وکالت تضمینی پرونده طلاق


با بررسی موضوع تبلیغات وکالت تضمینی پرونده طلاق همراه شما هستیم.

در بررسی فضای مجازی و وب گردی به عناوینی مانند وکالت تضمینی پرونده طلاق و یا وکیل تضمینی مهریه و طلاق توافقی بر میخوریم.

نکته جالب توجه در پرونده حقوقی یا کیفری، این است که بدون دلایل و مستندات امکان موفقیت بسیار پایین است.

حتی اگر شما وکیل تضمینی طلاق را در اختیار داشته باشید.

رسیدگی به پرونده های قضایی در ایران مراحل مختلفی دارد.

به عنوان مثال در پرونده طلاق به درخواست زوجه، معمولا باید عسر و حرج وی ثابت شود.

یا اینکه محکومیت کیفری زوج را به عنوان دلیل به دادگاه خانواده ارائه نماید.

فقط با ادعای اکراه یا تنفر از شوهر و یا عدم پرداخت نفقه بدون مستندات امکان اخذ نتیجه وجود ندارد.

دفتر وکالت محمد رضا مهری وکیل پایه یک دادگستری و قاضی سابق دادگاه خانواده به بررسی وکالت تضمینی پرونده طلاق خواهد پرداخت.

در صورت نیاز به مشاوره حقوقی درباره دعاوی خانواده با گروه وکلای خانواده مهر تهران تماس بگیرید.

نکات مهم در بررسی وکالت تضمینی پرونده طلاق

شرایط مهم در درخواست طلاق از سوی زوجه

مستندات دادخواست طلاق توافقی و مراحل آن

امکان تجدیدنظر خواهی و فرجام خواهی در پرونده طلاق

معرفی شرایط وکالت تضمینی پرونده طلاق

سوالات قابل طرح در موضوع وکالت تضمینی پرونده طلاق

  • آیا وکیل دادگستری امکان تضمین نتیجه پرونده و رای دادگاه را دارد؟
  • بهترین وکیل برای پرونده طلاق در تهران کیست؟
  • شماره موبایل وکیل تخصصی طلاق در تعطیلات چگونه قابل دسترسی است؟
  • هزینه های وکیل برای پرونده طلاق به درخواست زوجه یا زوج چه میزان است؟

شرایط تقدیم دادخواست طلاق از سوی زن

برای اینکه زن بتواند دادخواست طلاق خود را به نتیجه برساند وجود شرایطی اجتناب ناپذیر است.

اگر زوجه وکالت در طلاق ضمن عقد نکاح دارد می تواند به وکالت از زوج درخواست طلاق نماید.

گاهی نیز وکالت بلاعزل طلاق از یکی از دفاتر اسناد رسمی به زن اعطا شده است که می تواند با وکالت اقدام کند.

اما در شرایطی که وکالتی از زوج وجود ندارد کار کمی مشکل می شود.

در این شرایط باید یکی از موضوعاتی که در عقدنامه مورد توافق طرفین قرار گرفته است، محقق شده باشد.

به عنوان مثال، عدم پرداخت نفقه در شش ماه متوالی، با در دست داشتن حکم قطعی دادگاه یا شورای حل اختلاف حسب مورد، صدور اجراییه، ابلاغ اجراییه به زوج و عدم پرداخت نفقه می تواند به عنوان مستندی مورد استفاده قرار گیرد.

یا اینکه حکم کیفری محکومیت زوج که قطعی شده است به دادگاه ارائه شود.

بهترین تضمین در اخذ نتیجه مطلوب پرونده طلاق داشتن مدارک و مستندات محکمه پسند است.

وقتی که مرد زندگی مشترک را ترک کند و مدتها از وی خبری در دست نباشد می توان دادخواست طلاق از سوی زوجه را مطرح نمود.

یا با اثبات اعتیاد مرد به مواد مخدر و الکل از موارد طلاق به درخواست زوجه است.

در این باره حتما قبل از اقدام با وکیل تخصصی پرونده طلاق مشاوره نمایید.

شرایط دادخواست طلاق از سوی مرد

وقتی مرد متقاضی طلاق باشد، هر چند که نیاز به دلایلی مانند رای دادگاه و یا اثبات اعتیاد خانم ندارد.

ولی در هر صورت دلیلی برای طلاق باید وجود داشته باشد.

مانند نداشتن تفاهم و یا سوء رفتار زوجه در زندگی مشترک.

اما برای ثبت دادخواست طلاق از سوی مرد نیازی به پیوست کردن دلایل زیادی نیست.

زوج باید آمادگی پرداخت حقوق مالی زوجه را داشته باشد.

چرا که دادگاه خانواده هنگام صدور رای طلاق به درخواست مرد، وی را مکلف به پرداخت حقوق مالی همسرش خواهد نمود.

در بعضی از پرونده های طلاق مشاهده می شود که زوج با ارائه دست نوشته عادی، مدعی می شود که همسرش همه حقوق مالی و یا مهریه را بذل نموده و یا دریافت کرده است.

در موضوع بذل؛ امکان رجوع زن از بذل وجود دارد.

اما در جایی که اقرار به دریافت حقوقی مالی و مهریه نموده است، لازم است مستنداتی نیز ارائه شود.

به نظر دکتر محمد رضا مهری وکیل تخصصی پرونده خانواده در تهران، با توجه به اینکه سند ازدواج سندی رسمی است و در سند مذکور تعهد به پرداخت مهریه به صورت رسمی شده است، ارائه سند عادی در مقابل سند رسمی تاب و تحمل اثباتی ندارد مگر اینکه با شواهد و قرائن دیگری همراه باشد.

اما اقرارنامه رسمی و محضری زوجه مبنی بر دریافت مهریه قابل قبول برای محاکم خانواده است.

سیر مراحل رسیگی به پرونده طلاق از سوی یکی از زوجین

کمی هم به معنای دفتر وکالت طلاق تضمینی طلاق بپردازیم.

طلاق ترافعی در مقابل طلاق توافقی قرار دارد.

هر چند که ممکن است در طول رسیدگی به پرونده به طلاق توافقی و درخواست صدور گزارش اصلاحی تبدیل شود.

طلاق به درخواست یکی از زوجین به شعبه دادگاه خانواده ارجاع می شود.

سپس وقت رسیدگی تعیین و طرفین به دادرسی دعوت می شوند.

در صورتی که با همکاری وکیل خانواده اقدام کردید معمولا حضور خود شخص لازم نیست مگر اینکه دادگاه الزام کند.

در این صورت حضور شخص متقاضی طلاق در جلسه دادگاه الزامی است.

معمولا در جلسه اول رسیدگی موضوع به داوری ارجاع می شود.

هر کدام از طرفین باید داور اختصاصی خود را ظرف مهلت مقرر به دادگاه معرفی نمایند.

دادگاه با احراز هویت داور مواردی که باید مورد عمل قرار بگیرد را به آنها ابلاغ می کند.

داوران پس از تشکیل جلسه با طرفین و در صورت استنکاف از حضور در جلسه، نظریه خود را مبنی بر امکان یا عدم امکان ادامه زندگی مشترک به دادگاه اعلام می کنند.

در جلسه بعدی دادگاه وارد ماهیت موضوع شده و با رسیدگی به اسناد و دلایل در صورتی که اقدام و تحقیق دیگری لازم نباشد مبادرت به صدور رای می کند.

تجدید نظر خواهی از حکم طلاق

هر کدام از زوجین که رای دادگاه نخستین به نفع وی نباشد و به حکم اعتراض داشته باشد، ظرف بیست روز پس از ابلاغ امکان تجدید نظر خواهی دارد.

این اعتراض به دادگاه تجدید نظر مرکز استان ارجاع می شود.

در این مرحله نیز معمولا جلسه رسیدگی تعیین می شود.

طرفین و وکلای آنها به جلسه رسیدگی دعوت می شوند.

دادگاه تجدید نظر نیز پس از رسیدگی رای خود را صادر خواهد نمود.

گاهی ممکن است به خاطر عدم رسیدگی دادگاه بدوی، در صورت نقض، پرونده را به منظور رسیدگی ماهیتی به شعبه نخستین برگرداند.

اما در صورت نقض حکم، راسا حکم جدید صادر خواهد نمود.

در صورت تایید حکم نیز پرونده دو حالت پیدا خواهد کرد.

فرجام خواهی از حکم طلاق در دیوان عالی کشور

طلاق به درخواست مرد یا زن، قابل فرجام خواهی در دیوان عالی کشور است.

با گذشت بیست روز پس از ابلاغ و وصول دادخواست فرجام خواهی، و پس از تبادل لوایح در مرحله فرجام خواهی، پرونده جهت رسیدگی به یکی از شعب دیوان عالی کشور ارجاع می شود.

رسیدگی دیوان عالی کشور با تعیین وقت برای حضور طرفین نیست و معمولا به دادرسی دعوت نمی شوند.

اما اگر شعبه دیوان نیاز به توضیح داشته باشد طرفین را به دادگاه دعوت می کند.

در صورت نقض حکم دادگاه، پرونده به دادگاه هم عرض جهت صدور حکم ارجاع می شود.

در صورت نقص در تحقیقات پرونده به همان شعبه که آخرین رای را صادر نموده ارجاع می شود.

در هر صورت شعبه دیوان عالی کشور در رسیدگی، حکم جدید صادر نخواهد کرد.

بلکه صرفا انطباق رای با قوانینی و مقررات و اصول حقوقی را مورد بررسی قرار خواهد داد.

وکالت تضمینی پرونده طلاق

تضمین نتیجه پرونده طلاق توسط وکیل

دریافت حق الوکاله پرونده طلاق در پایان کار

به نظر می رسد همه این عناوین جهت کشاندن متقاضی به دفتر وکیل یا موسسه حقوقی است.

چرا که معقول نیست وکیل در پرونده طلاق که گاهی دو سال به طول می انجامد هیچ مبلغی دریافت ننماید.

یا اینکه بدون داشتن مستندات کافی مدعی وکالت تضمینی پرونده طلاق یا هر پرونده دیگری باشد.

عدم دریافت مابقی حق الوکاله در صورت عدم اخذ نتیجه مثبت می تواند به عنوان تضمین وکیل تلقی شود

اما وکیلی که پرونده را با مستندات کافی مطرح نموده باشد نیازی به تضمین نتیجه پرونده ندارد.

در هر صورت دلایل و مستندات خواهان یا خوانده در هر پرونده ای قبل از اعلام وکالت توسط وکیل به دقت باید بررسی شود.

در صورتی که شانسی برای موکل وجود نداشته باشد با ذکر موارد و در صورت اصرار می تواند وکالت وی را بپذیرد

طراحی نحوه دفاع از موکل با در دست داشتن مستندات و مدارک محکمه پسند قابل قبول است.

خدمات تخصصی گروه وکلای خانواده تهران

موسسه حقوقی مهر پارسیان، با به کارگیری برترین وکلای خانواده در شمال تهران خدمات زیر را ارئه خواهد نمود:

مشاوره حقوقی آنلاین و حضوری با وکیل خانواده تهران

قبول وکالت در پرونده طلاق توافقی و طلاق یک طرفه

قبول وکالت در مطالبه و وصول مهریه

قبول وکالت در پرونده حضانت فرزند

تنظیم دادخواست جهت دعاوی خانواده

قبول وکالت در پرونده کیفری خانواده مانند شکایت ترک انفاق، تدلیس در ازدواج، کتک زدن همسر و فحاشی

تنظیم و تهیه لایحه دفاعیه جهت ارائه به دادگاه خانواده

اعاده دادرسی حقوقی و کیفری پرونده خانواده

فرجام خواهی پرونده خانواده در دیوان عالی کشور

در صورت نیاز به مشاوره حقوقی با وکیل تخصصی خانواده در تهران به یکی از راههای زیر اقدام کنید.

ارسال پیام از طریق خط تلفن همراه به موبایل وکیل تخصصی خانواده تهران

09120067661

09120067662

09120067663

09120067664

09120067665

09120067669

ارسال پیام از طریق شماره واتس آپ و تلگرام وکیل متخصص خانواده تهران

09120067664

09120067669

09121281014

پس از ارسال پیام شکیبا باشید تا جهت وقت مشاوره حضوری یا آنلاین هماهنگی صورت گیرد.

حداکثر ظرف 12 ساعت وقت مشاوره تنظیم و به شما اعلام خواهد شد.

دفتر وکیل پایه یک ویژه خانواده تهران

طلاقطلاق توافقیمقالات حقوق خانواده

گرانترین وکیل خانواده تهرانوکالت تضمینی پرونده طلاقوکیل تضمینی خانواده تهران

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *