طلاق توافقی خارج از کشور

طلاق توافقی خارج از کشور

طلاق توافقی خارج از کشور


با بررسی موضوع طلاق توافقی خارج از کشور همراهتان هستیم.

طلاق از وقایع حقوقی پیش‌بینی شده در قانون کشور ما برای اشخاصی است که به هر دلیلی، دیگر تمایل به ادامه زندگی مشترک ندارند.

در قانون ابران طلاق انواع مختلفی دارد که در قانون مدنی و قانون حمایت از خانواده ما پیش‌بینی شده‌ است.
انواع طلاق در قانون مدنی عبارتند از: خلع و مبارات و رجعی و بائن.

هر کدام از این موارد دارای شرایط و احکام خاص خود هستند. صدور حکم طلاق به موجب قانون ایران آثاری به همراه خود دارد که عبارتند از تعیین تکلیف در خصوص مهریه و نفقه (هزینه و مخارج زندگی) و حضانت (نگهداری) و سرپرستی فرزندان و رعایت عده (مدت زمانی که پس از طلاق و جدایی زن نمی‌تواند مجددا ازدواج کند) برای زن و…

از جمله مسائل خانوادگی که با گسترش مهاجرت، ایرانیان با آن روبرو می‌شوند، انجام طلاق، مطابق قانون ایران است.

ایرانیانی که مقیم کشوری خارجی هستند و بخواهند اقدام به طلاق به موجب قانون ایران نمایند به چند طریق می‌توانند اقدام کنند.

مراحل انجام طلاق برای ایرانیان خارج از کشور

ایرانیان خارج از کشور برای جدایی (طلاق) بر اساس قانون ایران به چند روش می‌توانند اقدام کنند:

اول: می‌توانند خودشان برای انجام طلاق به ایران بیایند و به سبک قانون ایران اقدام به طلاق نمایند.

دوم: شخص یا اشخاصی را برای انجام مراحل قانونی طلاقشان، به عنوان نماینده در ایران انتخاب نمایند که تشریفات قانونی پیش‌بینی شده در قانون را به نمایندگی از آن‌ها انجام دهد.

برای دادن نمایندگی به فرد مد نظر در ایران می‌توانند از طریق سامانه میخک اقدام نمایند و به این صورت آن فرد می‌تواند به نمایندگی از هر دو طرف یا یکی از آنها در مراجع قضایی حضور یابد و اقدامات قانونی آنها را انجام دهد.

سوم: می‌توانند به سفارتخانه یا کنسولگری‌های کشور ایران که در کشوری که در آن اقامت دارند مراجعه نمایند و طبق قوانین پیش‌بینی شده اقدام نمایند و در نهایت به مراجعی که به آنها معرفی می‌گردد برای اجرای صیغه طلاق مراجعه نمایند.

چهارم: در یک فرض دیگر هم می‌توانند اقدام به جدایی در کشور محل سکونت خود نمایند. به این صورت که طبق مراجع قضائی و قوانین کشور محل سکونت خود اقدام به جدایی نمایند.

در فرض مطرح شده، با مراجعه به سفارتخانه‌ها و کنسولگری‌های ایران در کشور محل سکونت خود یا با انتخاب یک نماینده قانونی در ایران دادخواست تنفیذ (تایید و امضا) حکم طلاق صادر شده در کشور محل زندگی خود را نمایند.

گروه وکلای حقوقی موسسه حقوقی مهر پارسیان، به بررسی طلاق توافقی خارج از کشور پرداخته است.

سوالات مهم طلاق توافقی ایرانیان خارج از کشور

 1. طلاق توافقی چیست؟
 2. پروسه انجام طلاق توافقی چگونه است؟
 3. برای انجام طلاق توافقی اولین مرحله چیست؟
 4. دادگاه صالح برای رسیدگی به طلاق توافقی خارج کشور، چه دادگاهی است؟
 5. ثبت طلاق توافقی خارج از کشور چگونه است؟
 6. آیا حکم طلاق خارج از کشور در ایران قابل اجرا است؟
 7. آیا حضور در مراکز مشاوره طلاق الزامی است؟
 8. بهترین وکیل در حوزه طلاق توافقی خارج از کشور چه وکیلی است؟

طلاق توافقی چیست؟

یکی از انواع طلاق‌های پیش‌بینی شده در قانون حمایت از خانواده می‌باشد. در پرونده طلاق توافقی، زن و مرد برای انجام طلاق و آثار آن از جمله حضانت فرزندان و آثار مالی مثل مهریه و نفقه (مخارج و هزینه زندگی) به توافق می‌رسند و برای انجام تشریفات پیش‌بینی شده در قانون برای انجام طلاق اقدام می‌نمایند.

قانون ایران برای حمایت از احوال شخصیه (اوصاف مربوط به شخصیت انسان جدای از موقعیت شغلی و… مانند ازدواج) اتباع خود از جمله طلاق توافقی خارج از ایران در ماده 6 قانون مدنی تعیین تکلیف نموده است:

ماده 6 قانون مدنی ایران

قوانین مربوط به احوال شخصیه از قبیل نکاح (ازدواج) و طلاق و اهلیت (توانایی انجام امری) اشخاص و ارث در مورد کلیه اتباع ایران ولو اینکه مقیم در خارجه باشند مجری (اجرا می‌شود) خواهد بود.

بنابراین ایرانیان در هر کشوری که سکونت داشته باشند در بحث طلاق توافقی می‌توانند به موجب قانون ایران اقدام کنند، به شرط اینکه ازدواج آن‌ها نیز به موجب قانون ایران ثبت شده باشد.

برای انجام طلاق توافقی اولین مرحله چیست؟

پس از توافق زن و مرد برای طلاق توافقی باید به دفاتر خدمات الکترونیک قضائی مراجعه نمایند. با ارائه اصل شناسنامه، کارت ملی و عقدنامه اقدام به ثبت دادخواست طلاق توافقی نمایند.

در توافقنامه بین زن و مرد برای طلاق توافقی باید طرفین در خصوص تمام موارد مانند حضانت (نگهداری) فرزندان، جهیزیه، مهریه، نفقه (مخارج و هزینه زندگی)، ملاقات فرزندان، توافق نمایند.

چنانچه در خصوص موضوعی توافق نکنند، دادگاه بر اساس قانون در خصوص آن موضوع تعیین تکلیف می‌نماید.

در خصوص اشخاصی که مقیم خارج از کشور هستند همان‌گونه که بیان شد، می‌توانند یک نفر را به عنوان نماینده یا وکیل دادگستری از طریق سامانه میخک انتخاب نمایند که به نمایندگی از آنها این اقدامات را انجام دهند.

ایرانی های مقیم خارج نیازی به ثبت نام در سامانه ثنا ندارند.

پس از ثبت دادخواست طلاق در دفاتر خدمات الکترونیک قضائی، دادخواست برای تعیین شعبه رسیدگی کننده به دادگاه صالح ارجاع می‌شود.
سپس وقت رسیدگی تعیین و جهت رفتن به دادگاه صالح و تشکیل جلسه با حضور زن و مرد و یا نماینده قانونی آنها اقدام می‌نمایند.

بعضی از دادگاه‌های خانواده قبل از شروع به رسیدگی پرونده طلاق، پرونده را به شورای حل اختلاف جهت صلح و سازش طرفین ارجاع می دهند.

دادگاه صالح برای رسیدگی به طلاق توافقی خارج کشور، چه دادگاهی است؟

در خصوص حضور در دادگاه نکته مهم این است که به چه دادگاهی مراجعه نماییم.
غالبا در تمام کشورها دستگاه قضائی دادگاهی را برای رسیدگی به امور خانواده اختصاص می‌دهند که به بررسی طلاق توافقی بین زن و مرد می‌پردازند.

در ایران نیز دستگاه قضائی دادگاهی را برای رسیدگی به امور خانوادگی از جمله طلاق توافقی خارج از کشور پیش‌بینی کرده است.
به طور کلی دادگاه صالح برای امور خانواده از جمله طلاق توافقی و مهریه و فسخ نکاح و کلیه امور مربوط به خانواده در صلاحیت دادگاه خانواده می‌باشد.
در این خصوص ماده 1 قانون حمایت از خانواده چنین بیان نموده است:

ماده یک قانون حمایت خانواده جدید

به منظور رسیدگی به امور و دعاوی خانوادگی، قوه قضائیه موظف است ظرف سه سال از تاریخ تصویب این قانون در کلیه حوزه‌های قضائی شهرستان به تعداد کافی شعبه دادگاه خانواده تشکیل دهد.

تشکیل این دادگاه در حوزه‌های قضائی بخش به تناسب امکانات به تشخیص رئیس قوه قضائیه موکول است.

از زمان اجرای این قانون در حوزه قضائی شهرستانهایی که دادگاه خانواده تشکیل نشده است تا زمان تشکیل آن، دادگاه عمومی حقوقی مستقر در آن حوزه با رعایت تشریفات مربوط و مقررات این قانون به امور و دعاوی خانوادگی رسیدگی می‌کند.

در حوزه قضایی بخش‌هایی که دادگاه خانواده تشکیل نشده است، دادگاه مستقر در آن حوزه با رعایت تشریفات مربوط و مقررات این قانون به کلیه امور و دعاوی خانوادگی رسیدگی می‌کند.

توجه داشته باشیم که رسیدگی به دعاوی راجع به اصل نکاح (ازدواج) و انحلال نکاح (انحلال نکاح با طلاق متفاوت است و مشمول مواردی می‌باشد که با احراز یکسری شرایط زن و مرد می‌توانند ازدواج خود را فسخ نمایند و درنتیجه منحل شود، که در دادگاه خانواده نزدیک‌ترین حوزه قضایی رسیدگی می‌شود.

درباره اشخاص ایرانی مقیم خارج از کشور، برای رسیدگی به امور خانوادگی از جمله طلاق توافقی،  باید به چه دادگاهی مراجعه نمایند؟
در این خصوص ماده 14 قانون حمایت از خانواده تعیین تکلیف نموده است.
هرگاه یکی از زوجین (زن یا مرد) مقیم خارج از کشور باشد، دادگاه محل اقامت طرفی که در ایران اقامت دارد برای رسیدگی صالح است.

اگر زوجین (زن و مرد) مقیم خارج از کشور باشند ولی یکی از آنان در ایران سکونت موقت داشته باشد، دادگاه محل سکونت فرد ساکن در ایران صالح می‌باشد.
اگر هر دو (زن و مرد) در ایران سکونت موقت داشته باشند، دادگاه محل سکونت موقت زن برای رسیدگی صالح است.

هرگاه هیچ یک از زن و مرد در ایران سکونت نداشته باشند، دادگاه شهرستان تهران صلاحیت رسیدگی را دارد، مگر آنکه زن و مرد برای اقامه دعوی در محل دیگر توافق کنند.

اگر نیاز به وکیل تخصصی طلاق ایرانیان خارج از کشور دارید با گروه وکلای مهر پارسیان تماس بگیرید.

ثبت طلاق توافقی خارج از کشور چگونه است؟

انجام ثبت طلاق ایرانیان مقیم خارج از کشور در کنسولگری های جمهوری اسلامی ایران به درخواست کتبی زن و مرد یا فقط مرد با ارائه گواهی اجرای صیغه طلاق توسط اشخاص صلاحیـتدار که با پیشنهـاد وزارت امور خارجه و تصویب رئیس قوه قضاییه به کنسولگری ها معرفی می شوند امکان پذیر است.

ثبت طلاق رجعی (طلاقی که در آن زن و مرد می‌توانند مجددا به یکدیگر رجوع یا بازگشت کنند) منوط به انقضای عده (پایان مدتی است که به موجب قانون زن اجازه ازدواج مجدد ندارد) است.

در طلاق بائن (طلاقی که در آن زن و مرد حق رجوع و بازگشت به یکدیگر را ندارند) نیز زن می تواند طلاق خود را با درخواست کتبی و ارائه گواهی اجرای صیغه طلاق توسط اشخاص صلاحیتدار فوق در کنسولگری ثبت نماید.

در مواردی که طلاق به درخواست مرد ثبت می گردد، زوجه می تواند با رعایت این قانون برای مطالبه حقوق قانونی خود به دادگاههای ایران مراجعه نماید.

آیا حکم طلاق خارج از کشور در ایران قابل اجرا است؟

هرگاه ایرانیان مقیم خارج از کشور امور و دعاوی خانوادگی خود از جمله طلاق توافقی را در محاکم و مراجع محل اقامت خویش مطرح کنند و درنتیجه حکم طلاق توافقی صادر گردد.

این حکم در صورتی در ایران قابلیت اجرا و استناد دارد که در محاکم ایران تنفیذ و تایید شود.

تبصره ماده 15 قانون حمایت از خانواده:

احکام این محاکم یا مراجع در ایران اجراء نمی شود. مگر آنکه دادگاه صلاحیتدار ایرانی این احکام را بررسی و حکم تنفیذی صادر کند.
پس از تنفیذ دادگاه ایران زن و مرد می‌توانند برای اجرای صیغه طلاق اقدام نمایند.

آیا حضور در مراکز مشاوره طلاق توافقی الزامی است؟

در مواردی که زن و مرد خواستار طلاق توافقی باشند، دادگاه خانواده موظف است زن و مرد را به مراکز مشاوره خانواده ارجاع دهد.
این موارد زن و مرد می توانند تقاضای طلاق توافقی را از ابتداء در مراکز مذکور مطرح کنند.

در صورت عـدم انصراف زن  و مرد از طلاق، مرکز مشاوره خانواده با صدور گواهی عدم انصراف از طلاق موضوع را با مشخص کردن موارد توافق جهت اتخاذ تصمیم نهایی در خصوص جدایی به دادگاه منعکس می کند.

ایرانیان خارج از کشور ملزم به حضور در جلسات مشاوره نیستند. اما باید در جلسات ثبت‌نام کنند که مدت آن طی شود. (تشریفات طلاق صورت بگیرد) و گواهی عدم انصراف از طلاق صادر گردد.

در مواردی که طلاق توافقی با درخواست مرد باشد، دادگاه گواهی عدم امکان سازش صادر می‌نماید.
اگر به درخواست زن باشد، مطابق قانون به صدور حکم الزام مرد به طلاق یا با احراز شرایط وکالت در امر طلاق را به زن می‌دهند.
اما ایرانیان مقیم خارج با طی مراحل ذکرشده به دادگاه خارجی مراجعه می‌نمایند و حکم طلاق از دادگاه خارجی صادر می‌شود.

سپس زن و مرد به یکی از مراکز اسلامی مورد تایید سفارتخانه یا کنسولگری ایران در آن کشور می‌باشد، مراجعه نموده و صیغه طلاق شرعی طلاق جاری می‌گردد.

در آخر به اتفاق به کنسولگری ایران در آن کشور مراجعه می‌کنند و با ارائه گواهی جاری شدن صیغه طلاق شرعی و حکم صادره، تقاضای ثبت طلاق در دفتر کنسولگری و اسناد سجلی خود را مطرح می‌کنند.

بهترین وکیل در حوزه طلاق توافقی خارج از کشور چه وکیلی است؟

بهترین وکیل در حوزه طلاق توافقی خارج از کشور، وکیلی است که با تکیه بردانش حقوقی خود در حوزه حقوق خانواده در کشور ایران و قوانین بین‌المللی و قوانین خانواده در سایر کشورها، پرونده‌های زیادی را در این خصوص پذیرفته و به نتیجه مطلوب رسانده باشد.

بدین منظور موسسه حقوقی مهر پارسیان با مدیریت وکیل پایه یک دادگستری، محمدرضا مهری، جهت ارائه هرگونه مشاوره و پذیرش پرونده در خصوص طلاق توافقی خارج از کشور به شما مخاطبان گرامی معرفی می‌گردد.

تنفیذ حکم طلاق چیست؟ ایرانیانی که طلاق آنها در مراجع خارج از کشور انجام می‌شود، باید حکم طلاق آنها توسط دادگاه ایران تایید و تنفیذ شود.

سامانه میخک چیست؟ سامانه مدیریت خدمات کنسولی است که برای انجام اموری همچون اعطای نمایندگی، امور سجلی و تایید اسناد و… طراحی شده است.

_

نشانی موسسه مهر پارسیان

_

میدان ونک- ابتدای بزرگراه حقانی- خیابان گاندی جنوبی- خیابان چهاردهم- پلاک 14- طبقه 4- واحد 9

تلفن‌ های تماس ثابت موسسه مهر پارسیان (محمدرضا مهری متانکلائی) در تهران

تماس با موسسه مهر پارسیان خارج از ساعات اداری و تعطیلات و ارسال پیام از طریق خط تلفن همراه

ارسال پیام از طریق شماره واتس اپ و تلگرام

پس از ارسال پیام شکیبا باشید تا جهت وقت مشاوره حضوری یا آنلاین هماهنگی صورت گیرد
حداکثر ظرف 12 ساعت وقت مشاوره تنظیم و به شما اعلام خواهد شد
دفتر وکالت محمدرضا مهری متانکلائی وکیل پایه یک دادگستری

خدمات دفتر وکالت و امور حقوقی بین المللی محمدرضا مهری متانکلائی

مشاوره حقوقی آنلاین با وکلای پایه یک دادگستری در موضوعات تخصصی در همه ساعات شبانه روز
مشاوره حقوقی حضوری با وکیل تخصصی جرائم اقتصادی
قبول وکالت دادگستری بدون حضور موکل در دفتر وکیل
خدمات وکالت ایرانیان خارج از کشور در ایران
وکالت ایرانیان در سایر کشورها توسط وکیل رسمی
بهترین وکیل مهاجرت بین المللی در تهران
معرفی بهترین وکیل کیفری تهران
بهترین وکیل ملکی تهران
معرفی بهترین وکیل دعاوی پولی و بانکی تهران
بهترین وکیل خانواده تهران
معرفی بهترین وکیل دادگاه تجدیدنظر
بهترین وکیل اعاده دادرسی و دیوان عالی کشور
معرفی بهترین وکیل فرجام خواهی

تنفیذ حکم طلاق چیست؟

ایرانیانی که طلاق آنها در مراجع خارج از کشور انجام می‌شود، باید حکم طلاق آنها توسط دادگاه ایران تایید و تنفیذ شود.

وکیل شکایت از آموزشگاه رانندگی

سامانه میخک چیست؟

سامانه مدیریت خدمات کنسولی است که برای انجام اموری همچون اعطای نمایندگی، امور سجلی و تایید اسناد و... طراحی شده است.

5/5 - (8 امتیاز)

15 دیدگاه

  • سلام وقت به خیر

   براساس قوانین مالکیت جهیزیه در اختیار زن است و مرد تنها حق استفاده از آنها را دارد

   بنابراین و براساس قوانین مرد نمی تواند بدون رضایت و اذن زن اقدام به فروش جهیزیه کند

   اگر مردی جهیزیه زن را بفروشد رفتاری مجرمانه انجام داده که از نگاه قانون دارای مجازات است .

   در چنین مواردی زن می تواند از مرد به جرم فروش مال غیر و یا خیانت در امانت نزد مراجع قضایی شکایت کند

   براساس قوانین جرم فروش مال غیر یکی از صور خاص جرم کلاهبرداری به حساب می آید

   فروش مال غیر عبارت است از این که انتقال دهنده بدون این که مالک باشد و یا دارای مجوز قانونی برای انتقال مال غیر باشد

   لازم است زن سیاهه جهیزیه خود را همراه با فاکتور نهآا همراه داشته باشد تا بتواند در مراجع قضایی اقدام کند

   وکلای خانواده مهر پارسیان

 • سلام من و همسرم سال ۹۱ در ایران ازدواج کردیم و ماه قبل در سوئیس ازهم جدا شدیم و من میخوام با آقایی در وین ازدواج کنم آیا این ممکن ؟

  • سلام وقت شما بخیر
   تا هنگامی که طلاق خارجی در دادگاههای ایران تنفیذ (تایید) نشده باشد و همچنین، صیغه شرعی طلاق جاری نشده باشد، زن دارای محدودیتهایی میباشد.

 • من همسرم ساکن لس آنجلس هستیم و  قصد داریم توافقی جدا بشیم میخواستم بدونم چه مدارای مورد نیاز ما هست. راهنمایی بفرمایید ممنون میشم .

  • سلام وقت شما بخیر
   وکالتنامه از طریق سامانه میخک یا ثنا
   سند ازدواج (ارائه اصل این سند لازم میباشد)
   شناسنامه خانم و اقا (اصل شناسنامه باید پست شود)
   کارت ملی خانم و آقا (تصویر کارت ملی کفایت میکند)
   آزمایش عدم بارداری (در صورتی که خانم باکره یا دوشیزه باشد نیاز نیست) وکالت در طلاق خانم (در صورتی که از سمت شوهر خود حق طلاق دارد)

 • با سلام زن من در بلژیک در نبود من، پول و اموال با ارزش من را از منزل بیرون برده و به جای نامعلومی رفته است. چند روز پیش پیغام فرستاده که می‌خواهم از تو جدا شوم. ما در ایران ازدواج کردیم و حق طلاق با من است. سوال من این است که در صورتی که بدون توافق با من، ایشان توسط قوانین این کشور اروپایی از من طلاق بگیرد، آیا این طلاق در ایران ثبت می‌شود؟

  • سلام وقت شما بخیر
   خیر، باید در ایران دادخواستی به عنوان تنفیذ طلاق تقدیم نمایند. شما میتوانید برای دریافت اطلاعات بیشتر و مشاوره با وکلای بین المللی در امور خانواده با شماره 02188663925 تماس حاصل فرمایید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *