مطالبه مهریه، طبق قانون حمایت خانواده و سایر قوانین مدون در جمهوری اسلامی ایران، راه‌های گوناگونی دارد.

یکی از برترین حقوق مالی زن که در اسلام تعیین شده و سنت‌های جامعه ایرانی نیز بر آن مهر تایید زده است، مهریه یا کابین است.

در شرایط عادی، معمولا بانوان ایرانی، اقدام به مطالبه و وصول مهریه نمی‌نمایند اما وقتی، شوهر، با بد رفتاری یا عدم رعایت حقوق زن، با داشتن حق طلاق، عرصه را بر همسرش تنگ می‌نماید، مطالبه مهریه، اولین راهکار برای همسر خشمگین است تا با در تنگنا قراردادن مرد از طریق وصول مهریه، مرد را وادار به پذیرش خواسته‌هایش نماید.

غفلت زن از حقوقی که به موجب قانون مدنی و قانون حمایت از خانواده برای وی در نظر گرفته شده است و البته سودجویی عده‌ای از دلال‌های دادگستری جهت کسب سود و منفعت، استفاده از ابزار مهریه عندالمطالبه و مطالبه قانونی مهریه عندالمطالبه، جهت تسلیم نمودن شوهر می‌باشد.

این راه هر چند کاملا قانونی است ولی در اخلاق و عرف زناشویی، در این‌گونه موارد، امکان بازگشت به زندگی مشترک را به دلیل کدورت‌های عمیق پیش آمده تا حدی دشوار خواهد نمود.

سقوط اخلاق در خانواده‌ها، دوری همسران از یکدیگر و مشکلات جوامع مدرن امروزی، باعث اتخاذ تصمیم‌های غلط در مشکلات خانوادگی شده است.

نکات مهم در تشریح موضوع مهریه عندالمطالبه

 • مهریه چیست و مهریه عندالمطالبه به چه معناست؟
 • آیا هر زمان امکان مطالبه و وصول مهریه عندالمطالبه وجود دارد؟
 • مستثنیات دین در مهریه عندالمطالبه چیست؟
 • آیا مرد می‌تواند با وجود عندالمطالبه بودن مهریه، همسرش را بدون پرداخت مهریه و با تقسیط مهریه طلاق دهد؟
 • تعیین بخشی از مهریه به عنوان عندالمطالبه و بخشی دیگر به عنوان عندالاستطاعه مجاز است؟
 • وکیل متخصص وصول مهریه چه ویژگی‌هایی دارد؟

مهریه عندالمطالبه

واژه عندالمطالبه، به معنی در صورت مطالبه و خواستن است و مهریه‌ای است که هر زمان زن اراده نماید می‌تواند آن را مطالبه نموده و حتی تا زمان پرداخت آن، تن به عمل زناشویی نداده و اصطلاحا از حق حبس استفاده نماید.

در واقع حق حبس نوعی حق است که قانون‌گذار به زن داده و به موجب آن زن می‌تواند تا زمانی که تمام مهریه خود را دریافت ننموده از انجام وظایف زناشویی خودداری کند.

معنی طلب واضح و روشن است و عند نیز در زبان عربی و در این واژه به معنی هنگام و موقع به کار برده شده است.

جوانی که فاقد درآمد و دارایی است و با قبول تعهد سنگین و مهریه عندالمطالبه، اقدام به ازدواج می‌نماید باید توجه داشته باشد که ضمانت اجرای عدم پرداخت مهریه عندالمطالبه، میله‌های زندان و حبس به دلیل عدم پرداخت مهریه می‌باشد.

بحث عدم ضمانت مهریه سنگین در پایداری روابط زن و شوهر، هر چند بین همه مردم پذیرفته شده است، اما اغلب مردم به خاطر نپرداختن مبلغ ناچیز حق مشاوره حقوقی خانواده، آسانترین چاره را در تعیین مهریه سنگین جهت ضمانت دوام زندگی مشترک می‌یابند.

به راستی چه مبلغی از مهریه‌های سنگین و نامتعارف، قابل وصول است؟

موضوع تعیین مهریه تا 110 سکه چیست و آیا مبنای قانونی دارد؟

واقعیت این است که هر میزان مهریه که بین طرفین تعیین شود، مورد حمایت و قبول قانون است، اما در جایی که مرد مهریه عندالمطالبه را پرداخت نمی‌نماید و راهی برای اجبار وی به پرداخت و یا معرفی اموال نیست، بنا به درخواست زن یا وکیل او، تا پرداخت مهریه به میزان 110 سکه یا اثبات اعسار (نداشتن توانایی مالی) و یا جلب رضایت همسرش، فقط بابت 110 سکه حبس می‌شود.

در صورت پرداخت این مبلغ، مابقی مبلغ، ضمانت اجرای کیفری ندارد، ولی در صورتی که اموال مرد تکافوی پرداخت همه مبلغ مهریه مورد توافق را بدهد، تمام مهریه قابل وصول است.

پیشنهاد تعیین دو نوع مهریه

بهترین راه برای تعیین مهریه قابل وصول، تعیین مهریه به دو روش می‌باشد.

امکان تعیین بخشی از مهریه و پرداخت در مجلس و بخشی دیگر از مهریه در ذمه (عهده) مرد وجود دارد که به نظر نگارنده بهترین نوع تعیین مهریه می‌باشد.

مثال: تعیین ده سکه طلای تمام، به عنوان مهریه‌ای که در هنگام عقد پرداخت می‌شود و صد سکه باقیمانده نیز بر ذمه (عهده) مرد باشد یا از ابتدا ترتیب پرداخت مهریه و اقساط آن بین طرفین معین شود تا نگرانی از این بابت برای هیچ کدام از طرفین، وجود نداشته باشد.

مهریه عندالمطالبه و حق حبس

حق حبس یعنی بعد از ازدواج، زن از انجام وظایف زناشویی و از برقراری رابطه جنسی تا زمان پرداخت مهریه خودداری نماید.

در مهریه عندالاستطاعه گفته شد که امکان اعمال حق حبس از سوی زن وجود ندارد ولی در مهریه عندالمطالبه با توجه به اینکه اختیار تعیین زمان مطالبه مهریه با زن است و به محض وقوع عقد زن مالک مهریه می‌شود، زن می‌تواند از برقراری رابطه زناشویی، در صورتی که تاکنون انجام نشده است خودداری کند.

اگر یکبار نزدیکی انجام شده باشد، حق حبس زن ساقط می‌شود و امکان اعمال حق حبس وجود ندارد.

تعیین داوری جهت توافق در مهریه

تعیین مهریه در ازدواج دائم، ضرورتی ندارد اما در ازدواج موقت عدم تعیین مهریه و یا شرط عدم مهریه، موجب بطلان ازدواج موقت می‌شود.

تعیین داور جهت تعیین میزان مهریه بعد از عقد دائم امکان پذیر است و طرفین می‌توانند هنگام عقد ازدواج یا بعد از آن و یا هنگام بروز مشکل و اختلاف، موضوع اختلاف خانوادگی را به داوری بسپارند.

انتخاب داور یا داوران با رضایت طرفین، برشخص یا موسسه داوری و یا امکان اختیار تعیین داور را می‌توان به دادگاه صالح داد.

تبدیل مهریه عندالاستطاعه به عندالمطالبه

بعد ازعقد ازدواج، می‌توان مهریه‌ای را که عندالاستطاعه تعیین شده بود، با توافق طرفین به عندالمطالبه تبدیل نمود؛ این قرار در چارچوب ماده ده قانون مدنی قرار می‌گیرد و لازم الاتباع است.

در صورت تبدیل مهریه عندالاستطاعه به عندالمطالبه، تمامی آثار و نتایج مهریه عندالمطالبه برآن بار می‌شود.

وصول مهریه عندالمطالبه

وصول مهریه عندالمطالبه، بسته به اراده زن می‌باشد؛ هر زمان زن مهریه خود را مطالبه نماید، مرد مکلف به پرداخت مهریه می‌باشد؛ بهترین راه وصول مهریه، توافق بین زن و مرد است تا در نحوه پرداخت و مدت زمان پرداخت مهریه وقفه‌ای صورت نگیرد.

راه‌های وصول مهریه عندالمطالبه

همانطور که عرض شد بهترین راه وصول مهریه عندالمطالبه و عندالاستطاعه، توافق زوجین می‌باشد؛ اما قانونگذار، در مواردی که بین طرفین در پرداخت و وصول مهریه اختلافی پیش می‌آید راه‌هایی برای وصول مهریه پیش‌بینی کرده است که عبارتند از:

مراجعه به اجرای اسناد رسمی

در این فرض که بنا بر مفاد قانون ششم برنامه توسعه کشور، از ابتدای تیر ماه 1396 الزامی شده است، برای مطالبه مهریه، ابتدا، زن و یا وکیل وی مکلف به مراجعه به دفتر ازدواج محل وقوع عقد و درخواست از سردفتر اسناد طلاق برای صدور اجراییه می‌باشند.
دفتر ازدواج، پس از صدور اجراییه مفاد آن را به مرد، ابلاغ می‌نماید تا نسبت به پرداخت مهریه اقدام نماید و مدارک جهت تشکیل پرونده اجرایی توسط وکیل زن به دایره اجرای اسناد رسمی ثبت، ارسال می‌شود.
اداره اجرا نیز، مراتب را به مرد ابلاغ می‌نماید تا نسبت به پرداخت مهریه ظرف ده روز اقدام نماید و در غیر این صورت نسبت به شناسایی و توقیف اموال بدهکار با معرفی ذینفع اقدام خواهد نمود. در مهریه عندالمطالبه امکان درخواست ممنوع الخروجی مرد نیز وجود دارد.

مراجعه به دادگاه خانواده

در صورت به نتیجه نرسیدن اقدامات اجرای ثبت در وصول مهریه، پس از اقدامات لازم قانونی، زن می‌تواند جهت وصول مهریه، در مهریه‌های عندالمطالبه به دادگاه خانواده مراجعه نماید.
شروع رسیدگی در دادگاه خانواده با تقدیم دادخواست و مستندات انجام می‌شود و دادگاه با تعیین وقت رسیدگی، طرفین را جهت رسیدگی دعوت می‌نماید.

مراجعه به شورای حل اختلاف جهت وصول مهریه

در صورتی که مبلغ مهریه کمتر از بیست میلیون تومان باشد و اداره اجرای ثبت موفق به شناسایی مالی از مرد نشود، زن یا وکیل وی می‌توانند، با تقدیم دادخواست به شورای حل اختلاف، مهریه را مطالبه نمایند.

هزینه دادرسی در شورای حل اختلاف، نصف هزینه‌های دادرسی دادگاه در موارد مشابه می‌باشد.

مدارک لازم جهت وصول مهریه عندالمطالبه

 • سند ازدواج و یا رونوشت سند ازدواج که از دفتر ازدواج تهیه می‌شود.
 • شناسنامه و کارت ملی زن.
 • دادخواست مطالبه مهریه و یا درخواست مطالبه مهریه از دفتر اسناد رسمی ازدواج.
 • وکالتنامه وکیل.

وکیل متخصص وصول مهریه

مزیت انتخاب وکیل در پرونده‌های حقوقی بر کسی پوشیده نیست؛ پرونده‌های خانواده با توجه به ظرافت‌های خاص موجود در این گونه پرونده‌ها و لزوم تسریع در روند پرونده‌های خانواده، در صورت انتخاب وکیل خانواده و یا مشاوره حقوقی با وکیل متخصص خانواده، مسلما بار روانی و فشارهای روحی ناشی از مراجعه به دادگاه را از طرفین کم خواهد کرد.

وکیل متخصص وصول مهریه، شرایط خاصی نیاز ندارد و کلیه وکلای پایه یک دادگستری، امکان مشاوره و قبول وکالت در پرونده‌های خانواده را دارند.

گاهی اوقات، زوجین، مقیم خارج از کشور هستند و تمایل به طرح و پیگیری پرونده در محاکم و مراجع ایران را دارند، در این حالت با توجه به انتخاب وکیل، لزومی به حضور طرفین در دادگاه وجود ندارد و امکان انجام امور از طریق وکیل وجود دارد.

موسسه حقوق و داوری بین‌المللی طلیعه عدالت و مهر پارسیان، با تشکیل گروه تخصصی حقوق خانواده، به دلیل اهمیت بالای پرونده‌های خانواده، امکان مشاوره حقوقی مناسب در دعاوی خانواده و پیشگیری از اختلافات احتمالی خانوادگی موکلین را دارد.

گروه وکلای مهر، آماده ارائه خدمات حقوقی و مشاوره‌ای خانواده به هموطنان در سراسر دنیا می‌باشد.

شبکه گسترده همکاران وکیل گروه وکلای مهر، امکان تعیین دو وکیل پایه یک دادگستری به صورت همزمان برای هر پرونده خانواده با پرداخت یک هزینه را دارد.

021-88795408
021-88796143
09120067665
در خارج از ساعات اداری اعلام شده و جهت مشاوره آنلاین نیز می‌توانید از طریق تکمیل فرم از طریق سایت گروه وکلای مهر اقدام فرمایید.
دفتر وکالت محمدرضا مهری وکیل و مشاور حقوقی خانواده

خدمات موسسه حقوقی مهر پارسیان در دعاوی خانوادگی چه مواردی هستند؟

ارائه مشاوره حقوقی قبل از ازدواج در خصوص اموری مانند تعیین مهریه، دریافت حق وکالت در طلاق، دریافت حق اجازه خروج از کشور و… همچنین ارائه مشاوره و پذیرش پرونده در کلیه مراحل رسیدگی در خصوص نفقه، حضانت فرزند، مهریه، طلاق و…

وکیل متخصص خانواده چه وکیلی است؟

وکیلی است که علاوه بر دانش و تجربه کافی در دعاوی خانوادگی صرفا به صورت تخصصی در امور خانوادگی مانند مهریه و طلاق و حضانت فرزند و… ارائه مشاوره و پذیرش پرودنده می‌نماید.

17 دیدگاه

 • سلام من قصد عقد با پسر عموم دارم و برای تعیین مهریه سوالی دارم تا چه میزانی از مهریه ام رو میتونم عندالمطالبه ثبت کنم؟

  • سلام دوست عزیز
   مطابق قانون سقفی برای مهریه تعیین نشده است و طرفین هر میزان که بخواهند و مورد توافق باشد می‌توانند به صورت عندالمطالبه یا عندالاستطاعه تعیین فرمایند. شما میتوانید جهت دریافت اطلاعات بیشتر و رزرو تایم مشاوره با وکیل متخصص امور خانواده جناب آقای مهری با شماره 09120067661 تماس حاصل فرمایید.

 • با سلام و احترام. بنده زوج هستم، همسرم به بنده خیانت کرده و من به جرم رابطه نامشروع از ایشان شکایت کردم، آیا با وجود این شرایط همسرم بازم میتونه مطالبه مهریه داشته باشه؟ ممنون میشم من رو راهنمایی بفرمایید.

  • سلام دوست عزیز
   مهریه، از دیون مرد به زن بوده و قابل اسقاط نیست. حتی در صورت اثبات خیانت همسرتان، ایشان می‌توانند مطالبه مهریه را انجام دهند. اما با استفاده از طرح شکوائیه رابطه نامشروع در صورت ادله کافی می‌توانید زوجه را به توافق بر میزان مهریه وادار نمایید. برای این کار بهتر است، حتما با وکیل مشاوره نمایید، شما می‌توانید برای رزرو تایم مشاوره با وکیل متخصص در امور خانواده و مهریه با شماره 02188663925 تماس حاصل فرمایید.

 • من حدود 22 سال هست که با همسرم زندگی میکنم در طی این سالها بارها بدهکاری های سنگین داشته که یا پدر شوهرم بارها کمکش کرده و یا اینکه از طلا های من با اجازه و بی اجازه فروخته ، حتی زمینی که ارثیه پدریم بود به اسرار او فروختم و هر زمان که در این خصوص با او صحبت میکنم میگوید به تو مربوط نیست، همین که هست و اصطلاحاتی که اصلا مناسب صحبت نیست. الان بعد از 22 سال تصمیم به طلاق دارم. هنگام ازدواج جهازم کامل بود ولی در طی این سالها بیشتر آنها را عوض کردیم، آیا این وسایل به من تعلق میگیرد؟ مهریه ام 250 سکه بهار آزادی است باید چکار کنم که به حقم برسم؟ چون پدر شوهرم فوت کردند و مقدار قابل توجهی ثروت به او رسیده است؟ آیا بنده میتونم مهریه خود را از این اموال دریافت کنم ؟ ممنون میشم راهنمایی کنید.

  • سلام دوست عزیز
   وسایل منزل که بعد از ازدواج خریده شده است جز جهیزیه زوجه محسوب نخواهد شد مگر شما بتوانید اثبات کنید که خود شما اجناس را خریده‌اید. شما می‌توانید درخواست اجرای مهریه را در اداره ثبت مطرح نمایید و درخواست توقیف سهم الارث زوج از ماترک پدر را نمایید. برای دریافت اطلاعات بیشتر و مشاوره با وکیل متخصص در امور خانواده و طلاق با شماره 09120067662 تماس حاصل فرمایید.

 • با سلام و احترام. اینجانب به دلیل مشکلات فراوان با همسرم تصمیم به جدایی گرفتیم ولی مشکل اینجاست که ایشان 3 دانگ از خانه به اسمشان است و میگوید که علاوه بر 3 دانگ مهریه هم میخواهد درصورتی که ما در زمان بنام زدن قرار گذاشتیم که این سه دانگ در ازای مهریه و بقیه بصورت امانت دستشان باشد با توجه به اینکه بنده چک سفید امضا از ایشان در دست دارم وخودش هم خبرندارد، ممنون میشم بفرمایید برای حل مشکل مهریه ایشان چکار کنم؟ لازم بذکر است که مبلغ سه دانگ خانه دوبرابر مهریه ایشان است.

  • سلام دوست عزیز
   در صورتی که جنابعالی دلیل و مدرکی اعم از رسید، نوشته یا شاهدی مبنی بر اینکه سه دانگ منزل مسکونی را بابت مهریه به نام ایشان زده اید، داشته باشید، برای شما اثبات این امر بسیار راحت تر خواهد بود. در غیر این صورت جنابعالی می‎ صورت باید در دادگاه، همین امر را در دفاع از دعوای مهریه بیان نمایید و منتظر ارائه ی پاسخ از سوی همسرتان باشید تا متناسب با آن دفاع نمایید. شما می‌توانید برای دریافت اطلاعات بیشتر و مشاوره با وکیل متخصص در امور خانواده با شماره 02188663926 تماس حاصل فرمایید، تا توضیحات دقیق‌تری در این خصوص به شما ارائه شود.

 • سلام خسته نباشید
  من برادرم ۷ ماه عقد کردن و مهریه خانومشون ۳۰۰ سکه تمام بهار و به تازگی متوجه شدیم همسرشون ۲ یا ۳ بار در رفت اند های خانوادگی از ما دزدی کردن در صورت طلاق آیا به ایشون مهریه تعلق میگیره؟

  • سلام وقت شما بخیر
   در هرصورت مهریه به خانم تعلق خواهد گرفت. اگر در زمان عقد هستند و بین آنها رابطه وجود نداشته است نیمی از مهریه تعلق میگیرد، و اگر رابطه وجود داشته، تمام مهریه تعلق خواهد گرفت.

 • سلام عرض خسته نباشید
  من با خانومی از همکارانم قصد ازدواج داریم جهت آشنایی بیشتر  خطبه عقد موقت خوندیم ولی مهریه تعیین نکردیم
  الان میگن این عقد باطل درست ؟

 • سلام  ببخشید یک سوال داشتم من هم همسرم به خاطر موافقت خانواده ها مهریه ای که تعیین کردیم ۱۱۰ سکه عندالاستطاعه است اما میخوایم یعد از عقد این مقدار عندالمطالبه بشه آیا این مورد ممکن؟

  • سلام وقت شما بخیر
   بعد ازعقد ازدواج، میتوان مهریهای را که عندالاستطاعه تعیین شده بود، با توافق و تراضی طرفین به عندالمطالبه تبدیل نمود. این قرار در چارچوب ماده ده قانون مدنی قرار میگیرد و لازم الاتباع است.

 • من مهریه ام یک واحد ملک در خیابان سبلان و تو عقد نامه ام مهریه ام عندالمطالبه است آیا الان که در دوران عقد هستم میتونم مهریه ام طلب کنم ؟

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *