موضوع نوشته امروز رابطه نامشروع از طریق پیامک عاشقانه است.
دلیل عبارت از امری است که هر کدام از طرفین دعوا برای اثبات ادعای خود به آن استناد می کنند.
در بعضی از پرونده ها ممکن است دلایل متقن و محکمه پسند جهت اثبات ادعای شخص وجود نداشته باشد.
در پرونده های کیفری، حصول علم از راه متعارف برای قاضی می تواند ثابت کننده ارتکاب جرم توسط وی باشد.
اما در پرونده رابطه نامشروع و یا شکایت از همسر بابت رابطه نامشروع، معمولا امکان ارائه دلیل محکم وجود ندارد.
ارسال پیامک‌های عاشقانه اماره بر وقوع رابطه نامشروع است.
اما نمی تواند به عنوان دلیلی در اثبات رابطه نامشروع اعم از زنا یا مادون زنا قرار گیرد و بی توجهی قاضی به این موضوع می توان موجب محکومیت انتظامی وی شود.
دفتر وکالت محمدرضا مهری به عنوان وکیل تخصصی دادسرای ارشاد ویژه امنیت اخلاقی ناحیه 38 تهران، و همچنین مجتمع قضایی ویژه ارشاد، همراه شما در پرونده های رابطه نامشروع خواهد بود.
در ادامه بحث به بررسی نمونه رای درباره رابطه نامشروع از طریق پیامک عاشقانه خواهیم پرداخت.

سوالات مهم در بررسی موضوع رابطه نامشروع از طریق پیامک عاشقانه

علم قاضی در جرایم منافی عفت و رابطه نامشروع تا چه حدی مورد قبول است؟
آیا شهادت شهود در اثبات رابطه نامشروع حجیت دارد؟
برای یافتن بهترین وکیل مجتمع قضایی ویژه ارشاد تهران چه باید کرد؟
هزینه دفاع وکیل در پرونده رابطه نامشروع چگونه تعیین می شود؟

نمونه رای درباره اثبات رابطه نامشروع مادون زنا از طریق ارسال پیامک عاشقانه

?تاریخ رای نهایی: 1392/12/27
?شماره رای نهایی: 9209970222101273

✅رای بدوی

به موجب کیفرخواست شماره 92103055-29/7/92 صادر شده از دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه 21 تهران 1- ز.س. فرزند س.، 43 ساله، اهل و ساکن تهران و متأهل و مسلمان و فاقد سابقه کیفری با وکالت ش.غ. 2- ه.ع. فرزند ح.، 46 ساله، اهل و ساکن تهران و متأهل و مسلمان و فاقد سابقه کیفری و شغل نظامی متهم هستند به ارتکاب رابطه نامشروع موضوع شکایت همسر متهمه م.ی. فرزند م.، 54 سـاله با وکالت م.الف..
دادگاه با عنایت به شکایت شاکی و ارائه پرینت پیام‌های عاشقانه فی‌مابین متهمان و با عنایت به تحقیقات به عمل آمده و نحوه آشنایی متهمان و نیز متهم ردیف دوم اقرار دارد خط تلفن همراه 910 متعلق به خود را در اختیار متهمه قرار داده بود.
و ملاحظه متون پیام‌های عاشقانه (صفحات 26 و 47) که مورد اقرار صریح متهم به شرح ذیل صورت‌جلسه 27/8/92 قرار گرفت بیانگر روابط غیرشرعی و اعمال مندرج در ماده 637 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 است.
لذا به استناد ماده یاد شده و با اختیار حاصله از ماده 38 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 (بند ث) به جهت حسن سابقه متهمان و فقد سابقه کیفری آنان و دارا بودن فرزندان بزرگسال و به جهت رعایت حفظ کانون خانواده هر یک از متهمان را مستحق تخفیف می‌داند.
لذا هر یک را به پرداخت سه میلیون ریال جزای نقدی بدل از شلاق در حق صندوق دولت محکوم می‌کند.
این رأی حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

?رئیس شعبه 1089 دادگاه عمومی جزایی تهران

پ.ن
دادسرای ناحیه 21 تهران با نام دادسرای ارشاد از مرداد 1398 به دادسرای ویژه جرایم امنیت اخلاقی ناحیه 38 تهران تغییر نام داده است.
مکان دادسرای ارشاد تهران تغییر نداشته است.
شعبه 1089 دادگاه کیفری دو تهران به عنوان دادگاه ویژه جرایم امنیت اخلاقی مشغول فعالیت است.
این شعبه در مجتمع قضایی ویژه ارشاد در خیابان مطهری تهران واقع شده است.

رای دادگاه تجدید نظر رابطه نامشروع از طریق پیامک عاشقانه

در خصوص اعتراض و تجدیدنظرخواهی آقای م.الف. به وکالت از م.ی. از دادنامه شماره1016 مورخه 2/9/92 صادره از شعبه 1089 دادگاه عمومی جزایی تهران که به موجب آن آقای ه.ع. و خانم ز.س. به اتهام نامشروع موضوع شکایت تجدیدنظرخواه محکومیت حاصل نموده‌اند.
با ملاحظه محتویات پرونده و لایحه اعتراضیه تجدیدنظرخواه و این‌که از ناحیه ایشان ایراد و اشکال موجه و مؤثری که مطابق شقوق مندرج در ماده 240 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری موجبات نقض دادنامه موصوف و رسیدگی بیشتر را ایجاب نماید مطرح نگردیده است.
دادنامه بدوی از هر حیث موافق مقررات و موازین قانونی اصدار یافته است،.
لذا دادگاه مستنداً به بند الف از ماده 257 قانون مارالذکر ضمن رد تجدیدنظرخواهی به عمل آمده دادنامه معترض‌عنه را عیناً تأیید و استوار می‌نماید.
رأی صادره با لحاظ ماده 248 قانون مرقوم فوق قطعی است.

?رئیس شعبه 21 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه

پ.ن شعبه 21 دادگاه تجدیدنظر استان تهران در ساختمان دادگاه انقلاب اسلامی تهران قرار دارد.
دادگاه انقلاب اسلامی تهران در خیابان شریعتی ابتدای خیابان معلم واقع شده است.
رسیدگی در دادگاه تجدیدنظر بدون حضور طرفین انجام می شود.
اعتراض به رای کیفری نیازی به تبادل لوایح ندارد.
در صورت نیاز به حضور طرفین دادگاه تجدیدنظر تشکیل جلسه خواهد داد.

ماده ۶۳۷ قانون مجازات اسلامی

هر گاه زن و مردی که بین آنها علقه زوجیت نباشد، مرتکب روابط نامشروع یا عمل منافی عفت غیر از زنا از قبیل تقبیل یا مضاجعه ‌شوند، به شلاق تا نود و نه ضربه محکوم خواهند شد و اگر عمل با عنف و اکراه باشد فقط اکراه‌کننده تعزیر می‌شود.
ماده 38 قانون مجازات اسلامی سال 92
ماده 38- جهات تخفیف عبارتند از:
الف- گذشت شاکی یا مدعی خصوصی
ب- همکاری مؤثر متهم در شناسایی شرکا یا معاونان، تحصیل ادله یا کشف اموال و اشیاء حاصله از جرم یا به کار رفته برای ارتکاب آن
پ- اوضاع و احوال خاص مؤثر در ارتکاب جرم، از قبیل رفتار یا گفتار تحریک‌‌‌آمیز بزه‌دیده یا وجود انگیزه شرافتمندانه در ارتکاب جرم
ت- اعلام متهم قبل از تعقیب یا اقرار مؤثر وی درحین تحقیق و رسیدگی
ث- ندامت، حسن سابقه و یا وضع خاص متهم از قبیل کهولت یا بیماری
ج- کوشش متهم به‌منظور تخفیف آثار جرم یا اقدام وی برای جبران زیان ناشی از آن
چ- خفیف بودن زیان وارده به بزه‌دیده یا نتایج زیانبار جرم
ح- مداخله ضعیف شریک یا معاون در وقوع جرم
تبصره1- دادگاه مکلف است جهات تخفیف مجازات را در حکم خود قید کند.
تبصره2- هرگاه نظیر جهات مندرج در این ماده در مواد خاصی پیش‌بینی شده باشد، دادگاه نمی‌تواند به موجب همان جهات، مجازات را دوباره تخفیف دهد.

دفتر وکیل تخصصی دادسرا و دادگاه ارشاد تهران

در صورتی که نیاز به وکیل تخصصی در موضوع جرایم منافی عفت دارید با شماره های زیر تماس بگیرید.
برای مشاوره حقوقی با وکیل پایه یک دادگستری متخصص در رابطه نامشروع از طریق پیامک عاشقانه
ساعت‌های کار روزهای شنبه تا چهارشنبه 19 الی9 و پنجشنبه‌ها15 الی9

راه‌های ارتباطی با دفتر وکیل محمد رضا مهری

021-88663925
021-88663926
021-88663927

شماره موبایل وکیل تخصصی پرونده رابطه نامشروع شمال تهران

09120067661
09120067662
09120067663
درخواست وقت مشاوره با محمدرضا مهری، مدیر موسسه حقوقی مهر پارسیان، از طریق شماره های اعلامی امکان پذیر است.
نشانی دفتر وکالت تخصصی دادسرای امنیت اخلاقی تهران
تهران- میدان ونک- گاندی جنوبی- خیابان 14- پلاک14- طبقه4- واحد 9- دفتر وکالت محمدرضا مهری
دفتر وکیل پایه یک دادگستری تهران

امتیاز دهی به مقاله

2 دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

باز کردن چت
سلام، به سایت موسسه حقوقی مهر پارسیان خوش آمدید. چطوری میتونیم کمکتون کنیم؟