امروز با موضوع ازدواج مجدد با شما هستیم.

مسیر زندگی زوجین، گاهی با تنش‌هایی همراه می‌شود که عدم ابتلا به آنها، قابل پیشگیری و پیش‌بینی است؛ عدم رضایت جنسی زن و مرد از یکدیگر، می‌تواند یکی از موانع ادامه زندگی مشترک باشد.

حق طلاق برای زن، در صورت عدم رضایت جنسی از شوهر، در شروط ضمن عقد ازدواج و سختی غیرقابل تحمل یا عسر و حرج زن، پیش بینی شده است.

اما گاهی اوقات، طرفین، تمایلی به برهم زدن زندگی مشترک ندارند و نارضایتی و عدم برآورده کردن نیازهای جنسی شوهر، توسط زن، باعث صدور اجازه ازدواج مجدد برای مرد از سوی دادگاه خانواده می‌باشد.

شرایط ازدواج مجدد مرد

ازدواج مجدد مرد متاهل ممنوع است ولی این ممنوعیت با استثنایاتی مواجه است که در قانون حمایت خانواده مصوب سال 1353 به شرح زیر تعریف کرده است:

موارد مجاز بودن ازدواج مجدد مرد

 • با اخذ رضایت از همسر اول، مرد می‌تواند ازدواج مجدد نماید.
 • در صورت عدم ایفای وظایف زناشویی از سوی زن، مرد می‌تواند جهت ازدواج مجدد اقدام نماید.
 • در صورت عدم تمکین زن و اثبات آن در دادگاه و صدور رای قطعی و عدم امکان الزام زن به تمکین، مرد می‌تواند نسبت به ازدواج مجدد اقدام نماید.
 • مبتلا شدن زن به دیوانگی و یا بیماریهایی که به دشواری درمان می‌شوند از دیگر موارد حق ازدواج مجدد مرد است.
 • مبتلا شدن زن به هر نوع اعتیاد مضر به خانواده.
 • ترک نمودن زندگی مشترک توسط زن بدون دلیل موجه.
 • محکومیت کیفری زن به مجازات مغایر با مناسبت‌های خانواده.
 • نازا بودن زن.
 • در صورتی که زن غایب مفقودالاثر شود.

اجازه ازدواج مجدد مرد، در قانون جدید حمایت خانواده ذکر نشده و فقط مرجع صالح جهت رسیدگی به دادخواست ازدواج مجدد، دادگاه خانواده معرفی شده است.

اما طبق نظریه مشورتی اداره حقوقی قوه قضاییه، اخذ اجازه ازدواج مجدد از دادگاه که در قانون حمایت خانواده سال 1353 آمده است نسخ نشده و همچنان به قوت خود باقی است.

الزام شوهر به ثبت ازدواج مجدد

در صورتی که مردی، امکان طلاق همسر اول خود را نداشته باشد و شروع به رابطه با زن دیگری نموده باشد، بر اثر شرایط اجتماعی و نیاز به درکنار هم بودن، گاهی طرفین با توجه به طولانی بودن نسبی صدور رای اجازه ازدواج مجدد مرد و عدم امکان اخذ رضایت همسر اول، به صورت پنهانی از یکی از راه‌های زیر اقدام به ازدواج با خانم مورد نظر نموده و تاوان تحمل حبس یا پرداخت جزای نقدی را نیز به جان می‌خرد.

ازدواج موقت

راه اول و آسان که تبعات کیفری نیز در صورت عدم ثبت رسمی ندارد، ازدواج موقت با همسر دوم، بدون ثبت رسمی ازدواج است. ثبت رسمی ازدواج موقت دوم، الزامی نیست اما در صورت بارداری زن یا شرط ضمن عقد، مبنی بر ثبت آن، الزامی شده و در حمایت ماده 49 قانون حمایت خانواده، دارای ضمانت اجرای کیفری می‌شود.

ازدواج عادی

در این حالت، مرد و زن با رعایت کامل مسائل شرعی، اقدام به ازدواج دائم با یکدیگر و اجازه ولی (پدر یا پدربزرگ) دختر نموده و با توجه به اینکه ازدواج دوم مرد بدون حکم دادگاه قابل ثبت رسمی نیست، زن به دادگاه خانواده مراجعه نموده و دادخواست الزام شوهر به ثبت رسمی ازدواج دوم را تقدیم می‌نماید.

با توجه به شهادت شهود و اقرارشوهر مبنی بر وقوع ازدواج دائم، دادگاه حکم به الزام مرد به ثبت ازدواج دائم صادر نموده و جهت تعیین مجازات مرد، به دلیل عدم ثبت ازدواج دائم، وی را به دادسرا معرفی می‌نماید.

در این حالت زن اول، چاره‌ای جز کنار آمدن با موضوع و یا مطالبه مهریه و طلاق و یا ادامه زندگی مشترک را ندارد.

امکان ازدواج مجدد زن

زن شوهردار به هیچ عنوان امکان ازدواج مجدد ندارد. ازدواج مجدد زن شوهردار براساس قانون، باطل است و در صورت وقوع نزدیکی، این عمل در حکم رابطه نامشروع و زنا می‌باشد.
زنان، فقط در صورت فوت همسر، انحلال و بطلان ازدواج، فسخ (از بین رفتن) ازدواج و طلاق و سپری شدن عده، امکان ازدواج مجدد را دارند.

ازدواج مجدد زن مطلقه

ازدواج مجدد زن مطلقه، پس ازطی شدن عده طلاق ازدواج دائم وعده انقضا یا بذل ازدواج موقت، باهرمردی که خالی ازموانع نکاح باشد، مجاز است.
هر چند که مشاورین روانشناسی، ازدواج مجدد زن یا مرد بلافاصله بعد از طلاق را توصیه نمی‌کنند اما از نظر قانونی هیچ منعی برای ازدواج مجدد زن مطلقه وجود ندارد.

ازدواج مجدد زن بیوه

زنان بیوه و شوهر مرده‌ای که عده وفات همسرشان به واسطه پایان مدت عده و یا وضع حمل در زنان باردار، به سر آمده است، اجازه ازدواج مجدد دارند و هیچ منعی وجود ندارد.

دادخواست اجازه ازدواج مجدد

جهت اخذ اجازه ازدواج مجدد برای مردان، صدور حکم اجازه ازدواج مجدد ازسوی دادگاه خانواده ضروری است.
به هیچ عنوان امکان ثبت ازدواج مجدد بدون حکم دادگاه وجود ندارد و اگر سردفتر اسناد رسمی ازدواج، بدون حکم دادگاه صالح اقدام به ثبت ازدواج مجدد مرد نماید با ضمانت اجرای کیفری ماده 56 قانون حمایت خانواده و محرومیت از اشتغال به سردفتری رو به رو خواهد شد.

حق طلاق برای زن در صورت ازدواج مجدد مرد

ازدواج مجدد مرد، تحت شرایط خاصی موجب استفاده زن از وکالت طلاق مندرج درعقدنامه می‌شود.

اگر ازدواج مجدد مرد، به حکم دادگاه و در اثر اثبات عدم تمکین زن از شوهر باشد برای زن حق و وکالتی بابت طلاق متصور نیست، اما اگر ازدواج مجدد مرد فقط به دلیل تنوع طلبی و بدون توجیه باشد، وکالت طلاق مندرج در سند ازدواج برای زن محقق می‌شود.
تفاوتی در آثار ازدواج مجدد مرد به عقد دائم و یا نکاح منقطع یا صیغه وجود ندارد و در هر صورت ازدواج مجدد صورت گرفته است.

ازدواج موقت مرد متاهل

همانگونه که قبلا هم به عرض رسید، ازدواج مجدد چه دائمی‌ باشد و چه موقت، باعث ایجاد وکالت در طلاق برای زن می‌باشد؛ البته تحقق این شرط در صورتی است که بند مرتبط در عقدنامه، به امضا مرد رسیده باشد.

اما اینکه آیا ازدواج مجدد مرد به صورت موقت، نیاز به اذن و اجازه دادگاه و یا رضایت همسر اول دارد یا خیر، مسلما پاسخ مثبت است و بدون رعایت شرایط قانونی مسلم است که برای همسر اول حق طلاق به وکالت از مرد ایجاد می‌شود.

اما با توجه به عدم الزام ثبت ازدواج موقت در دفاتر رسمی ازدواج، اثبات اینکه مرد به ازدواج موقت یا صیغه، ازدواج مجدد نموده است، کمی مشکل به نظر می‌رسد.
در هرصورت ازدواج مجدد مرد متاهل به صورت صیغه، منع قانونی و شرعی ندارد.

مزایای داشتن وکیل در پرونده ازدواج مجدد

در صورتی که زن از همسرش تمکین نکند و حاضر به انجام عمل زناشویی نباشد و مرد نیز به این دلیل به عسر و حرج بیفتد، امکان اخذ مجوز ازدادگاه جهت ازدواج مجدد مرد وجود دارد. وکیل متخصص امور خانواده، امکان ارائه صحیح مشاوره حقوقی برای اخذ اجازه ازدواج مجدد را دارد.

به طور مثال فرض بفرمایید زن با استفاده از حق حبس، تا زمان پرداخت مهریه از وقوع رابطه زناشویی جلوگیری نموده و این امر مسقط نفقه نیز نمی‌باشد، در این فرض تکلیف چیست؟
یا اینکه بیماری پوستی غیر مسری زن، باعث عدم رغبت مرد در ایجاد رابطه جنسی است، ملاحظه می‌فرمایید که علم حقوق خانواده پیچیدگی‌های خاص خود را دارد و امکان تسلط همه جانبه افراد غیر حقوقی به همه قوانین نیست.
پس بهترین راه انتخاب وکیل خانواده جهت پرونده‌های خانواده است تا از این گذر، سریعتر به نتیجه مورد نظر نایل شد.

مدارک لازم جهت دادخواست ازدواج مجدد

 • رای قطعی الزام به تمکین زن
 • سند ازدواج
 • کارت ملی
 • دادخواست اجازه ازدواج مجدد

مشاوره حقوقی درباره ازدواج مجدد

گروه وکلای مهر، وابسته به موسسه حقوقی و داوری بین‌المللی طلیعه عدالت و مهر پارسیان، با ارائه راهکاری نو در زمینه علوم حقوق و تخصصی کردن وکالت، اقدام به تشکیل دپارتمانهای تخصصی حقوقی نموده است.

دپارتمان تخصصی حقوق خانواده، با تحقیق و بررسی آخرین قوانین و مقررات مربوط به خانواده و مشکلات مبتلا حوزه خانواده، سعی در ارائه راهکاری نوین در عرصه حقوق خانواده دارد. همین حالا جهت مشاوره حقوقی با وکلای خانواده با ما تماس بگیرید.

گروه وکلای رسمی مهر پارسیان، متشکل از وکلای پایه یک دادگستری، کارشناسان رسمی دادگستری، قضات بازنشسته و اساتید برتر حقوق در ایران، آماده پذیرش کلیه دعاوی عزیزان در پرونده های خانواده، کیفری، حقوقی و ثبتی می باشد.

مقالات مرتبط

_

نشانی دفتر وکالت وکیل ازدواج مجدد در تهران

_

میدان ونک- ابتدای بزرگراه حقانی- خیابان گاندی جنوبی- خیابان چهاردهم- پلاک 14- طبقه 4- واحد 9 و 10

تلفن‌های تماس ثابت با دفتر موسسه مهر پارسیان (محمدرضا مهری) در تهران

تماس با دفتر وکیل آنلاین خارج از ساعات اداری و تعطیلات و ارسال پیام از طریق خط تلفن همراه

ارسال پیام از طریق شماره واتس اپ و تلگرام

پس از ارسال پیام شکیبا باشید تا جهت وقت مشاوره حضوری یا آنلاین هماهنگی صورت گیرد
حداکثر ظرف 12 ساعت وقت مشاوره تنظیم و به شما اعلام خواهد شد
دفتر وکالت مهر پارسیان – محمدرضا مهری وکیل پایه یک دادگستری

خدمات دفتر وکالت و امور حقوقی بین المللی محمدرضا مهری

مشاوره حقوقی آنلاین با وکلای پایه یک دادگستری در موضوعات تخصصی در همه ساعات شبانه روز
مشاوره حقوقی حضوری با وکیل تخصصی جرایئم اقتصادی
قبول وکالت دادگستری بدون حضور موکل در دفتر وکیل
خدمات وکالت ایرانیان خارج از کشور در ایران
وکالت ایرانیان در سایر کشورها توسط وکیل رسمی
بهترین وکیل مهاجرت بین المللی در تهران
معرفی بهترین وکیل کیفری تهران
بهترین وکیل ملکی تهران
معرفی بهترین وکیل دعاوی پولی و بانکی تهران
بهترین وکیل خانواده تهران
معرفی بهترین وکیل دادگاه تجدید نظر
بهترین وکیل اعاده دادرسی و دیوان عالی کشور
معرفی بهترین وکیل فرجام خواهی

آیا مرد می‌تواند بدون اجازه دادگاه مجددا ازدواج نماید؟

در صورت وجود همسر اول، ازدواج مجدد مرد بدون اجازه دادگاه وجود ندارد.

مرد برای دریافت اجازه ازدواج مجدد باید به چه دادگاهی مراجعه نماید؟

دادگاه خانواده مرجع رسیدگی به درخواست ازدواج مجدد است و باید به دادگاه خانواده محل زندگی خود مراجعه نماید.

8 دیدگاه

 • سلام وقت بخیر
  من همسرم از داشتن رابطه با من امتناع میکنن و کلا انگار مشکل دارن ایا من می تونم ازدواج مجدد انجام بدم ؟ یا حتما باید ایشون طلاق بدم ؟

  • سلام دوست عزیز
   مطابق قانون: در صورت عدم تمکین زن و اثبات آن در محکمه و صدور رای قطعی و عدم امکان الزام زن به تمکین، مرد می‌تواند نسبت به ازدواج مجدد اقدام نماید. شما باید درخواست الزام به تمکین بدهید و در صورت امتناع ایشان و صدور رای قاضی، شما امکان ازدواج مجدد دارید.

  • سلام دوست عزیز
   ازدواج مجدد مرد به صورت نکاح منقطع، نیاز به اذن دادگاه و یا رضایت همسر اول دارد، و بدون رعایت شرایط قانونی مسلم است که برای همسر اول حق طلاق به وکالت از زوج ایجاد می‌شود.

 • سلام من تازه بعد چند سال  از ازدواجم  متوجه شدم خانومم به ماده شبیه به گل اعتیاد دارن و کلا نمی‌خوان ترک کنن و زندگیشون داشته باشن بناش ناسازگاری  من میخوام مجدد ازدواج کنم آیا ممکن؟

  • سلام وقت شما بخیر
   بله. از مواردی که قانون این اجازه را صادر نموده مبتلا شدن زن به هر نوع اعتیاد مضر به خانواده میباشد. ولی باید از طریق دادگاه و با اثبات این قضیه، از دادگاه اجازه برای ازدواج دوم کسب نمایید.

 • سلام و عرض ادب، بنده به دلیل عدم انجام وظایف همسرم و با کسب اجازه از دادگاه ازدواج مجدد کردم. الان میخوام بدونم همسر اولم می تونه از من تقاضای طلاق کنه؟ ممنون میشم راهنمایی کنید

  • سلام وقت به خیر… اگه با اجازه دادگاه باشه تخلف از شرایط عقدنامه نشده ولی در هر صورت همسر اولتون با اثبات عسر و حرج یا اکراه میتونه درخواست طلاق داشته باشه.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *