شرایط تغییر نام در شناسنامه و معرفی وکیل تغییر نام شناسنامه موضوع نوشته پیش روی است.

پیش از پرداختن به موضوع تغییر نام شناسنامه به اطلاع مخاطبان گرامی می‌رساند موکداً تاکید می نماییم پیش از هرگونه اقدام قانونی جهت تغییر نام شناسنامه خود با وکیل تغییر نام شناسنامه موسسه حقوقی مهرپارسیان مشاوره داشته باشید تا شما را از جریان و نتیجه پرونده و روند رسیدگی آگاه سازند .

داشتن نام مناسب و منطبق با ذوق و علاقه حق طبیعی و اولیه هر فرد مطابق با کنوانسیون های بین المللی و اعلامیه حقوق بشر و همچنین قانون اساسی و قوانین عادی جمهوری اسلامی ایران است.

انتخاب نام مناسب در زمره ی حق فرزند و از تکالیف والدین در جهت صیانت از حقوق اجتماعی فرد می‌باشد.

بدیهی است در جایی که فرد از ابتدا با دو نام متفاوت در اجتماع و خانواده شهرت پیدا می‌نماید موید آن است که یا والدین به این تکلیف قانونی خویش به قطعی و قاطع عمل ننمودند.

یا در مقام نام گذاری فرزند بر خلاف میل و رغبت خویش متاثر از عوامل اجتماعی و سنن خانوادگی بوده که با رجوع به عرف و جامعه خویش اثرگذاری اقارب و اقوام در نام گذاری غیر قابل انکار می‌باشد.

 علاوه بر آن مطابق ماده 20 قانون ثبت احوال انتخاب نام نامتناسب ممنوع است.

مفهوم مخالف ماده مذکور موید آنست که انتخاب نام متناسب مواجه با مانعی نمی‌باشد.

قوانین ازدواج و طلاق در هلند

به ویژه انتخاب نام در زمره احوال شخصیه بوده و هر فرد پس از رسیدن به سن رشد می‌بایست برای یک بار برخوردار و متمتع از این حق قانونی گردد.

در دفاعیات اداره ثبت احوال  معمولا دیده می شود که به جهت جلوگیری از تغییر نام استناد به رسمی بودن سند می نمایند.

این دفاعیه هم موثر در مقام در جهت تغییر مندرجات سند رسمی نخواهد بود.

بر همین مضمون مواد 995 و 996 و  1292 از قانون مدنی اثبات خلاف مندرجات سند رسمی را در اسناد رسمی امکان پذیر و مورد تاکید قرار داده است.

نظریه فقهی شماره 2655مورخ 8/8/1367 شورای نگهبان غیرقابل اعتبار دانستن شهادت شهود در قبال اسناد رسمی غیرشرعی و منتهی به ابطال گردیده است.

با ما همراه باشید تا ساز و کار پرونده تغییر نام را در یک بررسی دقیق با وکیل تغییر نام شناسنامه مورد مورد بررسی قرار دهیم.

پرونده ذیل به دلیل عدم استفاده از مشاوره با وکیل تغییر نام شناسنامه با بن بست های قانونی مواجه گشت.

هیچکدام از شرایط و دلایلی که می‌تواند منجر به تغییر نام گردد را ندارد  و منجر به رد دعوی گردیده است.

با توجه به عدم تجدیدنظرخواهی خواهان رای قطعی گردیده است.

این اقدام موجب شده تا خواهان این پرونده برای همیشه دیگر نتواند نام خود را تغییر دهد.

اگر به دنبال بهترین وکیل ثبت احوال هستید ما به شما وکیل پایه یک دادگستری محمدرضا مهری با سابقه قضاوت را معرفی می‌نماییم

جهت تنظیم وقت مشاوره با دکتر محمدرضا مهری همین الان می‌توانید با تلفن های ثابت و خطوط موبایل موسسه تماس حاصل نموده و درخواست تنظیم وقت مشاوره را ثبت نمایید.

نکات مهم در معرفی وکیل تغییر نام  شناسنامه

  • نحوه تنظیم دادخواست تغییر اسم چگونه است؟
  • در دادخواست چه چیزی بنویسم؟
  • بهترین وکیل تغییر نام را از کجا پیدا کنیم؟

نمونه دادخواست تغییر نام از فاطمه زهرا سادات به سیده فاطمه 

نام خواهان

فاطمه

نام خوانده

مشاوره اجباری قبل از طلاق توافقی

اداره ثبت احوال

شرح درخواست، ادله و مستندات دعوا

دلایل : 1- فتوکپی مصدق شناسنامه 2-استشهادیه  3- استماع شهودت شهود 4-کپی مصدق کارت ملی

احتراما پس از تولد اینجانبه والدین نام فاطمه زهرا سادات را برای بنده انتخاب می‌کنند.

شناسنامه به همین نام برای من اخذ می‌شود و نام خواهر من سیده زهرا گذاشته شد و به دلیل وجود و دو نام متفاوت بین من و خواهرم سیده فاطمه را انتخاب میکنم.

حال تقاضای تغییر نام از فاطمه زهرا سادات به سیده فاطمه  والزام خوانده محترم به صدور شناسنامه جدید مورد تقاضاست.

روند رسیدگی پرونده در دادگاه

ابلاغ به هردو طرف به صورت واقعی و از طریق سامانه سنا انجام شده است.

جلسه دادرسی در وقت رسیدگی تعیین شده ، راس ساعت برگزار گردید.

جلسه یا جلسه های دادرسی (اظهارات اصحاب دعوا و وکلای ایشان)

نمونه دفاعیات اداره ثبت احوال در پرونده تغییر نام

اداره ثبت احوال وفق لایحه تقدیمی به شماره 1397175461 مورخ 30/3/1397 ثبت دفتر شده است دفاعیات خود را به شرح ذیل تقدیم نموده است:

احتراما در خصوص دعوی خانم فاطمه زهرا سادات با ولایت قهری پدرش بنام سیدمحمد به طرفیت اداره ثبت احوال، مبنی بر اصلاح شناسنامه از حیث تغییر نام از فاطمه زهرا سادات به سیده فاطمه به کلاسه پرونده حقوقی 00 و به شماره بایگانی 0000 که وقت رسیدگی آن روز چهارشنبه راس ساعت 9 صبح تعیین وابلاغ واقعی گردیده، به استحضار می‌رساند :

پدر نوزاد در انتخاب نام فرزند هنگام تولد اختیار داشته است

اولا وفق تبصره 5 ماده 20 قانون ثبت احوال مصوب 55 و اصلاحیه 63 مجلس شورای اسلامی،

پدر خواهان که سیادت آن وفق موازین قانونی و یا شرعی محرز گردیده است، در زمان اخذ شناسنامه نوزاد اختیار کامل داشته که نسبت به درج یکی از این دو واژه سیده و سادات برای فرزند اناث خود اقدام کند.

که در نهایت با درج نام سادات برای شخص خواهان در این اداره، نسبت به امضا سند سجلی

( که وفق ماده 8 قانون ثبت احوال و مادتین 1287 و 1292 قانون مدنی از اسنائ رسمی و قانونی تلقی می‌گردد)،

وکیل تخصصی اجرای ثبت

اقدام نموده و شناسنامه را با نام فاطمه زهرا سادات تحویل گرفته و با رضایت قطعی این اداره را ترک نموده است.

حال پس از گذشت چند سال، خواهان به فکر درج سیده در اول نام و تغییر نام خود را دارد.

لذا ادعای خواهان به طرفیت این اداره قابلیت استماع را نداشته و فاقد وجاهت قانونی است.

ادعا در برابر اسناد رسمی قابل استماع نیست

ثانیا شناسنامه از اسناد رسمی و قانونی است و صرف ادعای واهی خواهان دلیلی مبنی بر اثبات ادعای وی نمی‌باشد.

ضمن اینکه در زمان اخذ شناسنامه با نام فاطمه زهرا سادات به جز احذی از والدین، هیچگونه گواهانی وجود نداشته است که مورد ادعای واهی نامبرده قرار گرفته است.

از طرفی در هنگام تنظیم سند سجلی به نام فاطمه زهرا سادات توسط احدی از مامورین رسمی این اداره، و همچنین اخذ شناسنامه از سوی احدی از والدین، هیچگونه ایراد و اشتباهی از ناحیه این اداره رخ نداده است که این اداره ملزم به اصلاح یا تغییر آن باشد.

تکلیف خانواده هنگام اخذ شناسنامه طفل

با توجه به اینکه خانواده ها  از جمله والدین نسبت به انتخاب دقیق نام مشترک خود از جمله درج سیده و یا سادات در نام فرزند حساسیت بیشتری نشان می دهند.

از طرفی خواهان در سطر اول ودوم شرح دادخواست تقدیمی  و همچنین فرم استشهادیه محلی تنظیمی خود، اقرار به نام فاطمه زهرا سادات در سند سجلی و شناسنامه را داشته که وفق مادتین 1258 و 1259 و1260 و1277و1278 قانون مدنی و قاعده فقهی در بحث اقرار، اقرار یکی از دلایل قاطع اثبات دعوی میباشد.

پس در مانحن فی اظهارات خواهان و گواهان تعرفه شده نامبرده ( در صورت ادعا) تمام کذب محض بوده  وفاقد وجاهت قانونی میباشد

عنوان دادخواست تغییر نام اشتباه است  و وفق نظریه مشورتی شماره 7900/7 مورخه 18/12/1376 اداره کل امور حقوقی وتدوین قوه قضاییه میباست دادخواست اصلاح شناسنامه از حیث نام مطرح میگردید نه تغییر نام.

وکیل خانواده در زعفرانیه

در پایان از محضر مبارک ریاست محترم این دادگاه استدعا دارم دستور فرمایید:

با عنایت به شرح مفاد لایحه تقدیمی، مستندا به مواد 2 و197 قانون آیین دادرسی مدنی

و مادتین 995 و999 و 1257 قانون مدنی و اصل 37 قانون اساسی و مواد مرقوم، حکم شایسته قانونی مبنی بر بطلان و رد ادعای واهی خواهان را صادر و اعلام فرمایند.

ضمنا در این خصوص آقای منوچهر منیری به عنوان نماینده حقوقیاین اداره از بدو تا ختم دادرسی  وصدور و اجرای حکم شایسته قانونی به حضور معرفی میگردد.

حکم دادگاه

در خصوص دعوای آقای سید محمدفرزند سید به ولایت طفل فاطمه سادات به طرفیت اداره ثبت احوال به خواسته اصلاح شناسنامه (صدور حکم بر الزام خوانده به اصلاح نام ایشان از فاطمه سادات به سیده فاطمه )با این توضیح که خواهان با طرح دعوایی به خواسته بالا اعلام کرده است ولی فاطمه طهرا سادات می‌باشد.

در شناسنامه صادر شده از اداره ثبت احوال نام فرزندش فاطمه زهرا سادات ثبت گردیده است.

با توجه به اینکه فرزند دختر دیگر به نام سیده زهرا دارد که با نام ایشان همخوانی ندارد.

در حالی که از ابتدا بین اقوام و دوستان به نام سیده فاطمه مشهور می‌باشد.

نظر به اینکه نام ایشان از نام های ائمه می‌باشد و از طرفی با نام خواهرش همخوانی ندارد از دادگاه تقاضای صدور حکم مبنی بر اصلاح شناسنامه حیث تغییر نام در شناسنامه فوق با حفظ سایز مندرجات از نام فاطمه زهرا سادات به سیده فاطمه نموده است.

دادگاه با تدقیق در اوراق و محتویات پرونده مفاد اظهارات خواهان هرچند در استشهادیه پیوست دادخواست به اشتهار مولی علیه به سیده فاطمه مورد تایید قرار داده اند لکن با توجه به مدافعات اداره خوانده به شرح لایحه تقدیمی که به شماره 1397049000 مورخ 30/3/1397 ثبت دفتر شده است ، نظر به اینکه

 اول: شناسنامه ای که طبق مقررات از سوی اداره ثبت احوال صادر میگردد قابل تغییر نمیباشد.

 دوم: صرف عدم همخوانی اسامی فرزندان موجبی برای تغییر نام نیست.      

شورای حل اختلاف ویژه خانواده

شرایط تغییر نام شناسنامه

سوم : در دعوای تغییر نام شرط است که:

1-نام پیشنهادی باید بر نام فعلی ترجیح داشته باشد و الا ترجیح بلا مرجح است (که در خصوص این پرونده اینچنین نمیاشد.)

2-خواهان اثبات کند مامور ثبت احوال در ثبت نام کوچک دچار سهو و اشتباهی شده است.

3- تعیین نام برای طفل یکبار به انجام رسیده و ایشان نام دلخواه خود را برای طفل انتخاب کرده است.

از طرفی طفل هم به گواهی اوراق پرونده صغیر و فاقد شرایط قانونی برای تصمیم گیری است.

چه بسا طفل بعد از بلوغ به نام انتخابی اول و دوم که از طرف دیگری برای وی انتخاب شده علاقه مند نباشد.

4-شناسنامه جزء اسناد رسمی محسوب می‌گردد.

تغییر و تزلزل آن به بهانه اشتهار وجاهت قانونی ندارد.

با توجه به اینکه مستفاد از قوانین و مقررات لازم الاجرا ناظر به اسناد سجل احوال، به خصوص بندهای 4 و 5 ماده 3  و ماده 20 قانون ثبت احوال ضرورت حفظ و اعتبار اسناد سجلی است.

بنابراین دادگاه با وصف فوق نظر به اینکه موجبی که جهت اصلاح شناسنامه ایجاب کند ایجاد نگردیده است.

با استناد به مواد 995 و 1257 قانون مدنی ، دعوای خواهان را وارد و ثابت ندانسته حکم به بطلان آن صادر و اعلام می‌نماید.

رای صادر شده در مهلت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدید نظر در دادگاه تجدیدنظر استان میباشد.

وکیل تخصصی ثبت احوال شمال تهران

همراهان گرامی دفتر وکالت محمد رضا مهری

در صورت نیاز به مشاوره حقوقی با وکیل تهران به یکی از راههای زیر اقدام کنید.

ارسال پیام از طریق خط تلفن همراه به موبایل

9120067661

09120067662

09120067663

09120067664

09120067665

09120067669

ارسال پیام از طریق شماره واتس آپ و تلگرام

09120067664

09120067669

09121281014

پس از ارسال پیام شکیبا باشید تا جهت وقت مشاوره حضوری یا آنلاین هماهنگی صورت گیرد.

حداکثر ظرف 12 ساعت وقت مشاوره تنظیم و به شما اعلام خواهد شد.

دفتر وکیل ثبت احوال در تهران

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *