وکیل تخصصی مهریه

وکیل تخصصی مهریه

وکیل تخصصی مهریه


با معرفی وکیل تخصصی مهریه همراه شما هستیم.

بحث برانگیزترین بخش روابط مالی بین زوجین در حقوق خانواده ایران صداق (مهریه) است.
تعیین صداق، کابین و مهریه همواره چالش‌های زیادی را در پی داشته است.
در خصوص ماهیت حقوقی مهریه و انواع آن سخن‌های زیادی گفته شده است.
این نوشته که توسط موسسه حقوقی بین المللی طلیعه عدالت و مهر پارسیان تهیه شده است به بررسی تمامی قوانین مرتبط با مهریه خواهیم پرداخت.
همچنین نحوه مطمئن وصول مهریه مورد بررسی قرار می‌گیرد؛ موانع موجود بر سر وصول مهریه نیز بررسی و نقد خواهد شد.

سوالاتی که در این نوشته توسط وکیل پایه یک دادگستری بررسی خواهند شد:

 • چند نمونه مهریه وجود دارد؟
 • در تعیین مهریه چه مواردی را باید رعایت کنیم؟
 • انتقال ملک برای نپرداختن مهریه چه آثاری در پی دارد؟
 • نحوه اجرای محکومیت‌های مالی چگونه است؟
 • بهترین شیوه مطالبه مهریه چگونه است؟

انواع مهریه

براساس ماده 1087 قانون مدنی: مهریه مالی است که مرد به مناسبت عقد نکاح (ازدواج) ملزم به دادن آن به زن می‌شود.

طلاق به دلیل عدم پرداخت نفقه

مهرالمسمی

مطابق ماده 1079 قانون مدنی، مهریه‌ای که میزان آن در سند ازدواج تعیین و زن و مرد با اراده و اختیار بر آن توافق نموده و آن را معین می‌نمایند و در عقد هم ذکر می شود را مهرالمسمی می‌نامند.

مهرالمثل

مهرالمثل به مهریه‌ای گفته می‌شود که مقدار آن، با رعایت‏ شرایط زن از ‏لحاظ شرافت و همچنین وضعیت او نسبت ‏به امثال و اقارب (نزدیکان) و معمول مهریه‌های سایر زنان محل برای وی در نظر گرفته می‌شود.

وضعیت حقوقی فرزند نامشروع

مهرالمتعه

مطابق ماده ۱۰۹۳ قانون‏ مدنى: هرگاه مهریه در سند ازدواج ذکر نشده باشد و شوهر قبل از نزدیکى و تعیین مهریه زن‏ خود را طلاق دهد، زن مستحق مهرالمتعه‏ است و اگر بعد از آن طلاق دهد، مستحق‏ مهرالمثل خواهد بود.
مهرالمتعه مالی است که مرد به زن مطلقه‌ای که آمیزش و نزدیکی با وی صورت نپذیرفته، می‌پردازد.

بهترین وکیل خانواده ونک

برای تعیین مهریه در زمان عقد دایم چه نکاتی باید رعایت شود؟

بر اساس قانون مدنی در هنگام عقد دائم تعیین مهریه ضروری نیست ولی به طور کلی این نکات در مورد مهریه حائز اهمیت است:

1- در صورت برقراری رابطه زناشویی مهریه به صورت کامل و در صورت عدم برقراری رابطه، نصف مهریه به زن تعلق خواهد گرفت.
همچنین زوجه باکره با مراجعه به پزشکی قانونی برای معاینه و باکره شناخته شدن می‌تواند شناسنامه خود را عوض کند تا سابقه ازدواج و طلاق او در شناسنامه نباشد.
هرچند این سابقه به طور کلی پاک نخواهد شد و سابقه ازدواج باکره نیز همانند غیرباکره در ثبت احوال خواهد ماند.

بذل مهریه

2- مهریه اگر به صورت وجه نقد باشد، به نرخ روز محاسبه می‌شود.
3- اگر زن و مرد قبل از برقراری رابطه جنسی طلاق بگیرند، زن مستحق دریافت نصف مهریه خواهد بود؛ اما اگر بعد از برقراری رابطه جنسی طلاق بگیرند، زن مستحق کل مهریه خواهد بود.
حال اگر مرد کل مهریه را قبل از برقراری رابطه جنسی پرداخت کرده باشد و حال بدون برقراری رابطه جنسی بخواهند جدا شوند، مرد می‌تواند نصف مهریه را پس بگیرد.
وکیل تخصصی مهریه

شرایط طلاق از طرف شوهر

تکلیف مهریه دوجنسیتی‌ها

اگر مرد یا زنی پس از ازدواج، تغییر جنسیت دهد، مرد نمی‌تواند به این دلیل که دیگر زن شده است یا طرف مقابل، زن نیست از پرداخت مهریه خودداری کند.
چنانچه رابطه زوجیت با تغییر جنسیت ادامه پیدا نکرد اما مرد که تغییر جنسیت داده یا زنی که تغییر جنسیت داده در صورتی که طرف مقابل درخواست مهریه کند، مکلف به پرداخت آن است.

مطالبه مهریه از پدرشوهر

در صورتی که پدر شوهر فوت کند، عروس می‌تواند سهم‌الارث شوهر را از اموال پدر همسر خود برای مهریه توقیف کند.
اما تا زمانی که پدر شوهر زنده باشد عروس این حق را نخواهد داشت زیرا اموال شخص زنده متعلق به خود اوست.
اگر پدر شوهر در سند ازدواج پرداخت مهریه را ضمانت کرده باشد، به دلیل اینکه سند ازدواج نوعی سند رسمی است و در ضمن سند رسمی ضمانت شده است امکان مطالبه مهریه از پدر شوهر نیز امکان‌پذیر است.
امکان مطالبه مهریه از فردی که ضامن پرداخت مهریه شده است، وجود دارد و در این صورت تفاوتی ندارد که چه شخصی ضامن پرداخت مهریه شده است.

لایحه تجدید نظر مهریه

دفتر وکیل خانواده و دفتر وکیل طلاق

آیا امکان ثبت ازدواج موقت بدون تعیین مهریه وجود دارد؟

تعیین مهریه در ازدواج موقت یا صیغه اجباری بوده و جزء شرایط صحت عقد موقت است؛ به این معنی که اگر مهریه در سند ازدواج موقت ذکر نشود؛ ازدواج باطل است.
بنابراین نمی‌توان بدون تعیین مهریه، ازدواج موقت را ثبت نمود.

راه‌های وصول و مطالبه مهریه در صیغه و ازدواج موقت چیست؟

مطالبه مهریه در صیغه یا عقد موقت حق مسلم و غیر قابل انکار زن می‌باشد.
اگر ازدواج موقت یا صیغه در دفتر ازدواج به ثبت رسیده باشد هیچ تفاوتی در مطالبه مهریه با عقد دائم ندارد؛ لذا اینگونه مهریه‌ها به راحتی قابل وصول است.
برای مطالبه مهریه در صیغه که در دفتر ازدواج ثبت شده باشد باید به اجرای ثبت اسناد مراجعه و با استناد به سند رسمی مطالبه مهریه کرد.

در این حالت باید از دفتر ازدواج درخواست صدور اجرائیه و ابلاغ به شوهر شود و پس از ابلاغ به وی در صورت عدم پرداخت مهریه ظرف مهلت مقرر در اجرائیه مراتب از طریق اجرای اسناد رسمی ثبت و ابلاغ می‌شود و امکان ممنوع‌الخروجی شوهر و توقیف اموال وی وجود دارد.

مشاوره حقوقی معامله صوری به قصد فرار از دین

اما اگر صرفا صیغه محرمیت بدون ثبت در دفتر ازدواج خوانده شده باشد گرفتن مهریه کار سختی است چون سند رسمی مبنی بر این موضوع وجود ندارد.
در این حالت شهادت دو شاهد مرد و یا یک مرد و دو زن و همچنین اقرار طرفین از مهم‌ترین مدارک اثبات مهریه و میزان آن در صیغه می‌باشد.
نکته مهم: اگر زن در صیغه مهریه را دریافت کند اما تمکین نکند، مرد می‌تواند نسبت به مدت عدم تمکین، دادخواست پس گرفتن مهریه را بخواهد.
همچنین در صورتی که زن تمکین نکرده باشد اما مهریه خود را مطالبه کرده باشد، مرد نیز می‌تواند متقابلاً عدم استحقاق زن در دریافت مهریه را در دادگاه مطرح کند.

آیا محکومیت به حبس بابت بدهی مالی سوء پیشینه کیفری محسوب می‌شود؟

سابقه کیفری موثر یا سوء پیشینه محکومیتی کیفری است که بدون نیاز به درج در حکم دادگاه شخص را از حقوق اجتماعی برای مدتی محروم می‌کند.
بدهی مالی چون شامل وصف حقوقی هست نه کیفری، سوء پیشینه محسوب نمی‌شود. وکیل تخصصی مهریه

انتقال صوری مال به قصد فرار از دین چگونه قابل اثبات است؟

معامله صوری (غیرواقعی) و معامله به قصد فرار از دین در موقعیت‌هایی خاص بروز پیدا می‌کند.
در اینگونه از معاملات شخص بدهکار برای جلوگیری از گرفتن طلب توسط طلبکاران، دست به انجام معاملات صوری و غیر واقعی می‌زند و با این روش از توقیف اموالش جلوگیری می‌کند.

طلاق به درخواست مرد

ماده 21 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی

هرگاه شخص بدهکار مال خود را با هدف فرار از دین (نپرداختن بدهی) به دیگری انتقال دهد به گونه‌ای که اموالی که از او باقی مانده برای پرداخت بدهی او کافی نباشد عمل او فرار از دین و جرم خواهد بود و مجازات آن حبس و جزای نقدی یا هر دو خواهد بود.

بهترین وکیل مهریه

اگر فردی که مال را دریافت می‌کند، نسبت به این امر آگاه باشد شریک در جرم است و این مجازات برای او هم خواهد بود.
چنانچه او مال را به دیگری منتقل کند یا مال تلف گردد مثل یا قیمت آن از اموال انتقال گیرنده به عنوان جریمه گرفته خواهد شد؛ بدهی نیز از آن محل پرداخت می‌گردد.

راه‌های اثبات فرار از دین (بدهی) در معامله

جهت اثبات فرار از دین شخص شاکی باید با استناد به دلایل و مدارکی مانند اسناد انتقال یا شهادت شهود این امور را اثبات نماید:

 1. معامله واقع شده بین بدهکار و شخصی که مال به او منتقل شده است. (به موجب سند لازم الاجرا و احکام مالی دادگاه)
 2. طلب مسلم و حال خود را که نسبت به آن رای محکومیت قطعی صادر شده باشد، در معامله صوری و به قصد فرار از دین در صورت وجود معامله حال این تقاضا را می‌توان مطرح کرد.
 3. از بین رفتن نفعی که داشته است. یعنی شاکی بیان نماید که بعد از سررسید بدهی و صدور حکم محکومیت قطعی متهم تنها دارایی خود را که امکان مطالبه طلب از آن وجود داشته را فروخته است.

ابطال معامله پدر محجور

نکته مهم در مورد معامله صوری (غیرواقعی) و به قصد فرار از دین (نپرداختن بدهی) این است:
اول، وجود آگاهی شخص انتقال گیرنده از صوری بودن معامله و قصد انتقال دهنده از فرار دین می‌باشد.
دومین شرطی که در معامله صوری حائز اهمیت می‌باشد، این است که معامله باید دارای جنبه مالی باشد.
چرا که معاملاتی که جنبه مالی در آنها مطرح نبوده و جنبه غیر مالی را دارند شامل این مورد نخواهند بود؛ حتی اگر به قصد فرار از دین صورت گرفته باشند.
شرط آخری که برای تحقق معامله صوری و معامله به قصد فرار از دین وجود دارد، ورود ضرر و زیان به طلبکاران می‌باشد.
به عبارتی دیگر طلبکار زمانی می‌تواند تقاضای بطلان معامله را مطرح کند که ورود ضرر و زیان وارده به خودش و عدم وصول طلب را به دادگاه ثابت کند.

مشاوره حقوقی امور خانواده

نحوه بخشیدن مهریه

اول: اگر زن سندی (نوشته‌ای) به مرد داده باشد و اقرار به دریافت مهریه کرده باشد کار بسیار دشوار است.
زیرا ادعای بعدی زن انکار بعد از اقرار محسوب می شود که در محاکم مسموع (قابل شنیدن یا رسیدگی) نیست.
مثلا دیده شده است که زوجین به دفترخانه اسناد رسمی مراجعه کرده‌اند و برای بخشیدن مهریه، زن سند اقرار نامه دریافت مهریه را امضاء کرده است.
در این حالت مهریه دریافت شده محسوب می شود و ادعای بعدی نگرفتن مهریه پذیرفته نمی‌شود.
مگر این که زن ثابت کند که اقرار او فاسد یا مبنی بر اشتباه و غلط بوده است.

اجازه پدر در ازدواج دختر باکره

سلب حضانت از مادر در رابطه نامشروع

ماده ۱۲۷۷ قانون مدنی

انکار بعد از اقرار مسموع نیست؛ لیکن اگر مقر (اقرارکننده) ادعا کند که اقرار او فاسد یا مبنی بر اشتباه یا غلط بوده شنیده می‌شود.
همچنین است‌ در صورتی که برای اقرار خود عذری ذکر کند که قابل قبول باشد.
مثل اینکه بگوید اقرار به گرفتن وجه در مقابل سند یا حواله بوده که وصول نشده لیکن ‌دعاوی مذکوره مادامی که اثبات نشده مضر به اقرار نیست.

دوم: در اصطلاح حقوقی این است که زن ذمه (عهده) مرد را از مهریه‌ای که بدهکار است بری کند که به آن ابراء می‌گویند.
به این معنی که بدهی مرد یا همان مهریه را می‌بخشد.
اگر نوشته یا همان سندی که زن به مرد می‌دهد خواه رسمی یا عادی، دلالت بر ابرا ذمه (بخشش عهده) کند دیگر از جانب زن امکان رجوع وجود ندارد.وکیل تخصصی مهریه

ماده ۲۸۹ قانون مدنی

«ابرا عبارت از این است که دائن (طلبکار) از حق خود به اختیار صرف نظر نماید»
سوم: اگر مهریه در قالب عقد صلح در عوض چیزی صلح شده باشد، امکان رجوع برای زوجه (زن) وجود ندارد.
چهارم: سندی (نوشته‌ای) بین زوجین رد و بدل شود مبنی بر این که با توافق مهریه مندرج در عقدنامه را کم یا زیاد کرده‌اند حسب نظریه شورای نگهبان این افزایش یا کاهش مهریه غیر شرعی محسوب می‌شود و بلا اثر است.

پس گرفتن ملک از همسر

پنجم: بخشیدن مهریه در قالب بذل (بخشش) تمام یا قسمتی از مهریه در طلاق خلع باشد زوجه در ایام عده می‌تواند به آنچه بذل کرده است رجوع کند.
عده مدت زمانی است که پس از طلاق و جدایی، زن حق ازدواج مجدد ندارد و در این مدت زن و مرد می‌توانند به یکدیگر رجوع کنند.
فرض کنید طلاق توافقی بوده و زن تمام مهریه را در قبال طلاق بذل کرده است در این صورت، زن می‌تواند با مراجعه به دفترخانه‌ای که صیغه طلاق را خوانده است طی درخواستی رجوع به مابذل (آنچه بخشیده) کند.
این رجوع در صورتی است که زن عده داشته باشد و باکره یا یائسه نباشد.

لیست بهترین وکلای مهریه تهران چگونه قابل دسترسی است؟

مرجع رسمی استعلام درباره اصالت پروانه وکالت وکیل تخصصی مهریه، کانون وکلای دادگستری است.
این استعلام از طریق سایت عدلیران قوه قضائیه نیز امکان پذیر است؛ مرجع اعتبار یا عدم اعتبار موسسه حقوقی و داوری نیز روزنامه رسمی کشور و یا ثبت سازمان ثبت اسناد است.
اما باید حتما از طریق آخرین آگهی روزنامه رسمی، اسامی مدیران موسسه حقوقی را پیدا کنید.
سپس با جستجوی نام آنها در سایت قوه قضائیه نسبت به داشتن پروانه وکالت آنها اطمینان حاصل کنید.
در مراجعه به دفتر وکیل تخصصی مهریه تهران همکار موسسه مهر پارسیان، امکان استعلام وضعیت وکلای شاغل از دفتر موسسه به صورت حضوری یا آنلاین وجود دارد.

مشاوره حقوقی اثبات زوجیت

معامله فرار از دین چیست؟

هرگاه فرد بدهکاری به قصد نپرداختن بدهی، اموال خود را به افراد دیگری انتقال دهد، به این معامله، معامله به قصد فرار از دین گفته می‌شود.

بذل مهریه چیست؟

هرگاه زن از حق خود نسبت به مهریه گذشت کند و مهریه خود را به مرد ببخشد بذل مهریه می‌باشد.

وکیل تخصصی مهریه

_

نشانی دفتر وکالت وکیل تخصصی مهریه در تهران

_

میدان ونک- ابتدای بزرگراه حقانی- خیابان گاندی جنوبی- خیابان چهاردهم- پلاک 14- طبقه 4- واحد 9 و 10

تلفن‌های تماس ثابت با دفتر موسسه مهر پارسیان (محمدرضا مهری) در تهران

تماس با دفتر وکیل آنلاین خارج از ساعات اداری و تعطیلات و ارسال پیام از طریق خط تلفن همراه

ارسال پیام از طریق شماره واتس اپ و تلگرام

پس از ارسال پیام شکیبا باشید تا جهت وقت مشاوره حضوری یا آنلاین هماهنگی صورت گیرد
حداکثر ظرف 12 ساعت وقت مشاوره تنظیم و به شما اعلام خواهد شد
دفتر وکالت مهر پارسیان – محمدرضا مهری وکیل پایه یک دادگستری

خدمات دفتر وکالت و امور حقوقی بین المللی محمدرضا مهری

مشاوره حقوقی آنلاین با وکلای پایه یک دادگستری در موضوعات تخصصی در همه ساعات شبانه روز
مشاوره حقوقی حضوری با وکیل تخصصی جرایئم اقتصادی
قبول وکالت دادگستری بدون حضور موکل در دفتر وکیل
خدمات وکالت ایرانیان خارج از کشور در ایران
وکالت ایرانیان در سایر کشورها توسط وکیل رسمی
بهترین وکیل مهاجرت بین المللی در تهران
معرفی بهترین وکیل کیفری تهران
بهترین وکیل ملکی تهران
معرفی بهترین وکیل دعاوی پولی و بانکی تهران
بهترین وکیل خانواده تهران
معرفی بهترین وکیل دادگاه تجدید نظر
بهترین وکیل اعاده دادرسی و دیوان عالی کشور
معرفی بهترین وکیل فرجام خواهی
ازدواج موقت
الزام به تمکین در صیغه موقت

 

راه های وصول و مطالبه مهریه در صیغه چیست؟

مطالبه مهریه در صیغه یا عقد موقت حق مسلم و غیر قابل انکار زن می باشد. اگر عقد موقت یا صیغه در دفتر ازدواج به ثبت رسیده باشد هیچ تفاوتی در مطالبه مهریه، با عقد دائم ندارد. لذا اینگونه مهریه ها به راحتی قابل وصول است.

آیا امکان ثبت ازدواج موقت بدون تعیین مهریه وجود دارد؟

تعیین مهریه در ازدواج موقت یا صیغه اجباری بوده و جزء شرایط صحت عقد موقت است. در صورتی که مهریه زن در ضمن عقد موقت تعیین و مشخص و ذکر نشده باشد و زن و ش

5/5 - (20 امتیاز)

10 دیدگاه

 • سلام جناب وکیل خسته نباشید من سال 94 ازدواج کردم و سال 99 همسرم تغییر جنسیت دادن و خانوم شدن من برای مهریه ام میتونم اقدام کنم ؟

  • سلام وقت شما بخیر
   بله. اگر مرد یا زنی پس از ازدواج، تغییر جنسیت دهد(ترنس)، مرد نمی‌تواند به این دلیل که دیگر زن شده است (زن ترنس) یا طرف مقابل، زن نیست از پرداخت مهریه خودداری کند. اگر چه رابطه زوجیت با تغییر جنسیت ادامه پیدا نخواهد کرد اما مرد که تغییر جنسیت داده یا زنی که تغییر جنسیت داده در صورتی که طرف مقابل درخواست مهریه کند، مکلف به پرداخت آن است.

 • باسلام و وقت بخیر، ما تازه طلاق گرفتیم وحکم اعسار بنده نیز پذیرفته شده است، و همچنین چندتا از اقساط را پرداخت کردم وتا الان هیچ بدهی ندارم. همسر سابقم از طریق اجرای احکام، دودانگ ملک که بنام من هست رو توقیف کرده، من هیچ مال واموالی جز همین دو دانگ را ندارم، و خودم در اون ملک ساکن نیستم. سوال من اینه که آیا این دودانگ جز مستثنیات دین محسوب میشه یا خیر؟

  • سلام وقت شما بخیر
   اصولا اگر شما به عنوان زوج در منزل مسکونی زندگی نکنید، آن خانه جز مستثنیات محسوب نخواهد شد، ولی چون شما مالک دو دانگ هستید، می‌توانید جهت اظهار نظر حقوقی با یک وکیل متخصص در امور خانواده و مهریه مشورت نمایید. برای دریافت توضیحات بیشتر و مشاوره با وکیل متخصص در امور مهریه با شماره 09120067661 تماس حاصل فرمایید.

 • سلام جناب وکیل من خانمم عقد کرده هستن و الان بعد 7 ماه عقد میگه طلاق میخوام و حاضر نیست عروسی کنیم من میخوام بدونم به ایشون مهریه تعلق میگیره؟

  • سلام وقت شما بخیر
   در صورت برقراری رابطه زناشویی مهریه به صورت کامل و در صورت عدم برقراری رابطه، نصف مهریه به زن تعلق خواهد گرفت.

 • سلام همسرم مرحوم شده ولی پدر و مادرش در قید حیات هستن و از اموال ایشان ارث میبرن ، میخواستم بدونم ممکنه به خاطر ارثیه اونا به من مهریه تعلق نگیره؟ چون ارثهمسر من فقط یک خونه هست.

  • سلام وقت شما بخیر
   خیر، ابتدا دیون متوفی از جمله مهریه وصول خواهد شد بعد تقسیم ارث صورت می‌گیرد. برای دریافت اطلاعات بیشتر ومشاوره با وکیل خانواده با شماره 09120067662 تماس حاصل فرمایید.

 • همسرم فوت کرده یه ملک به نامش ورثه دستور فروش گرفتن، من اقدام کنم برای مهریم میتونم ملک توقیف کنم که فروش نره؟

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *