ازدواج موقت

ازدواج موقت

ازدواج موقت

در این بخش به بررسی موضوع ازدواج موقت (صیغه) خواهیم پرداخت. تاکید پیشوایان دینی و اسلامی مبنی بر لزوم انجام ازدواج جهت پیشگیری از احتمال ... مطالعه مقاله