پشیمانی از بخشش مهریه

بذل و بخشش مهریه و پشیمانی از بخشش مهریه موضوعی است که این روزها ذهن بسیاری از زوجین را به خود مشغول کرده است چرا که زوجین معمولا به دلایلی از جمله عدم تسلط بر مسائل و مباحث حقوق خانواده، از پیامدهای حقوقی پشیمانی از بخشش مهریه اطلاعاتی ندارند. برخی از خانم ها مهریه‌ای را که در ضمن عقد نکاح بر عهده شوهر قرار می دهند را به دلایلی بذل و بخشش می نمایند و پس از بذل و بخشش مهریه، به دلایلی از جمله اختلافات خانوادگی از این بذل و بخشش پشیمان می شوند. سوالاتی عدیده ای در بحث پشیمانی از بخشش مهریه توسط موکلین مطرح شده است لذا مشاور گروه وکلای مهر سعی نموده است مقاله ای با عنوان پیامد حقوقی پشیمانی از بخشش مهریه را در سایت موسسه حقوقی طلیعه عدالت و مهر پارسیان برترین موسسه حقوقی تهران  به مدیریت محمدرضا مهری برای مطالعه شما عزیزان به اشتراک بگذارد.

سوالات متعدد در خصوص پشیمانی از بخشش مهریه

  • پیامدهای حقوقی پشیمانی از بخشش مهریه چیست؟ راه صحیح بخشش مهریه چیست؟
  • آیا زوجه می‌تواند پس از بخشش مهریه رجوع نماید؟ آیا با تنظیم صورتجلسه بخشش مهریه در دفتر وکیل موضوع جنبه رسمی پیدا می‌کند؟
  • دادگاه صالح جهت مطالبه مهریه کجاست؟ بذل مهریه با سند عادی در صورت انکار زوجه چه حکمی دارد؟
  • وکیل خوب خانواده در تهران چگونه قابل شناسایی است؟
  • بهترین وکیل پایه یک تهران جهت مطالبه مهریه و رجوع از بخشش مهریه کیست؟

تعریف مهریه

مهریه به مالی گفته می‌شود که قابلیت تملک داشته باشد که در ضمن عقد نکاح  با توافق زوجین بر عهده مرد قرار می گیرد. مطابق ماده 1082 قانون مدنی پس از انعقاد عقد نکاح  و تعیین مهریه ضمن عقد، زن مالک مهریه می‌شود و هر گونه دخل و تصرفی در مال خود می‌تواند بکند. گاهی اوقات امکان دارد زوجه از روی احساسات آنی یا در بعضی مواقع اجبار و اکراه،  مهریه خود را به زوج ببخشد به همین دلیل برخی از دفاتر اسناد رسمی جهت بخشش مهریه، اذن پدر را لازم می دانند. البته این موضوع جنبه شرعی و قانونی ندارد و فقط در برخی از دفاتر اسناد رسمی چنین اذ نی لازم است.

مطالبه اجرت‌ المثل ایام زوجیت

 هنگامی که مال را به دیگری بذل و بخشش می کنیم این موضوع پیامد های حقوقی بسیاری دارد چرا که کسی که مال خود را به دیگری می بخشد و کسی که مال به او بخشیده می‌شود در حقیقت یا  وارد قراردادی به نام قرارداد هبه شده اند که در عقد هبه شرایط خاصی حکمفرماست یا به اصطلاح حقوقی ایقاعی به نام ابرا تحقق می یابد. بنابراین برای بررسی آثار بخشش زوجه و پشیمانی از بخشش مهریه ناگزیر به تعریف عقد هبه و ابرا می باشیم که دو مقوله مجزا بوده و پیامد های حقوقی متفاوتی نیز دارند.

تعریف عقد هبه در قانون مدنی

 عقد هبه از جمله عقود معین در قانون مدنی است که به موجب عقد هبه هر شخص که مالک عین یا منفعت مالی باشد می‌تواند مال را به دیگری ببخشد. در قانون مدنی به کسی که مال خود را به دیگری می بخشد یا به اصطلاح حقوقی تملیک می‌کند  واهب، به طرف مقابل که مال را تملک می‌کند متهب و مالی که موضوع هبه قرار می گیرد عین موهو به گفته می‌شود. همچنین به موجب قانون مدنی هبه از عقود عینی است به این معنا که صرفا با ایجاب و قبول هبه واقع نمی‌شود و حتما می بایست مال موضوع به قبض یا تسلیم در آید. لذا می‌توان نتیجه گرفت چنانچه هنوز زوجه مال را دریافت نکرده باشد

ابرا چیست و چه آثاری دارد؟

بر اساس قواعد حقوقی چنانچه داین یا طلبکار دین یا طلبی از دیگری داشته باشد و به اراده خود از دین صرفنظر نماید ابرا محقق می‌شود. ابرا ایقاع یک طرفه است یعنی با یک اراده که همان اراده طلبکار است محقق شده و اراده مدیون یا بدهکار هیچ تاثیری در وقوع ابرا ندارد بر خلاف عقد هبه که با اراده دو طرف یعنی  واهب و متهب واقع می‌شود. لازم به ذکر است تمامی عقود با اراده دو طرف واقع می‌شود و ایقاع همیشه با یک اراده محقق می‌شود.

وکیل خوب خانوادگی تهران

 پیامد های حقوقی پشیمانی از بخشش مهریه

بحث اصلی اینجاست که چنانچه زن پس از بخشش مهریه به شوهر، پشیمان شود آیا می‌تواند از بخشش خود رجوع نماید؟

حالت اول: اگر مهریه دین باشد چنانچه زوجه پس از انعقاد عقد نکاح و قبل از دریافت آن  مهریه خود را می بخشد در واقع مهریه را از عهده زوجه ابرا می‌کند یعنی زوجه به زوج می گوید تو دیگر وظیفه ای برای پرداخت مهریه نخواهی داشت که در این حالت تکلیف و وظیفه شوهر در تادیه دین به طور کلی ساقط می‌شود.

حالت دوم: هنگامی است که مطابق قانون مدنی طلاق خلع و مبارات صورت می گیرد که به موجب آن زوجه برای طلاق، مهریه خود را به زوج بخشش می‌کند به عبارات در طلاق خلع و مبارات زن با پرداخت مالی به زوج از وی می خواهد که او را طلاق دهد. در این حالت چنانچه زوجه در مدت عده طلاق از بذل و بخشش خود پشیمان شده و رجوع نماید طلاق ملغی و کان لم یکن تلقی می‌شود.

حالت سوم: هنگامی که مهریه دین نباشد و زوجه مهریه را ابرا نکند بلکه مهریه خود را به زوج هبه نماید. یعنی بگوید من مهریه خود را به تو بخشیدم در اینجا چنانچه ایجاب از طرف زوجه و قبول از طرف زوح واقع شود و عین موهو به به قبض زوج در بیاید در واقع عقد هبه واقع شده است لذا در این فرض بر خلاف حالت ابرا که تکلیف زوج به طور کلی ساقط می‌شود در هبه تکلیف زوج به طور کلی ساقط نمی‌شود چرا که مطابق قانون مدنی اصولا واهب می‌تواند از هبه رجوع کرده و مهریه خود را مطالبه نماید.

وکیل شبانه روزی خانواده

حال چنانچه هبه نامه رسمی‌باشد یا عادی و شفاهی باشد اما زوج رجوع زوجه را قبول نکند زوجه می‌تواند با مراجعه به دادگاه صالح، حکم دادگاه مبنی بر رجوع را دریافت نماید. حکم قطعی که دادگاه مبنی بر رجوع زوجه صادر می نماید در حقیقت به منزله ثبت رجوع زوجه است لذا نیازی نیست تا زوجه رجوع را در دفاتر اسناد رسمی به ثبت برساند.

چند نکته مهم در خصوص پشیمانی از بخشش مهریه

  • در هبه نامه هایی که در دفاتر اسناد رسمی ثبت می شوند امکان انکار و تردید نسبت به سند رسمی وجود ندارد چرا که اصالت سند رسمی با انکار و تردید مخدوش نمی‌شود و نسبت به سند رسمی تحت شرایطی می‌توان صرفا ادعای جعل مطرح نمود.
  • چنانچه زوجه به موجب هبه نامه رسمی ثبت شده مهریه را به زوج ببخشد و پس از آن از بخشش کهریه پشیمان شود می‌تواند از هبه رجوع کند لذا بر اساس قواعد حقوقی، ثبت رسمی هبه نمی‌تواند دلیلی بر عدم رجوع زوجه باشد.
  • اگر هبه به موجب سند رسمی ثبت شده نباشد یعنی شفاهی بوده باشد زوجه ابتدا می بایست وقوع عقد هبه که به صورت عادی یا شفاهی بوده است را در دادگاه احراز نماید و پس از آن از هبه رجوع نماید بر خلاف هبه رسمی که اثبات آن در دادگاه لازم نیست.

بهترین وکیل پایه یک دادگستری جهت مطالبه مهریه

دادگاه صالح در خصوص مطالبه مهریه، دادگاه خانواده است. از آنجا که مهریه سند رسمی است لذا وکیل پایه یک دادگستری می‌تواند از طریق دادگاه صالح یا اجرای ثبت، مهریه را به اجرا بگذارد. چنانچه شما عزیزان در خصوص حقوق خانواده و مقررات مربوط به وظایف و تکالیف زوجین سوالاتی دارید حتما با وکیل پایه یک دادگستری مشورت نمایید. موسسه حقوقی طلیعه عدالت و مهر پارسیان با بهره مندی از گروه وکلای مهر به مدیریت محمدرضا مهری که جملگی از وکلای خوشنام می باشند این افتخار را دارند که به شما در تمامی پرونده‌های حقوق خانواده از جمله دریافت مهریه، پشیمانی از بخشش مهریه، حضانت فرزند و غیره مشاوره حقوقی ارائه نموده و قبول وکالت می نمایند.

وکیل استرداد جهیزیه تهران

علی مهری-کارشناس ارشد حقوق

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *