جرایم علیه خانواده

 

یکی از قدیمی ترین قوانین مصوب در ایران، قانون مدنی می‌باشد. در قانون مدنی، تکلیف تمامی مواردی که امکان طرح بین افراد خانواده را دارد پیش بینی شده است. با توجه به حساسیت فوق العاده دعاوی خانواده در همه کشورها، قانونگذاران ایران نیز در ادوار مختلف تاریخ، با تصویب قانون حمایت خانواده، سعی در حمایت ویژه از خانواده و افراد مرتبط با خانواده داشته اند. دعاوی کیفری علیه افراد خانواده با توجه به جایگاه و اختیارات قانونی و اجتماعی آنها متفاوت است و ضمانت اجراهای خاص خود را دارد. حق و تکلیف ابوین در نگهداری و حضانت فرزندان و تربیت صحیح آنها، این باور را تقویت می‌کند که رسیدگی به عدم انجام حقوق و تکالیف و الزامات قانونی نیز با ضمانت اجراهای سخت تری روبرو خواهد بود.

گروه تخصصی وکلای خانواده مهر با همکاری صدها وکیل پایه یک دادگستری در ایران، تمامی دعاوی مربوط به خانواده، به ویژه دعاوی کیفری و مالی خانواده را به صورت تضمین به پیگیری قانونی و جدی پذیرفته و به انجام خواهد رساند.

در ادامه به موضوع جرایم شخصی علیه خانواده که معمولا توسط زوجین قابل ارتکاب است با تقسیم بندی، جرایم قبل از تشکیل خانواده، جرایم هنگام ازدواج و جرایم بعد از ازدواج خواهیم پرداخت و عزیزان می‌توانند پاسخ سوالات احتمالی خود را که توسط محمدرضا مهری بهترین وکیل خانواده در تهران داده خواهد شد مطالعه نمایند.

شرایط طلاق از طرف شوهر

 

جرایم مربوط به مرحله تشکیل خانواده

انکار زوجیت با علم به صحت ازدواج: اگر شخص حقیقی و یا ورثه وی، به دروغ زوجیت مسلم شخصی را که از آن علم و اطلاع دارند، انکار نمایند، بر اساس قانون حمایت خانواده مصوب سال 1391 به تحمل حبس تعزیری درجه 6 و یا پرداخت جزای نقدی درجه 6 محکوم خواهند شد.

ادعای زوجیت برخلاف واقع، طرح شکایت کیفری عدم اثبات زوجیت و یا طرح دعوای حقوقی اثبات زوجیت بر خلاف واقع نیز مشمول حکم ماده 52 قانون حمایت خانواده خواهد بود.

ازدواج با زن ایرانی بدون اجازه دولت ایران: ازدواج زن ایرانی با مرد خارجی، باید با اجازه رسمی دولت ایران انجام شود. صدور این اجازه نامه با تهیه مدارک و ارائه آن به وزارت کشور امکان پذیر است. هرگاه تبعه خارجی بدون در نظر گرفتن ماده 1060 قانون مدنی با زن ایرانی ازدواج نماید، محکوم به حبس تعزیری درجه 5 خواهد شد.

 ازدواج با دختری که به سن ازدواج نرسیده است: اگر مردی قبل از اینکه دختری به سن 13 سال برسد بر خلاف ماده 1041 قانون مدنی با این دختر ازدواج نماید، به حبس تعزیری درجه 4 محکوم خواهد شد. در صورت فوت دختر بر اثر رابطه جنسی، پرداخت دیه هم به محکومیت مرد اضافه خواهد شد.

همدستی ولی قهری، مادر یا سرپرست قانونی دختر زیر 13 سال که نقش مستقیم در این ازدواج داشته باشد، به حبس تعزیری درجه 6 محکوم خواهد شد.

 عدم ثبت واقعه ازدواج: وظیفه ثبت ازدواج دائم و ثبت ازدواج موقت در مواردی که در قانون الزامی است، به عهده مرد گذارده شده است. در صورت عدم ثبت رسمی ازدواج ظرف یکماه پس از وقوع آن بدون عذر موجه، به استناد ماده 49 قانون حمایت خانواده جدید، مستوجب محکومیت کیفری مرد به پرداخت جزای نقدی درجه 5 و یا تحمل حبس درجه 7 می‌باشد.

حقوق خانواده در اتریش

 تدلیس و فریب در ازدواج: فریب و تدلیس در ازدواج که شرح آن با مقاله ای تحت همین عنوان در وب سایت گروه وکلای مهر وجود دارد، به موجب قانون مجازات اسلامی، در صورت اثبات موجب محکومیت فریب دهنده به تحمل 6 ماه تا 2 یال حبس تعزیری خواهد بود.

 ازدواج با زنی که در عده است و ازدواج با زن شوهردار: زنی که در عقد ازدواج مردی قرار دارد، حاضر به ازدواج با مرد دیگری شود و یا با توجه به لزوم رعایت عده در ایام عده با مرد دیگری ازدواج کند، و همینطور، مردی که با توجه به متاهل یا در عده بودن زنی، وی را به همسری برگزیند، محکوم به تحمل حبس از 6 ماه تا 2 سال و یا پرداخت 3 تا 12 میلیون ریال جزای نقدی خواهد شد.

 

جرایم علیه خانواده مربوط به بعد از ازدواج

ترک انفاق همسر و فرزندان: داشتن استطاعت مالی برای مرد و تمکین زن از شوهر، شروط برخورداری زن از حق دریافت نفقه محسوب می‌شود. هر مردی با داشتن شرایط فوق، از پرداخت نفقه همسر و فرزندان و افراد واجب النفقه خودداری نماید به حبس تعزیری درجه 6 محکوم می‌شود. فرزند حاصل از لقاح مصنوعی نیز در حکم فرزند می‌باشد.

عدم انجام تکالیف حضانت- ممانعت از ملاقات طفل با اشخاص ذیحق- ترک حضانت: یکی از جرایم علیه خانواده که بر اساس قانون حمایت خانواده سال 1391، به عنوان قانون حاکم بر روابط زوجین دارای فرزند مشترک پذیرفته شده است، عدم انجام تکالیف مقرر در قانون برای کسی است که حضانت فرزند به عهده وی گذاشته شده است. گاهی ممکن است حضانت قراردادی باشد یعنی اینکه طرفین توافق به سرپرستی و نگهداری فرزند توسط یکی از والدین داشته باشند. گاهی نیز ممکن است حضانت بر اساس قانون تعیین شده باشد که شرح آن در وب سایت موسسه حقوقی طلیعه عدالت و مهر پارسیان قابل مطالعه می‌باشد.

مشاوره حقوقی نحله

شخصی که حضانت فرزند به عهده اوست، در صورتی که نسبت به انجام تکالیف مقرر در قانون اقدام ننماید و یا مانع ملاقات افراد ذیحق با طفل شود، به محکومیت به پرداخت جزای نقدی درجه هشت، یعنی تا ده میلیون ریال محکوم می‌شود. در صورت تکرار جرم، به حداکثر مجازات مقرر در قانون محکوم خواهد شد.

ضرب و جرح همسر و فرزندان: جرم قابل تصور دیگری که ممکن است بعد از عقد ازدواج به وقوع بپیوندد و به استناد آمار پزشکی قانونی کشور در صدر جرایم خانوادگی قرار دارد، ضرب و جرح همسر می‌باشد. در موارد بسیاری ضرب و جرح شوهر نیز توسط زن به وقوع پیوسته است. مجازات کتک زدن همسر و مجازات فحاشی به همسر، به همراه شرح کامل مجازات تهدید به قتل همسر را در سایت موسسه حقوقی  و داروی مهر پارسیان مطالعه فرمایید.

 

جرایم علیه خانواده بعد از طلاق

عدم ثبت طلاق- عدم ثبت فسخ نکاح- عدم ثبت رجوع و بطلان ازدواج: ثبت طلاق و انحلال نکاح و همچنین ثبت رجوع در طلاق رجعی به مانند ثبت ازدواج به عهده مرد قرار دارد. در صورتی که تا یکماه از تاریخ وقوع هر کدام از این وقایع، مرد با حضور در دفتر رسمی طلاق و ازدواج نسبت به ثبت اقدام نکند، مورد تعقیب کیفری قرار خواهد گرفت.

تهدید به قتل همسر بعد از طلاق: در مراجعات متعدد به گروه وکلای مهر، تعدادی از موکلین از تهدید به قتل از سوی همسر بعد از اجرای صیغه طلاق سخن گفته اند. تهدید به قتل همسر سابق از طریق ارسال پیامک و یا از طریق فضای مجازی حسب مورد قابل طرح شکایت در دادسرای عمومی و یا دادسرای جرایم رایانه ای می‌باشد.

مشاوره حقوقی محجورین

ایجاد مزاحمت بعد از طلاق: هر گونه مزاحمتی که بعد از طلاق از سوی همسر سابق به وقوع بپیوندد قابل شکایت در مراجع قضایی و دادسرا می‌باشد.

 

دادسرا و دادگاه صالح جهت رسیدگی به جرایم علیه حقوق و تکالیف خانواده

با توجه به اینکه رسیدگی به کلیه جرایم در صلاحیت عام دادسرای عمومی محل ارتکاب جرم قرار دارد و همچنین رویه معمول بر محاکم قضایی در پذیرش شکایت ترک انفاق، ضرب و جرح عمدی همسر و فرزندان، تدلیس و فریب در ازدواج، سایر عناوین جزایی و جرایم علیه خانواده نیز در دادسرای عمومی محل ارتکاب جرم قابل پیگیری می‌باشد. دادگاه کیفری 2 نیز مرجع رسیدگی به کیفرخواست دعاوی کیفری خانواده و یا رسیدگی به اعتراض به قرار منع تعقیب و حل اختلاف بین بازپرس و دادستان خواهد بود.

 

وکیل خوب خانواده در تهران

موسسه حقوقی و پژوهشی محمدرضا مهری با داشتن بیش از 15 سال سابقه موفق در ارائه خدمات حقوقی در موضوعات مختلف از جمله دعاوی خانواده، وصول و مطالبه مهریه، حضانت فرزندان، مطالبه نفقه فرزندان، وکیل طلاق توافقی، وکیل طلاق به درخواست زوجه و سایر دعاوی خانواده، امکان بررسی و اظهار نظر ده وکیل برتر خانواده در ایران را در پرونده‌های خانواده موکلین فراهم نموده است.

جهت مشاوره حقوقی خانواده در کلیه موضوعات خانواده با وکیل خوب خانواده در تهران و سراسر ایران با ما تماس بگیرید.

دپارتمان حقوق خانواده گروه وکلای مهر

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *