پاسخ به این سوال که عیوب موجب فسخ نکاح کدامند؟ موضوع بحث امروز است.
بعضی دلایل وجود دارند که در صورت تحقق می توان فسخ نکاح را از دادگاه خانواده درخواست نمود.
بسیاری از عیوب نیز توجیهی برای ارائه دادخواست فسخ نکاح ندارند.
دکتر محمد رضا مهری وکیل پایه یک دادگستری با سابقه قضایی در دادگاه خانواده به سوال عیوب موجب فسخ نکاح کدامند؟ پاسخ خواهد داد.
در صورت نیاز به مشاوره حقوقی درباره شرایط فسخ نکاح با گروه تخصصی خانواده وکلای مهر تماس بگیرید.

نکات مهم در پاسخ عیوب موجب فسخ نکاح کدامند؟

دلایل انحلال و فسخ نکاح کدامند؟
برای جستجوی بهترین وکیل دادگستری در موضوعات خانواده چه اقدامی لازم است؟
تفاسخ چه تفاوتی با اقاله و فسخ دارد؟

دلایل منحل شدن عقد

✅ عقد به سه دلیل منحل می شود:
اقاله (تفاسخ)
فسخ
حکم قانون (انفساخ)
هر عقد صحیحی یا اقاله می شود، یا فسخ می شود و یا منفسخ می شود.
اقاله (تفاسخ)
همان دو نفری که عقد را بسته اند توافق کنند و عقد را بر هم بزنند. یعنی توافق طرفین عقد در بر هم زدن عقد را اقاله گویند.
اقاله مربوط به طرفین عقد است یعنی اگر یک طرف بمیرد دیگر اقاله ممکن نیست و وراث نمی توانند اقاله کنند.
اقاله خودش یک عقد است. تعریف عقد شامل اقاله هم می شود.
(توافق دو یا چند اراده به منظور ایجاد اثر حقوقی) اثر حقوقی اقاله به هم خوردن عقد قبلی است.
اقاله فقط مربوط به عقد است یعنی ایقاع را نمی توان اقاله کرد.
موضوع اقاله عقد است، ایقاع قابل اقاله نیست و فقط عقد را می توان اقاله کرد.
اقاله فقط مربوط به عقود لازم است و عقود جایز را دو طرف می توانند فسخ کنند.
سه تا عقد لازم را نمی توان اقاله کرد:

1- نکاح 2- وقف 3- ضمان

اقاله وقف و نکاح باطل ولی اقاله ضمان غیر نافذ می باشد.
فسخ
فسخ به هم زدن عقد است با یک اراده. اقاله عقد است اما فسخ ایقاع است.
اقاله فقط در عقود لازم است اما فسخ هم در عقود لازم است و هم در عقود جایز.
حکم قانون
گاهی اوقات یک حادثه ای رخ می دهد و قانون به سبب آن حادثه حکم به انحلال عقد می دهد.
یعنی اراده ای در آن نیست و کسی نمی خواهد عقد منحل شود. به این انحلال انفساخ گویند که قهری است.
انفساخ هم در عقود لازم اتفاق می افتد و هم در عقود جایز. انفساخ در عقود لازم هم داریم مثل ماده 387 قانون مدنی.
(تلف مبیع از طرف بایع بدون تقصیر و اهمال).
استناد به افسردگی یا ضریب هوشی پایین، نه از مصادیق عیوب موجب فسخ نکاح بوده و نه پنهان نمودن آن از مصادیق تدلیس موجب فسخ نکاح است
زیرا اولاً ضریب پایین هوشی دلیل بر سفاهت یا جنون نیست

 افسردگی نیز به دلیل شیوع، نوسانی بودن درجات آن و قابلیت ‌درمان نمی‌تواند موجب فسخ نکاح و اضمحلال بنیان خانواده گردد.

🔹تاریخ رای نهایی:
1392/12/11
🔹شماره رای نهایی:
9209970907000732
✅رای دیوان عالی کشور
رأی فرجام‌خواسته که بدون توجه به جهات قانونی فسخ به سبب تدلیس زوجه در ازدواج صادرشده محل ایراد است.
دادگاه در رأی فرجام‌خواسته اختلال ضریب هوشی فرجام‌خواه و اظهارات طرفین در جلسه دادگاه و اقرار مشارٌالیها به مقاوله و گفتگو در مورد عدم بیماری و سلامت با زوج در جلسه خواستگاری و عدم طرح بیماری قبلی (افسردگی) را مبنای صدور حکم به داشتن حق فسخ عقد نکاح به علت تدلیس قرار داده است.
صرف‌نظر از اینکه دادگاه در متن رأی حق داشتن فسخ عقد نکاح را به علت تدلیس برای زوج لحاظ نموده نه تأیید فسخ با احراز تدلیس را.
لذا از این حیث رأی صادره منجز و قاطع دعوی صادر نگردیده است.
اما در ماهیت و مبانی استدلال دادگاه محترم از یک‌سو افسردگی و کمبود ضریب هوشی زوجه پنهان‌کاری موارد فوق را اساس رأی قرار داده از سوی دیگر با استفاده از پدیده‌های مذکور عمل تدلیس را احراز و مبنای فسخ قرار داده است.
نظر به اینکه کیفیت استدلال دادگاه از جهات ذیل مواجه با ایراد قانونی است.
اولاً مدلس کسی است که عیب خود را پنهان می‌کند.
یعنی با خدعه عیب‌پوشی می‌کند.
لذا تدلیس کننده بایستی عملیاتی انجام دهد که موجب فریب طرف گردد.
اعم از اینکه در قالب گفتار باشد یا اوصاف کمال یعنی بیان صفت کمالی که در شخص نباشد.
یا پنهان نمودن نقص و عیب در خود در مانحن‌فیه کسی که خدعه می‌کند معمولاً از اشخاص با ضریب هوشی پایین نمی‌باشد.
بلکه از ضریب هوشی بالا یا متوسط برخوردار است و با اعمالی طرف را فریب می‌دهد یا نقص و عیب را پنهان می‌دارد.
در قضیه مورد بحث با توجه به نظریه پزشکی قانونی که مورد استناد خواهان قرار گرفته و در رأی دادگاه هم مورد احراز واقع‌ شده تدلیس از سوی زوجه که با اختلال کاهش ضریب هوشی مواجه می‌باشد فاقد جایگاه استدلال قضایی است و منتفی می‌باشد.

ثانیاً افسردگی لزوماً و قانوناً از موارد فسخ نکاح نمی‌باشد.

چنانچه افسردگی ملاک فسخ قرار گیرد این سؤال قابل‌طرح و پاسخ است که چه میزان از افسردگی از مصادیق فسخ نکاح و قابل استناد برای فسخ است؟
چرا که افسردگی درجات مختلف یکی از پدیده‌های شایع جوامع بشری و بین مردم صرف‌نظر از جنسیت آن می‌باشد.
به‌ عبارت‌ دیگر افسردگی مخصوص طبقه نسوان نیست.
چنانچه این پدیده که قابل مدیریت و کنترل می‌باشد از موجبات قانونی جدایی تحت عنوان تدلیس و غیره قرار گیرد به دلیل نگاه‌های مختلفی که هر کس از منظر خود به نوع و درجه افسردگی دارد ممکن است باعث تکثر این نوع دعاوی شود.
و با رواج این پدیده عارضه ناخوشایندی در به هم پاشیدگی خانواده‌ها و فروپاشی هسته اولیه جامعه شود،
که نتیجتاً رواج آن به‌شدت جامعه را در مخاطره جدی قرار خواهد داد.
بنا به‌مراتب و نظر به اینکه افسردگی و ضریب هوشی پایینی که بنای عقد نکاح به‌عنوان اوصاف کمالی پنهان‌شده از سوی زوجه باشد و از مصادیق تدلیس در امر نکاح مورد استناد قرار گیرد مستعبد از نظر شارع و مقنن و محکوم به ردّ است.
با این بیان رأی فرجام‌خواسته که بدون توجه به جهات و معانی مذکور در فوق صادر گردیده نقض مستنداً به بند ج ماده 401 قانون آیین دادرسی مدنی پرونده جهت رسیدگی به شعبه هم‌عرض یکی دیگر از دادگاه‌های محترم تجدیدنظر استان آذربایجان غربی ارجاع می‌نماید.
🔹رئیس شعبه 10 دیوان‌عالی کشور ـ عضو معاون

عیوب موجب فسخ نکاح کدامند؟

در صورتی که نیاز به وکیل تخصصی در موضوع عیوب موجب فسخ نکاح دارید با شماره های زیر تماس بگیرید.
برای مشاوره حقوقی با وکیل پایه یک دادگستری متخصص در فسخ نکاح
ساعت‌های کار روزهای شنبه تا چهارشنبه 19 الی9 و پنجشنبه‌ها15 الی9
راههای ارتباطی با دفتر وکیل محمد رضا مهری
021-88663925
021-88663926
021-88663927
021-88663628
021-88795408
021-88796143
خدمات دفتر وکالت محمد رضا مهری وکیل پایه یک دادگستری
مشاوره حقوقی در تمامی موضوعات قابل طرح در دادگاه های ایران
تهیه و تنظیم انواع دادخواست و لایحه برای دادگاه حقوقی
تهیه و تنظیم شکواییه و لایحه برای دادسراها و دادگاه های کیفری
مطالعه پرونده و تنظیم لایحه تخصصی تجدیدنظرخواهی
مطالعه پرونده و تنظیم لایحه تخصصی درخواست اعاده دادرسی کیفری و حقوقی
مطالعه پرونده و تهیه دادخواست یا درخواست فرجام خواهی به صورت تخصصی
تنظیم صورتجلسات در طلاق توافقی و سایر توافقات
تهیه و تنظیم سازش نامه توافق نامه و انواع قرارداد در حقوق داخلی
مشاوره حقوق بین الملل و حقوق مهاجرت
معرفی وکیل در سایر کشورها برای انجام موضوع اقامت و تابعیت اتباع ایرانی
قبول وکالت در پرونده های بین المللی
قبول وکالت در پرونده های داخلی
قبول وکالت در پرونده های ایرانیان مقیم خارج از کشور
قبول وکالت در پرونده های سرمایه گذاری در خارج از کشور به منظور اخذ اقامت
داوری در تمامی قراردادهای داخلی و بین المللی
اجرای رای داوری، قبول ابطال رای داوری در دادگاه های ایران و دادگاه های بین المللی

شماره موبایل وکیل تخصصی عیوب موجب فسخ نکاح کدامند؟

09120067661
09120067662
09120067663
09120067664
09120067665
09120067669
درخواست وقت مشاوره با محمدرضا مهری، مدیر موسسه حقوقی مهر پارسیان، از طریق شماره های اعلامی امکان پذیر است.
نشانی دفتر وکالت تخصصی عیوب موجب فسخ نکاح کدامند؟
تهران- میدان ونک- گاندی جنوبی- خیابان 14- پلاک14- طبقه4- واحد 9- دفتر وکالت محمدرضا مهری
دفتر وکیل پایه یک دادگستری تهران

حقوق و تکالیف زوجه

بهترین وکیل خانوادهعیوب موجب فسخ نکاحمشاوره حقوق خانوادهوکیل پایه یکوکیل پایه یک دادگستریوکیل خانواده

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *