بهترین وکیل مهریه ونک

سوالات و نکات مهم درخواست حکم جلب مهریه

۱. زوج (مرد) مکلف است تا چه مقدار از مهریه را پرداخت کند؟
۲. زوجه (زن) در چه صورتی می‌تواند مهریه خود را به اجرا گذارد؟
۳. آیا در صورت نپرداختن مهریه توسط مرد، زن می‌تواند اقدام به زندان انداختن مرد کند؟
۴. فرق مهریه عندالمطالبه و عندالاستطاعه در چیست؟
۵. آیا تعیین مهریه در عقد نکاح (ازدواج) ضروری است؟

مهریه چیست؟

مهریه مالی است که در هنگام عقد نکاح (ازدواج)، مرد متعهد می‌شود به زن بپردازد.

این مال می‌تواند به صورت نقدی، سکه، طلا و یا سایر اموال منقول (اموالی که امکان جابجایی دارند مثل اتومبیل) و یا غیر منقول (اموالی که امکان جابجایی ندارند مثل خانه و زمین) باشد.
این مال به عنوان دین بر عهده مرد قرار دارد، مهریه همزمان با انعقاد ازدواج در سند رسمی  سند ازدواج ثبت می‌شود.

از مهم‌ترین ویژگی های این سند رسمی این است که لازم الاجرا می‌باشد. یعنی با درخواست زن از دفترخانه تنظیم سند ازدواج، برای اجرای تعهدات مثل مهریه، می توان پرداخت آن را مطالبه کرد و مراجعه به دادگاه برای این کار الزامی نیست.

شکایت از حکم غیابی

یکی ازتفاوت های مهم ازدواج دائم  با  ازدواج موقت در مهریه می باشد.

تعیین مهریه در ازدواج موقت الزامی است و عدم تعیین مهریه منجر به بطلان این عقد است. در حقیقت مهریه یکی از ارکان مهم نکاح (ازدواج) موقت می باشد.

اما در نکاح (ازدواج) دائمی، مهریه یکی از آثار عقد است. طبق ماده ۱۰۸۲ قانون مدنی، زن به محض عقد ازدواج، مالک مهریه می‌شود و می‌تواند هر نوع تصرفی در آن داشته باشد.

مالیات بر ارث سهام شرکت

فرق مهریه عندالمطالبه با مهریه عندالاستطاعه در چیست؟

پرداخت مهریه در سند ازدواج یا عند المطالبه است یا عند الاستطاعه که در هر دو مورد زن استحقاق مطالبه تمام مهریه را از شوهر دارد.

در مهریه عندالاستطاعه، زن باید توانایی مالی شوهر برای پرداخت مهریه را ثابت کند و این به معنای آن نیست که مرد می‌تواند زن را بدون پرداخت مهریه طلاق دهد.

نکته قابل توجه این است که، در این مورد امکان ممنوع‌الخروج کردن مرد وجود ندارد. در مورد مهریه عندالمطالبه هم باید گفت که مرد اگر توانایی پرداخت مهریه به صورت یکجا را نداشته باشد، می‌تواند از دادگاه درخواست اعسار (نداشتن توانایی مالی) کند.

در این صورت، اگر درخواست اعسار (نداشتن توانایی مالی) مرد توسط دادگاه مورد قبول واقع شود، مهریه تقسیط می‌شود و مرد مکلف به پرداخت مهریه به صورت اقساطی می‌باشد که این هم باز به معنی عدم استحقاق زن در مهریه و همچنین طلاق دادن زن بدون پرداخت مهریه نمی‌باشد.

در چه صورتی مرد می‌تواند از پرداخت مهریه خودداری کند؟

در موارد زیر مرد حق نپرداختن مهریه را دارد:

۱- بر طبق ماده ۱۰۸۹ قانون مدنی هر گاه عقد ازدواج (دائم یا موقت) بین زوجین به دلیلی باطل بوده باشد و بین آن ها نزدیکی (رابطه جنسی) واقع نشده باشد زن حق مهریه ندارد.
۲- به استناد ماده ۱۱۰۱ قانون مدنی هر گاه به دلیلی ازدواج بین زوجین، فسخ گردد و بین آن ها نزدیکی (رابطه جنسی) واقع نشده باشد زن مستحق مهر نخواهد بود.

تنها استثناء آن فسخ به دلیل عنن (ناتوانی جنسی) بودن مرد است یعنی مردی که توانایی عمل زناشویی نداشته باشد که در این صورت با فسخ نکاح، زن مستحق نصف مهریه خواهد بود.

 مطالبه مهرالمتعه

جلب ثالث در طلاق به درخواست زوجه

آیا امکان مطالبه مهریه به نرخ روز وجود دارد؟
بله، اگر مهریه وجه نقد باشد بر طبق تبصره ماده ۱۰۸۲ قانون مدنی و همچنین آیین نامه اجرایی قانون یک تبصره به ماده ۱۰۸۲ قانون مدنی مصوب ۱۳۷۷/۰۲/۱۳ هیات وزیران، بر طبق شاخص اعلام شود، به نرخ روز محاسبه می شود چه اینکه مطالبه از طریق دادگاه باشد و یا اداره ثبت.

نکته‌ای که باید به آن توجه کرد این است که، اگر مرد فوت کرده باشد ، مهریه فقط  تا تاریخ فوت شوهر به روز محاسبه می شود و حتی اگر چند سال بعد از فوت شوهر، زن به طرفیت وراث مطالبه مهریه کرده باشد، مهریه وجه نقد تا زمان فوت شوهر به نرخ روز محاسبه می شود.

شرایط درخواست حکم جلب مهریه چیست؟

شرایط درخواست حکم جلب مهریه موارد زیر می‌باشند :

در صورتی‌که با وجود عند المطالبه بودن مهریه و درخواست زن برای مطالبه آن، مرد:
۱. یک ماه پس از صدور اجرایییه، دادخواست اعسار (عدم توانایی مالی) ندهد.
۲. یا پس از قبول دادخواست اعسار، مهریه اقساطی را پرداخت نکند.
۳. یا پس از پرداخت چند قسط از مهریه، باقی اقساط را پرداخت نکند.

دادخواست مطالبه نفقه

در این سه مورد زن می‌تواند حکم جلب مهریه را برای مرد از دادگاه درخواست کند.
در صورتی که مهریه عندالاستطاعه باشد، زن در صورتی می‌تواند حکم جلب مرد را بگیرد که از او به دادگاه مال و اموالی را معرفی کند.

دادخواست مطالبه مهریه در مراجع ثبتی مطرح می‌گردد و در صورتی که مرد از پرداخت مهریه سر باز بزند، دادگاه وی را مجبور به پرداخت مهریه  به صورت یک جا و یا اقساطی می نماید.

مطالبه مهریه

حق حبس در مهریه به چه معنا می‌باشد؟

حق حبس زن به این معنی است که زن می تواند تا زمانی که تمام مهریه او پرداخت نشده است، از وظایفی که نسبت به شوهر دارد خودداری کند حق حبس در نکاح (ازدواج) نیز ریشه فقهی دارد.

طبق ماده ۱۰۸۵ قانون مدنی: زن می‌تواند تا مهریه به او تسلیم نشده از ایفاء وظایفی که در مقابل شوهردارد امتناع کند مشروط براینکه مهریه او حال باشد واین امتناع مسقط حق نفقه نخواهد بود.

مطالبه مهریه بعد از فوت زوجه

همچنین طبق ماده ۱۰۸۶ قانون مدنی : اگر زن قبل از اخذ مهریه به اختیار خود به ایفاء وظایفی که در مقابل شوهر دارد قیام نمود دیگر نمی‌تواند از حکم ماده قبل استفاده کند معذلک حقی که برای مطالبه مهر دارد ساقط نخواهد شد.

پس با توجه به مواردی که گفته شد اگر زن اصلا تمکین نکرده باشد، در جواب دادخواست الزام به تمکین شوهر می تواند به حق حبس خود استناد کند و از تمکین (برقراری رابطه زناشویی) خودداری کند و آن را موکول به بعد از پرداخت کامل مهریه کند.

دفتر وکالت وکیل آنلاین مهریه و طلاق در تهران

خدمات دفتر وکالت و امور حقوقی بین المللی وکیل محمد رضا مهری

دفتر وکالت مجازی وکیل آنلاین در ایران خدمات زیر را ارائه خواهد نمود.
مشاوره حقوقی آنلاین با وکلای پایه یک دادگستری در موضوعات تخصصی در همه ساعات شبانه روز.
مشاوره حقوقی حضوری با وکیل تخصصی مهریه و طلاق شمال تهران
عضویت شهروندان در بزرگترین جامعه حقوقی آنلاین کشور و برخورداری از تخفیف مشاوره و حق الوکاله.
امکان عضویت وکلای دادگستری و کارشناسان رسمی جهت معرفی به جامعه پس از تایید هیات مدیره.
قبول وکالت دادگستری بدون حضور موکل در دفتر وکیل.
خدمات وکالت ایرانیان خارج از کشور در ایران.
خدمات وکالت ایرانیان در سایر کشورها توسط وکیل رسمی.

ابطال اجراییه مهریه

وکیل زبده خانواده

معرفی بهترین وکیل مهاجرت بین المللی در تهران.
درخواست حکم جلب مهریه
بهترین وکیل کیفری تهران
بهترین وکیل ملکی تهران
بهترین وکیل دعاوی پولی و بانکی تهران
بهترین وکیل خانواده تهران
بهترین وکیل دادگاه تجدید نظر
بهترین وکیل اعاده دادرسی ودیوان عالی کشور
بهترین وکیل فرجام خواهی

نشانی دفتر وکالت وکیل آنلاین خانواده در تهران
میدان ونک- ابتدای بزرگراه حقانی- خیابان گاندی جنوبی- خیابان چهاردهم- پلاک 14- طبقه 4- واحد 9و10
تلفن های تماس با دفتر وکیل آنلاین خانواده در تهران

021-88663925
021-88663926
021-88663628
021-88796143

تماس با دفتر وکیل آنلاین مهریه و طلاق خارج از ساعات اداری و تعطیلات
ارسال پیام از طریق خط تلفن همراه به موبایل وکیل تخصصی خانواده ونک

09120067661
09120067662
09120067663
09120067664
09120067665
09120067669

ارسال پیام از طریق شماره واتس آپ و تلگرام وکیل متخصص خانواده منطقه سه

09120067664
09120067665
09120067669

پس از ارسال پیام شکیبا باشید تا جهت وقت مشاوره حضوری یا آنلاین هماهنگی صورت گیرد.
حداکثر ظرف 12 ساعت وقت مشاوره تنظیم و به شما اعلام خواهد شد.
دفتر وکیل خانواده مرکز تهران

5/5 - (32 امتیاز)

مهریه

اعتبار حکم جلب مهریهانواع حکم جلب مهریهتمدید حکم جلب مهریهچگونگی حکم جلب برای مهریهچگونگی گرفتن حکم جلب مهریهچگونه حکم جلب مهریه بگیریمچه زمانی حکم جلب برای مهریه صادر میشودحکم جلب اقساط مهریهحکم جلب بابت اقساط مهریهحکم جلب بابت مهریهحکم جلب بخاطر مهریهحکم جلب برای اقساط مهریهحکم جلب برای پرداخت مهریهحکم جلب برای پیش قسط مهریهحکم جلب برای عدم پرداخت مهریهحکم جلب برای مهریهحکم جلب برای مهریه چگونه استحکم جلب برای مهریه دادنحکم جلب برای مهریه در زمان کروناحکم جلب برای مهریه در سال ۹۸حکم جلب برای مهریه در سال ۹۹حکم جلب تقسیط مهریهحکم جلب در مهریه عندالاستطاعهحکم جلب زوج بخاطر مهریهحکم جلب سیار برای مهریهحکم جلب سیار مهریهحکم جلب شوهر برای مهریهحکم جلب عدم پرداخت مهریهحکم جلب مرد برای مهریهحکم جلب مهریهحکم جلب مهریه ۹۹حکم جلب مهریه برداشته شدحکم جلب مهریه برداشته شد 97حکم جلب مهریه چقدر اعتبار داردحکم جلب مهریه چقدر طول میکشدحکم جلب مهریه چگونه استحکم جلب مهریه چند روز اعتبار داردحکم جلب مهریه چیستحکم جلب مهریه دادراهحکم جلب مهریه در ایام کروناحکم جلب مهریه در سال 98حکم جلب مهریه در سال 99حکم جلب مهریه در کروناحکم جلب مهریه در مشهدحکم جلب مهریه عندالاستطاعهحکم جلب مهریه کروناحکم جلب مهریه و نفقهحکم جلب ندادن مهریهحکم جلب ورود به منزل مهریهدرخواست حکم جلب مهریهرفع حکم جلب مهریهساعت حکم جلب مهریهسوالات حکم جلب مهریهشرایط حکم جلب مهریهشرایط گرفتن حکم جلب مهریهصدور حکم جلب برای مهریهطریقه گرفتن حکم جلب مهریهعکس حکم جلب مهریهفرار از حکم جلب مهریهقانون جدید حکم جلب مهریهقانون حکم جلب برای مهریهقانون حکم جلب مهریهقوانین حکم جلب برای مهریهگرفتن حكم جلب مهريهگرفتن حکم جلب برای مهریهگرفتن حکم جلب مهریهگرفتن حکم جلب مهریه چقدر زمان میبردلغو حکم جلب مهریهمتن حکم جلب برای مهریهمتن حکم جلب مهریهمتن درخواست حکم جلب برای مهریهمدت اعتبار حکم جلب مهریهمدت زمان حکم جلب مهریهمراحل حکم جلب مهریهمراحل گرفتن حکم جلب مهریهمهریه حکم جلب داردمهریه حکم جلب نداردنحوه اجرای حکم جلب مهریهنحوه گرفتن حکم جلب مهریهنمونه حکم جلب سیار مهریهنمونه حکم جلب مهریهنمونه درخواست حکم جلب برای مهریهنمونه درخواست حکم جلب مهریههزینه حکم جلب مهریه

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *