دانستنی های ازدواج موقت


با موضوع دانستنی های ازدواج موقت همراه شما هستیم.

یکی از انواع ازدواج طبق قوانین ایران ازدواج موقت، صیغه، یا متعه است.

در این نوع از ازدواج، زن و مرد می توانند هر زمان که بخواهند از زوجیت خارج شوند.

اما طلاق در ازدواج موقت وجود ندارد و مرد باید بقیه مدت را به زن در صورتی که هنوز معتبر است بذل نماید.

با اتمام مدت در ازدواج موقت نیز این ازدواج خود به خود منحل شده و نیازی به هیچ اقدام دیگری نیست.

با دفتر وکالت تخصصی حقوق خانواده همراه باشید تا دانستنی های ازدواج موقت را به صورت مشروح مطالعه کنید.

سوالات قابل طرح در موضوع دانستنی های ازدواج موقت

آیا جاری شدن عقد ازدواج موقت می تواند خارج از دفاتر ازدواج باشد؟

در چه صورتی ثبت رسمی ازدواج موقت لازم است؟

چه مجازاتی برای عدم ثبت ازدواج موقت در نظر گرفته شده است؟

بهترین وکیل تخصصی خانواده در تهران چگونه قابل دسترسی است؟

اگر زنی همزمان با دو مرد ازدواج موقت نماید چه مجازاتی دارد؟

نحوه جاری شدن عقد ازدواج موقت بدون حضور در دفتر رسمی ازدواج

آیا مرد و زن خودشان میتوانند صیغه عقد موقت و یا دائم ( ازدواج موقت یا دائم) را جاری کنند (بخوانند)، و به شخص دیگری مثلا شخص محضری و سند کتبی نیازی نداشته باشند؟

✅ بله زن و مرد خودشان میتونند به جهت عقد و محرم شدن خودشان صیغه ی عقد را بخوانند ولی به جهت ثبت شدن حضور آنها در محضر خانه و ثبت در دفتر رسمی ازدواج الزامی میباشد.

با توجه به اینکه اجازه همسر اول برای ازدواج مجدد لازم است.

در صورتی که مردی بدون اجازه همسر اولش دختری را صیغه نماید عقد انها از لحاظ شرعی باطل است و رابطه انها نامشروع تلقی میشود؟

✅ با عنایت به سوال پاسخ منفی است و ازدواج موقت صحیح  است و  رابطه قانونی محسوب می شود

موارد الزامی ثبت ازدواج موقت در قانون

من دوسال است با مردی متاهل که 14 سال است با همسر اولش بچه دار نشده است عقد موقت نموده ام.

دانستنی های ازدواج موقت

آیا در صورتیکه باردار شوم امکان تبدیل عقد موقت به دائم و ثبت رسمی آن وجود دارد؟

در این مورد چه اقدامی باید انجام دهیم؟

✅ بله عقد موقت با اتمام مدت آن و یا بذل مدت باقیمانده از طرف زوج تمام شده و با انعقاد نکاح به نکاح دائم تبدیل خواهد شد.

لذا برای ازدواج چه دائم و چه موقت اذن همسر اول الزامی میباشد

همسرم بدون اطلاع من ازدواج موقت کرده است.

آیا این امر باعث می‌شود حق طلاق طبق بندهای عقدنامه در اختیار من باشد؟

✅ ازدواج مجدد مرد اعم از عقد دایم یا موقت منوط به رعایت شرایط قانونی می باشد؛

در غیر این صورت از موارد ضمن عقد محسوب و زوجه می تواند اقدام قانونی نماید؛

البته باید درنظر داشت مطابق نظر برخی، ازدواج مجدد مرد در فرضی که ناشی از امتناع زوجه از ایفای وظایف زناشویی باشد، از مصادیق شروط ضمن عقد و ایجاد حق تقاضای طلاق نمی باشد.

زنا در عقد موقت

✅چکیده:

در اتهام زنا، چنانچه ادعای انحلال نکاح موقت قبل از ازدواج مجدد،صورت گیرد به دلیل حدوث شبهه، حد ثابت نمی‌شود

🔹تاریخ رای نهایی:

1391/11/02

🔹شماره رای نهایی: 9109970908800766

🔹مرجع صدور:

شعبه 6 دیوانعالی کشور

✅خلاصه جریان پرونده

بر پایه شکایت آقای ب.م.، از ‌خانم ع.الف. فرزند س. و آقای م.ش. [که] به اتهام زنای محصنه در شعبه اول دادگاه کیفری الف محاکمه شده‌اند،

‌توضیح اینکه آقای الف. به وکالت از شاکی با تقدیم شکوائیه‌ای به دادسرای ارشاد عنوان نموده از خانم الف. و [آقای] م. به علت داشتن رابطه نامشروع (زنای محصنه) شاکی هستم.

توضیح داده که از 7/3/84 متهم ردیف اول همسر موکل بوده به مدت پنج سال به عقد متهم ردیف دوم درآمده و رابطه داشته اند،‌ خواهان رسیدگی هستم. ص6 متهمه در دادگاه گفته اگر چه به عقد موقت ب. درآمده بودم؛ لکن حدود 4 ماه پیش وی مرا از خانه بیرون کرد و بخشی از مهریه و اجرت را به من داد و گفت بقیه را حلال کن، ‌من هم به وی گفتم تو هم هر موضوع را برایم حلال کن (بقیه مدت را برایم حلال کن) وی قبول کرد.

دانستنی های ازدواج موقت

… حاج ب. به آقای ح. تلفن کرد که صیغه طلاق را بخواند.

وی گفت صیغه نامه را پاره کنید نیازی به طلاق نیست.

شاهد هم دارم … بعد با حاج م. ازدواج موقت کردم.

قابل ذکر است که هیچ کدام ـ ب. و م. ـ مردانگی ندارند.‌

حاج م. نود سال دارد و قادر به حرکت نیست و هیچ توانایی جنسی نیز ندارند …

برای اینکه مونس همدیگر باشیم، ‌عقد کردیم …

در این سن و سال که پایم لب گور است اقدام به زنا می‌نمایم؟

اظهارات شاکی و … دروغ محض است.

…ص44 در جلسه مورخ 11/8/90 مواجهه حضوری بین شاکی و متهمه برقرار و شاکی شکایت خود را تکرار نموده و وکیلش شکایت را توضیح داده و متهمه گفته 78 سال دارم مریض بودم در منزل شاکی، ‌گفتم پول درمانم را بده، قبول نکرد گفت برو، ‌گفتم زن تو هستم چطور بروم؟

به روحانی تلفن کرد که عقد را خاتمه دهد، به وی گفته بود، ‌عقد نامه را پاره کن،‌ ازدواج از بین می رود.

ایشان گفت عقد نامه را پاره کردم به تاکسی تلفنی زنگ زد مرا به خانه دخترم فرستاد …

بعد از یک ماه و نیم چون تنها بودم با م.ش. ازدواج کردم که زمین گیر است و قدرت نزدیکی ندارد …

شاکی اظهارات متهمه را تکذیب نموده است،‌

دادگاه ختم رسیدگی را اعلام و چنین اصدار رأی نموده است:

درخصوص اتهام 1- ع.الف. فرزند س. متولد 1312 اهل گرمی مقیم الف 2- م.ش. دایر بر زنای محصنه با عنایت به محتویات پرونده،‌ نظر به اینکه متهم ردیف اول با شاکی ب.م. در عقد موقت بوده و متهم مدعی است که شاکی بقیه مدت را بذل کرده و حتی دو میلیون ریال مهریه را نیز داده است و عقد منحل شده است که در جلسه مورخ 11/8/1390 دادگاه، شاکی قبول کرده مهریه را داده است مدت را بذل نکرده و قبل از اختلاف آن را داده است.

با توجه به موارد مذکور متهم ردیف اول مدعی انحلال عقد نکاح موقت بوده و با متهم ردیف دوم عقد کرده است و منکر بزه نیز شده علی ‌هذا به نظر شبهه در امر زنا در این مسأله وجود دارد و دادگاه با استناد قاعده «تدرا الحدود به شبهات» و اصل 37 قانون اساسی رأی به برائت متهمین موصوف را صادر و اعلام می‌نماید. رأی صادره حضوری و ظرف مهلت بیست روز قابل تجدیدنظرخواهی در دیوان عالی‌کشور می‌باشد. پس از ابلاغ رأی وکیل شاکی به آن اعتراض و پرونده متعاقب ارسال به دیوان عالی‌کشور به این شعبه ارجاع شده است.

✅رای دیوان عالی کشور درباره شبهه در زنا به واسطه ازدواج موقت

با توجه به محتویات پرونده رسیدگی شعبه محترم اول دادگاه کیفری استان الف و لحاظ انکار متهمه (خانم ع.الف. فرزند س.) و نبود بینه و دلیل اثباتی شاکی (آقای ب.م.) در مورد نامبرده و آقای م.ش. و صدور حکم بر برائت آن‌ها از اتهام زنای محصنه اشکال اساسی از جهت رعایت اصول و قواعد دادرسی ندارد و اعتراض آقای ر.الف. وکیل شاکی با تکرار مطالب خود در مرحله دادرسی هم مؤثر در نقض دادنامه قبلی نیست چون دادگاه به موضوع ازدواج موقت متهمه با شاکی توجه داشته ولی ادعای او دایر بر انحلال علقه زوجیت فی‌مابین آن‌ها قبل از ازدواج موقت با متهم دیگر را (بنا بر قرائن) به دور از واقع ندیده و لااقل تحقق زنا را مورد شبهه تشخیص داده است.

لذا با استناد به بند الف ماده 265 قانون آیین دادرسی کیفری رأی معترضٌ‌علیه ابرام می‌گردد.

🔶رییس شعبه 6 دیوان‌عالی کشور ـ مستشار

دانستنی های ازدواج موقت

خدمات تخصصی گروه وکلای خانواده تهران

موسسه حقوقی مهر پارسیان، با به کارگیری برترین وکلای خانواده در شمال تهران خدمات زیر را ارئه خواهد نمود:

مشاوره حقوقی آنلاین و حضوری با وکیل تخصصی خانواده در تهران

قبول وکالت در پرونده طلاق توافقی و طلاق یک طرفه

قبول وکالت در مطالبه و وصول مهریه

قبول وکالت در پرونده حضانت فرزند

تنظیم دادخواست جهت دعاوی خانواده

قبول وکالت در پرونده کیفری خانواده مانند شکایت ترک انفاق، تدلیس در ازدواج، کتک زدن همسر و فحاشی

تنظیم و تهیه لایحه دفاعیه جهت ارائه به دادگاه خانواده

در صورت نیاز به مشاوره حقوقی با وکیل تخصصی خانواده در تهران به یکی از راههای زیر اقدام کنید.

ارسال پیام از طریق خط تلفن همراه به موبایل وکیل تخصصی خانواده تهران

09120067661

09120067662

09120067663

09120067664

09120067665

09120067669

ارسال پیام از طریق شماره واتس آپ و تلگرام وکیل متخصص خانواده تهران

09120067664

09120067669

09121281014

پس از ارسال پیام شکیبا باشید تا جهت وقت مشاوره حضوری یا آنلاین هماهنگی صورت گیرد.

حداکثر ظرف 12 ساعت وقت مشاوره تنظیم و به شما اعلام خواهد شد.

دفتر وکیل پایه یک ویژه خانواده تهران

ازدواجازدواج موقت

وکیل با تجربه خانواده تهرانوکیل خانواده با سابقه قضایی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *