ابطال اجراییه مهریه

ابطال اجراییه مهریه

ابطال اجراییه مهریه


با بررسی موضوع ابطال اجراییه مهریه با شما هستیم.

در مطالبه مهریه از طریق اجرای ثبت، خانم یا وکیل قانونی او می‌تواند به دفترخانه‌ای که ازدواج آنها در آنجا ثبت گردیده، مراجعه نموده و تقاضای مطالبه تمام یا بخشی از مهریه را بنماید.

بدین جهت می‌بایست مدارک شناسایی و عقدنامه خود را به همراه داشته تا جهت احراز هویت و انجام مراحل قانونی، تقدیم سردفتر نماید.

سردفتر بعد از احراز هویت، بنا به تقاضای زن یا وکیل او، برگه اجراییه‌ای را که در فرم‌های چاپی مخصوص باید تکمیل گردد، صادر نموده و هزینه اندکی دریافت می‌کند و در عقدنامه قید می‌نماید که چه مقدار از مهریه توسط زن از طریق صدور اجراییه مطالبه شده است.

انجام این کار به این دلیل است که خانم مجددا نتواند همان مقدار را از یک مرجع دیگر مطالبه نماید.

پس از صدور اجراییه، سردفتر موظف است که مراتب اجراییه را برای مرد از طریق پست پیشتاز ارسال نماید.
ابطال اجراییه مهریه

بعد از صدور اجراییه مهریه طبق روال جدید همه اقدامات از سوی سردفتر انجام می‌شود.

پس از صدور اجراییه، دفتر ازدواج برگه اجراییه را به زن تحویل می‌دهد؛ وی موظف است که آن را جهت ابلاغ به مرد، به دایره اجرای اداره ثبت محل، تحویل دهد.

قانون گرفتن مهریه

احکام صادره از دادگاه‌ها و نیز مفاد اسناد لازم‌الاجرا رأسا توسط محکوم له (کسی که حکم به نفع او صادر شده است) و ذینفع قابل اجرا نمی‌باشد.

می‌بایستی مطابق مقررات و با انجام تشریفات قانونی توسط مأمورین رسمی به مرحله اجرا درآیند.

در واقع از قوای عمومی جهت اجرای آن کمک بگیرند و با تقاضای ذینفع نهایتا، از اجرای احکام مدنی در خصوص احکام صادره از محاکم و ادارات ثبت در خصوص اسناد رسمی لازم الاجرا یا اسناد در حکم آن، دستور اجرا حکم با سند به اصطلاح اجرائیه صادر شود.

بعد از صدور دستور مذکور معمولا اختلافاتی بوجود می آید که منجر به شکایاتی نسبت به آنها می‌شود که معترض ممکن است از طرفین دعوی و یا از اشخاص ثالث باشد.

اجراییه در لغت به معنای ورقه‌ای است که به منظور آگاهی کسی که اجرا علیه اوست، از طرف اجرا دادگستری یا ثبت به وی ابلاغ و پس از مهلت مقرر، اجرا شروع می‌شود.

اجراییه، روشی قانونی برای باز پس گیری حقوق خواهان از خوانده می‌باشد؛ به موجب اجراییه، معادل مبلغ بدهی بدهکار، اموال بدهکار توقیف می‌شود.

دادگاه می‌تواند به منظور پرداخت طلب خواهان (کسی که دادخواست ارائه داده است)، اقدام به مزایده گذاشتن اموال توقیف شده بدهکار و فروش آن‌ها کند تا حقوق خواهان را پرداخت کند.

در شرایطی ممکن است قاضی در خصوص صدور رأی اجراییه، اشتباه کند یا بدهی بدهکار پرداخت شود، در این صورت می‌توان از طریق ابطال اجراییه، اقدام به جلوگیری از اجرای اجراییه کرد.

اجراییه انواع مختلفی دارد؛ برخی از انواع اجراییه شامل اجراییه ثبتی، اجراییه دادگاه و اجراییه مالیاتی می‌باشد.

نکات مهمی که در تنظیم ابطال اجراییه مهریه بررسی خواهیم نمود:

دفتر وکیل ابطال اجراییه مهریه کجاست؟

وکیل ابطال اجراییه مهریه چه ویژگی‌هایی دارد؟

مطالبه مهریه به نرخ روز از ضامن

راهکارهای ابطال اجراییه مهریه در دادگاه چیست؟

نمونه دعوی ابطال اجراییه توقیف ملک جهت وصول مهریه

درخواست خواهان منطبق با مقررات آیین‌نامه اجرای اسناد رسمی بوده و مرجع رسیدگی به درخواست مزبور اداره ثبت محل و هیأت نظارت منطقه ثبتی است.

نمونه پرونده ابطال اجراییه مهریه

آقای ب دادخواستی به طرفیت خانم ج و اجرای ثبت اسناد و املاک… به خواسته توقیف عملیات اجرایی اجراییه شماره —- و شماره ۳۵۴— و —– به دادگاه حقوقی یک… تقدیم نموده است.

در شرح دادخواست توضیح داده است که خوانده (کسی که دادخواست بر علیه او صادر شده است) ردیف یک همسر او بوده و جهت وصول مهریه خود تنها خانه ملکی خواهان را که شماره پلاک ثبتی آن —- و —- می‌باشد از طریق اجرای ثبت… بازداشت کرده است.

در صورتی که بر طبق آیین‌نامه اجرای اسناد رسمی بازداشت یک خانه منحصر به فرد در ازای طلب وجهه قانونی ندارد.

با شرح مراتب ضمن پیوست نمودن فتوکپی سند رسمی مزبور و اجراییه صادره و اخطارهای اداره اجرای احکام، شعبه درخواست توقیف عملیات اجرایی را نموده است.

پرونده به شعبه سوم دادگاه حقوقی … ارجاع شده و دادگاه با توجه به اینکه درخواست ابطال اجراییه به عمل نیامده و موضوع منطبق با قانون مصوب ۲۷ شهریور ۱۳۲۲ در خصوص شکایت از دستور اجرا نمی‌باشد و در این مورد نیز درخواستی نشده.

مورد را از مصادیق ماده ۲۲۹ آیین‌نامه اجرای اسناد رسمی دانسته و قرار عدم صلاحیت خود را به اعتبار صلاحیت رسیدگی مقامات ثبتی و هیئت نظارت ثبت منطقه مزبور صادر کرده است.

پرونده را در اجرای ماده ۱۶ قانون اصلاح پاره‌ای از قوانین دادگستری به دیوان‌ عالی کشور ارسال داشته است.

پرونده به این شعبه ارجاع و هیئت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید و پس از بررسی اوراق پرونده و قرائت گزارش ضمن مشاوره به شرح زیر رأی می‌دهد:
ابطال اجراییه مهریه

وضعیت حقوقی مهریه در استرالیا

رای دیوان‌ عالی کشور درباره ابطال اجراییه:

همان‌طور که دادگاه حقوقی یک… استدلال نموده درخواست خواهان منطبق با مقررات آیین‌نامه اجرای اسناد رسمی بوده و مرجع رسیدگی به درخواست مزبور اداره ثبت محل و هیئت نظارت منطقه ثبتی مزبور است.

بنا به‌ مراتب قرار صادره خالی از اشکال تشخیص و عیناً تأیید می‌شود.

سند لازم الاجرا

سند لازم الاجرا سندی است که مالک آن می‌تواند بدون مراجعه به مراکز قضایی و با مراجعه به دفاتر اسناد رسمی و یا اداره ثبت، نسبت به مفاد آن دستور اجراییه بگیرد.

البته ذکر این نکته هم لازم می‌باشد که همه اسناد رسمی همچین قابلیتی را نخواهند داشت.

برای مثال ادعای مبتنی بر سند رسمی مالکیت به خواسته وصول اجرت المثل، موضوعی حقوقی بوده که برای رسیدگی به آن فرد شاکی باید به مراجع قضایی مراجعه نماید، زیرا میزان و اساس ادعا در سند مالکیت تعیین نشده است.

انواع اجراییه

اجراییه انواع مختلفی دارد؛ در ادامه به بررسی متداول‌ترین انواع اجراییه می‌پردازیم:

موجبات صدور اجراییه

مواردی که باعث صدور اجراییه می‌شوند، با توجه به نوع و مرجع صادر کننده اجراییه، متفاوت است.

در ادامه به بررسی موارد و موجبات صدور اجراییه می‌پردازیم:

الف- موجبات صدور اجراییه توسط مراجع دادگستری

مراجع دادگستری می‌توانند به توجه به دلایل، اقدام به صدور اجراییه نمایند.

در ادامه به بررسی موجبات (دلایل) صدور اجراییه توسط مراجع دادگستری می‌پردازیم:

ب- صدور اجراییه به موجب دستور موقت
مرجع دادگستری با کمک دستور موقت، می‌تواند اقدام به صدور اجراییه کند.

مراجع دادگستری با استفاده از دستور موقت، از ضرر و زیان موضوع خواسته، قبل از صدور رأی قطعی، جلوگیری می‌کنند و اجراییه را برای جلوگیری از انجام عملی صادر می‌کنند.

نمونه دادخواست تعدیل اقساط مهریه

ج- صدور اجراییه به موجب تأمین خواسته

مرجع دادگستری با کمک تامین خواسته، می‌تواند اقدام به صدور اجراییه کند.

اگر شخصی طلبکار باشد و برای طلبکار بودن خود، اسناد تجاری یا رسمی وجود داشته باشد یا برای ضرورت در حفظ مال، مرجع دادگستری، قبل از صدور رأی با صدور اجراییه اقدام به توقیف مال بدهکار می‌نماید.

مرجع قضایی با صدور اجراییه به موجب تأمین (تضمین) خواسته، اقدام به دریافت معادل مالی که بدهکار، بدهی دارد، می‌نماید.
ابطال اجراییه مهریه

د- صدور اجراییه به موجب ورشکستگی

ورشکستگی می‌تواند باعث صدور اجراییه از جانب مراجع قضایی باشد.

در صورتی که شخص حقوقی مانند شرکت یا فرد تاجر اعلام ورشکستگی کند و عدم توانایی وی در پرداخت تعهدات مالی محرز شود، مرجع قضایی اقدام به صدور اجراییه به موجب ورشکستگی فرد یا شرکت می‌کند.

مرجع قضایی برای جلوگیری از تصرف در اموال و پرداخت بدهی‌های فرد یا شرکت ورشکست شده، اقدام به صدور اجراییه می‌کند.

ز- صدور اجراییه به موجب رای قطعی دادگاه

رای قطعی دادگاه می‌تواند باعث صدور اجراییه شود.

زمانی که فردی بدهکار است و دادگاه، وی را محکوم به پرداخت بدهی خود می‌کند، اگر فرد بدهکار از پرداخت بدهی قطعی خود خودداری کند، مرجع قضایی می‌تواند اقدام به صدور اجراییه کند.

مرجع قضایی به منظور پرداخت بدهی‌های بدهکار به طلبکار، به اندازه معادل آن، اقدام به صدور اجراییه می‌کند.

ه- موجبات صدور اجراییه توسط مراجع غیر دادگستری

مراجع غیر دادگستری هم می‌توانند مانند مراجع دادگستری در برخی موارد، اقدام به صدور اجراییه نمایند.

موسسه حقوقی مهر پارسیان با دارا بودن وکلای متخصص و حرفه‌ای آماده ارائه خدمات حقوقی به مخاطبان گرامی می‌باشد.

جهت دریافت وقت مشاوره و برقراری ارتباط با وکلای متخصص با شماره‌های مندرج در انتهای مقاله تماس بگیرید.

شرایط تنصیف مهریه زن باکره

به چند طریق می‌توان مطالبه مهریه نمود؟

مطالبه مهریه از طریق دادگاه و اداره ثبت امکان‌پذیر است.

آیا می‌توان پرداخت مهریه را ضمانت کرد؟

بله در زمان تنظیم سند ازدواج می‌توان پرداخت مهریه را ضمانت نمود.

 

 

_

نشانی دفتر وکالت وکیل آنلاین در تهران

_

میدان ونک- ابتدای بزرگراه حقانی- خیابان گاندی جنوبی- خیابان چهاردهم- پلاک 14- طبقه 4- واحد 9 و 10

تلفن‌های تماس ثابت با دفتر موسسه مهر پارسیان (محمدرضا مهری) در تهران

تماس با دفتر وکیل آنلاین خارج از ساعات اداری و تعطیلات و ارسال پیام از طریق خط تلفن همراه

ارسال پیام از طریق شماره واتس اپ و تلگرام

پس از ارسال پیام شکیبا باشید تا جهت وقت مشاوره حضوری یا آنلاین هماهنگی صورت گیرد
حداکثر ظرف 12 ساعت وقت مشاوره تنظیم و به شما اعلام خواهد شد
دفتر وکالت مهر پارسیان – محمدرضا مهری وکیل پایه یک دادگستری

خدمات دفتر وکالت و امور حقوقی بین المللی محمدرضا مهری

مشاوره حقوقی آنلاین با وکلای پایه یک دادگستری در موضوعات تخصصی در همه ساعات شبانه روز
مشاوره حقوقی حضوری با وکیل تخصصی جرایئم اقتصادی
قبول وکالت دادگستری بدون حضور موکل در دفتر وکیل
خدمات وکالت ایرانیان خارج از کشور در ایران
خدمات وکالت ایرانیان در سایر کشورها توسط وکیل رسمی
معرفی بهترین وکیل مهاجرت بین المللی در تهران
بهترین وکیل کیفری تهران
بهترین وکیل ملکی تهران
بهترین وکیل دعاوی پولی و بانکی تهران
بهترین وکیل خانواده تهران
بهترین وکیل دادگاه تجدید نظر
بهترین وکیل اعاده دادرسی و دیوان عالی کشور
بهترین وکیل فرجام خواهی

5/5 - (27 امتیاز)

7 دیدگاه

  • سلام وقت بخیر آیا میشه همزمان با درخواست ابطال اجراییه مهریه درخواست توقف عملیات اجرایی را هم مطرح کرد؟

    • سلام وقت شما بخیر
      بله، صرف اقامه دعوی و مطرح کردن تقاضا اجراییه به معنای توقف عملیات نیست، جهت توقف عملیات هم باید درخواست داده شود. برای دریافت اطلاعات بیشتر و مشاوره با وکیل با شماره 09120067662 تماس حاصل فرمایید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *