امروز با موضوع حق طلاق زن و وکالت در طلاق با شما هستیم.

شاید این جمله که در حقوق اسلام و حقوق مدنی ایران و همچنین قانون حمایت خانواده در ایران، حق طلاق را مطلق به مرد سپرده است، کمی برای خانم ها سنگین و غیر قابل هضم باشد.

وجود جنبش های اجتماعی جهت حمایت از حقوق زنان در شرایطی که از حق طلاق زن و وکالت در طلاق برای زن سخن می‌رود، در صدد ایجاد تساوی حق طلاق زن و مرد باشند.

اما نکته مهم این است که در فقه اسلام و حقوق مدنی ایران، وکالت در طلاق برای زن، به صورت مطلق پذیرفته شده و نا آگاهی زنان از حقوق قانونی خود و تعارف خانواده های ایرانی در هنگام عقد نکاح، باعث تضییع حق طلاق زن و وکالت در طلاق شده است.

حق طلاق زن، عنوان اشتباهی است که برای وکالت زن در طلاق در عرف به کار می‌رود و معنای حقوقی آن همان وکالت زن در طلاق می‌باشد. گروه وکلای مهر، با در اختیار داشتن بهترین وکیل خانواده در تهران و ایران، تلاش دارد تا خانواده های ایرانی را قبل از انجام هرگونه ازدواجی با حقوق فرضیه و متصوره زن آشنا نموده و در این راستا مقاله طلاق قبل از ازدواج که توسط محمدرضا مهری، وکیل پایه یک دادگستری در تهران و متخصص حقوق خانواده پایه ریزی شده است می‌تواند کمک شایانی جهت اطلاع از حقوق قبل از ازدواج، آثار حقوقی خواستگاری و مواردی که اصطلاحا حق طلاق زن تثبیت می‌شود، نماید.

سوالات مرتبط با حق طلاق زن و وکالت در طلاق

  • آیا با دادن حق طلاق زن به وی و یا اعطای وکالت بلاعزل طلاق به زن، حق طلاق مرد از بین می‌رود؟
  • در چه مواردی حق طلاق زن به رسمیت شناخته شده است؟ آیا می‌توان بدون اثبات تقصیر مرد، حق طلاق زن را به رسمیت شناخت؟
  • در صورت رجوع مرد بعد از طلاق، آیا وکالت در طلاق زن همچنان به قوت خود باقی است؟
  • تکلیف مهریه زن با دادن حق طلاق به وی چیست و چگونه می‌توان جهت مطالبه مهریه بیش از 110 سکه اقدام نمود؟
  • وکیل متخصص مطالبه مهریه در تهران کیست و راه های مطالبه مهریه کدام است؟
  • بهترین وکیل طلاق در تهران کیست؟
  • متن کامل و لازم وکالت طلاق برای زن چیست و چگونه می‌توان از مشکلات بعدی جلوگیری نمود؟

وکالت زن در طلاق

به غیر از مواردی که به عنوان شروط 12 گانه مندرج در سند ازدواج برای وکالت زن در طلاق قید شده است، در هنگام توافقات خواستگاری و یا حتی پس از وقوع عقد نکاح می‌توان شرط نمود که حق طلاق زن، توسط شوهر به رسمیت شناخته شود.

اما این حق طلاق زن به چه شیوه ای اعمال می‌شود؟

آیا زن می‌تواند با داشتن حق طلاق و وکالت در طلاق، به صورت مستقیم به دفاتر طلاق مراجعه نموده و خود را مطلقه نماید؟

پاسخ منفی است. همان گونه که برای ثبت طلاق در دفاتر طلاق، مراجعه به دادگاه خانواده و دریافت گواهی عدم امکان سازش و یا حکم طلاق لازم است، در مواردی که حق طلاق زن به رسمیت شناخته شده است، و یا زن از شوهر وکالت در طلاق دارد، مراجعه به دادگاه خانواده و اخذ حکم دادگاه برای ثبت طلاق الزامی است.

اما زن با داشتن وکالت از شوهر برای طلاق، نمی‌تواند از طرف وی به دادگاه مراجعه نماید بلکه لازم است با تفویض وکالت به وکیل پایه یک دادگستری و دارای پروانه وکالت از کانون وکلای دادگستری از طرف همسر، به دادگاه خانواده با تقدیم دادخواست طلاق توافقی مراجعه نماید. وکالت در طلاق زن، به دو صورت قابل دریافت است که شرح داده خواهد شد.

وکالت ضمن عقد نکاح

در هنگام عقد ازدواج، با توافق طرفین می‌توان شرط نمود که حق طلاق با زن باشد. همان گونه که حق تعیین مسکن، حق ادامه تحصیل و حق اشتغال، را می‌توان برای زوجه شرط نمود، وکالت زوجه در طلاق نیز قابل شرط حین عقد نکاح که عقد لازمی است، قابل انجام است.

اگر برای ایجاد حق طلاق زن یا وکالت زن در طلاق، شرطی مانند اینکه اگر مرد توهین کرد، زن حق طلاق داشته باشد، منوط به اثبات توهین مرد است.

اما می‌توان وکالت در طلاق زوجه را بدون قید و شرط هم تعیین نمود و وکالت در طلاق، بر اساس نظر فقهی حضرت امام خمینی در تحریر الوسیله مانعی ندارد. مشاوره حقوقی قبل از ازدواج، می‌تواند راهگشای مشکلات احتمالی بعدی بین زوجین باشد.

در صورت تمایل، می‌توانید قبل از وقوع توافقات خواستگاری و عقد رسمی، با بهترین وکیل خانواده در تهران و همکار گروه وکلای مهر مشاوره نمایید.

وکالت طلاق در دفتر اسناد رسمی

بعد از ازدواج هم می‌توان با مراجعه به دفاتر اسناد رسمی، وکالت در طلاق را به زوجه اعطا نمود. این وکالت که از آن به حق طلاق هم تعبیر می‌شود، به زن اجازه می دهد که در هر زمان، با مراجعه به وکیل پایه یک دادگستری، به وکالت از شوهر خود را مطلقه نماید.

معمولا وکالت طلاق زوجه به صورت بلاعزل تنظیم می‌شود. به این معنی که ضمن عقد لازمی، مانند بیع، شرط به عدم عزل وکیل در وکالت طلاق قید می‌شود تا زوج نتواند، نسبت به عزل وکیل و ابطال وکالت طلاق اقدام نماید.

در وکالت طلاق جهت جلوگیری از مشکلات بعدی، لازم است شرایطی قید شود تا زوجه به مشکلات اجرایی در دادگاه و دفاتر طلاق روبرو نشود.

شرایط لازم برای وکالت طلاق زن

مواردی که لازم است در وکالت محضری طلاق گنجانده شود تا در مراجعات بعدی مشکلی وجود نداشته باشد، به دلیل عدم آشنایی سردفتر ازدواج و یا سردفتر اسناد رسمی با مراحل اجرایی طلاق در دادگاه خانواده، گاهی مورد غفلت قرار می گیرد.

از جمله حق اسقاط حق تجدید نظر خواهی و فرجام خواهی پس از صدور رای، حق قبول بذل مهریه، تکلیف میزان مهریه‌ای که بذل خواهد شد، وکالت در نوع طلاق، وکالت در اجرای صیغه طلاق در دفاتر رسمی طلاق و مواردی از این دست، موضوعاتی هستند که لازم است در وکالت طلاق قید شود.

در غیر این صورت و در صورت مبهم و مجمل بودن وکالت طلاق، دادگاه مکلف به دعوت از زوج برای شرکت در جلسه رسیدگی و اطاله وقت خواهد بود. جهت اطلاع از شرایط قابل درج در وکالت بلاعزل طلاق، با وکیل پایه یک دادگستری و متخصص امور خانواده مشاوره نمایید.

تکلیف وکالت طلاق در صورت رجوع زوج بعد از طلاق

در طلاق های توافقی که زوجه با استفاده از وکالت محضری طلاق، و استخدام وکیل پایه یک دادگستری اقدام به تقدیم دادخواست طلاق توافقی می نماید.

طلاق توافقی به صورت طلاق خلع اجرا می‌شود که غیر قابل رجوع است.

اما اگر طلاق رجعی بین زوجین انجام شود و در مدت حق رجوع، مرد به همسرش رجوع کند، با توجه به اینکه آثار رجوع بعد از طلاق، همان آثار ازدواج است، تمامی شروط و نتایج قبلی بر آن بار می‌شود.

به این معنی که حق طلاق زن همچنان پابرجاست و نکته مهم این است که حق طلاق زن و وکالت طلاق به زن، اختیار طلاق مرد را از بین نمی برد بلکه مرد هر زمان که بخواهد بر اساس قانون می‌تواند با پرداخت حقوق مالی زن و رعایت شرایط قانونی همسر خود را طلاق دهد و اعطای حق طلاق به زن یا شرط داشتن وکالت در طلاق زن ضمن عقد نکاح و یا وکالت محضری، از بین برنده حق طلاق مرد نیست.

موارد ابطال وکالت طلاق زن

مانند تمامی وکالت ها، وکالت زن در طلاق به واسطه فوت یکی از طرفین، انقضا مدت، در صورتی که در وکالت مدت تعیین شده باشد، حجر یکی از طرفین، اثبات حجر زوج در زمان اعطای وکالت طلاق، اثبات عدم وقوع عقد لازم که وکالت طلاق ضمن آن بلاعزل شده است و سایر موارد مشابه قابل ابطال خواهد بود. در صورتی که وکالت طلاق زن بلاعزل نباشد، مرد هر زمان می‌تواند نسبت به عزل وکیل اقدام نماید.

بهترین وکیل خانواده در تهران

اعتماد موکلین به گروه وکلای مهر، تخصصی ترین گروه وکلای خانواده در ایران و سپردان بیش از 1000 پرونده خانواده در سال 1396 به دفتر وکالت محمد رضا مهری و موسسه حقوقی مهر پارسیان، این موسسه حقوقی معتبر را در صدر موسسات حقوقی و دفاتر وکالت در ایران قرار داده است.

گروه وکلای رسمی مهر پارسیان، متشکل از وکلای پایه یک دادگستری، کارشناسان رسمی دادگستری، قضات بازنشسته و اساتید برتر حقوق در ایران، آماده پذیرش کلیه دعاوی عزیزان در پرونده های خانواده، کیفری، حقوقی و ثبتی می باشد.
جهت انتخاب بهترین وکیل خانواده در ایران، و مشاوره با همکاران موسسه حقوقی و داوری بین المللی طلیعه عدالت و مهر پارسیان، در روزهای شنبه الی چهارشنبه از ساعت 9 الی 18 و پنج شنبه از ساعت 9 الی 14 با شماره های زیر تماس حاصل فرمایید.
021-88795408
021-88796143
09120067665
در خارج از ساعات اداری اعلام شده و جهت مشاوره آنلاین نیز می‌توانید از طریق تکمیل فرم از طریق سایت گروه وکلای مهر اقدام فرمایید.
گروه وکلای رسمی مهر پارسیان
 

امتیاز دهی به مقاله

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.