وکیل دادگاه تجدید نظر خانواده


امروز با موضوع وکیل دادگاه تجدید نظر خانواده با شما مخاطبان گرامی همراه هستیم.

قبل از هر چیز اگر درگیر پرونده و دعاوی حقوقی مانند دعاوی خانوادگی و یا دعوای کیفری مانند کلاهبرداری و غیره هستید جهت دسترسی به بهترین وکلای پایه یک دادگستری از طریق شماره تماس‌های درج شده در این مقاله با ما در تماس باشید.

همانطور که از نظر انسانیت هر فردی صرف نظر از نژاد، رنگ و جنس، زبان، مذهب و ملیت عضو خانواده بزرگ بشریت است و حق دارد از یک حداقل حقوق که حقوق بشر نامیده می‌شود، بهره مند شود.

خانواده نیز به عنوان کوچکترین واحد اجتماعی از حمایت برخوردار بوده و دارای حقوق می‌باشد.

در یک خانواده ممکن است روند زندگی به صورت طبیعی طی نشود و امور حقوقی مانند پرداخت مهریه، نفقه و یا حتی طلاق نیز در یک زندگی مشترک پدیدار شود. گروه وکلای مهر شما را در زمینه طلاق مهریه و حضانت راهنمایی می‌کنند.

این روزها با توجه به شرایط اقتصادی و فرهنگی کمتر خانواده‌ای است که به نوعی درگیر  پرونده های قضایی نباشد.

بدیهی است که همگان تسلط بر قوانین ماهوی و شکلی ندارند.

در این نوشتار دفتر وکالت تخصصی خانواده در تهران به موضوع معرفی وکیل دادگاه تجدید نظر خانواده خواهد پرداخت.

مقتضای عقل است که دفاع از حقوق به وکیل خانواده مجرب سپرده شود.

نکات مهم وکیل دادگاه تجدید نظر خانواده

  • چه دعاوی در صلاحیت دادگاه تجدیدنظر خانواده است؟
  • برای فرجام خواهی در پرونده های خانواده چه باید کرد؟
  • شعبات دادگاه تجدیدنظر خانوده در کجا قرار دارند؟

بیشتر افراد نیز علاقه مند هستند که پرونده‌های خود را به بهترین وکیل محول کنند.

در خصوص لزوم استفاده از وکیل مجرب بسیار سخن گفته شده است.

علی‌رغم این که هنوز در کشور ما مثل کشورهای توسعه یافته، استفاده از خدمات وکیل پایه یک دادگستری رواج نیافته است اما آنچنان مزایای استفاده از وکیل روشن است که طولانی کردن کلام، توضیحات واضحات خواهد بود.

اما نکته‌ای ظریف این که همه هنر وکیل در دانستن قوانین ماهوی نیست به کرات به افرادی برخورد کرده‌ایم که در رشته تحصیلی خودشان تبحر داشته اند ولی به فراخور مشکلشان مثل دعاوی خانوادگی، قانون را مطالعه کرده اند و به اطلاعات کلی دست یافته اند.

اما غافل از اهمیت دانستن آیین دادرسی و مقررات شکلی –که قواعد چگونه رسیدن به حق است– بوده اند و به همین علت دعاوی آن ها به شکست انجامیده است.

اهل فن می‌دانند که اهمیت راه رسیدن به حق کمتر از دانستن خود حق نیست.

تجدیدنظر خواهی در پرونده خانواده

گاهی اوقات ممکن است پرونده‌ای را در دادگاه مطرح کنیم یا اینکه پرونده علیه ما در دادگاه مطرح شود و نهایتاً رأی به ضرر ما صادر شود.

اما باید بدانیم که همین که رأیی‌ای به ضرر ما صادر شد پایان راه نیست.

بلکه ما از طرق مختلف می‌توانیم به این آراء اعتراض کنیم در یک تقسیم بندی طرق شکایت از آراء در دادگاه‌های حقوقی به دو دسته عادی و فوق العاده به شرح ذیل تقسیم می‌شوند:

۱- طرق عادی شکایت از آراء:

منظور از طرق عادی روش‌هایی است که اعمال آن‌ها اصولاً محدود به موضوعات خاص یا جهات خاصی نیست که عبارتند از:

واخواهی و تجدید نظر خواهی

۲- طرق فوق العاده شکایت از آراء:

منظور از طرق فوق العاده روش‌هایی است که اعمال آن‌ها یا محدود به موضوعات خاص است یا محدود به جهات خاصی که عبارتند از:

فرجام خواهی، اعاده دادرسی و اعتراض ثالث

جهات تجدیدنظر خواهى

۱- ادعای عدم اعتبار مستندات دادگاه

۲- ادعای فقدان شرایط قانونی شهادت شهود یعنی شهود شرایط مقرر در قانون برای شهادت را نداشته باشند.

۳- ادعای عدم توجه قاضی به دلایل ابرازی

۴- ادعای عدم صلاحیت قاضی یا دادگاه صادر کننده رأی

۵- ادعای مخالف بودن رأی با موازین شرعی یا مقررات قانونی

توجه به این نکته ضروری است که لازم نیست تجدید نظر خواه در دادخواست تجدید نظر خود به جهات تجدید نظر خواهی اشاره کند.

علاوه بر این اگر تجدید نظر خواه در دادخواست خود یکی از این جهات را ذکر کند.

مثلاً مدعی گردد که قاضی دادگاه صلاحیت نداشته ذکر جهت تجدید نظر دادگاه تجدید نظر را محدود و محصور به جهت مذکور نمی‌کند.

یعنی اگر جهت دیگری هم وجود داشته باشد که در دادخواست تجدید نظر به آن اشاره نشده باشد مرجع تجدید نظر به آن جهت هم رسیدگی می‌کند.

طبق ماده ۴ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ رسیدگی به امور زیر در صلاحیت دادگاه خانواده است:

* نامزدی و خسارات ناشی از برهم ‌ زدن آن

*  نکاح دائم، موقت و اذن در نکاح

*  شروط ضمن عقد نکاح

*  ازدواج مجدد

*  جهیزیه

*  مهریه

*  نفقه زوجه و اجرت ‌المثل ایام زوجیت

*  تمکین و‌ نشوز

*  طلاق، رجوع، فسخ و انفساخ نکاح، بذل مدت و انقضای آن

*  حضانت و ملاقات طفل

*  نسب

*  رشد، حجر و رفع آن

*  ولایت قهری، قیمومت، امور مربوط به ناظر و امین اموال محجوران و وصایت در امور مربوط به آنان

*  نفقه اقارب

*  امور راجع به غایب مفقود ‌ الاثر

*  سرپرستی کودکان بی سرپرست

*  اهدای جنین

*  تغییر جنسیت

اعتراض به رأی صادره از دادگاه بدوی (نخستین) و درخواست رسیدگی مجدد به تمام یا بخشی از دعوا از دادگاه تجدید نظر را تجدید نظر خواهی می‌گویند؛

بنابراین تجدید نظر خواهی یعنی اینکه شخصی نسبت به رأیی‌ای که از سوی دادگاه بدوی در خصوص وی صادر شده است معترض است لذا از دادگاه دیگری می‌خواهد که مجدد به پرونده وی رسیدگی کند.

دادگاهی که در رأی صادره تجدید نظر می‌کند، دادگاه تجدید نظر نام دارد.

لازم به ذکر است که اگر از رأی صادره درخواست تجدید نظر شود تا قبل از تعیین نتیجه دادگاه تجدید نظر رأی اجرا نمی‌شود.

آراء قابل تجدید نظر دادگاه خانواده

آراء دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور حقوقی قطعی است مگر در موارد مندرج در قانون که در ادامه به بررسی آن‌ها می‌پردازیم.

آرایی که قابلیت تجدید نظر را ندارند قطعی نامیده می‌شوند قطعیت و یا قابل تجدید نظر بودن رأی دادگاه در ذیل آرای صادره در محاکم قضایی قید می‌گردد.

قبل از بررسی آراء قابل تجدید نظر لازم است ابتدا حکم و قرار را بشناسیم در واقع رأیی که از سوی دادگاه صادر می‌شود ممکن است حکم یا قرار باشد.

چنانچه رأی دادگاه راجع به ماهیت دعوی و یا به عبارتی دیگر راجع به اصل موضوع خواسته و حقانیت و یا عدم حقانیت طرف مقابل باشد و یا اینکه حکم به محکومیت خوانده و یا بی حقی خواهان صادر شود رأیی که در این خصوص صادر می‌گردد حکم نامیده می‌شود.

اما چنانچه دادگاه وارد رسیدگی به اصل و ماهیت پرونده نشده و به رسیدگی امور شکلی پرونده بپردازد رأیی که صادر می‌گردد قرار نام دارد.

احکام قابل تجدید نظر خواهى

۱- دعاوی مالی که خواسته یا ارزش آن از سه میلیون ریال بیشتر باشد.

دعاوی مالی به آن دسته از دعاوی اطلاق می‌گردد که خواسته مورد نظر در زمان طرح و تشکیل پرونده قابل ارزیابی به پول بوده و بتوان قیمت خواسته را مشخص نمود مانند دعاوی مطالبه وجه دیون به مبالغ مشخص و معین.

یا اینکه خواسته مورد نظر مالی باشد، اما در زمان طرح پرونده، نتوان قیمت خواسته را مشخص نمود و به عبارتی قابل ارزیابی به پول نباشد که در این صورت به یک قیمت تقویم می‌شود مانند دعاوی اثبات مالکیت، استرداد چک و …

۲- کلیه آراء صادره در دعاوی غیر مالی، به آن دسـته از دعـاوی که قـابل ارزیابی به پول نبـاشد و اصلاً خواسته مورد نظر مـالی نباشد دعاوی غیر مالی اطلاق می‌گردد.

مانند دعوی تمکین از سوی زوج، اعسار و تقسیط محکوم به و …

۳- حکم راجع به متفرعات دعوا در صورتی که حکم راجع به اصل دعوا قابل تجدید نظر باشد.

در واقع در صورتی که خواسته مطرح شده دارای یک سری فرعیاتی در کنار اصل دعوا باشد که مورد رسیدگی قرار گرفته است، چنانچه اصل دعوا قابل تجدید نظر باشد، فرعیات و جزئیات پیرامون آن نیز به تبعیت از قابل تجدید نظر بودن اصل دعوا قابل تجدید نظر خواهد بود.

لازم به ذکر است احکامی که مستند به اقرار در دادگاه و یا مستنـد به رأی یک یا چند نفر کارشناس که طرفین پرونـده به صورت کتبی رأی آنان را قاطع دعوا قرار داده باشند، قابل تجدید نظر نخواهد بود و رأی به صورت قطعی صادر خواهد شد

مگر در خصوص صلاحیت دادگاه یا قاضی صادر کننده رأی؛ بنابراین اگر در جلسه دادگاه و یا در یکی از لوایح تقدیمی و یا صورت جلسات دادگاه به نفع طرف مقابل خـود اقرار نمـوده اید دیگر حـق اعتراضی تحت عنـوان تجدید نظر خواهی برایتان متصور نخواهد بود.

وکیل دادگاه تجدید نظر خانواده تهران

بهترین وکیل پایه یک دادگستری جهت مشاوره

مشاوره تلفنی و حضوری با وکیل پایه یک دادگستری.

مشاوره آنلاین با وکیل پایه یک دادگستری، از خدمات دفتر وکالت مهر است.

روزها و ساعات تماس با دفتر وکیل محمدرضا مهری

روزهای شنبه تا چهارشنبه ساعت9 الی 19 و روزهای پنجشنبه از ساعت 9 الی 15

تلفن های هماهنگی مشاوره با برترین وکلای دادگستری ایران

021-88663628

021-88795408

021-88663925

021-88663926

021-88663927

شماره موبایل وکیل دادگاه تجدید نظر خانواده

09120067661

09120067663

09120067665

09120067669

مشاوره رایگان حقوقی صرفا برای مددجویان کمیته امداد و سازمان بهزیستی امکان پذیر است.

دفتر وکیل پایه یک دادگستری تهران

امور حسبیحقوق کیفری خانوادهحقوق مالی زوجه

دادگاه تجدید نظر خانوادهوکیل دادگاه تجدید نظروکیل دادگاه تجدید نظر خانواده

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *