کودک آزاری توسط والدین

کودک آزاری توسط والدین


با بررسی موضوع کودک آزاری توسط والدین همراهتان هستیم.

مواردی موجود است که والدین یا قیم کودکان، مرتکب جرم علیه فرزند خود می‌شوند. با توجه به اینکه مطابق قانون، تنبیه بدنی کودکان در حدود متعارف مجاز می‌باشد، اما تجاوز از حدود متعارف و ارتکاب جرم می‌تواند، باعث تعقیب کیفری اولاد بزه دیده شود. جرایم علیه کودکان بسیاری مانند رها کردن کودک در محل خالی از سکنه، به کارگرفتن آنها به کار سخت، ترک انفاق و شکنجه و ضرب و جرح کودکان موجود است.

در گروه وکلای حقوقی مهر پارسیان، تیم پژوهشی به بررسی موضوع کودک آزاری توسط والدین پرداخته و همچنین آماده ارائه خدمات در این زمینه به شما مخاطبان می‌باشد.

سوالات مهم در بررسی موضوع کودک آزاری توسط والدین

 1. کودک آزاری توسط پدر چیست؟
 2. کودک آزاری توسط والدین چیست؟
 3. اقسام کودک آزاری توسط والدین چیست؟
 4. انواع آزار والدین علیه کودکان چیست؟
 5. چگونه می‌توان با وکیل متخصص در زمینه کودک آزاری توسط والدین مشاوره دریافت نمود؟

کودک آزاری توسط پدر چیست؟

آنچه از ظاهر قوانین مدنی و کیفری ما مشخص است برای پدر جایگاهی خود مختار قائل می‌باشد که ملزم به پاسخگویی در برابر بسیاری از رفتار و تصمیمات خود نیست، یک ایراد اساسی وجود دارد و آن جهل به قانون و حقوق مکتسبه افراد است. پدر بر فرزندان ولایت دارد. اما این ولایت مطلق نمی‌باشد. فرزند به حکم انسان بودن حقوقی دارد که پدر به تضییع یا تحدید آن قادر نیست.

به عنوان مثال مطابق قانون «تامین وسایل و امکانات تحصیل اطفال و جوانان ایرانی»، نقض حقوق تحصیلی و آموزشی کودکان توسط پدر و مادر جرم می‌باشد.

مطابق ماده ۱ این قانون:

«کلیه اطفال و جوانان ایرانی که واجد شرایط تحصیل می‌باشند باید بدون هیچ گونه مانعی به تحصیل بپردازند و هیچ کس نمی‌تواند آنان را از‌تحصیل باز دارد، جز با مجوز قانونی.»

رسیدگی به دعوای نفقه

 ماده ۴ تامین وسایل و امکانات تحصیل اطفال و جوانان ایرانی

«هر یک از پدر یا مادر یا سرپرست قانونی کودک و نوجوان کمتر از هیجده سال که قانوناً مسئول پرداخت مخارج زندگی او می‌باشد و با‌داشتن امکانات مالی از تهیه وسائل و موجبات تحصیل کودک یا نوجوان واجد شرایط تحصیل مشمول این قانون در محلی که موجبات تحصیل‌دوره‌های مربوط از طرف وزارت آموزش و پرورش فراهم شده باشد امتناع کند یا به نحوی از انحاء از تحصیل او جلوگیری نماید به حکم مراجع قضایی‌که خارج از نوبت رسیدگی می‌کنند به جزای نقدی از ده هزار ریال تا دویست هزار ریال و به انجام تکالیف فوق نسبت به کودک یا نوجوان محکوم‌خواهد شد.»

طبق ماده فوق، امتناع پدر یا مادر یا سرپرست قانونی کودک و نوجوان کمتر از هجده سال در تهیه وسایل و فراهم نکردن موجبات تحصیل کودک و ممانعت از تحصیل آنها جرم می‌باشد.

همچنین مطابق قانون مدنی کشور، تنبیه کودک توسط پدر و مادر جرم تلقی نمی‌شود. والدین را به دلیل تنبیه فرزندشان نمی‌توان بازخواست نمود. اما سوالی که مطرح می‌شود این است که پدر و مادر تا چه حدی می‌توانند کودکان خود را تنبیه نمایند. آیا در قانون برای تنبیه کودک حدودی مشخص شده است؟

باید گفت حد تنبیه و تادیب کودکان توسط والدین در قانون مجازات اسلامی و در قانون مدنی معین و مشخص نمی‌باشد.

مطابق بند ت ماده 158 قانون مجازات اسلامی

و  ماده ۱۱۷۹ قانون مدنی

تنبیه و تادیب کودکان توسط والدین ، اولیاء قانونی و سرپرستان صغار را با شرایطی مجاز دانسته است. در بعضی موارد اعطای مجوز فوق به این افراد، کودکان را در معرض آزار و شکنجه های جسمی و روحی به بهانه تادیب و تنبیه قرار می‌دهد.

کودک آزاری توسط والدین چیست؟

کودک آزاری توسط والدین در ایران تا چند سال پیش به معنای آسیب اجتماعی اصلاً  مورد بحث نبوده است، در برخی موارد شدید کودک آزاری توسط والدین در مطبوعات بیان می‌شد، اما معمولا خشونت به معنی رفتار نابه‌هنجار شخص مورد نظر قرار می‌گرفت و در صورتی که در مورد آن بحث می‌شد، برای روشن شدن علل فردی رفتار خشن بود، در چند سال اخیر موضوع کودک آزاری توسط والدین مورد توجه سازمان های علمی قرار گرفته است و اقداماتی در این خصوص انجام شده است که می‌توان به برگزاری سمینارها، سخنرانی ها با هدف بررسی و مقابله با کودک آزاری توسط والدین اشاره نمود.

مهلت پرداخت دیه

اقسام کودک آزاری توسط والدین چیست؟

کودک آزاری توسط والدین اقسام متعددی دارد که براساس نوع و یا شخص تقسیم بندی می‌شود.

اقسام کودک آزاری توسط والدین به اعتبار نوع خشونت عبارتند از:
خشونت جسمی، خشونت روانی، خشونت جنسی، خشونت بهداشتی، خشونت مالی و… می‌شود.

اقسام کودک آزاری توسط والدین به اعتبار شخص عبارتند از:
خشونت خانگی ممکن است از یکی از طرق کودک آزاری، فرزندکشی، ضرب و جرح و یا قتل والدین و خشونت فرزندان درباره‌ی یکدیگر بروز می‌کند.

انواع آزار والدین علیه کودکان چیست؟

کودک آزاری توسط والدین از محروم کردن کودکان از غذا، لباس، سرپناه و محبت والدین را شامل می‌شود، تا مواردی که در آن کودکان از نظر جسمی توسط یک فرد بالغ مورد آزار و بد رفتاری قرار خواهند گرفت. که موجب صدمه دیدن و حتی مرگ کودکان می‌شود. کودک آزاری توسط والدین و در محیط خانواده، انواع بسیاری از رفتارهای آسیب زا را دربرمی‌گیرد، اما کلیه این رفتارها پیرامون چهار محور اصلی آزارهای جسمی، جنسی، غفلت و آزارهای عاطفی – روانی می‌گردد.

آزار جسمی:
آزار جسمی آشکارترین نوع خشونتی است که علیه کودکان واقع می‎شود، آزار جسمی کودکان اقدام فیزیکی است که جسم کودک با هدف آسیب رساندن به او مورد آزار قرار می‌گیرد.

کودک آزاری جسمی شامل شلاق زدن، بستن کودک با طناب یا با اشیاء مختلف، کوبیدن به دیوار، سوزاندن با آب جوش یا مایعات داغ و یا استفاده از آتش سیگار(حدود ده درصد از کودک آزاری ها توسط والدین ناشی از سوختگی است) می‌شود.

بنابراین ضرب و جرح جزء کودک آزاری می‌باشد، اما در خصوص اینکه آیا تنبیه های بدنی مانند پشت دست زدن، پس گردنی یا به پشت بچه زدن جزء آزار جسمی می‌باشد یا خیر اختلاف نظر است.

در اکثر کشورها مطابق قوانین کیفری و مدنی، تنبیه والدین و سایر سرپرستان باید معقول و متعادل باشد و تعیین میزان معقول بودن تنبیه بر عهده بزرگسالان، فعالان حمایت از کودکان و در نهایت دادگاه ها می‌باشد.

به طور کلی تحقیقات نشان می‌دهد، تنبیه های بدنی بی ضرر و معقول که موجب آسیب بدنی به بچه نمی‌شود، به تدریج منجر به رفتارهای خشونت آمیز شدید و کودک آزاری توسط والدین خواهد شد.

جرایم اشخاص کمتر از ۱۵ سال

یکی از مصادیق بارز آزارجسمی کودکان توسط والدین در خانواده، قتل‌های ناموسی است که کودک دختر توسط پدر یا برادر و به بهانه حفظ آبرو به قتل می‌رسد.

آزار جنسی کودک توسط والدین

کودک آزاری جنسی، درگیرکردن کودک در رابطه ای جنسی می‌باشد، که کودکان از لحاظ رشدی قادر به درک آن و رضایت دادن ارادی نمی‌باشند. تعریف آزار جنسی کودکان در بسیاری از جوامع شامل فعالیت های جنسی با شخصی می‌باشد که راضی به این کار نیست و یا رضایت او معتبر نیست.

در این صورت در مواردی که یکی از طرفین به سن دادن رضایت نرسیده است، در صورتی که راضی باشد یا خود باعث ایجاد رابطه جنسی شده باشد، طرف دیگر را به سوء استفاده جنسی می‌توان محکوم کرد.

بنابراین کودکان به دو روش ممکن است از نظر جنسی، مورد آزار قرار بگیرند:

روش اول، زمانی که کودک در طول مدت زمان معینی، از طرف یک شخص خاص مورد آزار جنسی قرار می‌گیرد، در این صورت در آزار جنسی، شخص آزاردهنده، یک شخص ثابت است و عمل او در طول مدت زمان تکرار می‌شود.

روش دوم، زمانی که از کودک برای مقاصد شوم اقتصادی، تجاری، جنسی استفاده می‌شود، از جمله موارد هرزه گری، روسپی گری و توریسم جنسی مورد سوء استفاده جنسی قرار می‌گیرد.

بنابراین در سوء استفاده جنسی برخلاف آزار جنسی، کودک از طرف شخص ثابت مورد استفاده قرار نمی‌گیرد بلکه سوء استفاده از کودک در سطوح وسیع و به طور شبکه ای صورت می‌گیرد.

آزار کودکان از طریق غفلت توسط والدین

غفلت عبارت است از عدم فراهم آوردن احتیاجات غذایی، پوششی، مسکن، بهداشت و مراقبت های پزشکی و تحصیلی و سرپرستی طفل توسط والدین یا سرپرست طفل، غفلت در همه خانواده ها می‌تواند باشد ولی در خانواده های کم درآمد بیشتر دیده شده است.

غفلت جسمانی:
مانند ترک کردن و رها کردن کودک و یا عدم رسیدگی به وضعیت تغذیه کودک است. این عدم توجه به کودک امکان دارد منجر به نتایجی مانند پرتاب شدن کودک از بلندی، دسترسی کودک به اشیاء خطرناک مثل چرخ گوشت روشن، خروج وی از خانه و… شود.

شعبه 1099 دادگاه کیفری ارشاد

غفلت در امور پزشکی:

این غفلت، زمانی است که کوتاهی والدین در زمان بیماری کودک و تاخیر در مراجعه به پزشک منجر به تاخیر در درمان و حاد شدن بیماری کودک و حتی در مواردی مرگ کودک خواهد شد.

غفلت هیجانی:
مانند محبت نکردن کافی والدین به کودک، بدرفتاری شدید والدین باهم در حضور کودک و یا برخورد نامناسب اعضای خانواده با یکدیگر که کلیه این رفتارها امکان دارد کودک را در معرض خطرات شدید عاطفی قرار دهد.

غفلت از جهت تعلیم و تربیت:
این نوع غفلت شامل، عدم توجه و رسیدگی والدین به وضعیت تحصیلی کودک، بی اطلاعی به ترک تحصیل یا فرار از مدرسه کودک که معمولاً در خانواده هایی که از نظر تحصیلات در رتبه پایین‌تر هستند، رخ می‌دهد. پایین بودن سطح درآمد خانواده، زیاد بودن تعداد بچه ها و ناآگاهی والدین از عوامل این نوع غفلت است.

طرد کردن کودکان از نوع افراطی غفلت می‌باشد. بعضی مواقع طرد کردن کودک به دلیل نبود حمایت های لازم یا در اثر فشار فرهنگی سنتی رخ می‌دهد.

در بسیاری از گزارش های کودک آزاری توسط والدین، غفلت، بیشترین آمار را دارد.

آزار روانی عاطفی کودک توسط والدین

هرگونه رفتار با کودک که براساس استانداردهای اجتماعی و نظر متخصصان، از نظر روانشناسی آسیب زا باشد. آزار روانی و عاطفی کودک محسوب می‌شود. به بیان دیگر رفتاری که بر عملکرد رفتاری، شناختی و عاطفی کودک تاثیرگذار باشد، آزار روانی کودک است.

بنابراین سایر انواع آزارهای جسمی، جنسی و غفلت کودکان به نوعی با بدرفتاری و آزار روانی همراه می‌باشد، براین اساس آزار روانی علیه کودک نه تنها به صورت مستقل بلکه می‌تواند به صورت نتیجه تبعی هریک از آزارهای جسمی، جنسی و یا غفلت باشد.

از جمله مصادیق آزارهای روانی کودکان:

 • سرزنش مداوم، به کار بردن الفاظ زشت در صحبت با کودکان و شوخی های منفی مکرر با کودک که موجب می‌شود کودک خود را بی ارزش بداند.
 • انتظارات بیجا براساس سن کودک و مقایسه کردن کودک با همسالانش موجب آزارهای روانی شدید علیه کودک می‌شود.
  برخی والدین تمام بار عاطفی و هیجانی زندگیشان را روی دوش کودکانشان قرار می‌دهند. در صورتی که کودکان، خودشان نیازمند محبت و حمایت کامل از طرف خانواده می‌باشند.
 • مواجه کودک با خشونت والدین با یکدیگر از مواردی است که موجب آزار عاطفی و روانی کودکان می‌شود.
وکیل اثبات رابطه نامشروع

چگونه می‌توان با وکیل متخصص در زمینه کودک آزاری توسط والدین مشاوره دریافت نمود؟

دریافت مشاوره از وکیل متخصص و مجرب دربار‌ه‌ی موضوع کودک آزاری توسط والدین موجب کسب اطلاعات کامل و مستند می‌شود، همچنین با ارائه راهکارهای قانونی و اصولی در زمینه موضوع کودک آزاری توسط والدین با سرعت بالاتری به نتیجه می‌رسید.

چنانچه به دنبال دریافت مشاوره درباره موضوع کودک آزاری توسط والدین هستید، ما موسسه حقوقی مهر پارسیان را به شما معرفی می کنیم.

این موسسه دارای وکلای متخصص و باتجربه در زمینه موضوع کودک آزاری توسط والدین است.

جهت دریافت نوبت مشاوره و کسب اطلاعات بیشتر درباره موضوع کودک آزاری توسط والدین، می‌توانید با شماره تماس‌های موسسه حقوقی مهر پارسیان نیز، تماس حاصل نمایید.

_

نشانی دفتر وکالت وکیل آنلاین در تهران

_

میدان ونک- ابتدای بزرگراه حقانی- خیابان گاندی جنوبی- خیابان چهاردهم- پلاک 14- طبقه 4- واحد 9 و 10

تلفن‌های تماس ثابت با دفتر موسسه مهر پارسیان (محمدرضا مهری) در تهران

تماس با دفتر وکیل آنلاین خارج از ساعات اداری و تعطیلات و ارسال پیام از طریق خط تلفن همراه

ارسال پیام از طریق شماره واتس اپ و تلگرام

پس از ارسال پیام شکیبا باشید تا جهت وقت مشاوره حضوری یا آنلاین هماهنگی صورت گیرد
حداکثر ظرف 12 ساعت وقت مشاوره تنظیم و به شما اعلام خواهد شد
دفتر وکالت مهر پارسیان – محمدرضا مهری وکیل پایه یک دادگستری

خدمات دفتر وکالت و امور حقوقی بین المللی محمدرضا مهری

مشاوره حقوقی آنلاین با وکلای پایه یک دادگستری در موضوعات تخصصی در همه ساعات شبانه روز
مشاوره حقوقی حضوری با وکیل تخصصی جرایئم اقتصادی
قبول وکالت دادگستری بدون حضور موکل در دفتر وکیل
خدمات وکالت ایرانیان خارج از کشور در ایران
خدمات وکالت ایرانیان در سایر کشورها توسط وکیل رسمی
معرفی بهترین وکیل مهاجرت بین المللی در تهران
بهترین وکیل کیفری تهران
بهترین وکیل ملکی تهران
بهترین وکیل دعاوی پولی و بانکی تهران
بهترین وکیل خانواده تهران
بهترین وکیل دادگاه تجدید نظر
بهترین وکیل اعاده دادرسی و دیوان عالی کشور
بهترین وکیل فرجام خواهی

5/5 - (25 امتیاز)

2 دیدگاه

 • سلام میشه درباره شرایط نصب و عزل قیم در دادگاه خانواده توضیح بدین؟
  من چه جوری میتونم قیم بچه های برادرم که فوت شده و زن داداشم میخواد بچه ها رو ول کنه بره بشم؟

  • سلام روز به خیر

   آشنایی با مراحل نصب قیم

   🔹 پدر یا جد پدری (پدربزرگ پدری) سرپرست طفل، غیررشید یا مجنون هستند و با وجود آنها نوبت به قیم نمی‌رسد بنابراین وقتی قیم تعیین و نصب می‌شود که پدر یا پدربزرگ پدری زنده نباشند.

   🔹مطابق قانون و رویه دادگاه‎ها تمام افراد کمتر از ۱۸ سال تمام شمسی حق تصرف و مداخله در امور مالی خود را ندارند و به تغییر حقوقی رشید محسوب نمی‌شوند همچنین پسران کمتر از ۱۵ سال و دختران کمتر از ۹ سال تمام در امور غیرمالی نیازمند سرپرست هستند و طفل محسوب می‌شوند.

   🔹از طرفی تمام افرادی که توانایی ذهنی اداره اموال خود را ندارند (سفیه و مجنون) نیازمند سرپرستی هستند. به این افراد محجورگفته می‌شود.

   🔶ولی قهری کیست؟
   پدر یا جد پدری (پدربزرگ پدری) سرپرست طفل، غیررشید یا مجنون هستند و با وجود آنها نوبت به قیم نمی‌رسد بنابراین وقتی قیم تعیین و نصب می‌شود که پدر یا پدربزرگ پدری زنده نباشند.
   هرکدام از پدر یا جد پدری در زمان حیات می‌تواند برای بعد از خود و سرپرستی کودک و مجنون وصی مشخص کند. 
   در این صورت نیز تا زمانی که وصی باشد نوبت به قیم نمی‌رسد. به عبارت دیگر مادامی که پدر، جد پدری یا وصی منتخب آنها باشد، قیم تعیین نخواهد شد و با عدم وجود آنهاست که نوبت به نصب قیم (سرپرست قانونی) می‌رسد.
   مطابق ماده ۱۱۸۴ قانون مدنی اصلاحی سال 1379 اگر ولی قهری مراعات مصلحت طفل را نکند به درخواست یکی از بستگان طفل و اثبات آن، دادگاه ولی قهری را عزل می‌کند و به جای آن قیم تعیین می‌کند. 
   باید توجه داشت که اگر ولی قهری (پدر یا جد پدری) بیمار باشند یا با توجه به کهولت سن قادر به اداره امور محجور نباشد، دادگاه پس از تشخیص فردی را به عنوان امین همراه ولی قهری خواهد کرد.

   🔶برای چه کسانی قیم تعیین می‌شود؟

   همانطور که گفته شد، پدر یا جد پدری، سرپرست طفل، غیررشید یا مجنون هستند و با وجود آنها نوبت به قیم نمی‌رسد بنابراین وقتی قیم تعیین و نصب می‌شود که پدر یا پدربزرگ پدری زنده نباشند.
   اما در زمانی که پدر و جد پدری حضور ندارند، مادر تا زمانی که ازدواج نکرده است و با داشتن صلاحیت، بر سایر بستگان محجور برای قیمومت اولویت دارد.
   در صورت محجور شدن مادر، شوهر او در صورت داشتن صلاحیت بر سایر نزدیکان و بستگان زن اولویت دارد و در نبود اشخاص مذکور سایر بستگان محجور با داشتن صلاحیت بر سایرین مقدم هستند. 
   کسانی که محکوم قطعی به سرقت، کلاهبرداری، اختلاس، ورشکستگی، تجاوز، جرایم منافی عفت، جنایت علیه اطفال شده یا معروف به فساد اخلاق باشند نباید به عنوان قیم منصوب شوند.
   همچنین قیم یا اقوام درجه یک قیم نباید با محجور پرونده مالی و غیرمالی در دادگاه داشته باشند.

   🔶اهم وظایف و اختیارات قیم

    قیم نماینده قانونی شخص محجور است. پس مواظبت از کلیه امور مالی محجور با قیم است.
   قیم باید قبل از هر اقدامی لیست کامل اموال و دارایی بالقوه و بالفعل محجور را به دادسرای امور سرپرستی ارائه کند و در صورت پنهان‎کاری تعمدی از قیمومت عزل خواهد شد.
   قیم باید لااقل سالی یک بار شرح اقدامات مالی خود را به دادسرای سرپرستی اعلام کند.
   قیم به عنوان نماینده قانونی نمی‎تواند در دادگاه یا دادسرا پرونده مربوط به محجور را با صلح خاتمه دهد مگر با تصویب دادسرای امور سرپرستی.
   هرگاه قیم زن باشد و ازدواج کند، باید به دادگاه (دادسرای امور سرپرستی) اعلام کند. در صورت عدم اعلام، این موضوع می‌تواند از علل عزل او باشد.
   زن بدون اجازه شوهر نمی‌تواند قبول قیمومت کند.

   موسسه حقوقی بین المللی مهر پارسیان

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *