بررسی جرم رابطه نامشروع کمتر از زنا موضوع نوشتار پیش روی شماست.

زندگی در جامعه ایران به عنوان تجمع مردمی که دین غالب آنها اسلام است ضرورت های را ایجاب می نماید.

حفظ حجاب شرعی و عدم تظاهر به اعمال حرام در جامعه از ضمانت اجرای کیفری در قانون برخوردار شده است.

حرمت روابط نامشروع بین زن و مرد در قانون مجازات اسلامی بیان شده و درکتاب تعزیرات بابی تحت عنوان جرایم ضد عفت و اخلاق عمومی پیش بینی شده است.

کسانی که مدعی آزادی روابط زن و مرد و آزادی انتخاب حجاب شرعی هستند باید توجه داشته باشند که قانون در این زمینه کاملاً با صراحت تعیین تکلیف نموده است.

تا زمان تغییر در قانون داشتن هرگونه رابطه نامشروع بین زن و مرد و یا عدم رعایت محرمات شرعی در انظار عمومی جرم محسوب می شود.

بر اساس قانون آیین دادرسی کیفری سال ۱۳۹۲ ضابطان دادگستری مکلف به برخورد با اینگونه جرایم هستند.

کشف حجاب در خودرو توسط بانوان راننده و مسافر جرم دیگری است که این روزها شاهد وقوع گسترده آن هستیم.

اما باید بین مجرم حرفه ای معاند نظام و کسانی که به اشتباه مرتکب جرم می‌شوند تفاوت گذاشت.

در بررسی جرم رابطه نامشروع کمتر از زنا به این مباحث و نظریات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه خواهیم پرداخت.

دفتر وکالت محمد رضا مهری به عنوان وکیل تخصصی دادسرای ویژه جرایم امنیت اخلاقی تهران به بررسی جرائم رابطه نامشروع کمتر از زنا و حضور در انظار عمومی به ارتکاب فعل حرام در ملا عام خواهد پرداخت.

در صورتی که نیاز به مشاوره حقوقی با برترین وکلای کیفری ایران را دارید با ما در تماس باشید.

سوالات مهم که در بررسی جرم رابطه نامشروع کمتر از زنا به آن پاسخ خواهیم داد.

  • آیا حاضر شدن دختران با لباس مردانه در جامعه و یا در ورزشگاه جرم است؟
  • در صورتی که دو نفر به صورت غیر رسمی صیغه شوند مرتکب رابطه نامشروع شده اند؟
  • بهترین وکیل دادسرای ارشاد و دادسرای جرایم و امنیت اخلاقی تهران کیست؟
  • دادسرای ناحیه 38 تهران و دادسرای ناحیه ۲۱ تهران چه تفاوت هایی با هم دارند؟
  • آیا در جرم رابطه نامشروع کمتر از زنا امکان طرح شکایت وجود دارد؟

جرایم ضد عفت و اخلاق عمومی

آیا رابطه نامشروع به عنف و اکراه برای مردان هم متصور است؟

ماده ۶۳۷ قانون مجازات اسلامی

هر گاه زن و مردی که بین آنها علقه زوجیت نباشد، مرتکب روابط نامشروع یا عمل منافی عفت غیر از زنا از قبیل تقبیل یا مضاجعه ‌شوند، به شلاق تا نود و نه ضربه محکوم خواهند شد.

اگر عمل با عنف و اکراه باشد فقط اکراه‌ کننده تعزیر می‌شود.

نظریه مشورتی 7/3624 تاریخ 1384/06/06 اداره کل حقوقی قوه قضاییه

با توجه به فصل هجدهم قانون مجازات اسلامی تحت عنوان جرایم ضد عفت و اخلاق عمومی در تعریف جرایم منافی عفت می‌توان گفت:

جرائمی است که ناشی از روابط نامشروع و خارج از علقه زوجیت زن و مرد و بر حسب عرف و احساسات جامعه قبیح و شرم آور هستند.

روابط نامشروع عملی است که شرع مقدس انجام آنها را ممنوع اعلام کرده و منافی عفت و اخلاق عمومی جامعه است.

این گونه جرایم، احساسات عمومی جامعه را جریحه دار نموده که مصداق بارز آن رابطه نامشروع زن و مرد یا تظاهر به فسق در انظار عمومی است.

مصادیق فسق در انظار عمومی نیز با عرف جامعه و حتی شهر محل سکونت متهم سنجیده می شود.

شرع برای انجام این گونه اعمال مجازات تعیین نموده و از طرف دیگر قانونگذار نیز برای شاکی خصوصی حقوقی را در این گونه مسائل در نظر گرفته است.

بنابراین می‌توان گفت که دارای هر دو جنبه حق اللهی و حق الناسی هستند.

رابطه نامشروع کمتر از زنا به عنف و اکراه درباره مردان

در قانون هیچ ممنوعیتی برای مجازات زنی که مردی را اجبار به رابطه نامشروع کمتر از زنا نماید مشاهده نمی شود.

بنابراین اگر زنی مردی را به بوسیدن یا در آغوش کشیدن و ملامسه و از این قبیل امور وادار نماید مطابق قانون مجازات می شود.

حکم رابطه نامشروع در ازدواج موقت و صیغه غیر رسمی چیست؟

نظریه مشورتی شماره 7/1374 تاریخ 1376/05/09 اداره کل حقوقی قوه قضاییه

با وقوع عقد ازدواج به نحو صحیح ولو طور غیر رسمی، زن و مرد به زوجیت یکدیگر در می آیند و از کلیه حقوق و وظایف زوجیت استفاده می‌کنند.

از این جهت نمی توان هیچ کدام از زن و مرد را به عنوان داشتن رابطه نامشروع تعقیب جزایی نمود.

عقد ازدواج بین زوجین می تواند به صورت غیر رسمی و موقت هم انجام شده باشد.

در صورت طرح شکایت و یا دستگیری در جرایم مشهود، اثبات آن به عهده متهمین است.

 نظریه مشورتی شماره 7/2452 تاریخ 1378/06/01اداره کل حقوقی قوه قضاییه

صرف نوشتن نامه عاشقانه از مصادیق رابطه نامشروع محسوب نمی شود.

عبارت از قبیل تقبیل یا مضاجعه مذکور در ماده ۶۳۷ قانون مجازات اسلامی منحصراً منصرف به عمل منافی عفت غیر از زنا می باشد.

آیا پسر یا دختری که تمایل به تغییر جنسیت دارند می توانند با لباس جنس جدید و آرایش مخصوص جنس مخالف در خیابان ظاهر شوند؟

ماده ۶۳۸ قانون مجازات اسلامی

هر کس علنا در انظار و اماکن عمومی و معابر تظاهر به عمل حرامی نماید، علاوه بر کیفر عمل به حبس از ده روز تا دو ماه یا تا (۷۴)‌ ضربه شلاق محکوم میگردد.

در صورتی که مرتکب عملی شود که نفس آن عمل دارای کیفر نمی‌باشد ولی عفت عمومی را جریحه‌دار نماید فقط به حبس از ده روز تا دو ماه یا تا (۷۴) ضربه شلاق محکوم خواهد شد.

تبصره – زنانی که بدون حجاب شرعی در معابر و انظار عمومی ظاهر شوند به حبس از ده روز تا دو ماه و یا از پنجاه هزار تا پانصد هزار ریال جزای‌ نقدی محکوم خواهند شد.

نظریه مشورتی شماره 7/7 تاریخ 1381/01/15 اداره کل حقوقی قوه قضاییه

در ماده ۶۳۸ قانون مجازات اسلامی تظاهر به عمل حرام جرم شناخته شده نه صرف ارتکاب فعل حرام.

بنابراین صرف ارتکاب اعمال حرام، آنهم صرفاً به لحاظ حرمت قابل تعقیب نیست.

مگر این که نفس عمل طبق قسمت آخر ماده ۶۳۸ گفت عمومی را جریحه دار کرده باشد.

نظریه مشورتی شماره 7/92/1444 تاریخ 1392/08/04 اداره کل حقوقی قوه قضاییه

در قوانین موضوعه ممنوعیتی در مورد تغییر جنسیت ملاحظه نمی شود.

امام خمینی در جلد چهارم تحریرالوسیله در قسمت مربوط به فروع، حرام نبودن تغییر جنسیت را بیان نموده و آن را امری غیر ترافعی می‌داند.

با توجه به ابتدای ماده ۴ قانون حمایت خانواده تغییر جنسیت در زمره امور است و نه دعاوی که باید در دادگاه مطرح شود.

اما نظر به اینکه ماهیت تغییر جنسیت از متفرعات آن مانند ضرورت اصلاح شناسنامه و مدارک هویتی متفاوت می باشد و قانونگذار در بند ۱۸ ماده ۴ قانون حمایت خانواده مصوب سال ۱۳۹۱ رسیدگی به موضوع تغییر جنسیت را در صلاحیت دادگاه خانواده قرار داده است.

دادگاه در مقام بررسی ضرورت تغییر جنسیت موضوع را به پزشکی قانونی ارجاع و بر اساس نظریه پزشکی قانونی و سایر اوضاع و احوال پس از تحقیق از شخص متقاضی تصمیم مقتضی اتخاذ می کند.

دادگاه فقط اجازه تغییر جنسیت و اعمال جراحی را صادر می کند و در حقیقت ضرورت آن را تایید می نماید.

این رای مانند سایر آراء غیر مالی قابل تجدید نظرخواهی است.

هرگاه فرد پیش از تغییر جنسیت مرتکب عملی شود که از مصادیق ماده ۶۳۸ قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۵ باشد می تواند تحت تعقیب کیفری قرار گیرد.

بنابراین پیش از اقدام به آن باید مجوز لازم از دادگاه اخذ شود.

قبل از اخذ حکم قطعی دادگاه خانواده مبنی بر جواز تغییر جنسیت حضور در جامعه بدون حجاب شرعی زنان و یا پوشیدن لباس زنانه برای مردان جرم محسوب می شود.

جرم حضور در ورزشگاه با لباس مبدل مردانه برای زنان نیز می تواند مشمول حکم این ماده قرار گیرد.

دادسرای ناحیه 38 و ناحیه 21 تهران

مرجع رسیدگی به جرایم رابطه نامشروع کمتر از زنا و فسق در انظار عمومی دادسرای ارشاد تهران است.

دادسرای ناحیه 21 ویژه ارشاد تهران در مرداد ماه 1398 به دادسرای ناحیه 38 تهران ویژه جرایم امنیت اخلاقی تغییر نام داد.

ولی ماهیت دادسرا همان است و جرایم ضد اخلاق عمومی، رابطه نامشروع، شرب خمر و مسکر در آن مورد رسیدگی قرار می گیرد.

طرح شکایت در دادسرای امنیت اخلاقی تهران نیز از طریق دفاتر خدمات الکترونیک قضایی قابل انجام است.

بهترین وکیل پایه یک دادگستری جهت مشاوره جرم رابطه نامشروع کمتر از زنا

مشاوره تلفنی و حضوری با وکیل پایه یک دادگستری.

مشاوره آنلاین با وکیل پایه یک دادگستری، از خدمات دفتر وکالت مهر است.

روزها و ساعات تماس با دفتر وکیل محمدرضا مهری

روزهای شنبه تا چهارشنبه ساعت9 الی 19 و روزهای پنجشنبه از ساعت 9 الی 15

تلفن های هماهنگی مشاوره با برترین وکلای دادگستری ایران

021-88663628

021-88799562

021-88795408

021-88796143

021-88663925

021-88663926

021-88663927

شماره موبایل وکیل دادسرای امنیت اخلاقی در ساعات غیر اداری و روزهای تعطیل

09120067661

09120067662

09120067663

09120067664

09120067665

09120067669

مشاوره رایگان حقوقی صرفا برای مددجویان کمیته امداد و سازمان بهزیستی امکان پذیر است.

خدمات دفتر وکیل دادگستری ویژه دادسرای ناحیه 38 تهران

مشاوره حقوقی درباره جرایم امنی اخلاقی و خلاف عفت عمومی.

تهیه و تنظیم شکواییه جهت شکایت در دادسرای ناحیه 38 تهران.

تهیه و تنظیم لایحه دفاعیه در جرایم اخلاقی دادسرا و دادگاه ارشاد تهران.

تجدیدنظر خواهی از رای صادر شده از شعبات دادگاه ارشاد تهران.

فرجام خواهی در پرونده های دادگاه ارشاد.

اعاده دادرسی در پرونده های مجتمع قضایی ارشاد در دیوان عالی کشور.

دفتر وکیل پایه یک دادگستری جرایم امنیت اخلاقی تهران

حقوق کیفری خانواده

برترین وکیل کیفری تهرانمجازات بوسیدن زن و مرد در خیابانمجازات رابطه نامشروع کمتر از زنا

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *