مشاوره حقوقی با وکیل پایه یک دادگستری

مشاوره حقوقی با وکیل پایه یک دادگستری

مشاوره حقوقی با وکیل پایه یک دادگستری


امروز با موضوع مشاوره حقوقی با وکیل پایه یک دادگستری با شما مخاطبان گرامی همراه هستیم.

انواع و اقسام پرسش های حقوقی توسط وکیل پایه یک دادگستری پاسخ داده می‌شود.

اما پرسش اساسی این است که آیا این مشاوره باید رایگان باشد؟

پاسخ منطقی این است که مشاوره حقوقی با توجه به پیچیدگی و خاص بودن شرایط حتما باید توسط وکیل پایه یک دادگستری که سابقه  و تجربه کافی را دارد انجام شود در جلسه مشاوره حقوقی با وکیل پایه دادگستری این وقت به مشاوره دهنده داده می شود تا بتواند کل مطالبی که را لازم است بیان نماید تا بررسی دقیق پیرامون موضوع او انجام شود و صرف این وقت به صورت رایگان و یا به بهای کم اعجاب برانگیز است.

چرا که هیچ خدمت تخصصی ای رایگان نیست،و وکیل برای برای حتی پاسخ یک بله یا خیر به پرسش شما سال ها و قت و زمان خود را در دانشکده حقوق و دادگستری صرف کرده است. چگونه تصور کنیم مشاوره حقوقی با وکیل پایه دادگستری رایگان باشد در حالی کانون وکلای دادگستری امسال هزینه مشاوره تخصصی با وکیل پایه یک دادگستری را پانصد هزار تومان تعیین کرده است؟

وکلا قانونا می توانند برای مشاوره حدود پانصد هزارتومان از مشاوره شونده اخذ نمایند.

اما برخی بر این باورند که اگر وکیل در مشاوره به ما پاسخ منفی داد آنگاه هزینه کردن برای مشاوره چه معنی ای دارد؟

این گزاره چندان منطقی به نظر نمی رسد چرا که اگر یک نه یا یک پاسخ خیر، دارای پشتوانه علمی و تجربه باشد از هزاران آری و بله و یا پاسخ مثبت واهی کاربرد بیشتری دارد، از دیگر سو فرض کنید شخصی قصد دارد به خواستگاری برود و در این مسیر کت و شلوار، گل و شیرینی می خرد.

طلاق فوری به درخواست زن

حال اگر پاسخ دختر خانم منفی بود آیا می تواند گل و شیرینی و کت و شلوار را پس بدهد و وجه پرداختی خود را طلب کند؟

یا مثال بهتری شخص دارای بیماری قلبی به اتاق عمل می رود و علیرغم علم و دانش طبیب و انجام تمام ملزومات عمل بهبود پیدا نکرده و حتی فوت می کند آیا در این صورت عمل طبیب فاقد اجرت است؟

مشاوره حقوقی با وکیل پایه یک دادگستری هزینه دارد.

بهترین وکیل خانواده تهران

به مطالب واهی مشاوره رایگان و مراکز مشاوره ر ایگان توجه نکنید اگر که برای سرنوشت خویش اهمیت قایل هستید، اگر به خود و مسئله حقوقیتان اهمیت می دهید، مشاوره حقوقی نیز مانند هر نوع خدمات دیگری در جامعه دارای ارزش و متعاقبا هزینه بر است، اینکه وکیلی رایگان مشاوره می دهد بدانید اگر فقط به قصد احسان و نیکی نباشد نیات دیگری در پی آن وجود دارد و هیچکس مجانی برای دیگران قدمی بر نمی دارد .

امروز با ما همراه باشید تا در مقاله مشاوره حقوقی با وکیل پایه یک دادگستری نمونه پاسخ هایی که در مشاوره با وکیل پایه یک دادگستری انجام شده را مشاهده نمایید.

نحوه طرح دعوی ضرر و زیان ناشی از جرم

مستند به ماده ۱۶ قانون آیین دادرسی کیفری

هرگاه دعوای ضرر و زیان ابتدا در دادگاه حقوقی اقامه شود اصولاً قابل طرح در دادگاه کیفری نیست مگر آنکه مدعی خصوصی بعد از اقامه دعوا متوجه شود که موضوع واجد جنبه کیفری نیز بوده است اگر دعوای ضرر و زیان ابتدا در دادگاه کیفری مطرح شود اصولاً نمی‌توان دعوا را استرداد کرد. و به دادگاه حقوقی مراجعه کرد مگر اینکه صدور حکم کیفری به جهتی از جهات قانونی با تأخیر مواجه شود که در این صورت با رعایت شرایط میتوان به دادگاه حقوقی یاکیفری مراجعه کرد.

پس اگر دعوای ضرر و زیان ابتدا در دادگاه حقوقی مطرح شود دعوای مذکور اصولا قابل طرح در دادگاه کیفری نیست.

و اگر دعوای ضرر زیان ابتدا در دادگاه کیفری مطرح شود دعوای مذکور اصولاً قابل طرح در دادگاه کیفری نیست.

امور ترافعی و غیر ترافعی یعنی چی

امور حسبی امور غیر ترافعی هستند، امور ترافعی به این معنی است که تا زمانی که اختلاف حاصل نشود رسیدگی دادگاه الزامی نیست.

وکیل طلاق توافقی ونک

عصر تصویب قوانین جدید در دادرسی مدنی

در مشاوره حقوقی با وکیل پایه یک دادگستری پاسخ داده شد قوانین آیین دادرسی مدنی به معنای اخص عطف به ماسبق می‌شود.

قوانین جدید حاکم بر آیین تهیه به کارگیری دلیل در دادرسی های در جریان علی القاعده باید فورا اجرا شوند مستند به ماده ۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی نحوه بکارگیری دلیل تابع قانون زمان استناد به آن دلیل است و با مفاد ماده ۱۹۵ که مقرر می دارد دلایلی که برای اثبات عقود ارائه می شود تابع قوانین موقع انعقاد می‌باشد متفاوت است. چراکه مفاد ماده ۱۹۵ راجع به خود دلیل است نه راجع به نحوه ارائه دلیل.

دعاوی زیر در صلاحیت دادگاه خانواده می‌باشد

در مشاوره حقوقی با وکیل پایه یک دادگستری پاسخ داده شد

دعوای رفع حجر
نامزدی و خسارت ناشی از برهم زدن آن
نکاح اعم از دائم و موقت.
اذن در نکاح
‏ شرط ضمن عقد نکاح
‏ ازدواج مجدد
‏جهیزیه
‏ مهریه
‏نفقه زوجه
‏ اجرت المثل ایام زوجیت
‏تمکین و نشوز
‏ طلاق
‏رجوع
‏فسخ و انفساخ نکاح
‏ بذل مدت و انقضای آن
‏ حضانت و ملاقات طفل
‏ نسب
‏ رشد
‏ حجر
‏رفع حجر
‏ ولایت قهری
‏ قیمومیت
‏ امور مربوط به ناظر و امین
‏ اموال محجوران
‏وصایت در امور مربوط آنان
‏ نفقه اقارب
‏ امور راجع به غایب مفقودالاثر
‏سرپرستی کودکان بی سرپرست
‏ اهداء جنین
‏تغییر جنسیت

دعاوی خانوادگی راجع به جهیزیه مهریه و نفقه اقارب تا نصاب دویست میلیون ریال اگر مشمول ماده ۲۹ قانون حمایت خانواده نباشد در صلاحیت شورای حل اختلاف است.

نگاهی به صلاحیت های محاکم

در مشاوره حقوقی با وکیل پایه یک دادگستری پاسخ داده شد

هر چند مطابق بند ب ماده ۹ شورای حل اختلاف دعاوی مربوط به تخلیه عین مستاجره در صلاحیت شورای حل اختلاف می باشد ولیکن باید دقت شود که مطابق ماده ۱ قانون شورای حل اختلاف صلاحیت شورا مربوط به اختلافات بین اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی است و اگر دعوا علیه ارگان دولتی مطرح گردد آنگاه دادگاه عمومی محل وقوع ملک صلاحیت دارد.

اختلافات فردی ناشی از قانون کار بین کارفرما و کارگر در هیئت تشخیص رسیدگی می شود و رای هیئت تشخیص ظرف ۱۵ روز قابل اعتراض در هیئت حل اختلاف است.

شکایت از آراء هیئت حل اختلاف کارگر و کارفرما در صلاحیت شعب بدوی دیوان عدالت اداری است. ورسیدگی به شکایات مودی نسبت به عوارض معینه توسط شهرداری در صلاحیت کمیسیون ماده ۷۷ قانون شهرداری است.

وکیل با تجربه طلاق توافقی

رسیدگی به تخلف قاضی عضو هیات حل اختلاف مالیاتی اگر قاضی شاغل دادگستری باشد در صلاحیت دادگاه انتظامی قضات است.

اختلافات ناشی از اجرای احکام با دادگاهی است که حکم را اجرا میکند و اختلافات مربوط به اجرای احکام که از اجمال یا ابهام حکم حادث شود با دادگاهی است که حکم را صادر کرده.

اگر محل تنظیم سند و خواهان هر دو ایران باشد دادگاه محل اقامت خواهان صالح به رسیدگی است.

اگر هر دو خارج از کشور باشند دادگاه عمومی شهرستان تهران
اگر خواهان خارج باشد و سند در ایران تنظیم شده باشد دادگاه محل صدور سند
اگر سند خارج صادر شده باشد خواهان ساکن ایران باشد محل اقامت خواهان
درخواست تغییر نام از دختر به پسر و از پسر به دختر با توجه به این که واجد آثار حقوقی است در صلاحیت محاکم عمومی است.
تصحیح اشتباه در ثبت جنس، در صلاحیت هیئت حل اختلاف ثبت احوال است.
رسیدگی به تغییر محل تولد و ابطال شناسنامه ،به دادگاه محل اقامت خواهان
الزام اداره ثبت احوال به صدور اسناد سجلی در صلاحیت دادگاه عمومی است.
اگر خواندگان متعدد باشند و خواسته مال غیر منقول متعدد باشد دادگاه محل وقوع هر یک از اموال غیر منقول صالح به رسیدگی است.

رسیدگی به دعوای اعسار از محکوم به در صلاحیت دادگاهی است که به دعوای اصلی رسیدگی و حکم محکومیت را صادر کرده است و اگر شورای حل اختلاف به دعوا رسیدگی کرده باشد در صلاحیت شورا می باشد دعوای اعسار از محکوم به غیر مالی است.

تفاوت اناطه در آیین دادرسی کیفری و مدنی

در مشاوره حقوقی با وکیل پایه یک دادگستری پاسخ داده شد.

در اناطه حقوقی در صورتی که رسیدگی به دعوا متوقف به امری باشد که رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه دیگری باشد اگر خواهان ظرف یک‌ماه اقامه دعوا نکند قرار رد دعوا صادر می شود خواهان می‌تواند پس از اثبات مجدد در دادگاه صالح طرح دعوا نماید.

‏ در آیین دادرسی کیفری و در قانون دیوان عدالت اداری اگر ظرف یک ماه ذینفع به دادگاه صالح رجوع نکند بر خلاف آیین دادرسی مدنی مرجع کیفری و دیوان عدالت اداری به رسیدگی خود ادامه می دهند.

وکیل طلاق توافقی در تجریش

اگر ترکه تقسیم شده باشد دعوا باید در دادگاهی اقامه شود که مطابق قاعده عمومی و استثنا های دیگر از نظر محلی صالح به رسیدگی است

اگر آخرین اقامتگاه متوفی در ایران مشخص نباشد به ترتیب آخرین محل سکونت دادگاه محل وجود ترکه و اگر ترکه متعدد باشد دادگاه محل وقوع ترکه غیر منقول صالح است .

مرجع صالح برای رسیدگی به دعوای اعسار از هزینه دادرسی مرحله تجدید نظر دادگاهی است که حکم نخستین را صادر کرده است.

قوانین دادگاه خانواده

تشکیل دادگاه خانواده توسط رئیس قوه قضائیه در حوزه قضایی شهرستان الزامی است.

تشکیل دادگاه خانواده توسط رئیس قوه قضاییه در حوزه قضایی بخش به تناسب امکانات به تشخیص رئیس قوه قضایی موکول است.

در حوزه قضایی بخش دادگاه عمومی مستقر در آن حوزه مگر در دعاوی راجع به اصل نکاح و انحلال آن به مسائل مربوط به دادگاه خانواده رسیدگی می کند.

دادگاه عمومی حقوقی مستقر در حوزه شهرستان  حتی به  دعاوی راجع به اصل نکاح و انحلال آن را رسیدگی می‌نماید اگر دادگاه خانواده در آن شهرستان تشکیل نشده باشد.

وکیل دادسرای اقتصادی تهران

حضور قاضی مشاور زن در دادگاه خانواده در کلیه موارد الزامی است.

هرگاه قاضی انشا کننده رای با نظر قاضی مشاور زن مخالف باشد قاضی انشا کننده رای باید در دادنامه به نظر قاضی مشاور زن اشاره و چنانچه با نظر وی مخالف باشد با ذکر دلیل نظریه وی را رد کند.

در صورت اقتضا ضرورت یا وجود الزام قانونی دایر بر داشتن وکیل دادگاه راسا یا به درخواست فرد فاقد تمکن مالی وکیل معاضدتی تعیین می‌کند.

دستور موقتی که دادگاه صالح در مواردی مانند حضانت طفل صادر می نماید نیاز به اخذ تامین ندارد و اجرای آن مستلزم تایید رئیس حوزه قضایی نیست.

دادگاه می تواند قبل از اتخاذ تصمیم در مورد اصل دعوا به درخواست یکی از طرفین در اموری  از قبیل حضانت نگهداری ملاقات طفل نفقه زن و محجور که تعیین تکلیف آن فوریت دارد بدونه اخذ تامین دستور موقت صادر کند این دستور بدون نیاز به تایید رئیس حوزه قضایی قابل اجراست.

ثبت طلاق رجعی منوط به انقضای عده است.

چنانچه حکم طلاق صادر شود و زن بدون تعدیه حقوق مالی به ثبت طلاق رضایت بدهد پس از ثبت طلاق میتواند برای دریافت حقوق مالی به اجرای دادگستری مراجعه کند.

پس برای صدور حکم طلاق
مرد حقوق مالی زوجه را تادیه نموده
یا زوجه رضایت داده
‏ یا حکم قطعی اعسار مرد صادر
‏یا محکوم به تقسیط شده باشد
در بحث اجرت المثل اصل عدم تبرع است و شوهر باید عدم استحقاق زوجه را ثابت کند.

اخاذی با فیلم مستهجن

هرگاه زوجه در دادگاه ثابت کند به امر زوج یا اذن وی از مال خود برای مخارج متعارف زندگی مشترک که به عهده او است هزینه کرده و زوج نتواند قصد تبرع زوجه را اثبات کند میتواند معادل آن را از وی دریافت کند

اگر زنی که دارای حضانت است از ملاقات طفل با پدر جلوگیری کند به ازای هر بار امتناع به پرداخت مبلغی محکوم شده و ممکن است حضانت به شخص دیگر واگذار شود.

حضور کودکان زیر ۱۵ سال در جلسات رسیدگی به دعاوی خانواده ممنوع است جز در موارد ضروری که دادگاه تجویز کند.

_

نشانی دفتر وکالت وکیل آنلاین در تهران

_

میدان ونک- ابتدای بزرگراه حقانی- خیابان گاندی جنوبی- خیابان چهاردهم- پلاک 14- طبقه 4- واحد 9 و 10

تلفن‌های تماس ثابت با دفتر موسسه مهر پارسیان (محمدرضا مهری) در تهران

تماس با دفتر وکیل آنلاین خارج از ساعات اداری و تعطیلات و ارسال پیام از طریق خط تلفن همراه

ارسال پیام از طریق شماره واتس اپ و تلگرام

پس از ارسال پیام شکیبا باشید تا جهت وقت مشاوره حضوری یا آنلاین هماهنگی صورت گیرد
حداکثر ظرف 12 ساعت وقت مشاوره تنظیم و به شما اعلام خواهد شد
دفتر وکالت مهر پارسیان – محمدرضا مهری وکیل پایه یک دادگستری

خدمات دفتر وکالت و امور حقوقی بین المللی محمدرضا مهری

مشاوره حقوقی آنلاین با وکلای پایه یک دادگستری در موضوعات تخصصی در همه ساعات شبانه روز
مشاوره حقوقی حضوری با وکیل تخصصی جرایئم اقتصادی
قبول وکالت دادگستری بدون حضور موکل در دفتر وکیل
خدمات وکالت ایرانیان خارج از کشور در ایران
خدمات وکالت ایرانیان در سایر کشورها توسط وکیل رسمی
معرفی بهترین وکیل مهاجرت بین المللی در تهران
بهترین وکیل کیفری تهران
بهترین وکیل ملکی تهران
بهترین وکیل دعاوی پولی و بانکی تهران
بهترین وکیل خانواده تهران
بهترین وکیل دادگاه تجدید نظر
بهترین وکیل اعاده دادرسی و دیوان عالی کشور
بهترین وکیل فرجام خواهی

5/5 - (9 امتیاز)

5 دیدگاه

 • پدرم زمین خود را که 5۰۰۰ متر بوده و دارای سند هست بین فرزندان به صورت صلح نامه و تقسیم نامه که با حضور تمام فرزندان صورت گرفته تقسیم کرده است . ،یکی از فرزندان قطعه خود را با مدارک موجود که در صلح نامه و تقسیم نامه بوده که هر دو با امضای پدر و فرزندان است به شخص دیگری فروخته .
  در زمان عقد قولنامه پدر حضور نداشته و فرزند ملک خود را فروخته،آیا در خصوص اینکه ملک سند داشته و به صورت صلح نامه به فرزند داده شده امضای پدر برای قولنامه ی نوشته شده ضروری است یا خیر؟

  • سلام و عرض احترام
   ابتدا محبت کنید وقت مشاوره با وکلای تخصصی پولی و بانکی موسسه حقوقی مهر پارسیان داشته باشید و در اسرع وقت اعلام نظر خواهد شد.

  • سلام و احترام
   ابتدا باید مشاوره با وکلای موسسه حقوقی مهر پارسیان انجام بشه و در صورتی که موضوع از مواردی باشه که قابلیت پذیرش وکالت داشته باشه در خدمت شما خواهیم بود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *