بررسی موضوع الزام مرد به تمکین بحث نوشتار امروز است.

در روابط خاص بین زن و شوهر تمکین از وظایف آن و خاص زن محسوب می شود.

ابراز تمایل از سوی زن برای داشتن رابطه جنسی از مصادیق تمکین خاص است.

اما تمایل مرد به داشتن رابطه جنسی را نمی توان تحت عنوان تمکین مرد مورد بررسی قرار داد.

تمکین مرد که موضوع خاص رابطه جنسی و زناشویی را در بر می گیرد از حقوق مسلم زن در ازدواج است.

اما دادگاه خانواده نمی تواند حکم به الزام مرد به تمکین خاص نسبت به زن صادر نماید.

در این گونه موارد برای زن صرفاً حق مراجعه به دادگاه جهت اثبات عسر و حرج وجود دارد.

در صورتی که حاکم دادگاه خانواده عسر و حرج زوجه را احراز کند و زوج حاضر به طلاق نباشد دادگاه به جانشینی از امتناع کننده حکم طلاق زوجه را صادر خواهد نمود.

برای اطلاع از شرایط تقدیم دادخواست طلاق از سوی زوجه به دلیل عدم تمکین مرد، با دفتر وکالت محمد رضا مهری یکی از بهترین وکلای خانواده در شمال تهران تماس بگیرید.

سوالات مهم در بررسی حکم عدم تمکین مرد

  • برای اثبات ناتوانی جنسی مرد در دادگاه خانواده چه دلایلی لازم است؟
  • بهترین وکیل جهت اثبات عدم تمکین مرد در شمال تهران کیست؟
  • وکیل متخصص دادگاه خانواده شمال تهران چگونه قابل دسترسی است؟
  • آیا مراتب قانونی نحوه طرح شکایت عدم تمکین مرد را می‌دانید؟
  • دادگاه خانواده شمال تهران چه صلاحیت هایی دارد؟

دلایلی که عدم تمکین خاص مرد را در دادگاه خانواده اثبات می نماید

الف: شهادت شهود

ممکن است شوهر شما نزد مشاور خانواده اقرار به نداشتن رابطه جنسی با شما نموده باشد.

مشاور خانواده یا روانشناس مکلف به حفظ اسرار بیماران مراجعه کننده هست.

اما در صورتی که مراجع قضایی این امر را استعلام نمایند و یا مشاور خانواده را به عنوان مطلع به دادگاه احضار نمایند می توانند این موضوع را نزد دادگاه بازگو کند

یا اینکه مرد، نزد افرادی اقرار به نداشتن رابطه جنسی با همسرش نماید.

در این صورت اگر آن اشخاص حاضر به شهادت در دادگاه باشند، می توان این امر را اثبات نمود.

ب: استعلام از پزشکی قانونی

مواردی که ادعای عدم توانایی جنسی مرد مطرح می‌شود، دادگاه مرد را برای انجام معاینات تخصصی به پزشکی قانونی معرفی می نماید.

با انجام آزمایش های لازم در پزشکی قانونی، داشتن توانایی جنسی یا عدم توان جنسی مرد به دادگاه اعلام میشود.

نظریه پزشکی قانونی در حکم نظریه کارشناسی و قابل اعتراض از سوی طرفین است.

در این صورت دادگاه اگر صحت مقرون به واقع اعتراض را احراز نماید موضوع را به کمیسیون بالاتر در پزشکی قانونی ارجاع می دهد.

ج: اقرار مرد

ممکن است شوهر نزد مقامات رسمی مانند مامورین انتظامی یا اعضای شورای حل اختلاف یا دادگاه خانواده اقرار به نداشتن رابطه جنسی با همسرش نماید.

در صورتی که اقرار نزد دادگاه و مقام قضایی رسیدگی کننده به این موضوع واقع شود اقرار رسمی محسوب شده و غیرقابل انکار خواهد بود.

شرایط عمومی اقرار در اینگونه دعاوی نیز مانند سایر دعاوی است.

یعنی اقرار کننده باید قصد و جزم در اقرار داشته و عاقل و بالغ باشد.

برای دیدن شرایط انکار بعد از اقرار در دادگاه به نوشتاری در همین موضوع در سایت دفتر وکالت محمد رضا مهری وکیل پایه یک دادگستری مراجعه فرمایید.

ارسال اظهارنامه قبل از طرح دعوای الزام به تمکین

📍تعریف اظهارنامه

در مسائل یا دعاوی حقوقی وسیله ای است برای بیان اظهارات خود به طرف مقابل

✅اگر کسی خواهان حق خود باشد (قبل از طرح دعوی) میتواند اجرا و یا استیفای حق خود را به وسیله اظهارنامه از طرف مقابل بخواهد و در صورت عدم انجام آن اقدام به طرح دعوی کند.

نکته👈در اظهارنامه محدودیت در زمان وجود ندارد به عبارت دیگر هر زمان که خواهان بخواهد میتواند اظهارنامه بفرستد.

نکته👈عمومآ اظهارنامه قبل از طرح دعوی اصلی استفاده میشود.

نکته👈دادگاه صالح برای ارسال اظهارنامه دادگاه محل اقامت خواهان است(برعکس دادخواست)

نکته👈اظهارنامه توسط اداره ثبت اسناد و املاک کشور یا دفاتر دادگاه ابلاغ میشود.

📄👓شرایط قانونی ارسال اظهارنامه

احراز هویت اظهارکننده:

شخصی که اظهارنامه را تسلیم می‌کند، اگر اصالتاً آن را تقدیم ‌کند، یعنی خود، ذی‌حق یا مدعی حق باشد_با ارایه مدارک شناسایی قانونی نظیر شناسنامه

چنانچه اظهارنامه را شخص دیگری مانند وکیل، قیم یا ولی به نمایندگی از ذی‌حق تقدیم ‌کند_علاوه بر احراز هویت او توسط مسئول دایره اظهارنامه، لازم است که فتوکپی مصدق (تاییدشده) مدرک که سمت او را اثبات کند، نیز تسلیم شود تا به همراه اظهارنامه برای طرف ارسال شود.

ابطال تمبر هزینه قانونی

بر روی برگ اظهاریه طبق تعرفه قانونی باید تمبر ابطال شود.

📢طبق تبصره ماده ۱۵۶ قانون آیین دادرسی مدنی، اداره ثبت اسناد و دفا‌تر دادگاه‌ها می‌توانند از ابلاغ اظهارنامه‌هایی که حاوی مطالب خلاف اخلاق و خارج از نزاکت باشد، خودداری کنند.

البته باید توجه داشت که اگر اداره ثبت یا دفتر دادگاه اظهارنامه حاوی مطالب خلاف اخلاق یا خارج از نزاکت را ابلاغ کند، به نظر می‌رسد که مسئولیتی نخواهد داشت.

زیرا ابلاغ نکردن این گونه اظهارنامه‌ها برای اداره ثبت یا دفتر دادگاه تکلیف نیست، بلکه مجاز است که آنها را ابلاغ نکنند و اجازه نیز دلیل بر اختیار است.

تسلیم اظهارنامه و پیوست‌های آن به تعداد مقرر قانونی:

معمولا اظهارنامه و ضمایم آن باید لااقل در سه نسخه به مرجع ارسال اظهارنامه تقدیم شود که یک نسخه در بایگانی دایره مذکور می‌ماند، یک نسخه به طرف ابلاغ و تسلیم می‌شود و نسخه‌ای نیز به عنوان نسخه ابلاغ‌شده به اظهارکننده تسلیم می‌شود که همراه گزارش مأمور ابلاغ مبنی بر چگونگی ابلاغ اظهارنامه 👈ابلاغ واقعی یا ابلاغ قانونی است

در صورتی که در محل اقامت خوانده یا مخاطب اظهارنامه ؛ مأمور ابلاغ و یا سایر مراجع جهت ابلاغ موجود نباشند👈برگ‌های اظهارنامه با پست سفارشی ارسال می‌شود

نکته👈اگر برگ‌های ارسال عیناً اعاده نشد، قبض رسید پستی دلیل ابلاغ محسوب می‌شود. وقتی که مخاطبان اظهارکننده متعدد باشند، همانند 👈موردی که خواندگان دعوا متعدد هستند، باید اظهارنامه به تعداد آن‌ها به علاوه دو نسخه باشد.

تسلیم وجه یا مال یا سند به موجب ماده ۱۵۷ قانون آیین دادرسی مدنی، در صورتی که اظهارنامه مشعر به تسلیم وجه یا مال یا سندی از طرف اظهارکننده باشد، آن وجه یا مال یا سند باید در موقع تسلیم اظهارنامه به مرجع ابلاغ (دفتر دادگاه یا اداره ثبت اسناد) تحت نظر و حفاظت‌‌ همان مرجع قرار گیرد؛ مگر آنکه طرفین هنگام تعهد محل و ترتیب دیگری را تعیین کرده باشند.

عدم تمکین مرد

عدم تمکین مرد

وکیل پرونده عدم تمکین مرد

در صورتی که نیاز به وکیل تخصصی در موضوع عدم تمکین مرد دارید با شماره های زیر تماس بگیرید.

برای مشاوره حقوقی با وکیل پایه یک دادگستری متخصص در پرونده تمکین

ساعت‌های کار روزهای شنبه تا چهارشنبه 19 الی9 و پنجشنبه‌ها15 الی9

راه‌های ارتباطی با دفتر وکیل محمد رضا مهری

021-88663925

021-88663926

021-88663927

021-88663628

021-88795408

021-88796143

خدمات دفتر وکالت محمد رضا مهری وکیل پایه یک دادگستری

مشاوره حقوقی در تمامی موضوعات قابل طرح در دادگاه های ایران

تهیه و تنظیم انواع دادخواست و لایحه برای دادگاه حقوقی

تهیه و تنظیم شکواییه و لایحه برای دادسراها و دادگاه های کیفری

مطالعه پرونده و تنظیم لایحه تخصصی تجدیدنظرخواهی

مطالعه پرونده و تنظیم لایحه تخصصی درخواست اعاده دادرسی کیفری و حقوقی

مطالعه پرونده و تهیه دادخواست یا درخواست فرجام خواهی به صورت تخصصی

تنظیم صورتجلسات در طلاق توافقی و سایر توافقات

تهیه و تنظیم سازش نامه توافق نامه و انواع قرارداد در حقوق داخلی

مشاوره حقوق بین الملل و حقوق مهاجرت

معرفی وکیل در سایر کشورها برای انجام موضوع اقامت و تابعیت اتباع ایرانی

قبول وکالت در پرونده های بین المللی

قبول وکالت در پرونده های داخلی

قبول وکالت در پرونده های ایرانیان مقیم خارج از کشور

قبول وکالت در پرونده های سرمایه گذاری در خارج از کشور به منظور اخذ اقامت

داوری در تمامی قراردادهای داخلی و بین المللی

اجرای رای داوری، قبول ابطال رای داوری در دادگاه های ایران و دادگاه های بین المللی

شماره موبایل وکیل تخصصی پرونده عدم تمکین مرد

09120067661

09120067662

09120067663

09120067664

09120067665

09120067669

درخواست وقت مشاوره با محمدرضا مهری، مدیر موسسه حقوقی مهر پارسیان، از طریق شماره های اعلامی امکان پذیر است.

نشانی دفتر وکالت تخصصی خانواده

تهران- میدان ونک- گاندی جنوبی- خیابان 14- پلاک14- طبقه4- واحد 9- دفتر وکالت محمدرضا مهری

دفتر وکیل پایه یک دادگستری تهران

حقوق مالی زوجه

بهترین وکیل خانوادهعدم تمکین مردمشاوره حقوق خانوادهمشاوره حقوقیوکیل پایه یک دادگستری خانوادهوکیل خانوادهوکیل خانواده در تهرانوکیل محمدرضا مهری

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *