بحث امروز ما نگهداری عکس و فیلم مستهجن و مبتذل می باشد.

تهیه و توزیع عکس ها و فیلم های مبتذل و مستهجن در قانون نحوه مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیتهای غیر مجاز می نمایند جرم انگاری شده است.

قبل از همگانی شدن استفاده از اینترنت و ایجاد فضاهای مجازی و عکس ها و فیلم های مبتذل و مستهجن به صورت فیزیکی تهیه و نگهداری می شد.

خرید و فروش این گونه اقلام در قانون مجازات اسلامی سال ۱۳۷۵ جرم انگاری شده و مجازات حبس جزای نقدی و شلاق برای آن در نظر گرفته شده بود.

با تغییر قانون مجازات اسلامی در سال ۱۳۹۲ این ماده قانونی همچنان به قوت خود باقی ماند.

اما موضوع جدیدی که وجود دارد انتشار عکس و فیلم مبتذل و مستهجن در فضای مجازی است.

از این رو دفتر وکالت محمد رضا مهری عنوان یکی از برترین وکلای کیفری تهران به بررسی جرم مستقل نگهداری و خرید و فروش عکس و فیلم مبتذل و مستهجن پرداخته است.

در بررسی جرم نگهداری عکس و فیلم مستهجن و مبتذل به سوالات زیر پاسخ داده خواهد شد.

آیا انتشار عکس و فیلم مبتذل و مستهجن در فضای مجازی مجازات دارد؟

دانلود کردن فیلم پورن از ماهواره و انتشار آن چه مجازاتی دارد؟

کدام دادسرا به جرم نگهداری و انتشار فیلم و عکس مستهجن رسیدگی می کند؟

در چه صورتی نگهداری و انتشار فیلم و عکس مستهجن افساد فی الارض محسوب می شود؟

ماده ۶۴۰ قانون مجازات اسلامی

اشخاص ذیل به حبس از سه ماه تا یک سال و جزای نقدی از یک میلیون و پانصد هزار ریال تا شش میلیون ریال و تا (۷۴) ضربه شلاق‌ یا به یک یا دو مجازات مذکور محکوم خواهند شد:

1 – هر کس نوشته یا طرح، گراور، نقاشی، تصاویر، مطبوعات، اعلانات، علایم، فیلم، نوار سینما و یا بطور کلی هر چیز که عفت و اخلاف‌عمومی را جریحه‌دار نماید برای تجارت یا توزیع به نمایش و معرض انظار عمومی گذار یا بسازد.

یا برای تجارت و توزیع نگاهدارد.

2 – هر کس اشیاء مذکور را به منظور اهداف فوق شخصا یا به وسیله دیگری وارد یا صادر کند.

یا به نحوی از انحاء متصدی یا واسطه تجارت و یا‌هر قسم معامله دیگر شود یا از کرایه دادن آن‌ها تحصیل مال نماید.

3 – هر کس اشیاء فوق را به نحوی از انحاء منتشر نماید یا آنها را به معرض انظار عمومی بگذارد.

4 – هر کس برای تشویق به معامله اشیای مذکور در فوق و یا ترویج آن اشیاء به نحوی از انحاء اعلان و یا فاعل یکی از اعمال ممنوعه فوق و یا‌محل بدست آوردن آن را معرفی نماید.

تبصره ۱ – مفاد این ماده شامل اشیائی نخواهد بود که با رعایت موازین شرعی و برای مقاصد علمی یا هر مصلحت حلال عقلائی دیگر تهیه یا ‌خرید و فروش و مورد استفاده متعارف علمی قرار می‌گیرد.

تبصره ۲ – اشیای مذکور ضبط و محو آثار می‌گردد و جهت استفاده لازم به دستگاه دولتی ذیربط تحویل خواهد شد.

رای وحدت رویه شماره 645 تاریخ 1378/09/23 هیات عمومی دیوان عالی کشور

نظر به اینکه طبق ماده 640 قانون مجازات اسلامی، (تعزیرات مصوب 1375) که به موجب ماده ۷۲۹ همان قانون، کلیه مقررات مغایر با آن ملغی شده است.

نگهداری طرح، نقاشی، نوار سینما و ویدئو یا به طور کلی هر چیزی که عفت و اخلاق عمومی را جریحه دار نماید در صورتی که به منظور تجارت و توزیع باشد جرم محسوب می شود.

بنابراین صرف نگهداری وسائل مزبور در صورتی که تعداد آن معد برای امر تجارت و توزیع نباشد از شمول ماده ۶۴۰ مذکور خارج بوده و فاقد جنبه جزایی است.

در چه صورتی فیلم های کشف شده مصادره می شود؟

نظریه شماره 7/7537 تاریخ 1384/10/24 اداره کل حقوقی قوه قضائیه

وقتی دادسرا قرار منع تعقیب صادر می کند، اگر به لحاظ آن است که موضوع را جرم تشخیص نداده سی دی های مکشوفه باید به صاحبش مسترد شود.

اگر آن را جرم تشخیص می‌دهد آنها را طبق مقررات (تبصره ۲ ماده ۶۴۱ قانون مجازات اسلامی) ضبط و به مرجع ذیربط ارسال نماید.

اگر منظور از نوارهای غیرمجاز نوارهایی باشد که بر اساس بند ۱ ماده ۶۴۱ قانون مجازات اسلامی عفت عمومی را جریحه دار می نماید به لحاظ جرم بودن آن تعقیب مرتکبین نیاز به شکایت شاکی خصوصی ندارد.

ولی اگر منظور نوارهایی باشد که مربوط به جریحه دار نمودن عفت عمومی نبوده ولی جزو آثار سازنده آن باشد که بدون اجازه کپی و رایت شده و توزیع می‌شود تعقیب مرتکب موکول به شکایت شاکی خصوصی است.

مجازات انتشار فیلم مستهجن در فضای مجازی

ماده ۷۴۲ قانون مجازات اسلامی جرایم رایانه ای

هرکس به وسیله سامانه‎های رایانه‎ای یا مخابراتی یا حامل های داده محتویات مستهجن را منتشر، توزیع یا معامله کند.

یا به قصد تجارت یا افساد تولید یا ذخیره یا نگهداری کند.

به حبس از نود و یک روز تا دو سال یا جزای نقدی از پنج میلیون (۵.۰۰۰.۰۰۰)ریال تا چهل میلیون (۴۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.

تبصره ۱- ارتکاب اعمال فوق درخصوص محتویات مبتذل موجب محکومیت به حداقل یکی از مجازاتهای فوق می شود.

محتویات و آثار مبتذل به آثاری اطلاق می گردد که دارای صحنه ها و صور قبیحه باشد.

تبصره ۲- هرگاه محتویات مستهجن به کمتر از ده نفر ارسال شود، مرتکب به یک میلیون (۱.۰۰۰.۰۰۰)ریال تا پنج میلیون (۵.۰۰۰.۰۰۰)ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد.

تبصره ۳ـ چنانچه مرتکب اعمال مذکور در این ماده را حرفه خود قرار داده باشد.

یا به طور سازمان یافته مرتکب شود چنانچه مفسد فی الارض شناخته نشود.

به حداکثر هر دو مجازات مقرر در این ماده محکوم خواهد شد.

تبصره ۴ـ محتویات مستهجن به تصویر، صوت یا متن واقعی یا غیرواقعی یا متنی اطلاق می‎شود که بیانگر برهنگی کامل زن یا مرد یا اندام تناسلی یا آمیزش یا عمل جنسی انسان است.

آیا معاونت در دسترسی به فیلم و عکس مبتذل و مستهجن در فضای مجازی جرم است؟

ماده ۷۴۳ قانون مجازات اسلامی جرایم رایانه ای

هرکس از طریق سامانه‎های رایانه‎ای یا مخابراتی یا حامل‎های داده مرتکب اعمال زیر شود، به ترتیب زیر مجازات خواهد شد:

الف) چنانچه به منظور دستیابی افراد به محتویات مستهجن، آنها را تحریک، ترغیب، تهدید یا تطمیع کند یا فریب دهد یا شیوه دستیابی به آنها را تسهیل نموده یا آموزش دهد، به حبس از نود و یک روز تا یک سال یا جزای نقدی از پنج میلیون

(۵.۰۰۰.۰۰۰)ریال تا بیست میلیون (۲۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال یا هردومجازات محکوم خواهدشد. ارتکاب این اعمال در خصوص محتویات مبتذل موجب جزای نقدی از دومیلیون(۲.۰۰۰.۰۰۰)ریال تا پنج میلیون (۵.۰۰۰.۰۰۰)ریال است

ب) چنانچه افراد را به ارتکاب جرائم منافی عفت یا استعمال مواد مخدر یا روان‎گردان یا خودکشی یا انحرافات جنسی یا اعمال خشونت‎آمیز تحریک یا ترغیب یا تهدید یا دعوت کرده یا فریب دهد.

یا شیوه ارتکاب یا استعمال آنها را تسهیل کند یا آموزش دهد.

به حبس از نود و یک روز تا یک سال یا جزای نقدی از پنج میلیون (۵.۰۰۰.۰۰۰)ریال تا بیست میلیون (۲۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال یا هر دو مجازات محکوم می شود.

تبصره ـ مفاد این ماده و ماده (۱۴) شامل آن دسته از محتویاتی نخواهد شد که برای مقاصد علمی یا هر مصلحت عقلایی دیگر تهیه یا تولید یا نگهداری یا ارائه یا توزیع یا انتشار یا معامله می شود.

دادسرای ناحیه 38 تهران

دادسرای ویزه جرایم امنیت اخلاقی تهران به موضوع جرم ماده 640 قانون مجازات اسلامی رسیدگی می کند.

این دادسرا قبلا با عنوان دادسرای ناحیه 21 تهران شناخته می شد.

دادسرای ناحیه 38 تهران همان دادسرای سابق ارشاد است.

دادسرای جرایم رایانه ای تهران

دادسرای رسانه و رایانه عنوان داسرای جرایم سایبری تهران است.

این دادسرا نسبت به جرایم اخلاقی در فضای اینترنت رسیدگی خواهد کرد.

صلاحیت هر دو دادسرا یکی است اما به دلیل تقسیم کار هر کدام در حیطه خود انجام وظیفه می کنند.

خدمات دفتر وکالت محمدرضا مهری در جرایم امنیت اخلاقی

مشاوه حقوقی کلیه جرایم امنیت اخلاقی.

مشاوره جرایم امنیت اخلاقی در فضای رایانه و سایبر.

تهیه و تنظیم شکواییه و لایحه دفاعیه دادسراهای تهران.

قبول وکالت متهمین در دادسرای ارشاد به صورت شبانه روزی.

معرفی وکیل جهت اعلام وکالت در دادسراهای سراسر کشور.

بهترین وکیل پایه یک دادگستری جهت مشاوره نگهداری فیلم و عکس مستهجن و مبتذل

مشاوره تلفنی و حضوری با وکیل پایه یک دادگستری.

مشاوره آنلاین با وکیل پایه یک دادگستری، از خدمات دفتر وکالت مهر است.

روزها و ساعات تماس با دفتر وکیل محمدرضا مهری

روزهای شنبه تا چهارشنبه ساعت9 الی 19 و روزهای پنجشنبه از ساعت 9 الی 15

تلفن های هماهنگی مشاوره با برترین وکلای دادگستری ایران

021-88663628

021-88799562

021-88795408

021-88796143

021-88663925

021-88663926

021-88663927

شماره موبایل وکیل دادگستری در ساعات غیر اداری و روزهای تعطیل

09120067661

09120067662

09120067663

09120067664

09120067665

09120067669

مشاوره رایگان حقوقی صرفا برای مددجویان کمیته امداد و سازمان بهزیستی امکان پذیر است.

دفتر وکیل پایه یک دادگستری تهران ویژه جرایم امنیت اخلاقی

حقوق کیفری خانواده

جرم نگهداری عکس و فیلم مستهجننگهداری عکس و فیلم مستهجن

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *