بهترین وکیل خانواده ونک

بهترین وکیل خانواده ونک


با معرفی بهترین وکیل خانواده ونک همراه شما هستیم.

 حق معامله بنگاههای معاملات املاک

معامله ای را انجام داده اند و در بدو تنظیم مبایعه نامه، معاملات املاک کل مبلغ حق دلالی را از ایشان دریافت نموده اند و هم اکنون متوجه معامله با مال غیر شدند،لذا چه اقدامی می توانند انجام دهند.

✅پاسخ بهترین وکیل خانواده ونک

با استناد ماده ۳۴۸ قانون تجارت اعلام کردند که حق دلالی پس از تنظیم سند رسمی انتقال به بنگاه معاملات املاک تعلق می‌گیرد و صرف نوشتن قولنامه بنگاه را مستحق دریافت آن نمی‌کند.

لذا ایشان می توانند دعوى مطالبه مبلغ حق دلالى اخذ شده را مطرح نمایند.

⭕️نکته:

✅در پرونده مشابه ای که داشتم در رسیدگی به شکایت یک دلال معاملات املاک از یک شرکت به خواسته مطالبه وجه به میزان یک میلیارد ریال معادل صد میلیون تومان  بابت حق دلالی، دعوای خواهان علیه خوانده را رد و اعلام کرد: توجهاً به محتویات پرونده و مستندات ابرازی اصحاب دعوی و امعان نظر قرار دادن دفاعیات طرفین پرونده، ادعای خواهان به اثبات نمی‌رسد زیرا قرارداد معامله ملک مورد تراضع در مورخ ٧ مهر سال ٩٠ در بنگاه خواهان تنظیم و متعاقباً در مورخ ١٧ مهر ٩٠ یعنی فاصله ده ‌روزه فسخ شده است؛

بنابراین بنگاه زمانی می‌تواند مطالبه حق دلالی کند که معامله تمام‌شده محسوب شود.

در این رأی آمده است:

مطابق قانون، حق دلالی وقتی ثابت است که معامله خاتمه یافته باشد یعنی بین طرفین سند رسمی تنظیم‌ شود و صرف تنظیم قولنامه یا سند عادی کافی نیست؛ در واقع بنگاه کاری انجام نداده و لذا دعوی از نظر دادگاه غیرثابت تشخیص و به استناد ماده ١٩٧ قانون مدنی و ماده ٣۴٨ قانون تجارت به رد آن اظهارنظر می‌شود.

تجاوز به عنف

با اعتراض به رأی صادره، موضوع در شعبه هفتم دادگاه تجدیدنظر استان تهران مورد رسیدگی و بررسی قرار گرفت.

دادگاه پس از مطالعه پرونده، مبادرت به صدور رأی و اعلام کرده است:

با توجه به محتویات پرونده و رعایت مقررات و اصول و قواعد دادرسی و موازین قانونی صادر شده، در این مرحله از رسیدگی دلیل جدیدی که مستلزم نقض دادنامه مذکور باشد اقامه نشده زیرا که تجدیدنظرخواهان مبنا و جهت استحقاق خویش در مطالبه خواسته انجام دلالی برای متعاملین مبایعه‌‌نامه عادی مورخ ٧ مهر سال ٩٠ اعلام کرده حال اینکه معامله مزبور در تاریخ  ١٨ مهر٩٠ فسخ و بلااثر شده که دادگاه بدوی با اعمال ماده ٣۴٨ از قانون تجارت و رویه قضایی حاکم با استدلالی صائب انشاء رأی کرده بدین توضیح که اتمام معامله در مورد املاک منوط به نقل‌ و انتقال رسمی به خریداران بوده که محقق نشده و به این اعتبار، ارکان و شرایط دعوای مطروحه فراهم نیست.

لذا دادگاه با رد اعتراض واصله، دادنامه تجدیدنظر خواسته را طبق ماده ٣۵٨ قانون مرقوم، تأیید کرده و رأی صادره قطعی است.

پرسش و پاسخ در خصوص مهریه

خانمی سوال کردند تصمیم به اجراء مهریه دارند.

در زمان عقد به جهت اینکه همسر ایشان درآمد کافی نداشتند و پدرشوهرشان ثروتمند بودند و در سند ازدواج تعهد نمودند که مهریه  وی را تقبل کرده و آن را امضا نموده و در دفترخانه به ثبت رسیده شده است.فلذا موظف می‌شود مهریه عروس خود را بپردازد.

علیهذا باتوجه به ناتوانی هم اکنون پدرشوهر در پرداخت مهریه شرایط مطالبه مهریه از پدر شوهر چیست؟

✅پاسخ بهترین وکیل خانواده ونک

در صورتی که پدرشوهر پرداخت مهریه را تضمین کند اما توانایی پرداخت آن را نداشته باشد و در دادگاه اعسار و ناتوانی خود را اثبات کند و حتی نتواند اقساط مهریه را بپردازد، زن می‌تواند تا دریافت مبلغ مهریه، از دادگاه درخواست بازداشت (اعمال ماده۳ محکومیت های مالی)پدرشوهرش را داشته باشد.

فسخ نکاح به دلیل کتمان بیماری

در صورتی که پدرشوهر فوت کند، زن می‌تواند مبلغ مهریه خود را از سهم الارث شوهرش طلب کند. که دادگاه با بررسی مدارک و مزایده اموال حق زن را پرداخت می‌کند.

باید به این نکته توجه داشت که تعهد شفاهی پدرشوهر اعتباری ندارد.

پرسش و پاسخ در خصوص وکالت بلاعزل طلاق

آقایی گفتند به فرزندشان در اداره اموالشان  به جهت بیماری صعب العلاجی که دارند وکالت بلاعزل داده اند لذا هم‌اکنون چگونه می توان اقدامات وکیل بلاعزل را کنترل نمایند؟

✅پاسخ:

چند نفر به عنوان موکل می توانند به یک نفر وکالت دهند و یا اینکه یک نفر به چند وکیل وکالت دهد. این در حالی است که با توجه به جایز بودن عقد وکالت و نیز مستند به ماده ۶۷۹قانون مدنی موکل می تواند هروقت بخواهد وکیل را عزل کند مگر آنکه وکالت وکیل یا عدم عزل وکیل در ضمن عقد لازمی شرط شده باشد .

مطابق ماده ۶۵۶ قانون مدنی

وکالت عقدی است که به موجب آن یکی از طرفین طرف دیگر را برای انجام امری نایب خود می‌کند؛

بنابراین باید بیان داشت که چند نفر به عنوان موکل می‌توانند به یک نفر وکالت دهند و یا اینکه یک نفر به چند وکیل وکالت دهد.

این در حالی است که با توجه به جایز بودن عقد وکالت و نیز مستند به ماده ۶، ۷، ۹قانون مدنی موکل می‌تواند هروقت بخواهد وکیل را عزل کند مگر آنکه وکالت وکیل یا عدم عزل وکیل در ضمن عقد لازمی شرط شده باشد؛
بنابراین در این حالت عزل وکیل توسط موکل امری غیرممکن می‌گردد و این می‌تواند در اکثر موارد به ضرر موکل تمام شود،

زیرا درست است که وی مطابق ظاهر با قصد و رضای کامل اقدام به اعطای نیابت نموده است، اما در ادامه راه هرگاه خروج وکیل از مصلحت خود را دید باز هم نمی‌تواند وی را عزل کند هرچند که وکیل مطابق ماده ۶۶۶ قانون مدنی مسئول است، اما موکل برای سد راه وکیل متخلف ناگزیر از مراجعه به محاکم و طرح شکایت می‌باشد که با توجه به حجم بسیار بالای پرونده‌ها در دادگستری و نیز طولانی بودن رسیدگی در بیشتر موارد نوش داروی پس از مرگ سهراب خواهد بود.

مشاوره حقوقی تجاوز به عنف

این در حالی است که یکی از راه‌های قانونی مقابله و پیشگیری ازین وقایع، ضم نمودن وکیلی دیگر به وکیل اول می‌باشد.

به عبارتی دیگر اختیار داشتن موکل در تعیین چند وکیل همسو با مواد مختلفی از قانون مدنی همچون ماده ۶۵۶، ۶۶۹، ۶۷۰ می‌باشد بنابراین به چه مجوز قانونی می‌توان موکل را از این حق قانونی خود در راستای اعطای وکالت به چند وکیل ضمن همان وکالت یا به صورت مجزا محروم نمود.

در تایید این نظر علاوه بر مواد قانونی گفته شده به جوابیه اختصاصی شماره ۴۲۹۱/۳۴ مورخ ۳/۴/۱۳۷۶ اداره کل أمور اسناد و سردفتران سازمان ثبت نیز می‌توان اشاره نمود.

همچنین مطابق دیگر مقررات و دستور العمل‌های ثبتی موجود این امکان فراهم می‌باشد. مطابق یکی ازین مقرره‌های ثبتی به طور مثال اگر مالکی برای فروش ملک خود به کسی وکالت بلاعزل بدهد و بعداً وکیل دیگری را برای انجام همان کار تعیین و وی را به وکیل اول ضمیمه نمود که مورد وکالت را مجتمعاً انجام دهند متعاقباً آن شخص، شخص دیگر را هم تعیین نماید، وکیل مذکور در انجام مورد وکالت، می‌بایست نظر شخص سوم را هم اخذ و موافقت او را هم کسب نماید و آنگاه اقدام به وکالت شود، انجام این امر و قید آن در سند رسمی سوم مخالفتی با قوانین موجود ندارد و عملی است در حدود قانون و دارای اعتبار قانونی است.

امید است تا دفاتر اسناد رسمی همچون گذشته مطابق با آنچه گفته شد نسبت به اجرای قانون و عدالت و حفظ حقوق مردم و کمک در جلوگیری از بروز مشکلات و سوء استفاده‌های افراد از اختیاراتشان و نیز درگیر نمودن بی مورد دستگاه قضایی کشور با پرونده‌های بیشتر، توجه بیشتری داشته باشند.

وکیل مطالبه مهریه از ورثه

بهترین وکیل خانواده ونک

نمونه رای رابطه نامشروع

💠 چکیده:

ارسال پیامک غیراخلاقی از مصادیق تظاهر به فعل حرام یا رابطه نامشروع محسوب نمی‌گردد.

🔶تاریخ رای نهایی:

1393/07/28

🔶شماره رای نهایی: 9309970909300324

🔶مرجع صدور:

شعبه 29 دیوانعالی کشور

✅ رای دیوان

با توجه به این‌که ماده 638 قانون مجازات اسلامی

ناظر به مواردی است که اشخاص و افراد علناً در انظار و اماکن عمومی و معابر تظاهر به عمل حرام می‌نمایند.

و موضوع مطروحه (مانحن‌فیه) که ارتکاب فعل حرام قید و برای آن مستنداً به ماده مرقوم تعیین مجازات گردیده از زمره جرائم مندرج در ماده مزبور خارج می‌باشد و از جهتی حکم به تعیین مجازات یا اقدام تأمینی و تربیتی و اجرای آن‌ها مطابق ماده 12 قانون مجازات اسلامی باید از طریق دادگاه صالح به‌موجب قانون و با رعایت شرایط و کیفیات مقرر در آن باشد بنابراین مانحن‌فیه که صرف ردوبدل نمودن پیامک و به‌صورت مخفیانه بوده از مصادیق ماده فوق خارج می‌باشد و تعیین مجازات وجاهت ندارد، لذا استناد دادگاه محترم به ماده 638 قانون مجازات اسلامی صحیح و قانونی نبوده و پرونده از این حیث ناقص می‌باشد، بنابراین به استناد بند 2 شق ب ماده 265 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری ضمن نقض آن مجدداً جهت رسیدگی به همان شعبه ارجاع می‌گردند.

رئیس شعبه بیست و نهم دیوان عالی کشور ـ مستشار

دفتر بهترین وکیل خانواده ونک

دفتر وکالت وکیل آنلاین در تهران

دفتر وکالت و امور حقوقی بین المللی وکیل محمد رضا مهری بنا به مقتضیات روز جامعه تصمیم به اجرایی کردن سریعتر پروژه استارت آپ وکیل در ایران نموده است.

با توجه به ضرورت کم کردن حجم مراجعین به اماکن عمومی.

کم کردن رفت و آمدهای غیر ضروری شهروندان در سطح شهر.

وکیل پرونده استرداد جهیزیه و هدایا

کمک به متمرکز شدن امور اداری، حقوقی و مالیاتی شهروندان در سراسر ایران.

سایت جدید دفتر حقوقی محمد رضا مهری با عنوان وکیل آنلاین آغاز به کار نموده است.

دفتر وکالت مجازی وکیل آنلاین در ایران خدمات زیر را ارائه خواهد نمود.

ارائه منظم اطلاعات و مشاوره حقوقی رایگان صرفا از طریق درج مقالات علمی حقوقی.

امکان مشاوره حقوقی آنلاین با وکلای پایه یک دادگستری در موضوعات تخصصی در همه ساعات شبانه روز.

مشاوره حقوقی حضوری با وکیل تخصصی پس از تعیین وقت قبلی.

عضویت شهروندان در بزرگترین جامعه حقوقی آنلاین کشور و برخورداری از تخفیف مشاوره و حق الوکاله.

امکان عضویت وکلای دادگستری و کارشناسان رسمی جهت معرفی به جامعه پس از تایید هیات مدیره.

قبول وکالت دادگستری بدون حضور موکل در دفتر وکیل.

خدمات وکالت ایرانیان خارج از کشور در ایران.

خدمات وکالت ایرانیان در سایر کشورها توسط وکیل رسمی.

در صورت نیاز به خدمات مشاوره حقوقی، تهیه و تنظیم لوایح و دادخواست و شکواییه های حقوقی، تنظیم قرارداد های حقوقی، مالیاتی و اداری با دفتر حقوقی محمد رضا مهری تماس بگیرید.

نشانی دفتر وکالت وکیل آنلاین خانواده در تهران

میدان ونک- ابتدای بزرگراه حقانی- خیابان گاندی جنوبی- خیابان چهاردهم- پلاک 14- طبقه 4- واحد 9و10

تلفن های تماس با دفتر وکیل آنلاین خانواده در تهران

021-88663925

021-88663926

021-88663628

021-88796143

تماس با دفتر وکیل آنلاین خانواده خارج از ساعات اداری و تعطیلات

ارسال پیام از طریق خط تلفن همراه به موبایل وکیل تخصصی خانواده شمال تهران

09120067661

09120067662

09120067663

09120067664

09120067665

09120067669

ارسال پیام از طریق شماره واتس آپ و تلگرام وکیل متخصص خانواده تهران

09120067664

09120067665

09120067669

پس از ارسال پیام شکیبا باشید تا جهت وقت مشاوره حضوری یا آنلاین هماهنگی صورت گیرد.

حداکثر ظرف 12 ساعت وقت مشاوره تنظیم و به شما اعلام خواهد شد.

بهترین وکیل خانواده ونک

دفتر وکیل پایه یک ویژه پرونده خانواده ونک

5/5 - (48 امتیاز)

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *